MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Marie Leijon
Senior Lecturer

Contact details

E-mail:marie.leijon@mau.se
Telephone:040-6658187
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E422
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Olofsson, Jonas, Kvist, Martin, Leijon, Marie (red./ed.) | Leijon, Marie (2016) "Pedagogisk kompetens i yrkeshögskolan" 36-72, Myndigheten för yrkeshögskolan, ISBN 978-91-87073-61-8, (PDF document) (application/pdf)

  Doctoral thesis
  Leijon, Marie (2010) Att spåra tecken på lärande. Mediereception som pedagogisk form och multimodalt meningsskapande över tid. Malmö University, ISBN 978-91-86295-04-2, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. thesis
  Leijon, Marie, Söderquist, Elisabeth (2005) Gymnasieskola i förändring, IT & mediekultur: Skilda sätt att erfara IT i gymnasieskolan. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 168, ISBN 978-91-7104-118-0, . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Casanova, Diogo, Di Napoli, Roberto, Leijon, Marie (2017) "Which space? Whose space? An experience in involving students and teachers in space design" Teaching in Higher Education;, 1-16, Routledge, ISSN 1356-2517, DOI [länk],

  Leijon, Marie (2016) "Space as designs for and in learning : investigating the interplay between space, interaction and learning sequences in higher education" Visual Communication;1, 93-124, Sage, ISSN 1470-3572, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Leijon, Marie (2016) "Rum på campus i högre utbildning : didaktisk design och handlingsutrymme" Högre Utbildning;1, 3-20, Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Leijon, Marie (2012) "Presenting as a matter of design - exploring designs for learning" Designs for Learning;2, 42-51, Department of Didactic Sciences, Stockholm university, ISSN 1654-7608, (PDF document) (application/pdf)

  Leijon, Marie, Lindstrand, Fredrik (2012) "Socialsemiotik och design för lärande : två multimodala teorier om lärande, representation och teckenskapande" Pedagogisk forskning i Sverige;3–4, 171–192, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, ISSN 1401-6788, (PDF document) (application/pdf)

  Leijon, Marie, Söderquist, Elisabeth (2008) "Digital media production: Learning potential in teacher education" Journal of European Teacher Education (JETEN);3, 3-11, European Teacher Education Network (ETEN), ISSN 1749-7213, URI [länk],

  Scientific Journal Articles
  Leijon, Marie (2017) "Den virtuella föreläsningen som utmaning : en fråga om respons, representation och spatialitet" Nordicom Information;2, 73-76, Nordicom, ISSN 0349-5949, (PDF document) (application/pdf)

  Chapters in Monographs
  Amhag, Lisbeth, Kupferberg, Feiwel, Leijon, Marie (red./ed.) | Kupferberg, Feiwel (2013) Medierat lärande och pedagogisk teori. Medierat lärande och pedagogisk mångfald, Studentlitteratur, 15-51, ISBN 978-91-44-08466-4,

  Amhag, Lisbeth, Kupferberg, Feiwel, Leijon, Marie (red./ed.) | Leijon, Marie (2013) Rummet som resurs för lärande och i lärande. Studentlitteratur, 53-70, ISBN 978-91-44-08466-4,

  Conference Contributions
  Leijon, Marie (2017) "Learning Spaces in Higher Education : It is Time for Space Pedagogy!" Peda-forum, (other) (PDF document) (application/pdf)

  Brost, Christel, Leijon, Marie, Storan, John (2016) "The Grounded Scholar Who Took to the Sky!" International Society for the scholarship of teaching and learning, (ISSOTL)., (poster)

  Leijon, Marie (2015) "Campus space - a place for interaction and learning. Invited keynote at NUAS 2015, Aarhus Universitet, 18-20 november, 2015." NUAS, (other) NUAS, (PDF document) (application/pdf)

  Leijon, Marie (2014) "Campus space as a place for learning and in learning" (peer-review paper) 308, URL [länk],

  Leijon, Marie (2014) "Space and place in higher education: agency, design and re-design" (paper) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Örngren, Rikke (red./ed.) | Leijon, Marie (2012) "The room in higher education - a space for learning?" (peer-review paper) 104-105, Aalborg Universitet, Köpenhamn, ISBN 978-87-995328-0-3, (PDF document) (application/pdf)

  Leijon, Marie (2012) "Rummet i högre utbildning en plats för lärande" (paper) 24-25, ISSN http://conferences.chalmers.se/index.php/tlhe/nu2012/paper/view/231, (PDF document) (application/pdf)

  Leijon, Marie, Söderquist, Elisabeth (2007) "Digital media production: Learning potential in teacher education" (peer-review paper) p 69-71, ETEN (The European Teacher Education Network), the University of Greenwich, and Escola Superior de Educação, Instituto de Politécnico do Porto, ISBN 978-1-86166-238-5, URL [länk],

  Reports
  Olofsson, Jonas, Kvist, Martin, Leijon, Marie (2016) Utbildarkompetens inom yrkeshögskolan : två forskningsrapporter från Malmö högskola. Myndigheten för yrkeshögskolan, 77, ISBN 978-91-87073-61-8, (PDF document) (application/pdf)

  Other publishing
  O`Mahony, Catherine, Higgs, Bettie, Irwin, Sandra (red./ed.) | Leijon, Marie, von Hausswolff, Kristina, Staaf, Patricia (2015) ""The Media Workshop" : Designing a Sustainable Organisation for a Digital Learning Environment" 47, Centre for the Integration of Research, Teaching and Learning (CIRTL), University College Cork, ISBN 978-1-906642-79-2, URL [länk],

  Björk, Mikael, Leijon, Marie (2014) "Pods, flipped classroom and student active learning in higher education" 263-264, URL [länk],

  Leijon, Marie (2014) "Rum på campus i högre utbildning : design, handlingsutrymme och rumsdidaktik" 31-32, URL [länk],

  Leijon, Marie (2014) "Space in higher education : design and agency" (PDF document) (application/pdf)

  Leijon, Marie (2013) "Rum i högre utbildning som resurs för och i lärande"

  Leijon, Marie (2013) "Campus space in higher education as a place for learning" URL [länk],

  Leijon, Marie (2012) "Campus space – a place for learning?"

  Leijon, Marie (2011) "Seminarierummet - en plats för lärande?" 14-15, Akademiskt Lärarskap (AKL), Malmö högskola, ISBN 978-91-980036-0-4, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MARIE LEIJON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E422, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658187
photo of Marie Leijon Marie Leijon