MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Magnus Persson
Professor

Contact details

E-mail:magnus.persson@mau.se
Telephone:040-6658236
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B335a
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Fabijan, Aleksander, Nilsson, Bengt J., Persson, Mia (2013) "Competitive Online Clique Clustering" Lecture Notes in Computer Science;, 221-233, Springer, ISSN 0302-9743, DOI [länk],

  Floderus, Peter, Lingas, Andrzej, Persson, Mia (2013) "Towards More Efficient Infection and Fire Fighting" International Journal of Foundations of Computer Science;1, 3-14, World Scientific, ISSN 0129-0541, DOI [länk],

  Wigren, Maria, Björkbacka, Harry, Andersson, Linda, Ljungcrantz, Irena, Nordin Fredrikson, Gunilla, Persson, Margaretha (2012) "Low Levels of Circulating CD4+FoxP3+ T Cells Are Associated With an Increased Risk for Development of Myocardial Infarction But Not for Stroke" Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology;8, 2000-2007, Lippincott Williams & Wilkins, ISSN 1079-5642, DOI [länk],

  Persson, Magnus (2011) "Den friska boken och den sjuka läsaren: Om litteratur som medicin" Educare;1, 11-42, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Magnus (2010) "Att läsa Lolita på lärarutbildningen" Tidskrift för litteraturvetenskap;3-4, 5-15, ISSN 1104-0556, URL [länk],

  Persson, Magnus (2009) "Litteratur, teori, terrorism : Anteckningar om "överskridandet" som tankefigur och problematik" Tidskrift för litteraturvetenskap;1, 63-74, ISSN 1104-0556, URL [länk],

  Persson, Magnus (2008) "Boken om böcker i medieåldern" Tidskrift för litteraturvetenskap;3-4, p 25-39,

  Figueroa, Andres, Goldstein, Avraham, Jiang, Tao, Kurowski, Maciej, Lingas, Andrzej, Persson, Mia (2008) "Approximate clustering of incomplete fingerprints" Journal of Discrete Algorithms;1, 103-108, Elsevier, ISSN 1570-8667, DOI [länk],

  Hammar, Mikael, Nilsson, Bengt J, Persson, Mia (2006) "Competitive Exploration of Rectilinear Polygons" Theoretical Computer Science;3, 367-378, Elsevier, ISSN 0304-3975, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Scientific Journal Articles
  Persson, Magnus (2007) "Fakultetsopponenten sammanfattar" Pedagogisk forskning i Sverige;1, 75-78, ISSN 1401-6788,

  Articles
  Persson, Mats (2013) "Samlad kunskap om arbetsmoment för ombyggnad och renovering" Bygg & Teknik;2, 29-31, Förlags AB, Bygg & teknik, ISSN 0281-658X, URL [länk],

  Persson, Magnus (2013) "Myten om den goda litteraturen" Dansk Noter;4, 26-29, Dansklaererforeningen, ISSN 0107-1424, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Magnus (2012) "Den självklara litteraturen?" Framsidan : Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst;3, 8-9, Regionbibliotek Västra Götaland, ISSN 1651-1271, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Hortsch, Hanno, Persson, Mats, Schmidt, David (2013) Methodenbuch für das berufliche Lehren und Lernen : mit ausgewählten bautechnischen Beispielen. TUDpress, 320 p., ISBN 978-3-942710-99-2, URL [länk],

  Persson, Mats (2013) Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2014. Sveriges Byggindustrier, 366, ISSN 1652-6384, URL [länk],

  Persson, Magnus (2012) Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning. Studentlitteratur, 230, ISBN 978-91-44-08263-9,

  Persson, Mats (2012) Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2013. Sveriges Byggindustrier, 356, ISSN 1652-6384, URL [länk],

  Persson, Mats (2012) Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt. Studentlitteratur, 216, ISBN 978-91-44-05773-6,

  Persson, Magnus (2007) Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen. Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-04844-4,

  Chapters in Monographs
  Hermansson, Kristina, Lenemark, Christian, Pettersson, Cecilia (red./ed.) | Persson, Magnus (2014) Att äta litteratur. Makadam, 132-144, ISBN 978-91-7061-147-6,

  Skjelbred, Dagrun, Veum, Aslaug (red./ed.) | Bergman, Lotta, Persson, Magnus (2013) Författaren i klassrummet : en pilotstudie. Cappelen Damm, 66-77, ISBN 978-82-02-40598-4,

  Carlsson, Ulla (red./ed.) | Adelmann, Kent, Bergman, Lotta, Dahlbeck, Per, Jönsson, Karin, Nygård Larsson, Pia, Olsson Jers, Cecilia, Persson, Magnus, Widén, Pär (2013) Kommunikativa kompetenser i det nya medielandskapet. Nordicom, 59-65, ISBN 978-91-86523-62-6,

  Björkman, Jenny, Fjaestad, Björn (red./ed.) | Bergman, Lotta, Persson, Magnus (2013) Läsningens scener. Makadam förlag, 122-134, ISBN 978-91-7061-127-8, ISSN 2000-1029,

  Ehrenberg, Maria, Persson, Magnus, Svensson, Cinna (red./ed.) | Persson, Magnus (2013) Litteratursyner på svenska folkbibliotek : Självklarhet, ambivalens och mångfald. Region Halland, 9-34, ISBN 978-91-980640-2-5, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Carlsson, Ulla, Johannisson, Jenny (red./ed.) | Persson, Magnus (2012) Läsning i skolan - och läsning i den högre skolan. Fritzes, 167-177, ISBN 978-91-38-23693-2, ISSN 0375-250X, (PDF document) (application/pdf)

  Nestingen, Andrew, Arvas, Paula (red./ed.) | Persson, Magnus (2011) High Crime in Contemporary Scandinavian Literature. University of Wales Press, 148-158, ISBN 978-0-7083-2330-4, 978-0-7083-2331-1,

  Banér, Anne (red./ed.) | Persson, Magnus (2011) Den heliga skriften. Läsrörelsen, Mc Donald`s och kulturarvet. Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, 105-135, ISBN 91-974588-7-2, ISSN 0280-6061,

  Svendsen, Erik, Svane, Marie-Louise (red./ed.) | Persson, Magnus (2011) Kanondebatten i Sverige. Gyldendal, 155-166, ISBN 978-87-02-09047-5,

  Buhl Hornskov, Sören (red./ed.) | Persson, Magnus, Dahlbeck, Per (2011) Vilka vägar bär till innovation och kreativitet? Högskolans tredje uppgift i ny belysning. Kolofon, 82-93, ISBN 978-87-994543-0-3, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dahlbeck, Per, Persson, Magnus (red./ed.) | Persson, Magnus (2011) Den kritiska positionen. Malmö högskola, 88-101, (PDF document) (application/pdf)

  Andersen Kraglund, Rikke, Iversen, Stefan, Skov Nielsen, Henrik, Møhring Reestorff, Camilla, Brix Jacobsen, Louise, Alber, Jan (red./ed.) | Persson, Magnus (2011) On the Differences between Reading and Studying Literature. Aarhus University Press, 177-194, ISBN 978-87-7934-551-5,

  Persson, Magnus (2009) Den motvilliga apologetiken : Om några samtida författares försvar av litteratur och läsning. Svensklärarföreningen, s 99-110, ISBN 91-27-41855-3, ISSN 0349-0246, 0349-3563,

  Persson, Magnus (2007) Litteratur och kultur i skolan. Studentlitteratur, 237-254, ISBN 978-91-44-04844-4,

  Carlsson, Ulla, Facht, Ulrika (red./ed.) | Persson, Magnus (2007) Böcker. Nordicom, ISBN 978-91-89471-42-9, ISSN 1104-4810,

  Conference Contributions
  Kajewski, Stephen L., Kanley, Karen, Hampson, Keith D. (red./ed.) | Persson, Mats (2013) "Making use of knowledge on the construction site" (peer-review paper) Paper 121, Queensland University of Technology, ISBN 978-0-9875542-1-5, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Kaklamanis, Christos, Papatheodorou, Theodore, Spirakis, Paul G. (red./ed.) | Lingas, Andrzej, Persson, Mia (2012) "A Fast Parallel Algorithm for Minimum-Cost Small Integral Flows" (peer-review paper) 688-699, Springer, ISBN 978-3-642-32819-0, 9783642328206, ISSN 0302-9743,

  Persson, Mats, Larsson, Bengt, Svetoft, Ingrid (2012) "Decision making for sustainable rebuilding : a theoretical approach" (peer-review paper) 9, (PDF document) (application/pdf)

  Elmfeldt, Johan, Persson, Magnus (2010) "Kreativ läsning och mediereflexivitet – ett försök till inringning av en problematik (Malmö)" (peer-review paper) 64-73, ISSN 1651-9132, (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Magnus (red./ed.) | Nilsson, Karin, Sonesson, Kerstin (2009) "ESD in Teacher Education at Malmö University" (paper) The Learning Teacher Network, ISSN 1654-0344,

  Persson, Magnus (red./ed.) | Nilsson, Karin, Sonesson, Kerstin (2009) "ESD in Teacher Education at Malmö University" (paper) The Learning Teacher Network, ISSN 1654-0344,

  Persson, Magnus (2008) "Legitimizations of Literary Studies in a Post-National Society" (paper)

  Correa, José R, Hevia, Alejandro, Kiwi, Marcos (red./ed.) | Hammar, Mikael, Nilsson, Bengt J, Persson, Mia (2006) "The Online Freeze-Tag Problem" (peer-review paper) p 569-579, Springer Verlag, ISBN 978-3-540-32755-4, ISSN 0302-9743, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Persson, Mats, Sigfrid, Lotta (2013) www.ByggAi.se för renoveringsarbeten i miljonprogrammet : förstudie. SBUF, 56 s., (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Mats (2012) Arbetsberedning med www.ByggAi.se. Sveriges Byggindustrier, 21, ISSN 1652-6392, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dahlbeck, Per, Persson, Magnus (red./ed.) | Andersen-Hoppe, Annemette, Dahlbeck, Per, Hjalmarsson, Catharina, Nilsson, Mats-Ola, Persson, Magnus, Spanget-Larsen, Anne, Sjöstrand, Camilla, Sundgren-Brorsson, Lena (2011) Deltagarkultur : i teori och praktik. Malmö högskola, 1-101, (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Magnus, Thavenius, Jan (2003) Skolan och den radikala estetiken. Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Other publishing
  Persson, Magnus (2014) "Critical Capital and Reading Around the Text" American Comparative Literature Association,

  Persson, Magnus (2013) "Att läsa runt omkring texten : Om läspraktikernas mångfald, kritisk paranoia och litteraturdidaktiska glapp" Göteborgs universitet, URL [länk],

  Persson, Magnus (2013) "The Hidden Foundations of Critical Reading" Högskolan i Oslo och Akershus,

  Persson, Magnus, Bergman, Lotta (2013) "Reluctant Authorities : the Author in the Classroom" Society for the Advancement of Scandinavian Studies,

  Persson, Magnus (2012) "The Literature Myth" The Finnish Doctoral Programme for Literary Studies and Finnish Literary Research Society, URL [länk],

  Persson, Magnus, Bergman, Lotta (2011) "Författaren i klassrummet" 2, (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Magnus (2011) "Recension av Michael Tengbergs doktorsavhandling Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan" 280-284, Svenska litteratursällskapet, ISSN 0348-0283, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Magnus (2010) "Multimodalitet i monomodalitetens tjänst. Ett exempel och några teoretiska och didaktiska implikationer" 13-14, URL [länk],

  Persson, Magnus (red./ed.) | Sonesson, Kerstin, Nilsson, Karin, Ljungqvist, Hans, Odhner, Petronella (2009) "Lärhut - The Global School and the national network of teacher educators for ESD in Sweden" The Learning Teacher Network, ISSN 1654-0344,

  Elmfeldt, Johan, Persson, Magnus (2009) "Kreativ läsning och mediereflexivitet – ett försök till inringning av en problematik (Stockholm)" 72, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Magnus (2006) "Recension av Sara Kärrholms doktorsavhandling "Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet"" 511-515,
blackbox blackbox
MAGNUS PERSSON
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B335a, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658236
photo of Magnus Persson Magnus Persson