MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mikael Stigendal
Professor

Faculties and departments

Department of Urban Studies pil show
Faculty of Culture and Society pil show

Contact details

E-mail:mikael.stigendal@mau.se
Telephone:040-6658375
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:71

Webpage to Mikael Stigendal
Titles at Swedish libraries
 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Scientific Journal Articles
  Stigendal, Mikael (2012) "Segregation som blev utanförskap" I&M. Invandrare & minoriteter;1, 5-9, ISSN 1404-6857, URL [länk],

  Monographs
  Stigendal, Mikael (2011) ”det handlar om något större” : kunskaper om ungdomars möte med sin stad. Följeforskning om New City. Urbana studier, Malmö högskola, 173, ISBN 978-91-977233-7-4, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Stigendal, Mikael (2010) Kapital. Liber, 127, ISBN 978-91-47-09491-2,

  Stigendal, Mikael (2008) Biblioteket i samhället - en gränsöverskridande mötesplats?. Lund: BTJ; Stockholm: Svensk biblioteksförening (Lund: Grahns tryckeri), ISBN 978-91-7018-616-5,

  Stigendal, Mikael (2007) Allt som inte flyter : Fosies potentialer - Malmös problem. Urbana studier, Malmö högskola, 195, ISBN 978-91-977-233-0-5, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Stigendal, Mikael (2004) Framgångsalternativ : mötet i skolan mellan utanförskap och innanförskap. Studentlitteratur, 218, ISBN 9789144036441,

  Stigendal, Mikael (2003) Olika problem - likartade lösningar : goda exempel mot socialt utanförskap i fem europeiska städer : slutrapport från Elipse-projektet. Studentlitteratur, 127, ISBN 9789144052717,

  Stigendal, Mikael (2002) Den gode socialvetenskaparen : Vetenskapsteori i vardande. Studentlitteratur, 198, ISBN 91-44-01286-1, (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Stigendal, Mikael (2012) Malmö – de två kunskapsstäderna. Kommission för ett socialt hållbart Malmö, 68, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Stigendal, Mikael (2010) Partnership reponses to worklessness : Post review report of Peer Review in Newcastle 19-20 January 2009. 13, (PDF document) (application/pdf)

  Stigendal, Mikael (2010) Cities and Social Cohesion : Popularizing the results of Social Polis. Malmö University. Department of Urban Studies, 39 p, ISBN 978-91-977233-6-7, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Stigendal, Mikael (2006) Young people - from exclusion to inclusion : revitalising European cities : research report. City of Malmö, 124, ISBN 978-91-976148-2-5, 91-976148-2-3, (PDF document) (application/pdf)

  Stigendal, Mikael (2002) Vägar till framgångsalternativ - Mötet i skolan mellan utanförskap och innanförskap. Malmö : Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 2002, 59, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Stigendal, Mikael (2000) Skolintegration - lösningen på skolans problem?. Malmö : Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 2000, 135, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MIKAEL STIGENDAL
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658375
photo of Mikael Stigendal Mikael Stigendal