MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Niklas Gustafson
Senior Lecturer

I am a Doctor of Philosophy in Educational Work and Senior Lecturer focusing Career Guidance Counseling and Working Life at the Faculty of Education and Society. I serve in the Career Guidance Counseling Program and Teacher Education Program. My interests are profession studies, and studies of careers and career development.


Contact details

E-mail:niklas.gustafson@mau.se
Telephone:040-6658344
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B434b
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Gustafson, Niklas (2010) Lärare i en ny tid: Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter. Umeå: Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA), ISSN 1653-6894, 1650-8858, 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Eilertsen, Tor-Vidar, Gustafson, Niklas, Salo, Petri (2008) "Action research and the micropolitics in schools" Educational Action Research;No. 3, 295-308, Routledge Taylor & Francis Group, ISSN 0965-0792, DOI [länk],

  Chapters in Monographs
  Rönnerman, Karin, Moksnes Furu, Eli, Salo, Petri (red./ed.) | Gustafson, Niklas (2008) Opportunities to Develop Professionally: Teachers` Formation of Identities as Teacher-Researchers. Sense Publishers, 209-226, ISBN 978-90-8790-583-5, 978-90-8790-584-2, 978-90-8790-585-9,

  Erixon, Per-Olof (red./ed.) | Gustafson, Niklas (2005) Lärare och forskare i samspel - om hur lärare och forskare gemensamt bildar kunskap. Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt arbete (NaPA), 80-92, ISBN 91-7305-900-5,

  Persson, Sven, Rönnerman, Karin (red./ed.) | Gustafson, Niklas (2005) Lärarkolleger i samarbete. Studentlitteratur, 103-132, ISBN 91-44-04199-3,
blackbox blackbox
NIKLAS GUSTAFSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B434b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658344
photo of Niklas Gustafson Niklas Gustafson