MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Niklas Gustafson
Senior Lecturer

I am a Doctor of Philosophy in Educational Work and Senior Lecturer focusing Career Guidance Counseling and Working Life at the Faculty of Education and Society. I serve in the Career Guidance Counseling Program and Teacher Education Program. My interests are profession studies, and studies of careers and career development.


Faculties and departments

Department of Society, Culture and Identity pil show
Faculty of Education and Society pil show

Contact details

E-mail:niklas.gustafson@mau.se
Telephone:040-6658344
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B434b
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Gustafson, Niklas (2010) Lärare i en ny tid: Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter. Umeå: Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA), ISSN 1653-6894, 1650-8858, 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Eilertsen, Tor-Vidar, Gustafson, Niklas, Salo, Petri (2008) "Action research and the micropolitics in schools" Educational Action Research;No. 3, 295-308, Routledge Taylor & Francis Group, ISSN 0965-0792, DOI [länk],

  Chapters in Monographs
  Rönnerman, Karin, Moksnes Furu, Eli, Salo, Petri (red./ed.) | Gustafson, Niklas (2008) Opportunities to Develop Professionally: Teachers` Formation of Identities as Teacher-Researchers. Sense Publishers, 209-226, ISBN 978-90-8790-583-5, 978-90-8790-584-2, 978-90-8790-585-9,

  Erixon, Per-Olof (red./ed.) | Gustafson, Niklas (2005) Lärare och forskare i samspel - om hur lärare och forskare gemensamt bildar kunskap. Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt arbete (NaPA), 80-92, ISBN 91-7305-900-5,

  Persson, Sven, Rönnerman, Karin (red./ed.) | Gustafson, Niklas (2005) Lärarkolleger i samarbete. Studentlitteratur, 103-132, ISBN 91-44-04199-3,
blackbox blackbox
NIKLAS GUSTAFSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B434b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658344
photo of Niklas Gustafson Niklas Gustafson