MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Per Eliasson
Professor

Contact details

E-mail:per.eliasson@mah.se
Telephone:040-66 58001
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, OR:A304
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Eliasson, Per (2008-10) "Sjösänkning med förhinder" Historisk tidskrift;2008:3,

  Ranius, Thomas, Eliasson, Per, Johansson, Per (2008-09) "Large-scale occurrence patterns of red-listed lichens and fungi on old oaks are influenced both by current and historical habitat density" Biodiversity and Conservation;10 / September, 2008, Springer Verlag,

  Scientific Journal Articles
  Eliasson, Per (2007) "En diskussion vitaliserar." Historielärarnas förenings årsskrift,

  Eliasson, Per (2008-02-01) "Då måste man ju förstå hur historien påverkar människor, som påverkar historien igen" Aktuellt om historia. Historieundervisning och identitet i det mångkulturella klassrummet.;2008:1, Historielärarnas förening,

  Articles
  Eliasson, Per (2009) "En historieundervisning med förmåga och innehåll" Noter;183, Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF, ISSN 0909-086X, URL [länk],

  Eliasson, Per (2009) "Energifrågor? Det är väl inget historielärare ska syssla med?" Aktuellt om historia;1, 49-55, Historielärarnas förening, ISSN 0348-503X,

  Monographs
  Björk, Fredrik, Eliasson, Per, Poulsen, Bo (red./ed.) | (2009) Transcending boundaries : environmental histories from the Øresund region. Malmö högskola, ISBN 978-91-7104-051-0, ISSN 1652-2761, (PDF document) (application/pdf)

  Eliasson, Per, Areskoug, Mats (2007) Energi för hållbar utveckling. Ett historiskt och naturvetenskapligt perspektiv. Studentlitteratur, ISBN 9789144015385, URI [länk],

  Chapters in Monographs
  Eliasson, Per (2009) When the ceiling was broken. Environmental history in Malmö 1820-1920. Malmö högskola, ISBN 978-91-7104-051-0, ISSN 1652-2761,

  Hillbur, Per (red./ed.) | Eliasson, Per (2009) Socknen vid Landsvägen. Risebjär i Arrie socken 1700-1900. MAPIUS, Malmö högskola, ISBN 978-91-977233-3-6, ISSN 1654-6881,

  Eliasson, Per (2009) Den praxisnära forskningscirkelns praxis : Några reflektioner. Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning, Malmö stad, 8-28, ISBN 978-91-978076-3-0, URL [länk],

  Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf (red./ed.) | Eliasson, Per (2009) Den pågående katastrofen : Samhällsomvandling och miljöhot. Studentlitteratur, 229-262, ISBN 978-91-44-05530-5,

  Hillbur, Per (red./ed.) | Eliasson, Per (2009) Risebjär, Arrie grustag och strövområdet Arriesjön. En grusbackes förvandlingar 1900-2000. MAPIUS, Malmö högskola, ISBN 978-91-977233-3-6, ISSN 1654-6881,

  Eliasson, Per (2009) Malmös sekelskifte - förväntan och realiteter. Malmö kulturhistoriska förening, 104-121, ISBN 978-91-633-4184-7,

  Hillbur, Per (red./ed.) | Eliasson, Per, Broström, Anna (2009) Ett landskap byter skepnad. MAPIUS, Malmö högskola, ISBN 978-91-977233-3-6, ISSN 1654-6881,

  Johansson, Roger (red./ed.) | Eliasson, Per (2008-12) När gränsen överskrids. Malmös miljöhistoria 1800-1910.. Mezzo Media,

  Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf (red./ed.) | Eliasson, Per (2008-05) Kan ett historiemedvetande fördjupas?. Studentlitteratur,

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Broström, Anna, Eliasson, Per, Hillbur, Per (2008) Mellan åkern och havet: Malmös rekreationsöar och postproduktiva frirum.. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 121-137, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Björk, Fredrik, Eliasson, Per, Fritzbøger, Bo (red./ed.) | Lisberg Jensen, Ebba (2006) Sätt stopp för sprutet! Från arbetsmiljöproblem till ekologisk risk i 1970-talets debatt om hormoslyr och DDT i skogsbruket. Malmö högskola, 197-230, ISBN 91-7104-037-4, ISSN 1652-2761, (PDF document) (application/pdf)

  Björk, Fredrik, Eliasson, Per, Fritzbøger, Bo (2006) Inledning. 7-15, ISBN 91-7104-037-4, ISSN 1652-2761, URI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Runefelt, Leif (red./ed.) | Eliasson, Per (2008-11-01) Skogsdikning och skogsväxt under 1900-talet. Kungliga skogs- och lantbruksakademien,

  Conference Contributions
  Eliasson, Per (2008) "Det mångkulturella samhällets historieläroböcker och reception av historia" (peer-review paper)

  Eliasson, Per (2007) "The artifactual landscape" (paper)

  Eliasson, Per (2007) "Var står historiedidaktiken?" (paper)

  Reports
  Eliasson, Per, Rudnert, Joel (red./ed.) | (2009) Klassrummet och cirkeln : en forskningscirkel om historieundervisning i det mångkulturella klassrummet. Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning, Malmö stad, 180, ISBN 978-91-978076-3-0, URL [länk],

  Other publishing
  Eliasson, Per (2009) "Søren Byskov, Dansk kystkultur under forandring: kystlandskab, kulturhistorie og naturforvaltning i det 20. århundrede" 337-338, ISSN 0345-469X, URL [länk],
blackbox blackbox
PER ELIASSON
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Individ och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:A304, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58001
photo of Per Eliasson Per Eliasson