MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Peter Lilja
Senior Lecturer

Contact details

E-mail:peter.lilja@mah.se
Telephone:040-66 58358
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, OR:A232
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Lilja, Peter (2014) Negotiating teacher professionalism : on the symbolic politics of Sweden`s teacher unions. Malmö University, ISBN 978-91-86295-40-0, 978-91-86295-41-7, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Lilja, Peter (2014) "The politics of teacher professionalism : intraprofessional boundary work in Swedish teacher union policy" Policy futures in education;4, 500-512, Symposium, ISSN 1478-2103, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lilja, Peter (2013) "A quest for legitimacy : on the professionalization policies of Sweden`s Teachers` Unions" Journal of Education Policy;1, 86-104, Taylor & Francis, ISSN 0268-0939, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lilja, Peter (2011) "Lärarlegitimation - professionalisering med förhinder?" Arbetsmarknad & Arbetsliv;4, 29-42, Arbetslivsinstitutet, ISSN 1400-9692, URL [länk],

  Scientific Journal Articles
  Lilja, Peter (2009) "Certification as Reprofessionalization - Globalization, Education Policy and the Challenge for Teacher Professionalism in Sweden" KAPET - Karlstads universitets pedagogiska tidskrift, 108-125, Karlstads universitet, ISSN 1653-4743,

  Monographs
  Balldin, Jutta, Dahlbeck, Johan, Harju, Anne, Lilja, Peter (red./ed.) | (2014) Om förskolan och de yngre barnen : historiska och nutida nedslag. Studentlitteratur, 182, ISBN 9789144101163, URL [länk],

  Chapters in Monographs
  Balldin, Jutta, Dahlbeck, Johan, Harju, Anne, Lilja, Peter (red./ed.) | Balldin, Jutta, Dahlbeck, Johan, Harju, Anne, Lilja, Peter (2014) Introduktion. Studentlitteratur, 11-16, ISBN 978-91-44-10116-3, URL [länk],

  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Lilja, Peter (2010) Globalisering, utbildningsreformer och nya förutsättningar för läraryrket. Lärarutbildningen, Malmö högskola, 206-220, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Conference Contributions
  Lilja, Peter (2015) "Teachers as Engineers of Learning or Ambassadors of Intellectual Disciplines : How to Construct a Knowledge Base for `Professional` Teachers?" (paper) 4, Philosophy of Education Society of Great Britain, (PDF document) (application/pdf)

  Lilja, Peter (2014) "The Political Nature of Teacher Professionalism : on the Professional Projects of Sweden`s Teacher Unions" (peer-review paper) 1-10, EERA, (PDF document) (application/pdf)

  Lilja, Peter (2013) "Professional projects and organizational pressures : Swedish teacher unions from an institutional prespective" (peer-review paper) EERA, URL [länk],

  Lilja, Peter (2012) "Narratives of professionalization and intraprofessional strains : Swedish teachers` unions and the translation of professionalism" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Lilja, Peter (2010) "Professionalism som policy - om globalisering, staten och läraryrkets professionalisering" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Lilja, Peter (2009) "Professionalism som statlig kontroll- och styrningsmekanism: utbildningsreformer och nya förutsättningar för läraryrket" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Lilja, Peter (2009) "The Globalization of School Policy and the Restructuring of the Role of Teachers: A Swedish Example" (paper) (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
PETER LILJA
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:A232, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58358
www.mah.se
photo of Peter Lilja Peter Lilja