MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Pia Nygård Larsson
Senior Lecturer

PhD in Swedish and Education and Senior Lecturer in Swedish as a second language. The research interest is related to teaching and learning from the perspectives of classroom discourse and development of literacy.


Research programme

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil show

Contact details

E-mail:pia.nygard-larsson@mau.se
Telephone:040-6658325
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B335
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Nygård Larsson, Pia (2011) Biologiämnets texter : Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 359, ISBN 978-91-86295-13-4, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Karlsson, Annika, Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2019) "The continuity of learning in a translanguaging science classroom" Cultural Studies of Science Education;, Springer, ISSN 1871-1502, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2019) "Meaning-Making in Science from the Perspective of Students’ Hybrid Language Use" International Journal of Science and Mathematics Education;, Springer, ISSN 1571-0068, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2019) "Elevers samtal om en PISA-uppgift : Naturvetenskap i olika skolkontexter" Utbildning & Demokrati;3, 17-39, Örebro universitet, ISSN 1102-6472, (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika, Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2018) "Multilingual students` use of translanguaging in science classrooms" International Journal of Science Education;, 1-22, Routledge, ISSN 0950-0693, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nygård Larsson, Pia (2018) "“We’re talking about mobility” : Discourse strategies for promoting disciplinary knowledge and language in educational contexts" Linguistics and education;, 61-75, Elsevier, ISSN 0898-5898, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2017) "Semantiska vågor : elevers diskursiva rörlighet i gruppsamtal" NorDiNa : Nordic Studies in Science Education;1, 17-35, University of Oslo, ISSN 1894-1257, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika, Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2016) "Flerspråkighet som en resurs i NO-klassrummet" Pedagogisk forskning i Sverige;1-2, 30-55, Lunds universitet, ISSN 1401-6788,

  Scientific Journal Articles
  Nygård Larsson, Pia (2015) "SO-ämnenas texter och texttyper" Läslyftet : Främja elevers lärande i SO;, Skolverket, (PDF document) (application/pdf)

  Nygård Larsson, Pia (2015) "NO-ämnenas texter och texttyper" Läslyftet : Främja elevers lärande i NO, I;, Skolverket, (PDF document) (application/pdf)

  Nygård Larsson, Pia (2011) ""Jättebästa svenskan" - tillgång till ett funktionellt språk i varje skolämne" Forskning om undervisning och lärande. Läraryrkets interkulturella dimensioner;6, 30-41, Stiftelsen SAF/Lärarförbundet, ISSN 2000-9674, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Chapters in Monographs
  Kindenberg, Björn (red./ed.) | Kindenberg, Björn, Nygård Larsson, Pia (2016) Ämnesspråk och ämnesspecifika aktiviteter i skolan. Liber, 129-141, ISBN 978-91-47-12207-3,

  Carlsson, Ulla (red./ed.) | Adelmann, Kent, Bergman, Lotta, Dahlbeck, Per, Hermansson, Carina, Jönsson, Karin, Nygård Larsson, Pia, Olsson Jers, Cecilia, Persson, Magnus, Thavenius, Marie, Widén, Pär (2014) Språkutveckling, medier och demokrati. Nordicom, 117-121, ISBN 978-91-86523-88-6,

  Carlsson, Ulla (red./ed.) | Adelmann, Kent, Bergman, Lotta, Dahlbeck, Per, Jönsson, Karin, Nygård Larsson, Pia, Olsson Jers, Cecilia, Persson, Magnus, Widén, Pär (2013) Kommunikativa kompetenser i det nya medielandskapet. Nordicom, 59-65, ISBN 978-91-86523-62-6,

  Hyltenstam, Kenneth, Lindberg, Inger (red./ed.) | Nygård Larsson, Pia (2013) Text, språk och lärande i naturvetenskap. Studentlitteratur, 579-604, ISBN 978-91-44-07065-0,

  Juvonen, Päivi (red./ed.) | Nygård Larsson, Pia (2009) Hur systematisk är systematiken? : Några semiotiska resursers betydelse för skapandet av explicita tematiska mönster i lärartext och lärobok. Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 71-84, ISBN 978-91-87884-22-1, ISSN 1100-5629, (PDF document) (application/pdf)

  Nygård, Pia (2002) Språkattityder i Sverige. Fritzes offentliga publikationer, 5-44, ISBN 91-38-21645-0, ISSN 0375-250X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Conference Contributions
  Nygård Larsson, Pia (2019) "Kunskapsrelaterat skolspråk och lärares diskursiva undervisningsstrategier" Nordand 14. Den 14:e konferensen om Nordens språk som andra- och främmandespråk Pia Nygård Larsson;, (other)

  Nygård Larsson, Pia, Svensson Källberg, Petra, Karlsson, Annika (2019) "Educational inclusion and social cohesion: the diversity of contemporary pedagogy" Understanding International Migration in the 21st Century : Conceptual and Methodological Approaches. 16th Annual IMISCOE Conference, (other)

  Nygård Larsson, Pia (2018) "Kunskapsrelaterat skolspråk - vad det är och inte är" Bildning, utbildning, fortbildning. Den 13:e nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, (other)

  Olander, Clas, Hajer, Maaike, Johansson, Sofie, Jakobsson, Anders, Karlsson, Annika, Kouns, Maria, Lyngfeldt, Anna, Nygård Larsson, Pia (2017) "Development of scientific literacy : A multidisciplinary study in multilingual secondary schools" European Science Education Research Association (ESERA), (poster) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nygård Larsson, Pia (2016) "Semantiska vågor i elevers samtal i NO-klassrum" NÄD2016, Nationella ämnesdidaktiska konferensen, (other)

  Nygård Larsson, Pia (2013) "Jättebästa svenskan? : Om språket i skolans ämnesundervisning." Nordand 11. Den 11:e konferensen om Nordens språk som andra- och främmandespråk, (other)

  Nygård Larsson, Pia (2009) "Biologiämnets textrelationer" Forum för textforskning 4, (other)

  Nygård Larsson, Pia (2009) "Texttyper, textaktiviteter och genrer : om att analysera naturvetenskapliga texter" Att bygga broar – kulturella, språkliga och mediala möten, Svenska med didaktisk inriktning, (other)
blackbox blackbox
PIA NYGÅRD LARSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B335, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658325
photo of Pia Nygård Larsson Pia Nygård Larsson