MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Roger Johansson
Professor

Roger Johansson is an Associate Professor in history and the director of research on the Institute for studies in Malmo’s history at Malmo University. Roger Johansson's research has had focus on history didactic research and modern culture and social history. Methodically has mediating and the shaping of history, been emphasized.


Research programme

Institute for Urban Research pil show

Contact details

E-mail:roger.johansson@mau.se
Telephone:040-6658604
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:71

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Johansson, Roger (2003) "Ådalen: Ett monument över den lilla människans kamp" Nationalencyklopedin : NE, Bra Böcker, URI [länk],

  Scientific Journal Articles
  Lundin, Johan A. (2008) "Limhamn - En stad i staden" Gå till historien - tretton vandringar för dig som vill upptäcka Malmö, 206- 222, Författarna och Mezzo media AB, ISBN 978-91-633-3521-1,

  Johansson, Roger (2007-12) "Min historiebok - En didaktisk berättelse" rapporter om utbildning;3:2007, 85-103, Malmö högskola, Lärarutbildningen, ISSN 1101-7643, (File) (application/octet-stream)

  Johansson, Roger (2007) "Haymarket" Nationalencyklopedin, NE,

  Johansson, Roger, Berggren, Lars (2006) ""Populära lärare och intresserade elever. Den nationella utvärderingen av historieämnet i årskurs nio"" Historielärarnas förenings årsskrift;2006, Historielärarnas förening,

  Articles
  Johansson, Roger (2009) "Storstrejken i backspegeln" Efter Arbetet;090807, ISSN 1652-716X, URL [länk],

  Johansson, Roger (2009) "Den första sista strejken" Sydsvenska Dagbladet;090808, B-delen, Sydsvenska Dagbladet, URL [länk],

  Johansson m.fl., Roger (2008-03) ""Hundra år sedan Amalthea"" Sydsvenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet,

  Johansson, Roger (2006-05) "Ådalen 75 år" Arbetaren;2006, SAC,

  Johansson, Roger, Berggren, Lars, Greiff, Mats (2006) "125 år sedan August Palms första tal - Betydelsen av ett Arbetarrörelsens arkiv i Malmö" Skånska Dagbladet;2006-10-01, Skånska Dagbladet,

  Monographs
  Johansson, Roger (red./ed.) | Johansson, Roger m.fl. (2008) Gå till historien. Tretton vandringar för dig som vill upptäcka Malmö. Mezzo Media & Roger Johansson, ISSN 978-91-633-3521-1,

  Johansson, Roger, Berggren, Lars, Greider, Göran (red./ed.) | Johansson, Roger, Berggren, Lars (2007) August Palm - historien om agitatorn som förändrade Sverige. ABF, ISBN 91-87980-21-5,

  Johansson, Roger, Berggren, Lars (red./ed.) | (2007) Levande Läromedel – Kulturarvspedagogik i praktik. Malmö högskola/RUC, ISSN 1101-7643,

  Johansson, Roger (red./ed.) | (2006) Husrannsakan hos chefen och andra handelsberättelser från Malmö. Handels 100 år 1906-2006. Mezzomedia AB, 287, ISBN 91-975851-0-6,

  Johansson, Roger (2006) Ådalen 1931 - Minuterna som blev historia. En historisk metodbok. Studentlitteratur, Lund, ISBN 91-44-00213-0,

  Chapters in Monographs
  Johansson, Roger (red./ed.) | Eliasson, Per (2008-12) När gränsen överskrids. Malmös miljöhistoria 1800-1910.. Mezzo Media,

  Larsson, Petter (red./ed.) | Johansson, Roger, Berggren, Lars (2008) Bomben som skakade Sverige : om strejkbrytare och ungsocialister i Malmö hamn. ABF Malmö, 19-65, ISSN 978-91-633-3251-7,

  Johansson, Roger (red./ed.) | Greiff, Mats, Berggren, Lars, Johansson, Roger (2008) Jakten på det moderna.

  Johansson, Roger (red./ed.) | Jönsson, Rune, Liljefors Persson, Bodil (2008) Mångreligiösa Malmö. Mezzo Media AB, 46-66, ISBN 978-91-633-3521-1,

  Johansson, Roger (red./ed.) | Greiff, Mats, Berggren, Lars (2008) Popmusikens Malmö.

  Johansson, Roger, Berggren, Lars (2005) People Meet History: A Swedish Television Production in a Medieval Milieu. Trentham Books, ISBN 1858563666,

  Martinsdotter, Kerstin (red./ed.) | Johansson, Roger (2003) Företagsarkivet och filmen: Bara ben och fantastiska maskiner. Malmö stadsarkiv, 203-214, ISBN 91-971637-2-4, ISSN 1101-4628,

  Conference Contributions
  Johansson, Roger (2007) "National trauma in textbooks – Sweden and the United States of America" (peer-review paper) Nordiska historikermötet, Island, (File) (application/octet-stream)

  Johansson, Roger (2007) "The History of May Day and the struggle for the History" (peer-review paper) SSHA, Chicago, USA, (File) (application/octet-stream)

  Ross, Alastair (red./ed.) | Johansson, Roger, Berggren, Lars (2003) "What part does the story of the past play in the struggle for the future? The construction of the Swedish nation in the 20th century in school history books" (peer-review paper) 233-238, CiCe publ, ISBN 1-85377-369-7, ISSN 1470-6695,

  Johansson, Roger (2008-02-26) "The History of May Day and the struggle for the History – Narratives of the May Day in United States." (peer-review paper) European Social Science History Conference, Lisbon,

  Reports
  Berggren, Lars, Johansson, Roger (2006) Historiekunskap i årskurs 9 - Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03) - Samhällsorienterande ämnen. Lärarutbildningen, Malmö Högskola, 87, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Johansson, Roger, Berggren, Lars (red./ed.) | (2006) Levande läromedel. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 202, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Berggren, Lars, Johansson, Roger (2003) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 - Samhällsorienterade ämnen. Historia.. (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ROGER JOHANSSON
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658604
photo of Roger Johansson Roger Johansson