MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Sverker Fryklund
Lecturer

European Masters Degree in Exercise and Sport Psychology. Lic. Phil Sport Science.Teaching and research in sport psychology.

Contact details

E-mail:sverker.fryklund@mah.se
Telephone:040-66 58301
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, OR:D404
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Delivery address:40

blackbox blackbox
SVERKER FRYKLUND
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap - IDV
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:D404, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58301
photo of Sverker Fryklund Sverker Fryklund