MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sven Persson
Senior Professor

I am Professor of Pedagogy at the department of School Development and Leadership (SOL). I also work as guest professor at Linnaeus University. My research interests are preschool, preschool class and the younger children's learning and education.


Contact details

E-mail:sven.persson@mau.se
Telephone:040-6658232
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D435
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Ackesjö, Helena, Persson, Sven (2016) "The Educational Positioning of the Preschool-Class at the Border between Social Education and Academic Demands : An Issue of Continuity in Swedish Early Education?" Journal of Education and Human Development;1, 182-196, American Research Institute for Policy Development, ISSN 2334-2978, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Aspelin, Jonas, Persson, Sven (2008) "Lärares professionella/personliga utveckling" Educare – Vetenskapliga skrifter;1, 27-49, Malmö högskola, Lärarutbildningen, (PDF document) (application/pdf)

  Persson, S (2007) "Handledning i forskningcirklar" I T. Krokmark & K. Åberg,. Handledning i pedagogiskt arbete. Lund: Studentlitteratur 2007,

  Scientific Journal Articles
  Riddersporre, Bim, Persson, Sven (2011) "Forskningscirkeln - en metod för att forskningsanknyta grundutbildningen" SUHF Conference proceedings;, 1-4, SUHF Conference proceedings, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Sven, Ackesjö, Helena (2010) "Skolförberedelse i förskoleklass. Att vara lärare-i-relation i gränslandet" Pedagogisk Forskning i Sverige;2/3, 157-178, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, ISSN 1401-6788, (PDF document) (application/pdf)

  Articles
  Eriksson, Lars, Hillerup, Sören, Reibel, Jesper, Persson, Sixten, Brun, Aarne (2006) "Traumatic changes of the inferior alveolar nerve and gasserian ganglion after removal of a mandibular third molar: report of a case" Journal of oral and maxillofacial surgery;12, 1821-5, ISSN 0278-2391, DOI [länk],

  Persson, Sven (2002) "Democracy and Communication" Occasional Papers, University of Greenwich,

  Persson, Sven, Tallberg Broman, Ingegerd (2002) "Det är ju ett annat jobb : Förskollärare, grundskollärare och lärarstuderande om professionell identitet i konflikt och förändring" Pedagogisk forskning i Sverige;4 Årg 7, 257-278, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, ISSN 1401-6788, URI [länk],

  Monographs
  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | (2011) Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år. Natur och Kultur, 362, ISBN 978-91-27-13005-0,

  Aspelin, Jonas, Persson, Sven (2011) Om relationell pedagogik. Gleerups förlag, 168, ISBN 9789140666796,

  Persson, Sven (2008-10-15) Forskning om villkor för barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem. Vetenskapsrådet, 121, ISBN 978-91-7307-144-4, ISSN 1651-7350, (PDF document)

  Chapters in Monographs
  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Liljefors Persson, Bodil (2011) Samhällsorienterande undervisning med religionskunskap i fokus. Natur & Kultur, 235-254, ISBN 978-91-27-13005-0,

  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Tallberg Broman, Ingegerd (2011) Har fröken revolver? Om undervisning, kön och likvärdighet i ett historiskt och nutida perspktiv. Natur & Kultur, 44-72, ISBN 978-91-27-13005-0,

  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2011) Naturvetenskap i skolan. Natur & Kultur, 148-166, ISBN 978-91-27-13005-0, URL [länk],

  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Hartsmar, Nanny (2011) Barns erfarenheter - didaktiska överväganden. Natur & Kultur, 113-123, ISBN 978-91-27-13005-0,

  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Fransson, Kristin, Hedenborg, Susanna (2011) Barn och idrott. Natur och kultur, 167-185, ISBN 978-91-27-13005-0,

  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Axelsson, Thom, Qvarsebo, Jonas (2011) Perspektiv på skola och barndom. Natur & Kultur, 25-43, ISBN 978-91-27-13005-0, URL [länk],

  Tallberg Broman, Ingegerd, Persson, Sven (2010) Inledning. Skolverket, 9-20, ISBN 978-91-86529-08-6, URL [länk],

  Riddersporre, Bim, Persson, Sven (red./ed.) | Bruce, Barbro (2010) Lek och språk. Natur & Kultur, 101-120, ISBN 978-91-27-12111-9,

  Skolverket (red./ed.) | Persson, Sven (2010) Lärandets var och när i den institutionaliserade barndomens kontext. Skolverket, s 83-100, ISBN 978-91-86529-08-6, URL [länk],

  Persson, Sven (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2010) Individuella utvecklingsplaner i Montessori- och Reggio Emiliaprofilerade förskolor.. Malmö högskola, 53-70, ISSN 1101-7643, URL [länk],

  Riddersporre, Bim, Persson, Sven (red./ed.) | Vallberg, Ann-Christine, Månsson, Annika (2010) Dokumentation och bedömning i förskolan. Natur & Kultur, 229-249, ISBN 978-91-27-12111-9,

  Riddersporre, Bim, Persson, Sven (red./ed.) | Axelsson, Thom, Qvarsebo, Jonas (2010) Barndomens historiska framväxt. Natur och kultur, s 39-60, ISBN 978-91-27-12111-9,

  Riddersporre, Bim, Persson, Sven (red./ed.) | Persson, Sven, Dahlbeck, Per (2010) Estetik i förskolan. Natur och kultur, s 191-210, ISBN 978-91-27-12111-9,

  Persson, Sven (2010) Förskolans janusansikte. Natur och kultur, s 61-82, ISBN 978-91-27-12111-9,

  Persson, Sven (2010) Ålder och skolstart. En kunskapsöversikt. Fritzes, 243-265, ISBN 978-91-38-23447-1, ISSN 0375-250X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Sven (red./ed.) | Riddersporre, Bim (2010) Ledarskap i förskolan - vision och vardag i en nystartad verksamhet. Lärarutbildningen, Malmö högskola, s 13-50, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Sven (red./ed.) | Fransson, Kristin (2010) Det aktiva barnet? En forskningsöversikt. Lärarutbildningen, Malmö högskola, 121-141, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Tallberg Broman, Ingegerd, Persson, Sven (2010) Perspektiv på barndom och barns lärande : inledning. Skolverket, 9-20, ISBN 978-91-86529-08-6, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Aspelin, Jonas, Persson, Sven (2009) "Yrkeskunnande-i-relation" : Teoretiska perspektiv på lärares grundkompetens. Santérus Academic Press, 85-109, ISBN 978-91-7335-013-6,

  Fransson, Ola, Jonnergård, Karin (red./ed.) | Persson, Sven, Aspelin, Jonas (2009) Yrkeskunnande – i – relation. Teoretiska perspektiv på lärares grundkompetens.. Santérus Academic Press, s 85-110, ISBN 978-91-7335-013-6,

  Aspelin, Jonas, Persson, Sven (2009) "Yrkeskunnande-i-relation" : Teoretiska perspektiv på lärares grundkompetens. Santérus Academic Press, 85-109, ISBN 978-91-7335-013-6,

  Conference Contributions
  Bouakaz, L, Persson, S (2007) "Activating social capital. Parents’ way of getting involved in their children’s education" (paper)

  Reports
  Persson, Sven (red./ed.) | (2010) Barndom, lärande, ämnesdidaktik : Exempel från en forskningsmiljö vid Lärarutbildningen. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 146, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Sven (2008) Forskningscirklar - en vägledning. Malmö stad, (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Sven (2008) Forskning om villkor för barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem. Vetenskapsrådet, 119 s, ISBN 978-91-7307-144-4, ISSN 1651-7350, URL [länk],

  Rehn, Agneta, Persson, Sofie, Svingby, Gunilla (2007) Lasarus - ett datorspel om människokroppen, hälsan och sjukvården prövat av elever i skolår 3-7. (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Sven (1999) Utveckling genom handledning. Malmö : Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 1999, 23, ISSN 1107-7643,
blackbox blackbox
SVEN PERSSON
SENIORPROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, D435, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658232
photo of Sven Persson Sven Persson