MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Thom Axelsson
senior lecturer

Contact details

E-mail:thom.axelsson@mah.se
Telephone:040-6658645
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A228
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Axelsson, Thom (2007) Rätt elev i rätt klass : skola, begåvning och styrning 1910-1950. Linköpings universitet, 265, ISBN 91-85643-05-X, ISSN 0282-9800, .

  Peer-reviewed Journal Articles
  Axelsson, Thom (2016) "Intelligence testing, ethnicity, and construction of the deviant child : Foucault and special education in Sweden" Nordic Journal of Social Research;special issue, 14, Lillehammer University College, ISSN 1892-2783, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Axelsson, Thom (2015) "Assimilering eller mångkulturell inkorporering? : nyanlända elever i den svenska och kanadensiska skolan" Barn : nytt fra forskning om barn i Norge;2, 9-25, Norsk senter for barneforskning (NOSEB), ISSN 0800-1669,

  Axelsson, Thom (2012) "Att konstruera begåvning - debatten om IQ" Educare;1, 7-28, Lärande och Samhälle, Malmö högskola, ISBN 978-91-7104-437-2, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Scientific Journal Articles
  Axelsson, Thom (2008) "Att vilja och välja rätt - att konstruera produktiva medborgare" Locus;1/08, Årgång 20, 4-19, ISSN 1100-3197,

  Monographs
  Axelsson, Thom, Qvarsebo, Jonas (2017) Maktens skepnader och effekter : Maktanalys i Foucaults anda. Studentlitteratur, 184, ISBN 9789144109572,

  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | (2014) Styrningskonst på utbildningsarenan : upphöjda begrepp i svensk utbildningdiskurs. Studentlitteratur, 163, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Axelsson, Thom, Brusman, Mats (2000) Självmord i teorin : en analys av olika forskares tolkning av självmord. Linköpings univ. Enheten för historia, ISBN 91-7219-894-X, ISSN 1402-9898,

  Chapters in Monographs
  Riddersporre, Bim, Persson, Sven (red./ed.) | Axelsson, Thom, Qvarsebo, Jonas (2017) Barndomens historiska framväxt. Utbildningsvetenskap för förskolan [Andra utgåvan], Natur och Kultur, 43-63, ISBN 9789127818767,

  Fejes, Andreas, Nicoll, Katherine (red./ed.) | Qvarsebo, Jonas, Axelsson, Thom (2015) Are we constructing Lutherans, people with values or US citizens?. Routledge, 146-158, ISBN 9781317650133, 9780415833813, URL [länk],

  Larsson, Esbjörn, Westerberg, Johannes (red./ed.) | Axelsson, Thom, Brantefors, Lotta, Elenius, Lars (2015) Utbildning och minoriteter. Studentlitteratur, 377-400, ISBN 978-91-44-10179-8,

  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | Axelsson, Thom, Qvarsebo, Jonas (2014) Värdegrund och livskunskap som styrningsteknologier. Studentlitteratur, 163, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | Qvarsebo, Jonas, Axelsson, Thom, Balldin, Jutta (2014) Upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs. Studentlitteratur, 1-20, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Axelsson, Thom (2012) Tattare, hjälpklasser och intelligensundersökningar i den svenska folkskolan under tidigt 1900-tal. Selskabet for Skole- og Uddannelsehistorie, 95-117, URL [länk],

  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Axelsson, Thom, Qvarsebo, Jonas (2011) Perspektiv på skola och barndom. Natur & Kultur, 25-43, ISBN 978-91-27-13005-0, URL [länk],

  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Axelsson, Thom (2010) Att lära sig välfärdsstatens normer. Malmö högskola, s 43-60, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Riddersporre, Bim, Persson, Sven (red./ed.) | Axelsson, Thom, Qvarsebo, Jonas (2010) Barndomens historiska framväxt. Natur och kultur, s 39-60, ISBN 978-91-27-12111-9,

  Lind, Judith (red./ed.) | Axelsson, Thom (2009) Någonstans mellan sjukt och friskt : Det psykopatiska barnet och psykopatklasser. Linköpings universitet, s 27-50, ISBN 978-91-7393-628-6,

  Fredriksson, Johannes, Larsson, Esbjörn (red./ed.) | Axelsson, Thom (2007) Tattarna och deras begåvning. Tekniker för styrning under det tidiga 1940-talet. Opuscula Historica Upsaliensia 34, 173-193, ISSN 0284-8783,

  Hult, Håkan (red./ed.) | Axelsson, Thom (2003) Som man frågar får man svar: Att formulera en fråga. Linköpings universitet, 73-80, ISBN 91-7373-784-4, ISSN 1650-8173, (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Axelsson, Thom (2014) Barns och ungas utbildning i ett segregerat samhälle : mångfald och migration i valfrihetens skola. Vetenskapsrådet, 123, ISBN 978-91-7307-236-6, ISSN 1651-7350, URL [länk],

  Axelsson, Thom (2010) Utbildningsvetenskaplig forskning vid Malmö högskola. Malmö högskola, 34 s, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
THOM AXELSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, A228, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658645
photo of Thom Axelsson Thom Axelsson