MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Tomas Peterson
Senior Professor

Senior Professor in Sport Science. Research areas: the Professionalization of Swedish Football, Mechanisms of Selection and Ranking in Youth Sport, the Relation between School Sport and Competition Sport, Sport Politics, Equal Health and Sport and Social Entrepreneurship.


Contact details

E-mail:tomas.peterson@mau.se
Telephone:040-6658355
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E434c
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Peterson, Tomas (2009) "Barndomens reglering via skol- och föreningsidrotten" Educare;2-3, 73-99, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2008) "Den svenska idrottsstödsutredningen. En kort sammanfattning" Idrottsforum.org, URL [länk],

  Peterson, Tomas (2008) "When the field of sport crosses the field of physical education" EDUCARE;2008, 2008:3, 83-97, Education, Malmö University, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2007) "När fälten korsas - om Handslagsprojekt på skoltid" Svensk Idrottsforskning;2007, nr. 3-4, Centrum för Idrottsforskning, URL [länk],

  Peterson, Tomas (2007) "Landskrona BoIS as an Environment for Nurturing and Education" Soccer and Society;1, Routledge,

  Billing, Peter, Peterson, Tomas, Franzén, Mats (2004) "Paradoxes of football professionalisation in Sweden : A club approch" Soccer and Society;1, 82-99, Frank Cass, ISSN 1466-0970 (Print), 1743-9590 (Online), DOI [länk], URL [länk],

  Scientific Journal Articles
  Peterson, Tomas (2011) "Selektionssystemen saknar talang" Svensk Idrottsforskning;4, 9-12, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629,

  Peterson, Tomas (2009) "Swedish Soccer is Searching for Talent but finding Age" Idrottsforum.org;090429, URL [länk],

  Peterson, Tomas (2008) "The Professionalisation of Sport in the Scandinavian Countries" Idrottsforum.org, URL [länk],

  Peterson, Tomas (2007) "Några argument för sen specialisering" Svensk Idrottsforskning;2007, nummer 1, Centrum för Idrottsforskning,

  Peterson, Tomas (2005) "När fälten korsas" Svensk idrottsforskning;3, 9-11, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas, Carlsson, Bo, Trondman, Mats (2005) "Idrott i förändring: Idrott och idrottsvetenskap i ett samhälls- och kulturvetenskapligt perspektiv" Svensk idrottsforskning;3, 12-15, Centrum för idrottsforskning (CIF), ISSN 1103-4629, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2005) "Idrottens professionaliserings- och kommersialiseringsprocesser" Sociologisk forskning;1, 3-10, Sveriges sociologförbund, ISSN 0038-0342, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2004) "Arena för integration" I & M : invandrare & minoriteter;4, 19-23, Stiftelsen Invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2004) "Med ålder som gallringsinstrument" Krut: kritisk utbildningstidskrift;1, 45-55, ISSN 0347-5409, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2003) "Kommers och professionalism : idrott och samhälle" Framtider;4, 21-25, Institutet för framtidsstudier, ISSN 0281-0492, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2002) "Gammal är äldst..." Svensk idrottsforskning;2, 54-57, Centrum för idrottsforskning (CIF),, ISSN 1103-4629, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2002) "Är idrottsrörelsen till bara för vissa?" Svensk idrott;11, 8-9, Sveriges riksidrottsförbund /Svensk idrott, ISSN 0049-2663, (PDF document) (application/pdf)

  Articles
  Peterson, Tomas (2003) "Idrott mellan folkrörelse och kommersialism" Svensk idrottsforskning;2, 60-64, Centrum för idrottsforskning (CIF), ISSN 1103-4629,

  Peterson, Tomas (2003) "Idrott mellan folkrörelse och kommersialism" Svensk idrottsforskning;2, 60-64, Centrum för idrottsforskning (CIF), ISSN 1103-4629,

  Monographs
  Peterson, Tomas (2011) Talangutveckling eller talangavveckling?. SISU Idrottsböcker, 147, ISBN 978-91-86323-24-0,

  Wigerfelt, Anders S, Peterson, Tomas (2010) IMER – möjligheter och gränser. Festskrift till Björn Fryklund. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas, Franzén, Mats, Billing, Peter (1999) Vem vinner i längden? : Hammarby IF, Malmö FF och svensk fotboll. Arkiv, 197, ISBN 91-7924-125-5, (PDF document) (application/pdf)

  Chapters in Monographs
  Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Peterson, Tomas (2011) När idrottsföreningarna kommer till skolan – om reglerad barndom och fält som korsas. Gleerups, 97-106, ISBN 978-91-40-67605-4,

  Peterson, Tomas (2010) Björn och jag. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö högskola, s 39-46, ISBN 978-91-633-6570-6, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2010) Fyra konstiga frågor om idrotten och samhället – och fyra ännu konstigare svar. Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, s 76-85, ISSN 2000-7272,

  Nilsén, Åke, Wikdahl, Magnus (red./ed.) | Peterson, Tomas (2007) Landskrona Bois som uppfostrings- och utbildningsmiljö. ICLU Skriftserie 1,

  Dahlgren, Anita, Ekberg, Jan-Eric, Peterson, Tomas (2007) Idrott och hälsa i skolan, och föreningsidrott på fritiden – eller?. Vetenskapsrådet, 29-35, ISBN 978-91-7307-115-4, ISSN 1651-7350, URL [länk],

  Peterson, Tomas (2005) Idrottens framtid, ideér och visioner. Hallands idrottsförbund, 60-61, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2004) Striden slutade i en "svengelsk" modell. Stroemberg Media Group, 252-261, ISBN 91-86184-59-8,

  Peterson, Tomas (2004) Idrotten och samhället. SISU Idrottsböcker, 14-37, ISBN 91-88941-63-9, (PDF document) (application/pdf)

  Rystad, Göran, Lundberg, Svante (red./ed.) | Peterson, Tomas (2000) Idrotten som integrationsarena?. Arkiv förlag, 141-166, ISBN 91-7924-141-7, (PDF document) (application/pdf)

  Conference Contributions
  Peterson, Tomas (2008) "When the fields cross." (peer-review paper) NERA conference in Copenhagen, 6-9 Mars.,

  Peterson, Tomas (2008) "When the fields cross." (peer-review paper) NERA conference in Copenhagen, 6-9 Mars.,

  Peterson, Tomas (2007) "When the fields cross" (peer-review paper) Paper to Citizenship Education in Society - A challenge for the Nordic countries, Malmö 4th - 5th October 2007,

  Franzén, Mats, Peterson, Tomas (2007) "Facing up a male doxa. Gender differences among young Swedish elite footballers" (peer-review paper) Paper to the International Sport History and Sport Sociology Congress in Copenhagen, 31 July – 5 August 2007,

  Peterson, Tomas (2007) "Professionalization of Sport in Scandinavia" (peer-review paper) Key note, “Science for Success II. Promoting Excellence in Sport and Exercise”. Jyväskylä 10 - 12 October 2007,

  Franzén, Mats, Peterson, Tomas (2005) "The democracy-competitiveness dilemma in team sport. A panel study of Swedish soccer girls and boys." (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Franzén, Mats, Peterson, Tomas (2005) "The democracy-competitiveness dilemma in team sport. A panel study of Swedish soccer girls and boys." (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Peterson, Tomas, Norberg, Johan R (2008) Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till idrotten. Fritze, ISBN 978-91-38-22996-5, ISSN 0375-250X, URL [länk],

  Peterson, Tomas (2007) Förenings- och tävlingsfostran. Riksidrottsförbundet,

  Peterson, Tomas (2007) Förenings- och tävlingsfostran. Riksidrottsförbundet,
blackbox blackbox
TOMAS PETERSON
SENIORPROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E434c, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658355
photo of Tomas Peterson Tomas Peterson