MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Annika Karlsson
Lecturer

Research programme

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil show

Contact details

E-mail:annika.karlsson@mau.se
Telephone:040-6658366
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E404
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Lavonen, Jari, Juuti, Kalle, Lampiselkä, Jarkko, Uitto, Anna, Hahl, Kaisa (red./ed.) | Karlsson, Annika (2016) "CODE-SWITCHING AS A LINGUISTIC RESOURCE IN THE MULTILINGUAL SCIENCE CLASSROOM" 1820-1831, University of Helsinki, ISBN 978-951-51-1541-6, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Stuchli´kova´, Iva, Rokos, Luka´s?, Petr, Jan (red./ed.) | Karlsson, Annika (2016) "MULTILINGUAL SCIENCE CLASSROOMS" 112-115, University of South Bohemia, ISBN 978-80-7394-595-4, (PDF document) (application/pdf)

  Doctoral thesis
  Karlsson, Annika (2019) Det flerspråkiga NO-klassrummet - En studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum. Malmö universitet, ISBN ISBN 978-91-7104-987-2, . (Word document) (application/msword)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Karlsson, Annika, Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2019) "The continuity of learning in a translanguaging science classroom" Cultural Studies of Science Education;, Springer, ISSN 1871-1502, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika, Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2018) "Multilingual students` use of translanguaging in science classrooms" International Journal of Science Education;, 1-22, Routledge, ISSN 0950-0693, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika, Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2016) "Flerspråkighet som en resurs i NO-klassrummet" Pedagogisk forskning i Sverige;1-2, 30-55, Lunds universitet, ISSN 1401-6788, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Scientific Journal Articles
  Karlsson, Annika (2015) "Del 5. Didaktiska redskap för att främja läsningen av NO-texter" Läsyftet : Främja elevers lärande i NO I;, 23, Skolverket, URL [länk],

  Karlsson, Annika (2015) "Del 5. Didaktiska redskap för att främja läsningen av SO-texter" Läsyftet : Främja elevers lärande i SO;, 23, Skolverket, URL [länk],

  Conference Contributions
  Karlsson, Annika (2017) "Det flerspråkiga NO-klassrummet" Lärarutbildningför framtidens samhälle : Ett seminarium i Olle Holmbergs anda, (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika (2017) "Translanguaging practice in science education" European Science Education Research Association (ESERA), (poster) European Science Education Research Association (ESERA), (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika (2016) "TRANSLANGUAGING PRACTICE IN SCIENCE EDUCATION" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika (2016) "Translanguaging i det flerspråkiga NO-klassrummet" (other) 5-6, Malmö högskola, URL [länk],

  Karlsson, Annika (2015) "Nyanlända elevers språkanvändning i ett flerspråkigt NO-klassrum" (other) 19-20,

  Karlsson, Annika (2014) "Flerspråkigheten som en språklig resurs i NO-klassrummet" (paper) FND,

  Other publishing
  Karlsson, Annika (2015) "Kodväxling mellan första- och andraspråk som resurs i NO-klassrummet" 1-25, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, URL [länk],
blackbox blackbox
ANNIKA KARLSSON
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E404, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658366
photo of Annika Karlsson Annika Karlsson