MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Carina Listerborn
Professor

Ph.d.and professor in urban planning and design; urban and gender researcher. Carina’s research focuses on urban questions of gender, planning and theory. She finished her Ph.D (“Safe City. Discourses on Women’s Fear in Research, Policy Development and Local Practice, in Urban Planning and Design”) in 2002 at Chalmers University, Gothenburg. Her research concerns space, place, power, urban development and housing issues.

Contact details

E-mail:carina.listerborn@mah.se
Telephone:040-66 57315
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, NI: Plan 7, Hus C
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Delivery address:71

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Listerborn, Carina (2017) "The flagship concept of the ‘4th urban environment’. Branding and visioning in Malmö, Sweden" Planning, Theory and Practice;1, 24, Taylor and Francis, ISSN 1464-9357, DOI [länk],

  Listerborn, Carina (2015) "Feminist struggle over urban safety and the politics of space" European Journal of Women`s Studies;3, 251-264, Sage, ISSN 1350-5068, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Baeten, Guy, Listerborn, Carina (2015) "Renewing Urban Renewal in Landskrona, Sweden : Pursuing Displacement through Housing Policies" Geografiska Annaler. Series B : Human Geography;3, 249–261, Wiley, ISSN 1468-0467, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Listerborn, Carina (2015) "Geographies of the Veil : Violent Encounters in Urban Public Spaces in Malmö" Social and Cultural Geography;1, 95-115, Taylor and Francis, ISSN 1464-9365, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Listerborn, Carina (2013) "Suburban women and the ‘glocalisation’ of the everyday lives : gender and glocalities in underprivileged areas in Sweden" Gender, Place and Culture;3, 290-312, Taylor and Francis, ISSN 1360-0524, DOI [länk], URL [länk],

  Listerborn, Carina (2008) "Who speaks? And who listens? The relationship between planners and women’s participation in local planning in a multi-cultural urban environment" GeoJournal;1, 61-74, Springer Netherlands, ISSN 1572-9893, DOI [länk],

  Scientific Journal Articles
  Listerborn, Carina, Baeten, Guy (2014) "Medveten gentrifiering i Landskrona" alba.nu;141105, Alba, ISSN 1403-5448, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Listerborn, Carina (2011) "Möte mellan stadsfragment: Stråk förenar Malmös stadsdelar" Miljöforskning;4, FORMAS, ISSN 2000-8627, URL [länk],

  Listerborn, Carina, Sixtensson, Johanna (2010) "Med slöja i gatuvimlet" I&M : Invandrare & minoriteter;1, 34-38, ISSN 1404-6857,

  Listerborn, Carina (2009) "Om erfarenhet och expertis i planeringen" Fronesis;29-30, 86-98, Tidskriftsföreningen Fronesis, ISSN 1404-2614,

  Articles
  Listerborn, Carina (2015) "Kreativt klassrum" Arkitektur;5, 84-89, Arkitektur Förlag, ISSN 0004-2021, (PDF document) (application/pdf)

  Listerborn, Carina (2014) "Makten över produktionen av stadens rum : en genusfråga" PLAN;1, 32-33, Föreningen för samhällsplanering, URL [länk],

  Listerborn, Carina (2009) "Kvinnors erfarenheter måste bli mer synliga" Praktik & Teori;1, 46-48, Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Listerborn, Carina (2008) "Våld, rädsla och trygghet i vardagen" I&M : Invandrare & minoriteter;5, 37-40, ISSN 1404-6857,

  Listerborn, Carina (2007) "Makten över kroppen i rummet" Arkitekten;4, URI [länk],

  Listerborn, Carina (2007) "Review of “The Safe City. Safety and Urban Development in European Cities” (eds) ,Leo van Den Berg, Peter M.J. Pol, Guiliano Mingardo & Carolien J.M. Speller" European Planning Studies;3, 453-455, (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Listerborn, Carina, Grundström, Karin, Claesson, Ragnhild, Delshammar, Tim, Johansson, Magnus, Parker, Peter (red./ed.) | (2014) Strategier för att hela en delad stad : samordnad stadsutveckling i Malmö. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 136 s., ISBN 978-91-981058-7-2 (tryck), ISSN 978-91-981058-6-5 (pdf), (PDF document) (application/pdf)

  Hallin, Per-Olof, Jashari, Alban, Listerborn, Carina, Popoola, Margareta (2011) Varför kastar de sten? : om konflikter och erkännande. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 33, ISBN 978-91-7383-155-0, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Chapters in Monographs
  Tesfahuney, Mekonnen, Ek, Richard (red./ed.) | Listerborn, Carina, Baeten, Guy (2016) ”Landskronas vägval” : när bostäder åt alla blev ett kommunalt problem. Recito förlag, 52-80, ISBN 9789175179049, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lindholm, Teresa, Oliveira de Costa, Sandra, Wiberg, Sofia (red./ed.) | Listerborn, Carina (2015) Medborgarinflytande : om makt, genus och stadsutveckling. Arkus, 65-84, ISBN 978-91-980422-3-8, ISSN 1652-6430,

  Lindvall, Daniel (red./ed.) | Nilsson, Annika, Listerborn, Carina (2015) Lokala föreningar och demokrati i socialt utsatta bostadsområden. Fritze, 56, ISSN 0375-250X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sandell, Kerstin, Sager, Maja, Räthzel, Nora (red./ed.) | Listerborn, Carina (2014) Den osynliga våldsgeografin : med en intersektionell blick på våldshandlingar i offentliga rum. Media-Tryck, 153-162, ISBN 978-91-7473-899-5,

  Listerborn, Carina, Grundström, Karin, Claesson, Ragnhild, Delshammar, Tim, Johansson, Magnus, Parker, Peter (red./ed.) | Parker, Peter (2014) Samproduktion av platser : former för deltagande i utveckling av mötesplatser längs Rosengårdstråket. Holmbergs, 63-72, ISBN 978-91-981058-6-5, 978-91-981058-7-2, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Orrje, Henrik, Lindholm, Anna, Olsson, Krister (red./ed.) | Listerborn, Carina, Claesson, Ragnhild (2013) Att synas och ta plats i staden : om medborgarinflytande i förändringsprocesser. Statens konstråd, 239-245, ISBN 978-91-980945-1-0, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Petersson, Bo, Johansson, Christina (red./ed.) | Popoola, Margareta, Listerborn, Carina, Alwall, Jonas (2013) Migration och urbanitet. Liber, 272 - 295, ISBN 978-91-47-09877-4,

  Holmström, Marie (red./ed.) | Claesson, Ragnhild, Listerborn, Carina (2013) Kulturmiljöns sociala roll i hållbar stadsutveckling. Riksantikvarieämbetet, 215, ISBN 9789172096707, (PDF document) (application/pdf)

  Listerborn, Carina, Molina, Irene, Mulinari, Diana (red./ed.) | Johansson, Roger (2011) Kampen om rummet. Monument som representationer av våld. Spår av ett våldsamt förflutet. Bokförlaget Atlas, 361-414, ISBN 978-91-7389-897-3,

  Listerborn, Carina, Molina, Irene, Mulinari, Diana (red./ed.) | Listerborn, Carina (2011) Den våldsamma integreringen. Muslimska kvinnor i offentliga rum. Bokförlaget Atlas, 261-285, ISBN 978-91-7389-897-3,

  Listerborn, Carina (2010) Det sexualiserade rummet. Boreá förlag, 219-236, ISBN 978-91-89140-65-3,

  Graninger, Göran, Knuthammar, Christer (red./ed.) | Listerborn, Carina (2010) Våld i staden - vardagsrasism och maktutövning i offentliga rum. s 89-106, ISBN 978-91-7393-260-8, ISSN 1650-9625, URL [länk],

  Conference Contributions
  Listerborn, Carina (2007-06) "Women’s Bodies as Symbols in Public Spaces" (paper)

  Reports
  Forssell, Rebecka, Listerborn, Carina, Andersson, Mats (2010) Jämställdhet som en trygghetsfråga - utvärdering av Boverkets regeringsuppdrag : Att stärka tryggheten i stads och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Malmö högskola, 98, ISBN 978-91-7104-360-3, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Hallin, Per-Olof, Jashari, Alban, Listerborn, Carina, Popoola, Margareta (2010) Det är inte stenarna som gör ont : Röster från Herrgården, Rosengård - om konflikter och erkännande. Urbana studier, Malmö högskola, 274, ISBN 978-91-977233-5-0, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Listerborn, Carina (2007) Kroppen som situation. Om kön, makt och rum. Del I: Begreppsutveckling. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet,

  Other publishing
  Listerborn, Carina (2012) "Translocal Geographies. Spaces, Places, Connections" 501-503, Taylor & Francis, ISSN 1469-5944, DOI [länk],

  Listerborn, Carina (2011) "Recension av Icke-medborgarskapets urbana geografi, av Helena Holgersson" 63-65, Sveriges sociologförbund, ISSN 0038-0342, URL [länk],

  Listerborn, Carina (2009) "Fear: Critical Geopolitics and Everyday Life" 2243-2245, ISSN 1360-063X, DOI [länk],

  Listerborn, Carina (2007) "Recension av "Staden, våldet och tryggheten" av Rolf Lidskog" Sveriges sociologförbund, ISSN 0038-0342,

  Listerborn, Carina (2007) "Tema arkitektur och boende - Inledning"
 • Other tasks and merits

 • CRUSH http://www.crushproject.se/

blackbox blackbox
CARINA LISTERBORN
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö högskola 
Kultur och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Niagara, rum NI: Plan 7, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57315
photo of Carina Listerborn Carina Listerborn