MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Christina Scholten
Senior Lecturer

Christina Scholten, associate professor in urban studies, has a Ph.D in human geography. Christina is a senior lecturer at Malmö university and her main research focus are gender equality and gender studies, regional development, planning and qualitative methodology.

Contact details

E-mail:christina.scholten@mah.se
Telephone:040-66 57793
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, NI
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Delivery address:71

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders (2014) "Illusive inclusion : construction of leaders and employees based on nationality" Cross Cultural Management;2, 245-260, Emerald, ISSN 1352-7606, DOI [länk],

  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina, Wigerfelt S, Anders (2013) "Det finns inget mer svenskt än IKEA" Arbetsmarknad och Arbetsliv;2, 27-40, Karlstad Universitet, ISSN 1400-9692, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders S (2013) ""Det finns inget mer svenskt än IKEA"" Arbetsmarknad & Arbetsliv;2, 27-40, Arbetsmarknadsstyrelsen, ISSN 1400-9692, (PDF document) (application/pdf)

  Lindkvist Scholten, Christina, Friberg, Tora, Sandén, Annika (2012) "Re-reading time geography from a gender perspective : examples from gendered mobility" Tijdschrift voor economische en sociale geografie;5, 584-600, Wiley-Blackwell, ISSN 0040-747X, DOI [länk],

  Monographs
  Jönsson, Sandra, Lindqvist Scholten, Christina (2010) Påbjuden valfrihet? : om långpendlares och arbetsgivares förhållningssätt till regionförstoringens effekter. Linnéuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskaper, 57 s, ISBN 978-91-86491-48-2,

  Chapters in Monographs
  Lindkvist Scholten, Christina, Hansson, Agneta, Stridh, Kicki, Swärdh, Mia (2012) Inward and Outward learning processes. Vinnova, 198-220, ISBN 978-91-86517-71-7, ISSN 1650-3104, URL [länk],

  Conference Contributions
  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Lindqvist Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders (2012) "Det finns inget mera svenskt än IKEA, men vi är alla lika olika" (paper) 2, (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Levin, Lena, Faith-Ell, Charlotta, Scholten, Christina, Aretun, Åsa, Halling, Jon, Thoresson, Karin (2016) Att integrera jämställdhet i länstransportplanering : Slutredovisning av forskningsprojektet Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB) i svensk transportinfrastrukturplanering. Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2, 1-80, ISBN 978-91-7623-658-1, (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka, Lindkvist Scholten, Christina (2013) Ambitiösa visioner - vaga må : att omsätta jämställdhetspolitik till praktik i vardagen. Malmö stad, ISBN 978-91-7104-533-1, 978-91-7104-534-8, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Blom, Torbjörn, Scholten, Christina (2012) Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? : analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län. Regionförbundet Södra Småland, 55 p., URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Scholten, Christina (2012) Makten över maten? : en fråga om perspektiv. Skånes Livsmedelsakademi, 33 p., (PDF document) (application/pdf)

  Muhonen, Tuija, Liljeroth, Cristina, Lindqvist Scholten, Christina (2012) Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå för den kvalitativa jämställdheten i organisationen?. Malmö högskola, 86, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
CHRISTINA SCHOLTEN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö högskola 
Kultur och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 NI, rum NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57793
photo of Christina Scholten Christina Scholten