MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ebba Lisberg Jensen
Senior Lecturer

Ebba Lisberg Jensen is an associate professor of human ecology. Her transdisciplinary works are focused on understanding human-nature relationships in late modernity. She has worked on issues such as conflicts over biological diversity in forestry, urban-rural-conflicts, final depositories of nuclear waste, the use of phenoxy acids in forestry, outdoor recreation in urban settings, air pollution abatement, ecosystem services, urban planning and ecological literacy. She mainly works with qualitative methods such as ethnographic fieldwork, interviews and participant observations, often in collaboration with natural scientists.


Contact details

E-mail:ebba.lisberg.jensen@mau.se
Telephone:040-6657091
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:71

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (2008) "Contested construction of nature for city fringe outdoor recreation in southern Sweden: The Arrie case" Urban Forestry & Urban Greening;7, 171-182, Elsevier, ISSN 1618-8667, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lisberg Jensen, Ebba (2007) "La colonie interne du Norrland suédois: modèle d`une périphérie extractive?" L`Espace Politique;2, p 83-95, Commission de géographie politique et de géopolitique (CGPG) du Comité National Francais de Géographie (CNFG), DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Scientific Journal Articles
  Lisberg Jensen, Ebba (2011) "Skogens svårfångade värden" Biodiverse;2, 13-13, Centrum för biologisk mångfald, ISSN 1401-5064, URL [länk],

  Lisberg Jensen, Ebba (2009) "To Know is to Cherish? Learning from Swedish Environmental Education" Our schools, our selves;1, 129-134, The Canadian Centre for Policy Alternatives, ISSN 0840-7339, URL [länk],

  Articles
  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (2011) "Kulturkrock med konsekvenser" SULF-tidningen;4, Svenska universitetslärarförbundet, URL [länk],

  Lisberg Jensen, Ebba (2008) "Avståndet till naturen" Biodiverse;4, 15-16, Centrum för biologisk mångfald, ISSN 1401-5064, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lisberg Jensen, Ebba (2007) "Herrarna i skogen" Nationalencyklopedin;2007, Nationalencyklopedin, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lisberg Jensen, Ebba (2007) "Politik, mobilitet och miljö: Om den historiska framväxten av ett ohållbart transportsystem" Nationalencyklopedin, Nationalencyklopedin, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Mårtensson, Fredrika, Lisberg Jensen, Ebba, Söderström, Margareta, Öhman, Johan (2011) Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv pa° naturkontaktens betydelse fo¨r barns ha¨lsa och miljo¨engagemang. Naturvårdsverket, 138, ISBN 978-91-620-6407-5, ISSN 0282-7298, (PDF document) (application/pdf)

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | (2008) Inne och ute i Malmö: Studier av urbana förändringsprocesser. Institutionen för urbana studier, ISBN 978-91-977233-2-9, ISSN 1654-6881,

  Johansson, Per, Lisberg Jensen, Ebba (2006) Identitet och trygghet i tid och rum - kulturteoretiska perspektiv på kärnavfallsfrågans existentiella dimensioner. Svensk kärnbränslehantering SKB, 60, ISSN 1402-3091, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Chapters in Monographs
  Antonson, Hans, Jansson, Ulf (red./ed.) | Lisberg Jensen, Ebba (2011) Det moderna kalhyggesbruket: fra°n framga°ngssaga till fo¨rhandlingslo¨sning. Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, 402-419, ISBN 978-91-86573-10-2, ISSN 1402-0386, (PDF document) (application/pdf)

  Lisberg Jensen, Ebba (2011) Humanekologiska perspektiv på barns naturkontakt. Naturvårdsverket / the Swedish Environmental Protection Agency, 25-54, ISBN 978-91-620-6407-5, ISSN 0282-7298, URL [länk],

  Hillbur, Per, Lisberg Jensen, Ebba (2009) Låt det här vara mörkt! Samrådsmöten kring ett strövområde.. ISBN 978-91-977233-3-6,

  Ouis, Pernilla, Lisberg Jensen, Ebba (2009) "I brought a hazelnut from Macedonia": Cultural and biological diversity in a globalizing world. Malmö University, p 127-141, ISBN 978-91-7104-051-0, ISSN 1652-2761, (PDF document) (application/pdf)

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Hallin, Per Olof, Johansson, Magnus (2008) Stadens socio-ekologiska omvandling: Innovationsspridning och hållbar stadsutveckling i Malmö. Malmö University Publications in Urban Studies, 151-163, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Greiff, Mats (2008) Från sillamarknad till kommunikation och högskola. Omvandling och förnyelse i Malmö under 700 år. Malmö University Press, 13-29, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Book, Karin (2008) Strategier i framkant eller bara en vit elefant? Idrott, urban marknadsföring och utveckling (I: Inne & ute i Malmö). Mapius, Boktitel: Inne & ute i Malmö, Mapius 2, 183-199, ISSN 1654-6881,

  Björk, Fredrik, Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (2008) De gröna stadsrummens koreografi: Moral och motstånd i urbaniseringens tid. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 57-73, ISBN 978-91-977233-2-9, (PDF document) (application/pdf)

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Ristilammi, Per-Markku (2008) De globaliserade stadsrummen. Malmö University Publications in Urban Studies (MAPIUS) 2, 43-56, ISBN 978-91-977233-2-9, ISSN 1654-6881,

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Broström, Anna, Eliasson, Per, Hillbur, Per (2008) Mellan åkern och havet: Malmös rekreationsöar och postproduktiva frirum.. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 121-137, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | de Jong, Marjanna (2008) Skolgårdar i Malmö: Barriärer eller oaser. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 74-90, ISBN 13:978-91-977233-2-9, ISSN 1654-6881,

  Björk, Fredrik, Eliasson, Per, Fritzbøger, Bo (red./ed.) | Lisberg Jensen, Ebba (2006) Sätt stopp för sprutet! Från arbetsmiljöproblem till ekologisk risk i 1970-talets debatt om hormoslyr och DDT i skogsbruket. Malmö högskola, 197-230, ISBN 91-7104-037-4, ISSN 1652-2761, (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Lisberg Jensen, Ebba (2008) Gå ut min själ. Forskningsöversikt om hälsoeffekter av utevistelse i närnatur.. Statens folkhälsoinstitut, 1-35, ISBN 978-91-7257-529-5, ISSN 1651-8624, (PDF document) (application/pdf)

  Other publishing
  Lisberg Jensen, Ebba (red./ed.) | (2010) "Det urbana landskapet" 84 s, Swedish International Association of Landscape Ecology, ISBN 978-91-89232-48-8, ISSN 1403-6568, URL [länk],

  Lisberg Jensen, Ebba (2008) "Med andra ögon: Naturmöten med invandrare" 24-25, Centrum för biologisk mångfald, ISSN 1401-5064, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
EBBA
LISBERG JENSEN

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657091
photo of Ebba Lisberg Jensen Ebba Lisberg Jensen