MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Magnus Johansson
Senior Lecturer

Research platforms

MEDEA A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public pil show

Faculties and departments

Department of Urban Studies pil show
Faculty of Culture and Society pil show

Contact details

E-mail:magnus.johansson@mau.se
Telephone:040-6657175
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 8, Hus B
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:71

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Johansson, Magnus (2008) Att bära världen på sina axlar : miljövetares uppfattningar av och förhållningssätt till miljöproblem och till sin profession. Lunds universitet, Pedagogiska institutionen., 202, ISBN 978-91-628-7447-6, . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Johansson, Magnus (2009) "Forskarens ståndpunkt i den fenomenografiska forskningen. Ett försök att formulera en egen position" Pedagogisk Forskning i Sverige;1, Årg 14, 45-58, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik, ISSN 1401-6788,

  Scientific Journal Articles
  Johansson, Magnus (2002) "Hur hanterar man det osynliga?" Praktik och teori;2, 34-44, Malmö högskola,

  Monographs
  Righard, Erica, Johansson, Magnus, Salonen, Tapio (red./ed.) | (2015) Social Transformations in Scandinavian Cities : Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability. Nordic Academic Press, 296, ISBN 978-91-87675-73-7,

  Listerborn, Carina, Grundström, Karin, Claesson, Ragnhild, Delshammar, Tim, Johansson, Magnus, Parker, Peter (red./ed.) | (2014) Strategier för att hela en delad stad : samordnad stadsutveckling i Malmö. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 136 s., ISBN 978-91-981058-7-2 (tryck), ISSN 978-91-981058-6-5 (pdf), (PDF document) (application/pdf)

  Chapters in Monographs
  Listerborn, Carina, Grundström, Karin, Claesson, Ragnhild, Delshammar, Tim, Johansson, Magnus, Parker, Peter (red./ed.) | Parker, Peter (2014) Samproduktion av platser : former för deltagande i utveckling av mötesplatser längs Rosengårdstråket. Holmbergs, 63-72, ISBN 978-91-981058-6-5, 978-91-981058-7-2, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Besednjak Valic, Tamara, Modic, Dolores, Lamut, Urša (red./ed.) | Parker, Peter, Johansson, Magnus (2012) Challenges and potentials in collaborative management of urban commons. Vega Press, Ltd, 92-113, ISBN 978-0-9568625-6-3, (PDF document) (application/pdf)

  Johansson, Martin, Lundberg, Heléne (red./ed.) | Parker, Peter, Ekelund, Christer (2011) A new role for government in regional development. Palgrave Macmillan, 22-39, ISBN 978-0-230-27330-6,

  Hallin, Per Olof, Johansson, Magnus (2008) Stadens socio-ekologiska omvandling: Innovationsspridning och hållbar stadsutveckling i Malmö. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 151-163, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Hallin, Per Olof, Johansson, Magnus (2008) Stadens socio-ekologiska omvandling: Innovationsspridning och hållbar stadsutveckling i Malmö. Malmö University Publications in Urban Studies, 151-163, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Johansson, Magnus (2006) Att använda information som styrmedel. Länsstyrelsen i Skåne, 19-21, ISSN 1402-3393, URL [länk],

  Hansson, Mats-Olof (red./ed.) | Johansson, Magnus (2000-09-10) Miljö som vardagskunskap – hur uppfattar människor sin påverkan på naturen?. Malmö högskola, Teknik och samhälle,

  Conference Contributions
  Parker, Peter, Delshammar, Tim, Johansson, Magnus (2012) "Planning for appropriation : public space led development to integrate a fragmented city" (peer-review paper) 18, (PDF document) (application/pdf)

  Montin, Stig, Johansson, Magnus, Forsemalm, Joakim (2012) "Understanding innovative regional collaboration : meta-governace and boundary objects as important mechanisms" (peer-review paper) International Research Society for Public Management (IRSPM), (PDF document) (application/pdf)

  Parker, Peter, Johansson, Magnus (2011) "Challenges of Managing an Urban Commons" (peer-review paper) 1-17, (PDF document) (application/pdf)

  Parker, Peter, Johansson, Magnus (2011) "The uses and abuses of Elinor Ostrom’s concept of commons in urban theorizing" (paper) 17, (PDF document) (application/pdf)

  Johansson, Magnus (2010) "Developing an ESD Curriculum in Higher Education through Action Reserach - a first step through a working model" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Hansson, Mattias, Brandt, Sami, Gudmundsson, Petri (2009) "Bayesian Probability Maps For Evaluation Of Cardiac Ultrasound Data" (peer-review paper) p 45-56, URL [länk],

  Johansson, Magnus, Szybek, Piotr (2009) "The Picture of Environmental Problems and Their Situation in the Human World" (peer-review paper)

  Johansson, Magnus (2009) "Environmental Students Expressions of Their Working Life" (poster)

  Johansson, Magnus, Hellström, Åsa (2009) "Research circles as a way of creating meetings between researchers, teachers and the local community." (peer-review paper)

  Johansson, Magnus, Læssøe, Jeppe (2008) "Mediator Competencies and Approaches to Participatory Education for Sustainable Development" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Johansson, Magnus, Szybek, Piotr (2003-09-17) "Education as Empowerment: between Political Power, Working Life and Personal Responsibility" (peer-review paper)

  Johansson, Magnus (2003-09-17) "Can Higher Education Create Experts to Solve Environmental Problems?" (peer-review paper)

  Reports
  Johansson, Magnus (red./ed.) | Johansson, Magnus, Altundal, Sadiye, Ek, Susann, Forsell, Rebecka, Jansson, Lisa, Lewerentz, Gunilla, Mazzoni, Rose-Marie, Olson, Eva, Tapia, Pablo, Wieslander, Emelie (2011) Slutrapport från Garagets forskningscirkel om lokal hållbar stadsutveckling. Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Johansson, Magnus (2011) Förslag på arbetssätt för att utveckla forskningssamverkan kring hållbar stadsutveckling i Malmö. Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU), (PDF document) (application/pdf)

  Elias, Kerstin, Forsemalm, Joakim, Gustafsson, Jan, Johansson, Elin, Johansson, Magnus, Montin, Stig, Lilled, Lars, Löf, Ylva (2011) Governance: att styra med insikt snarare än avsikt. : en studie om flernivåstyrning och sektorssamverkan i Göteborg och Malmö. Mistra Urban Futures, 54, (PDF document) (application/pdf)

  Johansson, Magnus, Andersson, Mats, Nordesjö, Kettil (2010) Samverkan Malmö stad – Malmö högskola. En kartläggning av samverkansaktiviteter 2010. Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, (PDF document) (application/pdf)

  Johansson, Magnus, Læssøe, Jeppe, Madsen, Katrine Dahl (2004) Evalueringsrapport til demokrati på tværs projektet. Danmarks Pedagogiska Universitet., URL [länk],

  Klintman, Mikael, Mårtensson, Kjell, Johansson, Magnus (2003) Bioenergi för uppvärmning - hushållens perspektiv. Department of Sociology Lund University, 3-98, ISBN 91-7267-148-3, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MAGNUS JOHANSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 8, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657175
photo of Magnus Johansson Magnus Johansson