MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Mia Persson
Senior Lecturer

citat P versus NP - a gift to mathematics from computer science citat

Contact details

E-mail:mia.persson@mah.se
Telephone:040-66 57772
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 6, Hus C
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Delivery address:71

blackbox blackbox
MIA PERSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Teknik och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57772
www.mah.se
photo of Mia Persson Mia Persson