MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Monika Edgren
Professor

citat My ongoing research is about the narratives of sexual violence. citat

Monika Edgren is a professor of Gender Studies and an associate professor of History. Her research includes family history in Sweden during the 19th century, constructions of space, structural discrimination and sexual violence.


Contact details

E-mail:monika.edgren@mau.se
Telephone:040-6657270
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, NI, NI
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:71

Publications in Swedish libraries
 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Andersson, Ulrika, Edgren, Monika (2018) "Vulnerability, Agency and the Ambivalence of Place in Narratives of Rape in Three High-Profile Swedish Cases" Nora - Nordic Journal of Feminist and Gender Research;, 1-13, Taylor & Francis, ISSN 0803-8740, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Edgren, Monika (2016) "Trauma : ett tveeggat narrativ om våldtäkt och som stöd i bevisprövning av våldtäkt" Retfaerd : Nordic Journal of law and Justice;3, 17-30, DJØF Publishing, ISSN 0105-1121, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Edgren, Monika (2012) "Sexuellt våld i vittnesberättelser om massakern på armenier 1915-1916" Scandia Tidskrift för historisk forskning;2, 87-117, Sekel bokförlag, ISSN 0036-5483,

  Edgren, Monika (2011) "Berättelser om sexuellt våld i feministisk forskning" Tidksrift för genusvetenskap;4, 115-134, Linköpings universitet. Tema genus, ISSN 1654-5443, (PDF document) (application/pdf)

  Edgren, Monika (2011) "About Home and Giving Voice to Experiences of Marginalization: a feminist reading of the 1970s social report-books about migration policy in Sweden" Scandinavian Journal of History;4, 500-516, Routledge Taylor & Francis, ISSN 0346-8755, DOI [länk],

  Edgren, Monika (2010) "Colonizing Women`s Bodies : Population Policies and Nationhood in Eighteenth-Century Sweden" Journal of Women`s History;2, 108-132, Johns Hopkins University Press, ISSN 1042-7961, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Edgren, Monika (2010) "Genushistoria och den tvärvetenskapliga genusforskningen" Scandia;1, 40-56, ISSN 0036-5483, (PDF document) (application/pdf)

  Edgren, Monika (2008) "Förtryckets komplexitet : Om behovet av nya analysverktyg inom arbetarhistorien" Scandia;1, 63-82, ISSN 0036-5483, (PDF document) (application/pdf)

  Edgren, Monika (2004) "Att återupprätta äran: språk, subjekt och sexuellt våld i äldre tid" Kvinnovetenskaplig tidskrift;3, 74-90,

  Scientific Journal Articles
  Edgren, Monika, Andersson, Ulrika, Karlsson, Lena, Nilsson, Gabriella (2016) "Våldtäkt i Sverige 1990-2013 : ett historiskt och intersektionellt perspektiv på berättelser om våldtäkt inom olika genrer" Gränsløs. Tidksrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv;6, 82-91, Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet, ISSN 2001-4961, (PDF document) (application/pdf)

  Edgren, Monika (2013) "Minne och talandets historia" Tidskrift för genusvetenskap;1, 69-72, Linköpings universitet. Tema genus, ISSN 1654-5443, (PDF document) (application/pdf)

  Articles
  Edgren, Monika, Sarrimo, Cristine, Smitt, Helena (2008) "Från redaktionen" Tidskrift för genusvetenskap;2, 3-4, ISSN 1654-5443, (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Edgren, Monika (2009) Hem tar plats: ett feministiskt perspektiv på flyttandets politik i 1970-talets sociala rapportböcker. Sekel bokförlag, 157, ISBN 978-91-85767-16-8,

  Edgren, Monika (2001) Från rike till nation. Arbetskraftspolitik, befolkningspolitik och nationell gemenskapsformering i Sverige under 1700-talet. Lagerbringbiblioteket, ISBN 91-88-930-97-1,

  Chapters in Monographs
  Greiff, Mats, Johansson, Roger (red./ed.) | Edgren, Monika (2016) Går det att köpa känsloarbete? : Den svenska tidningspressdebatten om köpt hushållsarbete 1990-2015. I ständig rörelse : mellan arbete, kultur och didaktik : en vänbok till Lars Berggren, Mezzo Media, 44-64, ISBN 978-91-639-2284-8,

  de los Reyes, Paulina (red./ed.) | Edgren, Monika (2014) Jämställdhet och mångfald som administrativa praktiker : plan- och policydokument vid svenska lärosäten 1995-2013. Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, Fritze, 35-60, ISBN 9789138241219, ISSN 0375-250X, URL [länk],

  Blomberg, Eva, Niskanen, Kirsti (red./ed.) | Edgren, Monika (2013) Diskriminering av kvinnor : om nödvändigheten av ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv. Arbete och jämställdhet : förändringar under femtio år, SNS, 108-132, ISBN 978-91-86949-30-3,

  Berggren, Lars, Greiff, Mats, Johansson, Jesper, Svanberg, Johan, Thor, Malin (red./ed.) | Edgren, Monika, Edgren, Lars (2010) Samma kapitalister här som där? Fabriksbränder och kvinnliga migrantarbetare i New York 1911 och Shenzhen 1993. Samhällshistoria i fokus : en festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur, Big Bad Books, 131-155, ISBN 978-91-978980-0-3,

  Lundberg, Victor (red./ed.) | Edgren, Monika (2007) Antidiskrimineringens dilemman. Representationer i Kommunalarbetaren 2003-2004. Arbetarhistoria i brytningstid : Landskrona i maj 2005, 162-187, ISBN 978-91-633-0639-6,

  de los Reyes, Paulina (red./ed.) | Edgren, Monika (2006) Antidiskrimineringens dilemma. Representationer i Kommunalarbetaren 2003-2004. Statens offentliga utredningar; 2006:59 Arbetslivets (o)synliga murar. Rapport av utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Fritzes, 175-206, URL [länk],

  Edgren, Monika (2004) Ålders- och generationsskillnad i ett intersektionellt perspektiv. Sociala konflikter och kulturella processer, Malmö högskola, ISBN 91-7104-035-8,

  Other publishing
  Edgren, Monika, de los Reyes, Paulina, Sarrimo, Cristine, Smitt, Helena (2008) "Från redaktionen" Tidskrift för genusvetenskap;3-4;Tema: Klass, s 3-4, ISSN 1654-5443,

  Edgren, Monika (2008) "The Politics of the Veil" Scandia;2, 156-158, ISSN 0036-5483, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Edgren, Monika, Sarrimo, Cristine, Smitt, Helena (2007) "Från redaktionen" Tidskrift för genusvetenskap;1/2;Tema: Konst - scen, film, forskning, s 3-4, ISSN 1654-5443,

  Edgren, Monika, Sarrimo, Cristine, Smitt, Helena (2007) "Från redaktionen" Tidskrift för genusvetenskap;4, s 3-4, ISSN 1654-5443,

  Edgren, Monika (2007) "Joan Wallach Scott: Parité. Sexual equality and the Crisis of French Universalism" Scandia;2, 153-155, ISSN 0036-5483, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Edgren, Monika (2006) "Sara Edenheim: Begärets lagar. Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genalogi" Scandia;2, 131-133, ISSN 0036-5483, URL [länk],

  Edgren, Monika (2006) "Maria Sundkvist: Klassernas klasser. Gymnasieföreningar i läroverk och gymnasieskolor 1846-2006" Scandia;2, 119-121, ISSN 0036-5483, URL [länk],

  Edgren, Monika (2003) "Birgitta Plymoths avhandling: Fostrande försörjning. Fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden Norrköping 1872-1914." Scandia;2, 293-295, ISSN 0036-5483, URL [länk],
blackbox blackbox
MONIKA EDGREN
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657270
photo of Monika Edgren Monika Edgren