MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Per Olof Hallin
Senior Professor

Per Olof Hallin is professor in Human geography, Faculty of Culture and Society. His main research interests are sustainable urban development and municipal risk and vulnerability analysis.


Contact details

E-mail:per-olof.hallin@mau.se
Telephone:
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobile:070 4158146
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:71

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Monographs
  Ek, Richard, Gerell, Manne, Guldåker, Nicklas, Hallin, Per-Olof, Herbert, Mikaela, Nieminen Kristofersson, Tuija, Nilsson, Annika, Tykesson, Mona (2014) Att laga revor i samhällsväven : om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 186, ISBN 9789187997006, 9789187997013, (PDF document) (application/pdf)

  Guldåker, Nicklas, Hallin, Per-Olof (2013) Stadens bränder. D. 1, Anlagda bränder och Malmös sociala geografi. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 92, ISBN 9789197723398, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Hallin, Per-Olof (2013) Sociala risker : en begrepps- och metoddiskussion. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 76, ISBN 978-91-9810-5-8, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Hallin, Per-Olof, Jashari, Alban, Listerborn, Carina, Popoola, Margareta (2011) Varför kastar de sten? : om konflikter och erkännande. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 33, ISBN 978-91-7383-155-0, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Gren, M, Hallin, Per Olof (2003) Kulturgeografi - en ämnesteoretisk introduktion. Liber, 224, ISBN 91-47-06504-4,

  Clark, Eric, Hallin, Per Olof, Widgren, Mats (red./ed.) | (2003) Tidrumsfragment. Kulturgeografiska inst. Stockholms universitet, 256, ISBN 91-974448-3-9, ISSN 0585-3508,

  Chapters in Monographs
  Ek, Richard, Gerell, Manne, Guldåker, Nicklas, Hallin, Per-Olof, Herbert, Mikaela, Nieminen Kristoffersson, Tuija, Nilsson, Annika, Tykesson, Mona (red./ed.) | Gerell, Manne (2014) Grannskap och socialt kapital. Malmö University Publications In Urban Studies, 101-112, ISBN 978-91-87997-00-6,

  Ek, Richard, Gerell, Manne, Guldåker, Nicklas, Hallin, Per-Olof, Herbert, Mikaela, Nieminen Kristoffersson, Tuija, Nilsson, Annika, Tykesson, Mona (red./ed.) | Gerell, Manne, Hallin, Per-Olof (2014) Att arbeta med grannskapsutveckling och sociala risker. Malmö University Publications In Urban Studies, 127-141, ISBN 978-91-87997-00-6,

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Hallin, Per Olof, Johansson, Magnus (2008) Stadens socio-ekologiska omvandling: Innovationsspridning och hållbar stadsutveckling i Malmö. Malmö University Publications in Urban Studies, 151-163, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Hallin, Per Olof, Johansson, Magnus (2008) Stadens socio-ekologiska omvandling: Innovationsspridning och hållbar stadsutveckling i Malmö. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 151-163, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Reports
  Blom, Karin, Guldåker, Nicklas, Hallin, Per-Olof (2013) ORSA : områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys. Länsstyrelsen i Skåne, 85, ISBN 978-91-87423-30-7, (PDF document) (application/pdf)

  Hallin, Per-Olof, Jashari, Alban, Listerborn, Carina, Popoola, Margareta (2010) Det är inte stenarna som gör ont : Röster från Herrgården, Rosengård - om konflikter och erkännande. Urbana studier, Malmö högskola, 274, ISBN 978-91-977233-5-0, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
PER OLOF HALLIN
SENIORPROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
cell 070 4158146
photo of Per Olof Hallin Per Olof Hallin