MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Thomas Strandberg
Administrative Officer

Contact details

E-mail:thomas.strandberg@mau.se
Telephone:040-6657644
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, NIB0508
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:71

blackbox blackbox
THOMAS STRANDBERG
ADMINISTRATIV HANDLÄGGARE
graybackground
Malmö högskola
Gemensamt verksamhetsstöd
Ledningsstab
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum Niagara, NIB0508, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657644
photo of Thomas Strandberg Thomas Strandberg