MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Zoltan Blum
Senior Lecturer

Research programme

Foresight pil show

Research platforms

MultiSens pil show

Contact details

E-mail:zoltan.blum@mau.se
Telephone:040-6657818
Visiting address: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, E502
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:46

blackbox blackbox
ZOLTAN BLUM
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Biomedicinsk vetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Allmänna sjukhuset, rum Allmänna sjukhuset, E502, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657818
www.mah.se
Zoltan Blum