MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Forskare i alfabetisk ordning

Forskare listade i alfabetisk ordning med sina forskningsintressen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Adolfsson, Caroline
Adolfsson, Caroline, doktorand

Identitet

Ahlstrand, Roland
Ahlstrand, Roland, universitetslektor

Arbetsvetenskap; Sociologi; Partsrelationer, arbetsorganisation, arbetskvalitet, innovation, socialt ansvar vid företagsomställningar

Aleksejeva, Olga
Aleksejeva, Olga, doktorand

Alenezi, Ali Ayed Fahed
Alenezi, Ali Ayed Fahed

Implantat; Odontologi

Alftberg, Åsa
Alftberg, Åsa, universitetslektor

Disability studies, åldrande, etnografi, kulturanalys/etnologi

Alkhabbas, Fahed
Alkhabbas, Fahed, doktorand

Alm-Roijer, Carin
Alm-Roijer, Carin, prefekt/universitetslektor

Vårdvetenskap; Medicin

Alstergren, Per
Alstergren, Per, professor/övertandläkare/prodekan

Orofacial smärta; Käkfunktion; Hjärnan vid kronisk smärta; Diagnostik; Medicin; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Fysiologi och farmakologi; Bettfysiologi; Morfologi; Farmakologisk forskning; Fysiologi; Odontologi

Alvén, Fredrik
Alvén, Fredrik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Alvstad, Erik
Alvstad, Erik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Alwall, Jonas
Alwall, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Religionssociologi; Urbana studier; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociologi

Ameri, Arman
Ameri, Arman, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi; Oral protetik

Anderberg, Andreas
Anderberg, Andreas, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt; Straffrätt

Anderlini, Michel
Anderlini, Michel, doktorand

Eu, kaukasus, georgien; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap

Anderson, Lotta
Anderson, Lotta, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Specialpedagogik; Särskola; Alternativ och kompletterande kommunikation (akk); Empirinära forskning, videoanalys; Bedömning för lärande; Studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning; akk, funkrtionsnedsättning, högre utbildning, särskola, videoanalys

Andersson, Annica
Andersson, Annica, professor, biträdande

Matematik; Pedogik

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, universitetslektor

Äktenskap; Sexualitet; Queer; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus

Andersson, Claes
Andersson, Claes, universitetslektor

Andersson, Jan Anders
Andersson, Jan Anders, universitetslektor

Ämnesansvarig för samhällskunskap och lärande; Samhällsvetenskap

Andersson, Lars
Andersson, Lars, seniorprofessor

Medicin; Odontologi; Traumatology; Traumatologi

Andersson, Magnus
Andersson, Magnus, universitetslektor

Spatial analys; Internationalisering, tillväxtmarknader, hållbar utveckling, gis; Fastighetsstudier; Ekonomisk geografi

Andersson, Niclas
Andersson, Niclas, universitetslektor

Andersson, Nils
Andersson, Nils, universitetslektor

Andersson, Torbjörn
Andersson, Torbjörn, universitetslektor

Idrottshistoria; Fotbollsforskning; Humaniora och religionsvetenskap; Idrott

Ankarloo, Daniel
Ankarloo, Daniel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Annersten Gershater, Magdalena
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Invärtesmedicin; Omvårdnad; Hälso- och sjukvård i samhället; Medicin; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård

Apelmo, Elisabet
Apelmo, Elisabet, universitetslektor

Genus; Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys

Appelqvist, Maria
Appelqvist, Maria, universitetslektor

Flyktingpolitik; Flyktingmottagande; Sociologi

Arnebrant, Thomas
Arnebrant, Thomas, bitr/vice prefekt/prodekan/professor

Kemi; Medicin; Naturvetenskap; Kemi; Fysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Biofysikalisk kemi

Ashouri Mousaabadi, Majid
Askanius, Tina
Askanius, Tina, universitetslektor

Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism ; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Axelsson, Malin
Axelsson, Malin, universitetslektor

Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer; Omvårdnad; Vårdvetenskap

Axelsson, Thom
Axelsson, Thom, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Axelsson Yngvéus, Cecilia
Axelsson Yngvéus, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Axtelius, Björn
Axtelius, Björn, seniorprofessor

Samhällsvetenskap; Odontologi; Epidemiology; Motiverande samtal

Azadvar, Ahmad
Azadvar, Ahmad, doktorand

Bupp

Backman, Jyri
Backman, Jyri, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Idrott

Baeten, Guy
Baeten, Guy, professor

Samhällsvetenskap

Bahtsevani, Christel
Bahtsevani, Christel, vicedekan/universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Evidensbaserad vård

Balldin, Jutta
Balldin, Jutta, universitetslektor

Pedagogik; Barndomsgeografi; Barns rättigheter

Becktor, Jonas
Becktor, Jonas, avdelningsföreståndare/klinikchef/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Fysiologi; Kirurgisk forskning; Bettfysiologi; Implantat

Bengtsson, Mariette
Bengtsson, Mariette, universitetslektor/studierektor

Vårdvetenskap; Medicin

Bengtsson, Peter
Bengtsson, Peter, universitetslektor

Fysik; Naturvetenskap; Utbildningsvetenskap

Bengtsson, Sverker
Bengtsson, Sverker, universitetsadjunkt

Övrig samhällsvetenskap; Idrottspsykologi; Idrott

Bentsen, Beint Magnus Aamodt
Bentsen, Beint Magnus Aamodt, doktorand

Etnicitet; Migration

Berander, Patrik
Berander, Patrik, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik

Berg, Martin
Berg, Martin, professor, biträdande

Informatik, data- och systemvetenskap; Sociologi; Socialantrolopologi/etnografi; Informationsteknik; Medie- och kommunikationsvetenskap; Teknik och social förändring; Kommunikation mellan människor; Designvetenskap

Bergkvist, Hannes
Bergkvist, Hannes, doktorand

Berglund, Christofer
Berglund, Christofer, universitetslektor

Etniska konflikter; Språkpolitik; Demokratisering; Säkerhetspolitik; De postsovjetiska staterna

Berglund, Sara
Berglund, Sara, universitetslektor

Bergman, Lotta
Bergman, Lotta, universitetslektor

Bergman, Magnus
Bergman, Magnus, doktorand

Historieämnen; Modern historia; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Minne, temporalitet, kulturarv

Berlin, Henrik
Berlin, Henrik, studierektor/universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi; Pedodonti

Berndtsen Gotfredsen, Katrine
Berndtsen Gotfredsen, Katrine, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Berthelsen, Hanne
Berthelsen, Hanne, forskare

Ledning och organisation; Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsodontologi; Folkhälsovetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället

Bevelander, Pieter
Bevelander, Pieter, professor

International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Samhällsvetenskap; Ekonomi; Migration; Etnicitet; Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Bissmont, Mimmi
Bissmont, Mimmi, doktorand

Avfall; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Bjerkén, Christina
Bjerkén, Christina, professor, biträdande

Teknikvetenskap; Teknisk mekanik; Teknisk fysik; Teknisk materialvetenskap; Fastkroppsmekanik; Konstruktionsmaterial

Bjärsholm, Daniel
Bjärsholm, Daniel, doktorand

Idrott; Samhällsvetenskap; Idrottsforskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Bjärstorp, Sara
Bjärstorp, Sara, prefekt/universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Litteraturvetenskap

Björk, Fredrik
Björk, Fredrik, universitetsadjunkt

Humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap

Björkhagen Turesson, Annelie
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor

Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning

Björklund, Sebastian
Björklund, Sebastian, universitetslektor

Funktionella material; Analytisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Biokemi; Elektrokemi; Naturvetenskap; Fysikalisk kemi; Kemi; Biofysikalisk kemi; Biomaterial

Björklund Boistrup, Lisa
Björklund Boistrup, Lisa, universitetslektor

Björkner, Annika
Björkner, Annika, avdelningsföreståndare/klinikchef/universitetslektor/övertandläkare

Endodonti; Odontologi; Aseptik antiseptik; Kolhydratanalys; Kliniska studier endodonti; Adhesion glykokonjugat

Blomqvist, Jakob
Blomqvist, Jakob, programledare/universitetslektor

Teknikvetenskap; Matematik; Naturvetenskap

Blum, Zoltan
Blum, Zoltan, universitetslektor

Bodelsson, Sarah
Bodelsson, Sarah, doktorand

Bohman, Helena
Bohman, Helena, universitetslektor

Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik; Ekonomi; Nationalekonomi

Boisen, Gabriella
Boisen, Gabriella, doktorand

Odontologi

Bolmsjö, Ingrid
Bolmsjö, Ingrid, professor

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut; Äldre och åldrande

Bolter, Jay David
Bolter, Jay David, seniorprofessor

Bondemark, Lars
Bondemark, Lars, avdelningsföreståndare/klinikchef/prefekt/professor/övertandläkare

Odontologi

Book, Karin
Book, Karin, universitetslektor

Stadsutveckling; Fysisk aktivitet; Fysisk planering; City marketing; Idrottens rum och arenor; Evenemang; Idrottsutveckling; Idrott

Borglin, Gunilla
Borglin, Gunilla, universitetslektor

Vårdvetenskap; Äldre och åldrande

Borgström, Benedikte
Borgström, Benedikte, universitetslektor

Transport management; Företagsekonomi

Bouakaz, Laid
Bouakaz, Laid, universitetslektor

Tvåspråkighet; Migration; Pedagogik

Boztepe, Suzan
Boztepe, Suzan, programledare/universitetslektor

Teknikvetenskap

Braian, Michael
Braian, Michael, doktorand

Odontologi

Bramhagen, Ann-Cathrine
Bramhagen, Ann-Cathrine, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Medicin; Hälso- och sjukvård i samhället; Barn; Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta

Brogårdh-Roth, Susanne
Brogårdh-Roth, Susanne, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; För tidigt födda barn; Munhälsorelaterad livskvalitet; Oral hälsopromotion

Brunnström, Pål
Brunnström, Pål, forskarassistent

Brännmark, Johan
Brännmark, Johan, universitetslektor

Bugeja, Joseph
Bugeja, Joseph, doktorand

Buhre, Torsten
Buhre, Torsten, universitetslektor

Arbetsfysiologi; Medicin; Biologi; Idrott

Bunescu, Ioana
Bunescu, Ioana, forskarassistent

Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa; Etnicitet; Migration

Burheim, Madeleine
Burheim, Madeleine, doktorand

Naturvetenskap; Atomfysik; Fysik

Buza-Vidas, Natalija
Buza-Vidas, Natalija, forskningshandläggare

Cupp

Cardenas, Marité
Cardenas, Marité, professor

Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Kemi; Yt- och kolloidkemi; Biologi; Naturvetenskap; Neutron reflectometri; Neutron spridning; Soft condensed matter; Life sciences

Carlbom, Aje
Carlbom, Aje, programledare/universitetslektor

Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration; Samhällsvetenskap

Carlson, Elisabeth
Carlson, Elisabeth, universitetslektor

Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Carlsson, Anna
Carlsson, Anna, universitetslektor

Barnolycksfall, prevention, internationalisering i högre utbildning; Medicin

Carlsson, Bo
Carlsson, Bo

Idrott; Övrig rätt; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik

Carlsson, Carl-Magnus
Carlsson, Carl-Magnus, universitetsadjunkt

Carlsson, Peter
Carlsson, Peter, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Carlström, Charlotta
Carlström, Charlotta, universitetslektor

Sexologi; Genus; Socialantrolopologi/etnografi; Socialt arbete; Sociologi

Cederberg, Margareta
Cederberg, Margareta, universitetslektor

Genus; Samhällsvetenskap; Human-animal-interaction; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Sociala innovationer; Barn; Pedagogik; Sociologi; Ungdomsforskning; Socialt arbete

Cervin, Cecilia
Cervin, Cecilia, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Genus; Arbetsvetenskap

Chaib, Josef
Chaib, Josef, utredare

Politisk styrning; Statsvetenskap; Forskning om offentlig sektor

Cheng, Yuanji
Cheng, Yuanji, universitetslektor

Tillämpad matematik; Matematisk modellering; Matematisk biologi; Dynamisk system

Chrcanovic, Bruno
Chrcanovic, Bruno, forskarassistent

Orala implantat; Odontologi; Biomaterial; Oral protetik

Christell, Helena
Christell, Helena, st-tandläkare

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Odontologi

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialforskning, pedagogik, utbildningsvetenskap; profession, lärande, internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng

Christersson, Cecilia
Christersson, Cecilia, vicerektor/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Chronaki, Anna
Chronaki, Anna, professor

Chrysoulakis, Alberto
Chrysoulakis, Alberto, doktorand/universitetsadjunkt

Statistik; Kriminologi; Samhällsvetenskap

Cirovic, Stefan
Cirovic, Stefan, doktorand

Claesson, Ragnhild
Claesson, Ragnhild, forskningsassistent

Migration

Clavier, Berndt
Clavier, Berndt, universitetslektor

Etnicitet; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Filosofiämnen; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Samhällsvetenskap; Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori

Cory, Erin
Cory, Erin, universitetslektor

Cuadra, Carin
Cuadra, Carin, bitr/vice prefekt/professor

Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete; Samhällsvetenskap

Cuartielles, David
Cuartielles, David, universitetsadjunkt

Dupp

Dabaieh, Marwa
Dabaieh, Marwa, forskare

Vernacular architecture, passive design, earth buildings, sustainable building conservation, zero emission buildings, participatory design, transdisciplinary action research

Dahl, Jonas
Dahl, Jonas, universitetsadjunkt

Dahlbeck, Johan
Dahlbeck, Johan, universitetslektor

Pedagogisk filosofi; Etik; Spinoza; Pedagogik; Filosofi

Dahlskog, Steve
Dahlskog, Steve, universitetsadjunkt/programledare

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Spelutveckling; Artificiell intelligens

Dahlstedt, Inge
Dahlstedt, Inge, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Danielsson, Ravi
Danielsson, Ravi, universitetslektor

Danielsson Malmros, Ingmarie
Danielsson Malmros, Ingmarie, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen

Davidsson, Eva
Davidsson, Eva, professor, biträdande

Davidsson, Paul
Davidsson, Paul, professor

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Artificiell intelligens, simulering, data mining, informationssystem

Davies, Julia
Davies, Julia, professor

Medicin; Biokemi; Oral mikrobiologi; Cell- och molekylärbiologi; Odontologi

DeBono, Daniela
DeBono, Daniela, universitetslektor

Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik

Delacour, Laurence
Delacour, Laurence, universitetsadjunkt

Matematik; Förskollärare ; Matematik, läroplan, discourse; Matematikens didaktik inriktning förskola

Delgado, Caroline
Delgado, Caroline, forskningsassistent

Denskus, Tobias
Denskus, Tobias, universitetslektor

Dikec, Mustafa
Dikec, Mustafa, forskare

Dittmar, Jakob
Dittmar, Jakob, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Representationer, visuell kommunikation, tecknad serier, berättandet i tecknad serier, ; Dockteater, teater

Djampour, Pouran
Djampour, Pouran, universitetsadjunkt

Odontologi; Migration; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Etnografi; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Genus; Samhällsvetenskap

Du Rietz, Rickard
Du Rietz, Rickard, universitetslektor

Kärnfysik

Dychawy-Rosner, Irena
Dychawy-Rosner, Irena, universitetslektor

Deltagarbaserad aktionsforskning; Internationalisering av högre utbildning; Samhällsvetenskap; Social omsorg/socialpedagogik; Äldre och åldrande

Dytckov, Sergei
Dytckov, Sergei, doktorand

Datalogi

Eupp

Economou, Catarina
Economou, Catarina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Edgren, Monika
Edgren, Monika

Genusvetenskap; Rum/plats; Narrativer om sexuellt våld; Postkoloniala perspektiv; Genus

Edström, Ann-Mari
Edström, Ann-Mari, universitetslektor

Högskolepedagogik; Bildkonst; Estetiska ämnen

Edvik, Anders
Edvik, Anders, universitetslektor

Egard, Hanna
Egard, Hanna, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tillgänglighet

Ehrlin, Niklas
Ehrlin, Niklas, doktorand

Materialvetenskap/kemi; Nanoteknologi; Ingenjörsvetenskap

Einarsson, Anneli
Einarsson, Anneli, universitetsadjunkt

Pedagogik; Dramapedagogik; Estetiska lärprocesser; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskap

Einegard, Rikard
Einegard, Rikard, doktorand

Idé- o lärdomshistoria; Vetenskapshistoria; Medicinens historia; Kulturantropologi; Modern historia; Samtidshistoria; Vetenskapsteori; Etnografi

Ek, Anne-Charlotte
Ek, Anne-Charlotte, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Pedagogiskt arbete; Medie- och kommunikationsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus

Ekberg, EwaCarin
Ekberg, EwaCarin, professor/övertandläkare

Odontologi

Ekberg, Jan-Eric
Ekberg, Jan-Eric, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrottspedagogik; Idrott

Ekelund, Nils
Ekelund, Nils, professor

Växtfysiologi; Ekosystemtjänster; Naturvetenskap; Biologi

Ekelund, Robin
Ekelund, Robin, universitetslektor

Digital historiekultur; Modern historia; Samtidshistoria; Historia; Genus; Etnografi; Ungdomsforskning

Eklund, Ulrik
Eklund, Ulrik, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Systemteknik; Programvaruteknik; Datavetenskap; Mjukvaruarkitektur; Inbyggda system; Industriell forskning & utveckling

Ekman, Jörgen
Ekman, Jörgen, programledare/universitetslektor

Kärnfysik; Atom- och molekylfysik; Naturvetenskap

Ekstedt, Johan
Ekstedt, Johan, doktorand

Samhällsvetenskap; Internationell migration, frontlinebyråkrater, normer och värderingar inom internationell migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Eliasson, Per
Eliasson, Per, seniorprofessor

Humaniora och religionsvetenskap; Historiedidaktik; Miljöhistoria

Elmerstig, Eva
Elmerstig, Eva, universitetslektor

Sexuell och reproduktiv hälsa ; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Obstetrik och gynekologi; Reproduktiv hälsa; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Genus

Elmfeldt, Johan
Elmfeldt, Johan, timavlönad

Litteraturdidaktik; Mediekulturella och medieteknologiska förändringar; Medieekologi; Svenska med didaktisk inriktning; Utbildningsvetenskap

El-Schich, Zahra
El-Schich, Zahra, forskare

Medicin; Naturvetenskap; Biologi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Morfologi, cellbiologi, patologi

Emilson, Anders
Emilson, Anders, universitetslektor

Interaktionsdesign; Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign

Emilsson, Fredrik
Emilsson, Fredrik, doktorand

Sökmotorer; Auto-generera synonymer; Semantisk analys; Learning to rank; Datavetenskap

Emilsson, Henrik
Emilsson, Henrik, forskare

Migration; Samhällsvetenskap; Migrationspolitik; Integrationspolitik

Emruli, Blerim
Emruli, Blerim, postdoktor

Artificiell intelligens; Autonoma system; Maskininlärning; Industriell forskning & utveckling

Engberg, Maria
Engberg, Maria, universitetslektor/enhetschef

Humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Augmented och virtual reality; Computational media; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Interaktionsdesign; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning

Engblom, Johan
Engblom, Johan, prefekt/professor

Medicin; Naturvetenskap

Englander, Magnus
Englander, Magnus, universitetslektor

Psykologi; Socialt arbete; Hälsa & samhälle; Fenomenologi

Engstrand, Sandra
Engstrand, Sandra, forskningsassistent

Engström, Alexander
Engström, Alexander, doktorand

Samhällsvetenskap; Livsstil; Situationella perspektiv; Kriminologi

Engström, Jimmy
Engström, Jimmy, doktorand

Kontextmedvetenhet; Signalbehandling; Bildanalys

Ennerberg, Elin
Ennerberg, Elin, postdoktor

Arbetsmarknadspolitik; Integration; Social investeringspolitik; Socialpolitik; Sociologi

Ericson, Dan
Ericson, Dan, avdelningsföreståndare/klinikchef/professor/övertandläkare

Cariologi; Odontologi

Ericson, Magnus
Ericson, Magnus, prefekt/universitetslektor

Eriksson, Håkan
Eriksson, Håkan, professor

Medicin; Immunologi; Adjuvant; Vaccin

Eriksson, Inge
Eriksson, Inge, universitetsadjunkt

Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Europastudier; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Eriksson, Jeanette
Eriksson, Jeanette, universitetslektor

Spelutveckling; Användarcentrisk utveckling; Tailoring; Övrig informationsteknik; Programvaruteknik; Teknikvetenskap

Eriksson, Kjell E
Eriksson, Kjell E, redaktör

Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Idrott

Eriksson-Sjöö, Tina
Eriksson-Sjöö, Tina, universitetsadjunkt

Erlandsson, Magnus
Erlandsson, Magnus, universitetslektor

Förvaltningspolitik; Skolpolitik; Regeringskansliet; Organisation; Ledarskap; Samhällsvetenskap

Erling, Gustav
Erling, Gustav, doktorand

Ewald, Göran
Ewald, Göran, universitetslektor

Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Fupp

Fabijan, Aleksander
Fabijan, Aleksander, doktorand

Agile methods; Controlled experimentation; Programvaruteknik; Datalogi

Fabri, Anna
Fabri, Anna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott

Falk, Anders
Falk, Anders, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi

Falk, Magnus
Falk, Magnus, forskare

Biokemi; Analytisk kemi; Naturvetenskap

Farkas, Johan
Farkas, Johan, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medie- och kommunikationsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Farran-Lee, Martin
Farran-Lee, Martin, professor, adjungerad

Fehland, Margareta
Fehland, Margareta, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Socialvetenskap

Fernandez, Christian
Fernandez, Christian, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap

Finnbogadóttir, Hafrún
Finnbogadóttir, Hafrún, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Gravid och våldsutsatt; Familjevåld; Viktimology; Familjeforskning; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Omvårdnad

Fisk, Martin
Fisk, Martin, universitetslektor

Konstruktionsmaterial; Övrig bearbetning/sammanfogning; Övrig teknisk materialvetenskap; Induktionsvärmning

Fonseca, Claudia
Fonseca, Claudia, forskningsassistent

Neoliberal urbanisering; Kritisk urban teori; Mexiko; Samhällsvetenskap; Kulturgeografi; Statsvetenskap

Font, Jose Maria
Font, Jose Maria, universitetslektor

Forssell, Rebecka
Forssell, Rebecka, forskningsassistent

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv

Fransson, Helena
Fransson, Helena, universitetslektor/övertandläkare

Endodonti; Odontologi; Riskbedömning; Hälsoekonomi; Djup karies

Fransson, Jonas
Fransson, Jonas, utvecklare av forskningsstöd

Fransson, Ola
Fransson, Ola, biträdande prefekt

Idé- o lärdomshistoria

Franzén, Cecilia
Franzén, Cecilia, universitetslektor

Professionsforskning; Samhällsodontologi

Fred, Mats
Fred, Mats, postdoktor

Organisationsförändring; Projektorganisering; Utvärdering; New public management; Organisationsteori; Porös organisation

Friberg, Torbjörn
Friberg, Torbjörn, universitetslektor

Socialantrolopologi/etnografi; Etnografi; Socialantropologi; Socialvetenskap; Socialt arbete; Policy och organisering; Samhällsvetenskap

Fridriksson, Helgi-Valur
Fridriksson, Helgi-Valur, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Frölich, Emilia
Frölich, Emilia, doktorand

Samtidshistoria; Intersektionalitet; Postkolonialism; Etnografi; Ungdomsforskning; Sociologi; Genus; Etnicitet

Fundberg, Jesper
Fundberg, Jesper, universitetslektor

Etnicitet; Genus; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Idrott

Gupp

Galli, Silvia
Galli, Silvia, postdoktor

Odontologi

Gavare, Stephan
Gavare, Stephan, administrativ chef

Geisler, Martin
Geisler, Martin, postdoktor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Gerell, Manne
Gerell, Manne, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Geografisk kriminologi; Polisvetenskap; Kulturgeografi; Kriminologi

Germundsson, Per
Germundsson, Per, universitetslektor

Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Samhällsvetenskap

Ghajargar, Maliheh
Ghajargar, Maliheh, universitetslektor, biträdande

Interaktionsdesign; Design; Designvetenskap

Gjörloff Wingren, Anette
Gjörloff Wingren, Anette, professor

Immunologi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Immunbiologi; Morfologi, cellbiologi, patologi; Medicin

Gkouskos, Dimitrios
Gkouskos, Dimitrios, postdoktor

Socialvetenskap; Informationsteknik; User experience design research; Designvetenskap

Glaser, Joakim
Glaser, Joakim, universitetslektor

Historia

Godhe, Anna-Lena
Godhe, Anna-Lena, universitetslektor

Gottschalk, Sara
Gottschalk, Sara, universitetsadjunkt

Design; Interaktionsdesign

Grander, Martin
Grander, Martin, forskare

Bostadsforskning; Stadsutveckling; Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Sociologi

Greiff, Mats
Greiff, Mats, prefekt/professor

Populärmusik; Humaniora och religionsvetenskap; Historia; Historisk-filosofiska ämnen; Modern historia; Genus

Grundström, Karin
Grundström, Karin, universitetslektor

Genus; Socialvetenskap; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Hållbar stadsutveckling; U-landsstudier; Bebyggelseforskning; Estetiska ämnen

Grönvall, Ylva
Grönvall, Ylva, doktorand

Samhällsvetenskap; Genus; Sexologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialt arbete

Gudmundsson, Petri
Gudmundsson, Petri, programledare/studierektor/universitetslektor

Ekokardiografi; Vårdvetenskap; Medicinsk laboratorievetenskap; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi; Klinisk fysiologi; Medicinsk teknik; Medicin; Pedagogik

Gunnemyr, Per
Gunnemyr, Per, universitetsadjunkt

Gustafson, Niklas
Gustafson, Niklas, universitetslektor

Gustafsson, Stefan
Gustafsson, Stefan, universitetslektor

Kvantfysiska beräkningar; Matematisk modellering

Göransson, Hans Anders
Götrick, Bengt
Götrick, Bengt, avdelningsföreståndare/klinikchef/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Hupp

Hajer, Maaike
Hajer, Maaike, gästprofessor

Hajinasab Razlighi, Banafsheh
Hajinasab Razlighi, Banafsheh , projektassistent

Agent technology; Simulation models; Transportation simulation systems; Programvaruteknik; Datalogi; Informationsteknik

Hall, Emma
Hall, Emma, doktorand

Samtidshistoria; Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet; Genus; Etnicitet; Migration

Hall, Patrik
Hall, Patrik, professor

Hallberg, Peter
Hallberg, Peter, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap; Idéhistoria, filosofi, politisk teori

Hallin, Per Olof
Hallin, Per Olof, seniorprofessor

Kulturgeografi; Samhällsvetenskap

Hamidi, Zahra
Hamidi, Zahra, doktorand

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Statistik, data- och systemvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hansen, Anne-Marie
Hansen, Anne-Marie, universitetslektor

Idrott; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Teknik och social förändring; Kommunikation mellan människor; Interaktionsdesign; Sociala innovationer

Hansen, Christina
Hansen, Christina, doktorand

Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Antropologi

Hansson, Cecilia
Hansson, Cecilia, universitetsadjunkt

Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Kultursociologi, sociala och kulturella fält, modernism/modernitet,

Hansson, Fredrik
Hansson, Fredrik, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Bernstein; Utbildningsvetenskap

Harju, Anne
Harju, Anne, universitetslektor

Hartman, Henrik
Hartman, Henrik, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Atomär astrofysik; Astronomi; Fysik; Atom- och molekylfysik; Atomfysik

Harvard, Åsa
Harvard, Åsa, universitetslektor

Interaktionsdesign; Kognitionsvetenskap

Hasslöf, Helen
Hasslöf, Helen, universitetslektor

Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik; Ekologi; Samhällsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap

Haxha, Vjollca
Haxha, Vjollca, doktorand

Hedemyr Törnqvist, Marika
Hedemyr Törnqvist, Marika, doktorand

Embodied interaction; Koreografi; Offentliga rum; Interaktionsdesign

Hedenborg, Susanna
Hedenborg, Susanna, professor

Genus, barndomshistoria; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Idrott

Hedin, Astrid
Hedin, Astrid, universitetslektor

New institutionalist theory; Organisation theory; Swedish politics and public administration ; Communist regimes; International organizations; Samhällsvetenskap; Statsvetenskap

Hejman, Ulf
Hejman, Ulf, programledare/universitetsadjunkt

Fysik; Övrig fysik; Numerisk analys; Tillämpad matematik; Övrig teknisk materialvetenskap; Konstruktionsmaterial; Ytbehandlingsteknik; Korrosion; Ytevolution

Hell, Anna
Hell, Anna, doktorand

Hellberg, Therese
Hellberg, Therese, doktorand

Litteraturvetenskap; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medie- och kommunikationsvetenskap

Hellborg, Anna Maria
Hellborg, Anna Maria, administrativ assistent

Idrottsforskning; Genus; Idrott

Hellén-Halme, Kristina
Hellén-Halme, Kristina, avdelningsföreståndare/klinikchef/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Hellman, Peter
Hellman, Peter, universitetslektor

Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Kommunikation mellan människor; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Informatik, data- och systemvetenskap; Medicin; Informationsteknik; Teknikvetenskap

Hellström, Anders
Hellström, Anders, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap

Hellström, Lisa
Hellström, Lisa, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Barn; Mobbning, psykisk ohälsa, folkhälsovetenskap, hälsofrämjande arbete, barn i behov av särskilt stöd

Hellström Reimer, Maria
Hellström Reimer, Maria, professor

Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Mijlöhumaniora; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designvetenskap; Konstnärlig forskning

Hemer, Oscar
Hemer, Oscar, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Litterär översättare från spanska; Konstnärlig forskning

Herbert, Mikaela
Herbert, Mikaela, doktorand

Statsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Bostadsforskning; Migration; Etnografi; Samhällsvetenskap

Herz, Marcus
Herz, Marcus, universitetslektor

Flyktingar; Kritiskt socialt arbete; Migration; Genus; Etnicitet; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Etnografi

Heyer, Clint
Heyer, Clint, universitetslektor

Interaktionsdesign

Hilfling Nielsen, Linda
Hillbur, Per
Hillbur, Per, prorektor/professor, biträdande

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Samhällsvetenskap; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Stadsutveckling; Innovationssystem; Utbildningsvetenskap

Hillgren, Per-Anders
Hillgren, Per-Anders, universitetslektor

Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Design; Social innovation; Living labs; Konstnärlig forskning

Hjortsjö, Maria
Hjortsjö, Maria, prefekt/universitetslektor

Holm, Hilma
Holm, Hilma, universitetsadjunkt

Socialantrolopologi/etnografi; Samhällsvetenskap

Holmberg, Lars
Holmberg, Lars, doktorand

Maskinlärande; Datavetenskap; Datorteknik; Systemteknik; Interaktionsdesign; Designvetenskap

Holmberg, Ylva
Holmberg, Ylva, universitetslektor

Barn; Samhällsvetenskap; Musikpedagogik; Ämnesdidaktik; Pedagogik

Holmgren, Johan
Holmgren, Johan, enhetschef/universitetslektor

Optimering; Agentteknologi; Lärande system; Simulering; Transport- och trafikmodellering

Holmqvist, Mona
Holmqvist, Mona, professor

Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Didaktik; Samhällsvetenskap; Pedagogik

Holmström, Charlotta
Holmström, Charlotta, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Holmström Olsson, Helena
Holmström Olsson, Helena, professor

Data-driven utveckling; Autonoma system; Artificiell intelligens; Digitalisering; Informationsteknologi; Informationsteknik; Datavetenskap

Holst, Marie
Holst, Marie, universitetslektor

Holst Hansson, Annette
Holst Hansson, Annette, doktorand

Medicin; Migration; Hälso- och sjukvård i samhället; Genus; Etnicitet; Vårdvetenskap; Onkologi; Strålbehandling; Familjefokuserad omvårdnad

Hommel, Ami
Hommel, Ami, professor

Medicin

Hoszek, Anders
Hoszek, Anders, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi

Hutcheson, Derek
Hutcheson, Derek, universitetslektor

Forskning om europa; Statsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Samhällsvetenskap; Valforskning; Ryssland; medborgarskap; Europastudier; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet

Hylén, Mia
Hylén, Mia, doktorand

Skattningsskalor/instrument; Smärtskattning; Anestesiologi och intensivvård

Høg Hansen, Anders
Høg Hansen, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Cultural studies; Communication for development; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Håkansson, Julia
Håkansson, Julia, doktorand

Historiedidaktik; Historia; Historiebruk; Historiekultur; Historiemedvetande; Kollektivt minne; Kulturarv; Museologi; Nationalism; Narrativ; Historiska berättelser

Håkansson, Peter
Håkansson, Peter, universitetslektor

Häggman-Henrikson, Birgitta
Häggman-Henrikson, Birgitta, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Hänsel Petersson, Gunnel
Hänsel Petersson, Gunnel, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Iupp

Iantchenko, Alexei
Iantchenko, Alexei, professor

Matematik; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory

Ideland, Malin
Ideland, Malin, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Social klass; Vithet; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Etnologi; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Idvall, Ewa
Idvall, Ewa, professor

Medicin; Kirurgisk forskning; Kirurgi; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Psykiatri; Onkologi; Barn; Omvårdnad; Vårdvetenskap

Ingman, Sissi
Ingman, Sissi, universitetslektor

Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Filosofiämnen; Organisering, projekt, deltagande, hannah arendt

Ingrell, Joakim
Ingrell, Joakim, doktorand

Idrottspsykologi; Kognitiv beteendeterapi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barn; Psykologi; Samhällsvetenskap; Ungdomsforskning; Idrottsforskning; Pedagogiskt arbete; Idrott

Ingvad, Bengt
Ingvad, Bengt, universitetslektor

Socialvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Äldre och åldrande

Ingvarsdotter, Karin
Ingvarsdotter, Karin, bitr/vice prefekt/programledare/universitetslektor

Etnicitet; Hälso- och sjukvård i samhället; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykiatri; Medicin; Socialantropologi; Socialantrolopologi/etnografi; Transkulturell psykiatri; Medicinsk antropologi; Samhällsvetenskap

Irastorza, Nahikari
Irastorza, Nahikari, forskarassistent

Tvärvetenskapliga forskningsområden; International migration; Integration; Labour market; Intermarriage; Samhällsvetenskap

Isacsson, Malin
Isacsson, Malin, universitetslektor

Isma, Gabriella
Isma, Gabriella, universitetslektor

Omvårdnad; Vårdvetenskap; Medicin

Ivert, Anna-Karin
Ivert, Anna-Karin, universitetslektor

Migration; Etnicitet; Barn- och ungdomspsykiatri; Kriminologi; Barn och ungdomar; Otrygghet

Jupp

Jacobsson, Andreas
Jacobsson, Andreas, dekan/universitetslektor

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Informationssystem; Spionprogram och illasinnad programvara; Personlig integritet och informationssäkerhet; Interoperabilitet och samverkande medier; Sakernas internet; Smarta hem

Jakobsson, Anders
Jakobsson, Anders, professor

Pedagogik; Naturvetenskap

Jakobsson, Jenny
Jakobsson, Jenny, universitetslektor

Vårdvetenskap; Arbetsvetenskap; Sexologi; Kirurgisk forskning; Kirurgi; Medicin

Jallow, Sabina
Jallow, Sabina, doktorand

Jando, Magnus
Jando, Magnus, kommunikatör

Jansson, Alexander
Jansson, Alexander, doktorand

Etnicitet; Utbildningsvetenskap; Migration; Samhällsvetenskap; Idrott

Jarhall, Jessica
Jarhall, Jessica, doktorand

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Jedemark, Marie
Jedemark, Marie, universitetslektor

Jensen, Tina Gudrun
Jevinger, Åse
Jevinger, Åse, studierektor/universitetslektor

Datavetenskap; Informationssystem; Ingelligent gods

Jingryd, Ola
Jingryd, Ola, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Jobér, Anna
Jobér, Anna, universitetslektor

Sociologi; Pedagogik; Naturvetenskapens didaktik; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap

Johansson, Christina
Johansson, Christina, universitetslektor

Migration; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Johansson, Magnus
Johansson, Magnus, universitetslektor

Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Pedagogik

Johansson, Mon
Johansson, Mon, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Sociologi; Genus

Johansson, Roger
Johansson, Roger, professor

Historia

Johnsdotter, Sara
Johnsdotter, Sara, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige; Samhällsvetenskap

Johnson, Björn
Johnson, Björn, professor

Samhällsvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Forskning om offentlig sektor; Masskommunikation; Övrig samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Statsvetenskap; Socialt arbete

Johnsson, Christina
Johnsson, Christina, prefekt/universitetslektor

Offentlig rätt, mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter, diskriminering; Rättsvetenskap/juridik

Johnsson, Kent
Johnsson, Kent, universitetslektor

Jonsdottir, Fanny
Jonsdottir, Fanny

Tvärvetenskapliga forskningsområden

Jonsson Malm, Carolina
Jonsson Malm, Carolina, forskningshandläggare

Etnicitet; Genus; Historia; Samtidshistoria; Kulturarv och kulturproduktion

Järvstad, Kristin
Järvstad, Kristin, universitetslektor

Svensk 1900-talslitteratur, sexualitet, äktenskap, moderskap; Litteraturvetenskap; Genus

Jönsson, Daniel
Jönsson, Daniel, universitetslektor, adjungerad

Medicin; Odontologi

Jönsson, Karin
Jönsson, Karin, universitetslektor

Jönsson, Kutte
Jönsson, Kutte, universitetslektor

Idrott; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Idrottsfilosofi; Idrottsetik; Genusteori; Samhällsvetenskap; Genus

Jönsson, Li
Jönsson, Li, universitetslektor, biträdande

Jönsson, Per
Jönsson, Per, professor

Tillämpad matematik; Atom- och molekylfysik

Jönsson, Sandra
Jönsson, Sandra, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Psykologi; Arbetsvetenskap

Kupp

Karlsson, Annika
Karlsson, Annika, universitetsadjunkt

Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Translanguaging

Karlsson, Erik
Karlsson, Erik, doktorand

Karlsson, Leif
Karlsson, Leif, universitetslektor

Ämnesdidaktik

Karlsson, Ulrika
Karlsson, Ulrika, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap

Kauppinen, Asko
Kauppinen, Asko, universitetslektor

Teknik och social förändring; Litteraturvetenskap; Engelska; Governmentality; Litteraturvetenskap; Kulturarv och kulturproduktion

King, Henry
King, Henry, universitetslektor

Kinnby, Bertil
Kinnby, Bertil, universitetslektor

Biokemi; Cell- och molekylärbiologi; Oral mikrobiologi; Parodontologi; Fibrinolys; Koagulation; Plasminogensystemet

Kirkegaard, Ane
Kirkegaard, Ane, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Fertilitetskontroll/befolkningspolitik; Utrikespolitik

Kjellberg, Sara
Kjellberg, Sara, bibliotekschef

Övrig samhällsvetenskap; Biblioteks- och informationsvetenskap

Klingberg, Gunilla
Klingberg, Gunilla, dekan/professor/övertandläkare

Odontologi

Klinge, Björn
Klinge, Björn, seniorprofessor

Odontologi; Parodontologi

Knez, Kelly
Knez, Kelly, universitetslektor

Koch Svedberg, Gion
Koch Svedberg, Gion, universitetslektor

Programvaruteknik; Datorteknik; Reglerteknik; Telekommunikationsteori; Teknik och social förändring; Teknik för äldre, mekatronik, automation, teknik och genus

Kocherbitov, Vitaly
Kocherbitov, Vitaly, professor

Naturvetenskap

Kock Kobaidze, Manana
Kock Kobaidze, Manana, universitetslektor

Kolfjord, Ingela
Kolfjord, Ingela, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Etnicitet; Genus; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Idrott

Korsgaard, Morten
Korsgaard, Morten, universitetslektor

Kottorp, Anders
Kottorp, Anders, dekan/professor, kallad

Arbetsterapi ; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Äldre och åldrande

Kouns, Maria
Kouns, Maria, universitetslektor

Språkvetenskap; Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande; Utbildningsvetenskap

Kozel, Susan
Kozel, Susan, professor

Interaktionsdesign; Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Konstnärlig forskning

Krantz, Gunnar
Krantz, Gunnar, universitetslektor

Krantz, Oskar
Krantz, Oskar, universitetslektor

Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion; Samhällsmedicin; Sociologi; Handikappforskning

Krona, Michael
Krona, Michael, universitetslektor

Teknik och social förändring; Medie- och kommunikationsvetenskap; Masskommunikation; Samhällsvetenskap; Retorik; Filmvetenskap; Litteraturvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Kronkvist, Karl
Kronkvist, Karl, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap

Kroona, Liv
Kroona, Liv, universitetslektor, biträdande

Oral patologi och rättsodontologi; Odontologi; Yrkes- och miljödermatologi

Kumlien, Christine
Kumlien, Christine, professor

Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Kirurgisk forskning; Medicin

Kvist, Martin
Kvist, Martin, doktorand

Arbetsmarknadsforskning; Socialvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Ungdomsforskning

Lupp

Lager, Anders
Lager, Anders, programledare/universitetslektor/övertandläkare

Cariologi; Oral mikrobiologi; Odontologi

Lagergren, Lars
Lagergren, Lars, universitetslektor

Övrig samhällsvetenskap; Samhällsvetenskap; Fritidsvetenskap; Kulturarv och kulturproduktion; Idrott

Lalander, Philip
Lalander, Philip, professor

Migration; Genus; Socialantrolopologi/etnografi; Socialvetenskap; Ungdomsforskning; Kriminologi; Socialt arbete; Sociologi; Rättssociologi; Samhällsvetenskap; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar

Lam, Julia
Lam, Julia, klinisk assistent

Bettfysiologi; Odontologi

Landeman, Marc
Landeman, Marc, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Rättsvetenskap/juridik; Civilrätt

Languilaire, Jean-Charles
Languilaire, Jean-Charles, universitetslektor

Företagsekonomi; Arbete/icke-arbete upplevelse, arbete-liv balans, ledarskap

Lansheim, Birgitta
Lansheim, Birgitta, universitetsadjunkt, senior

Specialpedagogik, matematikdidaktik

Larneby, Marie
Larneby, Marie, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Barn; Etnicitet; Genus; Pedagogik; Socialantrolopologi/etnografi; Idrottsforskning; Samhällsvetenskap; Barn- och ungdomsidrott, genus, makt, idrott och hälsa; Idrott

Larsen, Henrik Svarrer
Larsen, Henrik Svarrer, universitetslektor

Larsson, Camilla
Larsson, Camilla, doktorand

Samhällsvetenskap; Migration; Genus; Sexologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Larsson, Christel
Larsson, Christel, klinikchef/universitetslektor/övertandläkare

Keramer (zirconia), implantatburen protetik, tandtekniska framställningstekniker; Odontologi

Larsson, Helena
Larsson, Helena, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Äldre och åldrande

Larsson, Jesper
Larsson, Jesper, universitetslektor

String algoritmer och datastrukturer; Datakomprimering; Algoritmteknik; Databassystem

Larsson, Per
Larsson, Per, doktorand

Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Urban allmänning; Stadsutveckling; Samnyttjande

Larsson, Therese
Larsson, Therese, universitetsadjunkt

Pedagogik; Vetenskapsteori; Samhällsvetenskap

Leckner, Sara
Leckner, Sara, universitetslektor

Nya medier, medieutveckling, flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet, medieteori; Informationsteknik

Leijon, Marie
Leijon, Marie, universitetslektor

Pedagogik

Lelinge, Balli
Lelinge, Balli, universitetsadjunkt

Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling; Samhällsvetenskap

Lembrér, Dorota
Lembrér, Dorota, universitetsadjunkt

Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Ämnesdidaktik

Leppäniemi, Henriikka
Lettevall, Rebecka
Lettevall, Rebecka, dekan/professor, biträdande

Idé- o lärdomshistoria; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Kosmopolitism, fred, medborgarskap, tysk idealism, immanuel kant

Li, Qianjin
Li, Qianjin, forskare

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Naturvetenskap

Li, Yujing
Li, Yujing, universitetslektor

Materialvetenskap; Systemanalys; Systemtänkande; Systemmodellering; Fuktskador; Byggnad biologi

Lidström, Isak
Lidström, Isak, doktorand

Idrott

Liedholm, Rolf
Liedholm, Rolf

Odontologi

Light, Ann
Light, Ann, professor

Interaktionsdesign

Lilja, Peter
Lilja, Peter, universitetslektor

Pedagogik; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Utbildningsfilosofi

Lilja Karlander, Eva
Lilja Karlander, Eva, universitetslektor/övertandläkare

Liljefors Persson, Bodil
Liljefors Persson, Bodil, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lill, Linda
Lill, Linda, universitetslektor

Demografi; Sociologi; Socialt arbete; Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Genus; Etnicitet; Samhällsvetenskap; Äldre och åldrande

Lind, Jacob
Lind, Jacob, doktorand

Lindberg, Matilda
Lindberg, Matilda, doktorand

Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Pedagogik; Pedagogiskt arbete; Idrottsforskning; Samhällsvetenskap; Idrott; Konstnärlig forskning

Lindberg, Pia
Lindberg, Pia, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Linde, Per
Linde, Per, enhetschef/universitetslektor

Linde-Laursen, Anders
Linde-Laursen, Anders, dekan/professor

Övrig samhällsvetenskap; Etnologi; Historisk-filosofiska ämnen

Lindén, Johan
Lindén, Johan, doktorand

Datavetenskap; Bildanalys; Maskininlärning

Lindh, Anders
Lindh, Anders, universitetslektor

Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Utbildningsvetenskap

Lindh, Christina
Lindh, Christina, doktorand

Lindh, Christina
Lindh, Christina, seniorprofessor

Odontologi; Radiologisk forskning

Lindh, Liselott
Lindh, Liselott, avdelningsföreståndare/klinikchef/professor/övertandläkare

Odontologi; Biomaterial; Oral protetik; Medicin; Gränsytefenomen i munhålan; Saliv och pellikel; Barriärfunktion salivfilmer; Muntorra patienter; Saliversättingsmedel; Sårläkning; Zirkonia; Overdentures; Implantat; Fasta broar

Lindholm, Susan
Lindholm, Susan, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Etnicitet; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Kulturhistoria; Populärkultur; Ungdomskultur

Lindquist, Hans
Lindquist, Hans, seniorprofessor

Lingvistik; Engelska språket

Lindqvist, Sylwia
Lindqvist, Sylwia, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Rättsvetenskap/juridik

Lindström, Fredrik
Lindström, Fredrik, universitetslektor

Lindström, Kristina
Lindström, Kristina, universitetslektor

Konstnärlig forskning; Interaktionsdesign

Lingärde, Svante
Lingärde, Svante, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Historieämnen; Modern historia; Ekonomisk historia; Teknik- och industrihistoria; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Socialvetenskap; Handikappforskning; Socialt arbete; Forskning om offentlig sektor; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barn

Lisberg Jensen, Ebba
Lisberg Jensen, Ebba, universitetslektor

Hållbar utveckling; Humanekologi

List, Thomas
List, Thomas, avdelningsföreståndare/klinikchef/professor/övertandläkare

Odontologi

Listerborn, Carina
Listerborn, Carina, professor

Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv; Institutet för urbanforskning; Genus; Kulturgeografi; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Liu, Ju
Liu, Ju, universitetslektor

Teknik och social förändring; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Företagsekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Innovation, network analysis, sustainability, globalisation, entrepreneurship; Samhällsvetenskap

Ljung Svensson, Ann-Sofi
Ljung Svensson, Ann-Sofi, universitetslektor

Svensk landsbygdslitteratur, ekokritik; Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap

Ljungberg, Caroline
Ljungberg, Caroline, vicedekan/universitetslektor

Barndom, fostran, identitet, makt, mat, utbildning

Ljunggren, Lennart
Ljunggren, Lennart, seniorprofessor

Loconsole, Annabella
Loconsole, Annabella, enhetschef/universitetslektor

Empirisk mjukvaruutveckling.; Kravhantering; Förbättring av mjukvaruprocesser; Mätning av programvara. ; Programvarukvalitet

Londos, Mikael
Londos, Mikael, universitetslektor

Idrott; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Utbildningsvetenskap

Lopez Pedersen, Maria Erliza
Lopez Pedersen, Maria Erliza, doktorand

Övrig humaniora och religionsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Teknik och social förändring; Genus; Etnicitet; Migration; Kommunikation mellan människor; Kulturarv och kulturproduktion

Lozic, Vanja
Lozic, Vanja, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Migration; Genus; Etnicitet; Övrig samhällsvetenskap; Socialvetenskap

Lucander, Henriette
Lucander, Henriette, programledare/universitetsadjunkt

Pedagogik; Bedömning av muntlig kommunikation

Lukkerz, Jack
Lukkerz, Jack, universitetsadjunkt

Socialvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning; Samhällsvetenskap; Sexologi

Lundahl, Bo
Lundahl, Bo, universitetslektor

Lundberg, Adrian
Lundberg, Adrian, doktorand

Lundberg, Susanna
Lundberg, Susanna, universitetslektor

Arbetsvetenskap; Migration; Sociala innovationer; Etnicitet; Genus; Socialvetenskap; Sociologi; Socialt arbete; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap; Samhällsvetenskap

Lundberg, Victor
Lundberg, Victor, universitetslektor

Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Lundegren, Nina
Lundegren, Nina, avdelningsföreståndare/universitetslektor/övertandläkare

Oral hälsa; Tandvårdsbehov; Odontologi

Lundin, Johan
Lundin, Johan, professor

Historia; Genus

Lundsten, Jonas
Lundsten, Jonas, universitetslektor

Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Lundström, Mats
Lundström, Mats, universitetslektor

Pedagogik; Naturvetenskapernas didaktik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Lutz, Kristian
Lutz, Kristian, universitetslektor

Specialpedagogik; Högskolepedagogik; Sociologi; Diskursanalys; Barn

Lyvall, Ann-Charlotte
Lyvall, Ann-Charlotte, universitetsadjunkt

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Fastighetsvetenskap

Löf, Camilla
Löf, Camilla, universitetslektor

Barn; Värdegrundsarbete; Cirkus; Etnografi; Pedagogik; Livskunskap; Barndom

Löfgren-Mårtenson, Lotta
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning

Lönn, Johanna
Lönn, Johanna, postdoktor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Odontologi

Mupp

Ma, Mingming
Ma, Mingming, doktorand

Magnusdottir, Gunnhildur Lily
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Europeiska unionen; Internationella relationer; Intersektionalitet och beslutsfattande i klimatpolitik; Skandinavisk politik

Magnusson, Finnur
Magnusson, Finnur, professor

Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem; Samhällsvetenskap

Magnusson, Jesper
Magnusson, Jesper, universitetslektor

Arkitektur, stadsbyggnad, offentligt liv

Mahmood, Deyar
Mahmood, Deyar, forskare

Mangrio, Elisabeth
Mangrio, Elisabeth, universitetslektor

Epidemiologi; Socialmedicin; Migration; Barn; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Kultur i vården; Äldre och åldrande

Maric, Selma
Maric, Selma, postdoktor

Neutron- och röntgenspridning, fosfolipider, membranproteiner och lipid-proteinsystem; Naturvetenskap; Biologi; Kemi; Fysik; Kemi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar

Marr, Stephen
Marr, Stephen, universitetslektor

Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur; Samhällsvetenskap

Mars, Annette
Mars, Annette, universitetslektor

Musikpedagogik; Pedagogik; Musik och lärande, lärandekultur, verktygs- och artefaktsbegrepp, samspel, musik och språkutveckling, musikskapande och digitala verktyg, musiklärare, grundskola; Samhällsvetenskap

Martinez, Carolina
Martinez, Carolina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Barn och digitala medier; Kritiska reklamstudier; Digital kompetens och fritidshemmet

Martins, Bruno
Martins, Bruno, postdoktor

Mashreghi Blank, Sepandarmaz
Mashreghi Blank, Sepandarmaz, doktorand

Genus; Etnicitet; Utbildningsvetenskap; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrottsforskning; Ungdomsforskning; Psykologi; Samhällsvetenskap; Postcolonialism, culturally relevant methodology, participatory action (activist) research; Idrott; Kulturarv och kulturproduktion

Matsson, Anneli
Matsson, Anneli, doktorand

Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Mattsson, Torun
Mattsson, Torun, prefekt/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott

McGlinn, Malin
McGlinn, Malin, studieadministratör

Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

McIver, Scott
McIver, Scott, universitetslektor

Internationella relationer; Medborgarskap och integrationspolitik; Policy studies; Statsvetenskap

Melin, Anders
Melin, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Klimaträttvisa, energirättvisa

Melin, Margareta
Melin, Margareta, universitetslektor

Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Kulturarv och kulturproduktion

Melkersson, Mattias
Melkersson, Mattias, universitetslektor

Idrott; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Sport management; Marknadsföring; Varumärken

Mellbin, Ylva
Mellbin, Ylva, postdoktor

Teknisk mekanik; Teknisk materialvetenskap

Mellgren, Caroline
Mellgren, Caroline, universitetslektor

Viktimologi; Riskanalys för våld på individnivå; Hatbrott; Otrygghet; Kriminologi

Merte, Lindsay Richard
Merte, Lindsay Richard, universitetslektor

Mihailescu, Radu-Casian
Mihailescu, Radu-Casian, programledare/universitetslektor

Datavetenskap; Artificial intelligence; Machine learning; Multiagent systems; Smart grids

Modée, Johan
Modée, Johan, enhetschef/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Muhonen, Tuija
Muhonen, Tuija, professor

Jämställdhet; Arbetsliv; Psykologi; Genus; Arbetsvetenskap

Mulinari, Paula
Mulinari, Paula, universitetslektor

Mårtensson, Ann-Sophie
Mårtensson, Manne
Mårtensson, Manne, doktorand

Idé- o lärdomshistoria; Vetenskapsteori; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Socialpolitik

Nupp

Neergaard, Maja
Neergaard, Maja, postdoktor

Etnografi; Kulturgeografi; Urbana studier; Planeringsteori; Samhällsvetenskap; Vetenskapsteori

Neilands, Jessica
Neilands, Jessica, forskare

Biofilmer; Oral mikrobiologi; Odontologi

Nelson, Johan
Nelson, Johan, universitetslektor

Niedenthal, Simon
Niedenthal, Simon, universitetslektor

Spelstudier

Nigro, Claudio
Nigro, Claudio, doktorand

Övriga teknikvetenskaper; Informationsteknik; Teknisk materialvetenskap; Teknisk mekanik

Nilsson, Bengt J
Nilsson, Bengt J, prodekan/professor

Teoretisk datalogi; Datavetenskap; Datalogi; Pedagogik

Nilsson, Désirée
Nilsson, Désirée, universitetslektor

Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Kollektivtrafik, samhällseffekter, urban och regional utveckling

Nilsson, Elisabet M
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor

Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Participatory design practices, value sensitive design, educational sciences, interaction design, maker education

Nilsson, Eva-Lotta
Nilsson, Eva-Lotta, studierektor/universitetslektor

Kriminologi

Nilsson, Jerry
Nilsson, Jerry, universitetslektor, adjungerad

Nilsson, Magnus
Nilsson, Magnus, prodekan/professor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Estetiska ämnen; Arbetarlitteratur

Nilsson, Sara Ellis
Nilsson, Sara Ellis, universitetslektor

Historieämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Historiska kulturer; Humaniora och religionsvetenskap; Kulturarv och kulturproduktion

Nilsson, Tom
Nilsson, Tom, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Nilsson, Urban
Nilsson, Urban, universitetslektor

Nilsson Mohammadi, Robert
Nilsson Mohammadi, Robert, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Historia; Muntlig historia; Urbanhistoria; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism; Ungdomsarbete

Nilsson Sjöberg, Mattias
Nilsson Sjöberg, Mattias, doktorand

Pedagogisk filosofi; Kritisk-emancipatorisk pedagogik; Inkluderande pedagogik; Critical disability studies; Mad studies; Psykiatrisering/psykopatologisering; Pedagogik; Socialt arbete

Norberg, Johan R
Norberg, Johan R, professor

Historisk-filosofiska ämnen; Idrott

Nordén, Birgitta
Nordén, Birgitta, universitetslektor

Gröna skolgårdar som läranderesurs; Utbildningsvetenskap; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Pedagogik; Samhällsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Nordesjö, Kettil
Nordesjö, Kettil, postdoktor

Utvärdering; Forskning om offentlig sektor; Socialt arbete; Arbetsvetenskap

Nordgren, Camilla
Nordgren, Camilla, studierektor/universitetslektor

Handikappforskning; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Vardagsliv; Föräldraskap

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Sociologi

Nordqvist, Joakim
Nordqvist, Joakim, forskare

Norefalk, Christian
Norefalk, Christian, doktorand

Pedagogik; Utbildningsfilosofi; Social ontologi och epistemologi; Deontologi

Normark, Gun
Normark, Gun, bitr/vice prefekt/universitetsadjunkt

Idrott; Samhällsvetenskap; Ekonomi

Norstedt, Maria
Norstedt, Maria, universitetslektor

Handikappforskning; Sociologi; Samhällsvetenskap; Institutionell etnografi; Arbetslivsforskning

Nygård Larsson, Pia
Nygård Larsson, Pia, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Språkvetenskap

Nylinder, Pia
Nylinder, Pia, universitetslektor

Nylund, Katarina
Nylund, Katarina, seniorprofessor

Nyzell, Stefan
Nyzell, Stefan, universitetslektor

Historia; Historieämnen; Modern historia; Strejker, demonstrationer, upplopp, kravaller, sociala rörelser, uppror, revolutioner, poliser, polishistoria, kvinnligt polisarbete, historisk återskapande, historiebruk, historieförmedling, kulturarv

Oupp

Odumosu, Temi
Odumosu, Temi, universitetslektor

Kulturarv och kulturproduktion; Etnicitet; Estetiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Ohlsson, Lars
Ohlsson, Lars, universitetslektor

Immunbiologi; Tumörimmunologi; Kardiovaskulär medicin; Cellbiologi; Molekylärbiologi; Immunologi

Olander, Clas
Olander, Clas, universitetslektor/prefekt

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Literacy; Multimodala representationer; Professionellt lärande

Olofsson, Jonas
Olofsson, Jonas, professor

Samhällsvetenskap; Ekonomi; Utbildningsvetenskap; Arbetsvetenskap

Olsson, Carl Magnus
Olsson, Carl Magnus, universitetslektor

Människa-teknikrelationer; Datadrivna system; Intelligenta system; Kontextmedvetenhet; Upplevelsebaserad teknik; Speldesign och utveckling; Designdriven forskning; Aktionsforskning; Mjukvaruutveckling

Olsson, Lina
Olsson, Lina, universitetslektor

Stadsplanering; Markpolitik; Planeringsteori; Stadsutveckling; Rumslig produktion; Deltagande och demokrati; Offentliga rum; Rumslig appropriation och kulturell identitet

Olsson, Pär
Olsson, Pär, universitetslektor

Kondenserade materiens fysik; Materialfysik med ytfysik; Teknisk mekanik; Teknisk materialvetenskap

Olsson Jers, Cecilia
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor

Svenska med didaktisk inriktning; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Samhällsvetenskap; Retorik; Språkvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Orre, Carl Johan
Orre, Carl Johan, programledare/universitetslektor

Osanami Törngren, Sayaka
Osanami Törngren, Sayaka, forskare

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Internationell migration och etniska relationer

Ottosson, Mikael Fredrik
Ottosson, Mikael Fredrik, universitetslektor

Arbetsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historia; Samhällsvetenskap

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Genus; Etnicitet; Socialantrolopologi/etnografi; Etnografi

Pupp

Packmohr, Sven
Packmohr, Sven, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Ekonomi; Företagsekonomi

Palla, Linda
Palla, Linda, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Specialpedagogik; Förskola; Mångfald; Dokumentation; Identitet; Inkludering; Undervisning i förskola

Palm, Peter
Palm, Peter, universitetslektor

Fastighetsföretagande; Fastighetsvärdering; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Papia, Evaggelia
Papia, Evaggelia, programledare/universitetslektor

Dental ceramics, y-tzp, surface treatment, bond strength; Odontologi

Papoulia, Asimina
Papoulia, Asimina, doktorand

Paraschakis, Dimitris
Paraschakis, Dimitris, doktorand

Rekommendationssystem; Datavetenskap

Parker, Peter
Parker, Peter, universitetslektor

Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati; Samhällsvetenskap

Paulsson, Liselotte
Paulsson, Liselotte, universitetslektor/övertandläkare

För tidig födsel; Bettavvikelser; Tandregleringsbehov; Ansiktsmorfologi; Temporomandibulär dysfunktion; Huvudvärk; Odontologi

Pedersen, Jens
Pedersen, Jens, universitetslektor

Pederson, Thomas
Pederson, Thomas, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap; Human-computer interaction, embodied cognition, peripheral interaction, ubiquitous computing, wearable computers.

Pehlivan, Asli
Pehlivan, Asli, doktorand

Naturvetenskap; Fysik

Peiteado Fernandez, Vitor
Persdotter, Maria
Persdotter, Maria, doktorand

Kulturgeografi; Samhällsvetenskap

Persson, Gun
Persson, Gun, universitetslektor

Persson, Jan
Persson, Jan, universitetslektor

Optimeringslära, systemteori; Datavetenskap; Teknikvetenskap

Persson, Karin
Persson, Karin, studierektor/universitetslektor

Omvårdnad; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Odontologi

Persson, Magnus
Persson, Magnus, professor

Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Kultur- och litteraturteori; Receptionsstudier; Litteratur- och mediedidaktik; Utbildningsvetenskap

Persson, Mats
Persson, Mats, prefekt

Kunskapsledning; Bim; Projektplanering; Projektledning; Kusterosion; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Byggproduktionsteknik; Vattenteknik; Byggnadsteknik; Miljöteknik

Persson, Mia
Persson, Mia, universitetslektor

Datavetenskap

Persson, Per-Eskil
Persson, Per-Eskil

Samhällsvetenskap

Persson, Sven
Persson, Sven, professor

Förskola; Samhällsvetenskap; Pedagogik

Peterson, Bo
Peterson, Bo, prefekt

Informationsteknik; Teknik och social förändring

Peterson, Tomas
Peterson, Tomas, seniorprofessor

Övrig samhällsvetenskap; Idrott

Petersson, Bo
Petersson, Bo, professor

Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk; Samhällsvetenskap; Migration; Forskning om europa

Petersson, Charlotte
Petersson, Charlotte, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap

Petersson, Charlotte C
Petersson, Charlotte C, universitetsadjunkt

Musikterapi; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialt arbete; Etnografi; Socialantropologi

Petrén, Sofia
Petrén, Sofia, programledare/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Ortodonti, korsbettsbehandling, cost-effectiveness, follow-up, rct-studier

Pettersson, Gunnel
Pettersson, Gunnel, universitetslektor

Pettersson, Jonna
Pettersson, Jonna, universitetslektor

Pigg, Maria
Pigg, Maria , studierektor/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Endodonti; Odontologisk beteendevetenskap; Bettfysiologi; Riskbedömning; Orofacial smärta ; Icke-odontogen tandsmärta

Plantin, Lars
Plantin, Lars, vicedekan/professor

Fäder; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning

Popoola, Margareta
Popoola, Margareta, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.

Povrzanovic Frykman, Maja
Povrzanovic Frykman, Maja, professor

Samhällsvetenskap; Migration; Etnologi; Högutbildade migranter; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur; Socialvetenskap

Prgomet, Zdenka
Prgomet, Zdenka, biomedicinsk analytiker

Odontologi

Priest, Helena
Priest, Helena, högskoleadministratör

Pruulmann Vengerfeldt, Pille
Pull, Emil
Pull, Emil, doktorand

Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning

Pålsson Syll, Lars
Pålsson Syll, Lars, professor

Samhällsvetenskap; Ekonomi

Qupp

Qvarsebo, Jonas
Qvarsebo, Jonas, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen; Utbildningsvetenskap; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap

Rupp

Radmann, Aage
Radmann, Aage, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott

Ragnerstam, Petra
Ragnerstam, Petra, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv

Ramji, Rathi
Ramji, Rathi, doktorand

Ramsöy Jerve, Ingrid
Ramsöy Jerve, Ingrid, doktorand

Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Genus; Migration; Samhällsvetenskap

Raoof, Dawan
Raoof, Dawan, doktorand

Ungdomsforskning; Sociologi; Statsvetenskap; Migration; Kommunikation mellan människor; Etnicitet

Reddy, Anuradha
Reddy, Anuradha, doktorand

Rehn, Agneta
Rehn, Agneta, universitetslektor

Reimer, Bo
Reimer, Bo, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Restrepo Giraldo, Juliana
Richert, Torkel
Richert, Torkel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Riddersporre, Bim
Riddersporre, Bim, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Spädbarnspsykologi; Ledarskap; Föräldraskap; Förskolan; Psykologi

Righard, Erica
Righard, Erica, professor, biträdande

Socialpolitik; Socialt arbete; Kunskapsproduktion; Transnationalism; Samhällsvetenskap; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ristilammi, Per-Markku
Ristilammi, Per-Markku, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Etnologi

Roald, Anne Sofie
Roald, Anne Sofie, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge

Robertsson, Carolina
Robertsson, Carolina, doktorand

Biokemi; Cell- och molekylärbiologi; Oral mikrobiologi

Roelofs, Kim
Roelofs, Kim, doktorand

Genus; Etnografi; Urbana studier; Kultur analys; Samhällsvetenskap

Rohlin, Madeleine
Rohlin, Madeleine, seniorprofessor

Odontologi

Rosén, Annika
Rosén, Annika, universitetslektor

Övrig rätt; Förvaltningsrätt; Socialrätt; Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Socialvetenskap

Rosenlund, David
Rosenlund, David, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen

Rubin, Maria
Rubin, Maria, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Språkinriktad ämnesundervisning; Samverkan mellan lärare; Språk-, läs- och skrivutveckling; Specialpedagogik; Relationell pedagogik; Educational design research

Rudnert, Joel
Rudnert, Joel, programledare/universitetsadjunkt

Runesson, Ingrid
Runesson, Ingrid, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barn; Migration; Socialt arbete; Handikappforskning; Samhällsvetenskap; Arbetslivsforskning; Rehabilitering; Äldre och åldrande

Runge, Ida
Runge, Ida, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Russo, Nancy
Russo, Nancy, universitetslektor

Teknikvetenskap; Informationsteknik; Smart health; Information systems development

Ruzgas, Tautgirdas
Ruzgas, Tautgirdas, professor

Yt- och kolloidkemi; Analytisk kemi; Elektrokemi; Biokemi

Ryan, Ulrika
Ryan, Ulrika, doktorand

Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Matematikdidaktik; Inferentialism

Rämgård, Margareta
Rämgård, Margareta, universitetslektor

Äldre och åldrande; Socialantrolopologi/etnografi; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Deltagarbaserade metoder; Hälsopromotion; Hälsogeografi; Urban hälsa

Supp

Safrankova, Camilla
Safrankova, Camilla, doktorand

Integration; Utbildning i naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Utbildningsvetenskap

Salo, Johan
Salo, Johan, doktorand

Designvetenskap; Datavetenskap; Interaktionsdesign; Datafication of health; Quantified self technologies

Salonen, Tapio
Salonen, Tapio, vicerektor/professor

Samhällsvetenskap

Sandberg, Tove
Sandberg, Tove, studierektor/universitetslektor

Medicin; Övrig biologi; Medicinsk cellbiologi; Medicinsk mikrobiologi; Netik, plasminogenaktiveringssytemet,biofilmer

Sandell, Kerstin
Sandell, Kerstin, prefekt/professor

Sociologi; Genus; Teknik och social förändring

Sandgren, Olof
Sandgren, Olof, universitetslektor

Logopedi; Språkstörning; Språkliga problem i skolåldern

Sarkheyli-Hägele, Arezoo
Sarkheyli-Hägele, Arezoo, universitetslektor

Cognitive systems; Cognitive reasoning; Artificial intelligence; Machine learning; Knowledge representation; Situation recognition; Decision making; Internet of things

Sauro, Shannon
Sauro, Shannon, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Scholten, Christina
Scholten, Christina, universitetslektor

Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Samhällsvetenskap; Urbana studier; Genus, jämställdhet, arbetsliv, planering, hållbar mobilitet

Schubert, Per
Schubert, Per, universitetslektor

Geovetenskap; Ämnesdidaktik; Fjärranalys; Geografiska informationssystem; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Geografididaktik

Sederblad, Per
Sederblad, Per, universitetslektor

Sociologi; Arbetsvetenskap

Segerby, Cecilia
Segerby, Cecilia, universitetslektor

Matematik; Läsa och skriva

Sellergren, Börje
Sellergren, Börje, professor, kallad

Medicin; Naturvetenskap; Teknikvetenskap

Senneby, Anna
Senneby, Anna, st-tandläkare

Odontologi

Seravalli, Anna
Seravalli, Anna, universitetslektor

Designvetenskap; Deltagande design, co-design ; Samverkan; Design för hållbarhet och social innovation; Commons; Heterodox ekonomi; Design praktik-baserad forskning; Produktdesign; Tjänstedesign; Design; Interaktionsdesign

Serder, Margareta
Serder, Margareta, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Naturvetenskap; Samhällsvetenskap

Sergeeva, Yulia
Sergeeva, Yulia, postdoktor

Shleev, Sergey
Shleev, Sergey, professor

Analytisk kemi; Elektrokemi; Biokemi; Naturvetenskap

Siddha Malilang, Chrysogonus
Siddha Malilang, Chrysogonus, universitetsadjunkt

Pedagogiskt arbete; Litteraturvetenskap; Estetiska ämnen; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket

Siggelsten, Simon
Siggelsten, Simon, universitetslektor

Energieffektivisering

Sinkiewicz, Gabriela
Sinkiewicz, Gabriela, universitetslektor

Mjölksyrabakterier, laktobaciller, lactobacillus reuteri, probiotika, oral hälsa; Parodontologi; Mikrobiologi; Medicinsk mikrobiologi; Immunologi; Oral mikrobiologi

Sixtensson, Johanna
Sixtensson, Johanna, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Urbanforskning; Flickforskning; Ungdomsforskning; Intersektionalitet; Sociologi; Socialt arbete

Sjöberg, Marina
Sjöberg, Marina, doktorand

Sjöberg, Ulrika
Sjöberg, Ulrika, enhetschef/professor, biträdande

Sjöblom, Marie
Sjöblom, Marie, doktorand

Matematikdidaktik; Pedagogik; Utbildningsvetenskap

Sjögran, Lotta
Sjögran, Lotta, universitetsadjunkt

Psykiatri; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Medicin

Sjögren, Hanna
Sjögren, Hanna, universitetslektor

Teknik och social förändring; Barn; Utbildningsvetenskap; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Övrig samhällsvetenskap; Samhällsvetenskap; Miljö och hållbar utveckling; Människa-djurrelationer; Feministisk teori; Fokusgrupper

Sjögren Forss, Katarina
Sjögren Forss, Katarina, universitetslektor

Idrott; Äldre och åldrande; Medicin; Epidemiologi; Folkhälsovetenskap; Genus; Vårdvetenskap; Migration

Sjöström, Jesper
Sjöström, Jesper, professor, biträdande

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Didaktik; Bildning; Naturvetenskapernas didaktik; Miljöundervisning; Grön kemi; Scientific literacy; Bildningsorienterat lärarskap; Utbildningsfilosofiska perspektiv; Didaktisk modellering

Sjövik, Kristian
Sjövik, Kristian, universitetslektor

Smedberg, Alicia
Smedberg, Alicia, doktorand

Participatory design, co-design, science and technology studies; Socialantrolopologi/etnografi; Socialvetenskap; Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning

Smithberger, Susanne
Smithberger, Susanne, doktorand

Pedagogik; Läsförståelse, unga vuxna, läroplansteori, diskursanalys

Småberg, Thomas
Småberg, Thomas, professor, biträdande

Sonesson, Kerstin
Sonesson, Kerstin, professor, biträdande

Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap

Sonesson, Mikael
Sonesson, Mikael, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Sotres, Javier
Sotres, Javier, forskare

Odontologi; Biomaterial; Naturvetenskap; Yt- och kolloidkemi; Kemisk fysik; Fysik; Kondenserade materiens fysik; Ytor och mellanytor; Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi

Sottile, Samuele
Sottile, Samuele, doktorand

Spalazzese, Romina
Spalazzese, Romina, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Programvaruarkitektur; Självanpassande system

Spikol, Daniel
Spikol, Daniel, universitetslektor

Datavetenskap

Spång, Mikael
Spång, Mikael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Squire, Isobel
Squire, Isobel, doktorand

Staaf, Annika
Staaf, Annika , universitetslektor

Genus; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Offentlig rätt; Övrig rätt; Rättsvetenskap/juridik; Mänskliga rättigheter

Staaf, Patricia
Staaf, Patricia, universitetsadjunkt

Stade, Ronald
Stade, Ronald, professor

Etik; Samhällsvetenskap; Historia; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Kommunikation mellan människor; Migration; Etnicitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Freds- och konfliktforskning; Socialantropologi; Övrig samhällsvetenskap

Staffansson-Pauli, Karin
Staffansson-Pauli, Karin, enhetschef/universitetslektor

Genus; Organisation; Fastighetsvetenskap

Steiner, Kristian
Steiner, Kristian, universitetslektor

Freds- och konfliktforskning; Statsvetenskap; Samhällsvetenskap; Fiendebildskonstruktioner; Religiös och ideologisk radikalisering

Stenberg, Marie
Stenberg, Marie, doktorand/universitetsadjunkt

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Stensson, Catrin
Stensson, Catrin, universitetsadjunkt

Stigendal, Mikael
Stigendal, Mikael, professor

Sociologi

Stigmar, Martin
Stigmar, Martin, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Stjernborg, Vanessa
Strandberg, Thomas
Strandberg, Thomas, kanslichef

Strange, Michael
Strange, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Wto; global governance;

Stråhlman, Christian
Stråhlman, Christian, forskningshandläggare

Molekylfysik; Kemisk fysik; Synkrotronljusinstrumentering

Stålne, Kristian
Stålne, Kristian, universitetslektor

Vuxenutvecklingspsykologi; Ledarskapsutveckling; Metateoretiska ramverk; Pedagogiskt arbete; Psykologi; Byggnadsteknik; Teknisk fysik; Konstruktionsmaterial; Övrig teknisk materialvetenskap; Konstruktionsteknik; Övrig teknisk mekanik; Utbildningsvetenskap; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring

Sundmark, Björn
Sundmark, Björn, professor

Barn- och ungdomslitteratur; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Estetiska ämnen; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Litteraturvetenskap

Sunnqvist, Charlotta
Sunnqvist, Charlotta, universitetslektor

Psykiatri; Medicin

Suter, Brigitte
Suter, Brigitte, universitetslektor

Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration

Svalin, Klara
Svalin, Klara, universitetslektor

Kriminologi

Svedberg, Erika
Svedberg, Erika, universitetslektor

Internationella relationer; Politik; Globalisering; Genus

Svenér, Maria
Svenér, Maria, doktorand

Svensson, Anna-Karin
Svensson, Anna-Karin, universitetslektor

Svensson, Bengt
Svensson, Bengt, seniorprofessor

Socialt arbete; Samhällsvetenskap

Svensson, Jakob
Svensson, Jakob, professor

Sociala medier; Politiskt deltagande; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Svensson, Robert
Svensson, Robert, professor

Samhällsvetenskap

Svensäter, Gunnel
Svensäter, Gunnel, avdelningsföreståndare/professor/övertandläkare

Odontologi

Söderberg, Maria Rebecka
Söderberg, Maria Rebecka, doktorand

Etnologi; Etnicitet; Genus; Migration

Sörensen, Charlotte
Sörensen, Charlotte, universitetsadjunkt

Design; Industridesign; Materialvalsprocesser; Designprocessen; Produktutveckling; Produktdesign; Materialitet; Urvalskriterier för material; Pedagogiskt ramverk för material och design; Material driven design; Material praktiker inom design; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Konstnärlig forskning; Designvetenskap

Tupp

Tallberg Broman, Ingegerd
Tallberg Broman, Ingegerd

Förskolan som plats/social space; Utbildnings- och omsorgsprofessioner i ett nutida och historiskt samhällsperspektiv

Tateishi, Eigo
Tateishi, Eigo, doktorand

Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Sociologi; Statistik; Samhällsvetenskap

Tchantouria, Revaz
Tchantouria, Revaz, universitetslektor

Tegen, Agnes
Tegen, Agnes, doktorand

Machine learning; Artificial intelligence; Datavetenskap

Tengland, Per-Anders
Tengland, Per-Anders, professor

Teorier om hälsa och sjukdom; Folkhälsoarbetets filosofi och etik; Empowerment, makt, arbetsförmåga, överskuldsättning

Tham, Kerstin
Tham, Kerstin, rektor

Arbetsterapi ; Aktivitetsvetenskap; Rehabilitering efter stroke; Fenomenologi; Interventionsstudier; Medicin; Medicin

Thavenius, Marie
Thavenius, Marie, universitetslektor

Theodoridis, Kyriakos
Theodoridis, Kyriakos, universitetslektor

Vårdvetenskap; Medicin

Thormark, Catarina
Thormark, Catarina, universitetslektor

Thurén, Camilla
Thurén, Camilla, universitetslektor

Språkvetenskap

Tornberg, Jakob
Tornberg, Jakob, doktorand

Statistik; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Psykologi; Sexologi

Torstensson Levander, Marie
Torstensson Levander, Marie, prefekt/seniorprofessor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi

Tran, Hoai Anh
Tran, Hoai Anh, universitetslektor

Stadsutveckling, stadsplanering och social rättvisa främst i länder i utveckling; Bostadsforskning; Stadsrumsproduktion, urbana kvaliteter; Globalisering, urbana förändringar och identitetsbyggande; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Truedsson, Anna
Truedsson, Anna, programledare/universitetslektor/övertandläkare

Tucker, Jason
Tucker, Jason, universitetslektor

Tzimoula, Despina
Tzimoula, Despina, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Nation; Intersektionalitet

Törnqvist, Anna Clara
Törnqvist, Anna Clara, universitetslektor

Uupp

Urde, Göran
Urde, Göran, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi

Vupp

Valetti, Sabrina
Valetti, Sabrina, postdoktor

Pharmaceutical technology, drug delivery carriers, nanoparticles, nanoporous, targeted medicine, biobarriers

Vallberg Roth, Ann-Christine
Vallberg Roth, Ann-Christine, professor

Pedagogik; Samhällsvetenskap

Vamling, Karina
Vamling, Karina, professor

Kaukasusregionen; Georgien; Språktypologi, språkpolitik, etniska minoriteter; Tvåspråkighet; Språkvetenskap; Övriga språk; Kaukasiska språk; Lingvistikämnen

Vasiljevic, Zoran
Vasiljevic, Zoran, universitetsadjunkt

Vejzovic, Vedrana
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor

Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård; Barn; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Medicin; Naturvetenskap

Viggosson, Haukur
Viggosson, Haukur, universitetslektor

Pedagogik

Vikman, Jenny
Vikman, Jenny, universitetslektor

Medicin; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi; Idrott

Villacura, Karina
Villacura, Karina, doktorand

Vincenti Malmgren, Therese
Vincenti Malmgren, Therese, universitetslektor

Virmasalo, Veera
Virmasalo, Veera, doktorand

Interaktionsdesign; Sociala innovationer; Teknik och social förändring; Kommunikation mellan människor; Medie- och kommunikationsvetenskap; Masskommunikation; Socialantrolopologi/etnografi; Freds- och utvecklingsforskning; Designvetenskap

Vitestam-Blomqvist, Birgitta
Vitestam-Blomqvist, Birgitta, universitetslektor

Vitrano, Chiara
Vitrano, Chiara, postdoktor

Vogel, Bahtijar
Vogel, Bahtijar, universitetslektor

Programvaruteknik; Datavetenskap; Open architectures; Web and mobile engineering; Internet of things; Agile approaches; Software evolution; Usability

Vult von Steyern, Per
Vult von Steyern, Per, avdelningsföreståndare/studierektor/professor/övertandläkare

Odontologi

Väfors Fritz, Marie
Väfors Fritz, Marie, bitr/vice prefekt/studierektor/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Psykologi; Kriminologi; Etnicitet; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Wupp

Waaranperä, Ulrika
Waerp, Eline
Waerp, Eline, doktorand

Statsvitenskap; Internasjonale relasjoner; Sikkerhetisering; Migrasjon til eu; Frontex; Diskursanalyse; Konstruktivisme

Walldén, Robert
Walldén, Robert, doktorand

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Genreteori; Kritisk diskursanalys; Utbildningssociologi; Litteracitet; Svenska som andraspråk; Klassrumsinteraktion; Systemisk-funktionell lingvistik

Wallengren Lundin, Marie Louise
Wallengren Lundin, Marie Louise, universitetslektor/övertandläkare

Wangel, Anne-Marie
Wangel, Anne-Marie, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi; Genus; Etnicitet; Vårdvetenskap

Warfvinge, Gunnar
Warfvinge, Gunnar, avdelningsföreståndare/professor/övertandläkare

Immunologi; Oral patologi och rättsodontologi

Weber, Magnus
Weber, Magnus, doktorand

Samhällsvetenskap; Sociologi; styrning; risk; policy; expertis

Wendel, Lotta
Wendel, Lotta, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Rättsvetenskap/juridik; Medicinsk rätt, hälso- och sjukvårdsjuridik, förvaltningsrätt

Wennick, Anne
Wennick, Anne, universitetslektor

Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Familjeforskning; Ungdomsforskning; Medicin; Barn; Omvårdnad; Vårdvetenskap

Wennås Brante, Eva
Wennås Brante, Eva, universitetslektor

Digitalisering i läsande; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Ämnesdidaktik

Wernberg, Anna
Wernberg, Anna, universitetslektor

Matematikdidaktik; Variationsteorin; Matematik

Westerberg, Karin
Westerberg, Karin, universitetsadjunkt

Regional och kommunal energi- och klimatplanering; Stads- och landsbygdsutveckling; Deltagande planering; Miljövetenskap

Westerdahl, Stig
Westerdahl, Stig, universitetslektor

Företagsekonomi; Fastighetsvetenskap; Samhällsvetenskap

Westerlaken, Michelle
Westin, Roger
Westin, Roger, doktorand

Wickström, Claes
Wickström, Claes, universitetslektor

Odontologi; Medicin

Widen, Pär
Widen, Pär, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Utbildningsvetenskap/pedagogik utbildningshistoria bedömningshistoriska perspektiv barn- och ungdomshistoriska studier utbildningsfilosofi och lärande ; Skola, utbildning, lärande, bedömning, makt, styrning, individ; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Wierzbicka, Celina
Wierzbicka, Celina, postdoktor

Wigerfelt, Berit
Wigerfelt, Berit, professor, biträdande

Integration; Segregation; Etnologi

Wigerfelt-Svensson, Anders
Wigerfelt-Svensson, Anders, vicedekan/professor, biträdande

Imer, hate crime; Samhällsvetenskap; Historia; Historisk-filosofiska ämnen; Migration; Etnicitet

Wiik, Jenny
Wiik, Jenny, universitetslektor

Wiklund, Emelie
Wiklund, Emelie, doktorand

Idrott; Idrottsforskning; Genus; Etnicitet; Sjukgymnastik/fysioterapi; Hälso- och sjukvård i samhället; Barn

Wikstrand, Frida
Wikstrand, Frida, universitetslektor

Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning; Normkritiska pedagogik för vägledning; Arbetsvetenskap; Teknik och social förändring; Genus; Sociologi

Wikström, Per-Olov
Wikström, Per-Olov, professor, kallad

Wikström, Tomas
Wikström, Tomas, forskare

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Wiktorsson, Maria
Wiktorsson, Maria, universitetslektor

Språkvetenskap; Engelska språket; Lingvistik; Kognitiv lingvistik; Idiom och idiomaticitet; Konventionaliserat språkbruk; Konstruktionsgrammatik; Korpuslingvistik

Witmer, Hope
Witmer, Hope, universitetslektor

Wolf, Eva
Wolf, Eva, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Endodonti

Wågby, Angelica
Wågby, Angelica, doktorand

Samhällsvetenskap; Genus; Barn; Socialpolitik; Socialvetenskap; Sociologi; Familjeforskning; Socialt arbete

Wärnsby, Anna
Wärnsby, Anna, universitetslektor

Engelska språket; Språkvetenskap; Semantik, pragmatik, språkinlärning, kognitiv lingvistik, korpusstudier, kontrastiva studier

Xupp

Yupp

Zupp

Zachrison, Mozhgan
Zachrison, Mozhgan, prefekt/universitetslektor

Zdravkovic, Slobodan
Zdravkovic, Slobodan, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Migration; Hälsa; Medicin; Etnicitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Epidemiologi

Zetterberg, Karin
Zetterberg, Karin, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Andrapsråksinlärning; Lärande utvärdering; Sociala identiteter; Akademiskt skrivande

Zettervall, Charlotta
Zettervall, Charlotta, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Znamenskaya, Yana
Znamenskaya, Yana, forskare

Kemi; Biokemi; Naturvetenskap; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Biokemi; Medicin; Mucin; Mucosa; Calorimetry; Glass transition

Åupp

Åberg, John
Åberg, John, universitetslektor

Internationella relationer; Global politisk ekonomi; Utrikespolitik; Kinesisk utrikespolitik; Amerikansk utrikespolitik; Stormakter; Samhällsvetenskap

Åkerman, Sigvard
Åkerman, Sigvard, seniorprofessor

Odontologi; Orofacial smärta och käkfunktion

Åkesson, Joakim
Åkesson, Joakim, universitetslektor

Idrott; Idrott; Samhällsvetenskap; Idrottsforskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Äupp

Öupp

Öberg, Klara
Öberg, Klara, postdoktor

Samhällsvetenskap

Öresjö, Eva
Örmon, Karin
Örmon, Karin, universitetslektor

Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Medicin; Psykiatri; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Omvårdnad