MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Forskare i alfabetisk ordning

Forskare listade i alfabetisk ordning med sina forskningsintressen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Abouhany, Rahma
Abouhany, Rahma, postdoktor

Adolfsson, Caroline
Adolfsson, Caroline, doktorand

Identitet

Afzelius, Maria
Afzelius, Maria, universitetsadjunkt

Aherne, Olivia
Aherne, Olivia, doktorand

Aleksejeva, Olga
Aleksejeva, Olga, postdoktor

Alftberg, Åsa
Alftberg, Åsa, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Åldrande, äldreomsorg, disability studies, kunskapscirkulation, etnografi, kulturanalys

Ali, Abdullah
Ali, Abdullah, doktorand

Alkhabbas, Fahed
Alkhabbas, Fahed, doktorand

Alm-Roijer, Carin
Alm-Roijer, Carin, prefekt/universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Almståhl, Annica
Almståhl, Annica, universitetslektor

Alstergren, Per
Alstergren, Per, professor/övertandläkare/prodekan

Odontologi; Medicin; Fysiologi och farmakologi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Bettfysiologi; Farmakologisk forskning; Fysiologi; Morfologi; Orofacial smärta; Käkfunktion; Hjärnan vid kronisk smärta; Diagnostik

Alvén, Fredrik
Alvén, Fredrik, universitetslektor

Historia och historiedidaktik

Alvstad, Erik
Alvstad, Erik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Alwall, Jonas
Alwall, Jonas, enhetschef/universitetslektor

Sociologi; Urbana studier; Religionssociologi; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap

Amouzad Mahdiraji, Saeid
Amroussia, Nada
Amroussia, Nada, doktorand

Migration; Hälso- och sjukvård i samhället; Sexologi; Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Anderberg, Andreas
Anderberg, Andreas, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Straffrätt; Offentlig rätt; Kriminologi

Anderlini, Michel
Anderlini, Michel, doktorand

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Eu, kaukasus, georgien

Anderson, Lotta
Anderson, Lotta, timlärare

Utbildningsvetenskap; Specialpedagogik; Särskola; Alternativ och kompletterande kommunikation (akk); Empirinära forskning, videoanalys; Bedömning för lärande; Studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning; akk, funkrtionsnedsättning, högre utbildning, särskola, videoanalys

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, docent

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus; Äktenskap; Sexualitet; Queer

Andersson, Christian
Andersson, Claes
Andersson, Claes, universitetslektor

Andersson, Elsa
Andersson, Elsa, doktorand

Andersson, Jan Anders
Andersson, Jan Anders, timlärare

Samhällsvetenskap; Ämnesansvarig för samhällskunskap och lärande

Andersson, Jonas
Andersson, Jonas, universitetslektor

Bebyggelseforskning; Estetik; Äldre och åldrande; Omvårdnad; Design; Byggnadsteknik; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Hälso- och sjukvård i samhället; Samhällsvetenskap; Teknikvetenskap; Arkitektur; Konstnärlig forskning

Andersson, Lars
Andersson, Lars, seniorprofessor

Odontologi; Medicin; Traumatology; Traumatologi

Andersson, Lisa
Andersson, Lisa, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Socialt arbete; Forskning om offentlig sektor; Samhällsvetenskap

Andersson, Magnus
Andersson, Magnus, universitetslektor

Ekonomisk geografi; Spatial analys; Internationalisering, tillväxtmarknader, hållbar utveckling, gis; Fastighetsstudier

Andersson, Mika
Andersson, Mika, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Hatbrott; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vetenskapsteori; Viktimologi

Andersson, Niclas
Andersson, Niclas, universitetslektor

Teknikvetenskap; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Andersson, Nils
Andersson, Nils, universitetslektor

Andersson, Torbjörn
Andersson, Torbjörn, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Idrottshistoria; Fotbollsforskning; Idrott; Samhällsvetenskap

Ankarloo, Daniel
Ankarloo, Daniel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Annersten Gershater, Magdalena
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Invärtesmedicin; Omvårdnad; Hälso- och sjukvård i samhället; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård

Apelmo, Elisabet
Apelmo, Elisabet, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus

Appelqvist, Maria
Appelqvist, Maria, universitetslektor

Sociologi; Flyktingpolitik; Flyktingmottagande

Argatov, Ivan
Argatov, Ivan, forskare

Arnebrant, Thomas
Arnebrant, Thomas, vicerektor / professor

Yt- och kolloidkemi; Biofysikalisk kemi; Kemi; Naturvetenskap; Medicin; Kemi; Fysikalisk kemi

Ashouri Mousaabadi, Majid
Askanius, Tina
Askanius, Tina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism ; Medie-och kommunikationsvetenskap

Axelsson, Malin
Axelsson, Malin, docent

Vårdvetenskap; Omvårdnad; Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer

Axelsson, Thom
Axelsson, Thom, docent

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap

Axelsson Yngvéus, Cecilia
Axelsson Yngvéus, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Azadvar, Ahmad
Azadvar, Ahmad, doktorand

Teknik och social förändring; Kommunikation mellan människor; Medie- och kommunikationsvetenskap; Data- och systemvetenskap

Bupp

Baard, Patrik
Baard, Patrik, postdoktor

Backman, Jyri
Backman, Jyri, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Idrott

Baeten, Guy
Baeten, Guy, professor

Samhällsvetenskap

Bahtsevani, Christel
Bahtsevani, Christel, vicedekan/universitetslektor

Vårdvetenskap; Evidensbaserad vård; Medicin

Baigent, Nick
Baigent, Nick, doktorand

Balldin, Jutta
Balldin, Jutta, universitetslektor

Pedagogik; Barndomsgeografi; Barns rättigheter

Barauskas, Justas
Becktor, Jonas
Becktor, Jonas, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Kirurgisk forskning; Fysiologi; Bettfysiologi; Implantat

Bengtsson, Bo
Bengtsson, Bo, gästprofessor

Statsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Statsvetenskap

Bengtsson, Mariette
Bengtsson, Mariette, docent/studierektor

Medicin; Säker vård; Omvårdnad ; Vårdvetenskap; Pedagogik

Bengtsson, Peter
Bengtsson, Peter, universitetslektor

Fysik; Naturvetenskap; Utbildningsvetenskap

Bengtsson, Sverker
Bengtsson, Sverker, universitetsadjunkt

Idrott; Idrottspsykologi; Övrig samhällsvetenskap

Bentsen, Beint Magnus Aamodt
Bentsen, Beint Magnus Aamodt, doktorand

Migration; Etnicitet

Berander, Patrik
Berander, Patrik, programledare/universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik

Berg, John
Berg, John, doktorand

Historia; Kulturarv och kulturproduktion; Idrott; Modern historia; Samtidshistoria; Genus; Etnicitet

Berg, Martin
Berg, Martin, professor

Sociologi; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Informationsteknik; Designvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Medie- och kommunikationsvetenskap; Informatik, data- och systemvetenskap

Bergkvist, Hannes
Bergkvist, Hannes, doktorand

Berglund, Christofer
Berglund, Christofer, universitetslektor

De postsovjetiska staterna; Etniska konflikter; Språkpolitik; Demokratisering; Hybridregimer; Säkerhetspolitik; Statsbyggnad

Berglund, Sara
Berglund, Sara, universitetslektor

Bergman, Lotta
Bergman, Lotta, universitetslektor

Bergman, Magnus
Bergman, Magnus, doktorand

Humaniora och religionsvetenskap; Historieämnen; Modern historia; Historisk-filosofiska ämnen; Minne, temporalitet, kulturarv

Berlin, Henrik
Berlin, Henrik, studierektor/universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi; Pedodonti

Berndtsen Gotfredsen, Katrine
Berndtsen Gotfredsen, Katrine, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Berthelsen, Hanne
Berthelsen, Hanne, forskare

Folkhälsovetenskap; Arbetsvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Samhällsodontologi; Ledning och organisation; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Bevelander, Pieter
Bevelander, Pieter, professor

International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration; Etnicitet

Bissmont, Mimmi
Bissmont, Mimmi, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Avfall

Bjerkén, Christina
Bjerkén, Christina, professor, biträdande

Teknikvetenskap; Teknisk fysik; Teknisk mekanik; Fastkroppsmekanik; Teknisk materialvetenskap; Konstruktionsmaterial

Bjernhager, Lisa
Bjernhager, Lisa, universitetsadjunkt

Bjärsholm, Daniel
Bjärsholm, Daniel, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrottsforskning; Idrott

Bjärstorp, Sara
Bjärstorp, Sara, universitetslektor

Engelska språket; Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Björk, Fredrik
Björk, Fredrik, universitetsadjunkt

Humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap

Björkhagen Turesson, Annelie
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Praktinära forskning; Utsatta barn och familjer; Den sociala barnavården; Normer och värderingar; Klientskap; Parenting; Barn till frihetsberövade föräldrar

Björklund, Sebastian
Björklund, Sebastian, docent

Medicin; Fysikalisk kemi; Teknikvetenskap; Analytisk kemi; Kemi

Björklund Boistrup, Lisa
Björkner, Annika
Björkner, Annika, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Endodonti; Aseptik antiseptik; Kolhydratanalys; Kliniska studier endodonti; Adhesion glykokonjugat

Blomqvist, Jakob
Blomqvist, Jakob, programledare/universitetslektor

Matematik; Teknikvetenskap; Naturvetenskap

Blomqvist, Madeleine
Blomqvist, Madeleine, laboratorieingenjör

Blum, Zoltan
Blum, Zoltan, universitetslektor

Bodelsson, Sarah
Bodelsson, Sarah, doktorand

Bodin, Maja
Bodin, Maja, postdoktor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Reproduktiv hälsa; Fertilitet; Genus

Bogdanova, Ekaterina
Bohman, Helena
Bohman, Helena, universitetslektor

Ekonomi; Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik

Boisen, Gabriella
Boisen, Gabriella, doktorand

Odontologi; Oral mikrobiologi; Cell- och molekylärbiologi

Bolmsjö, Ingrid
Bolmsjö, Ingrid, seniorprofessor

Medicin; Äldre och åldrande; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut

Bolter, Jay David
Bolter, Jay David, seniorprofessor

Bondemark, Lars
Bondemark, Lars, prefekt/professor/övertandläkare

Odontologi

Book, Karin
Book, Karin, universitetslektor

Stadsutveckling; Fysisk aktivitet; Fysisk planering; City marketing; Idrottens rum och arenor; Evenemang; Idrottsutveckling; Idrott

Boothby, Hugo
Boothby, Hugo, universitetsadjunkt

Borglin, Gunilla
Borglin, Gunilla, universitetslektor

Vårdvetenskap; Äldre och åldrande

Borgström, Benedikte
Borgström, Benedikte, universitetslektor

Företagsekonomi; Transport management

Bouakaz, Laid
Bouakaz, Laid, universitetslektor

Migration; Pedagogik; Tvåspråkighet

Boyd, Hannah
Boyd, Hannah, doktorand

Boztepe, Suzan
Boztepe, Suzan, programledare/universitetslektor

Teknikvetenskap

Bramhagen, Ann-Cathrine
Bramhagen, Ann-Cathrine, professor, biträdande/bitr/vice prefekt

Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Brandström, Maria
Brandström, Maria, bibliotekarie

Brockendorf, Therese
Brogårdh-Roth, Susanne
Brogårdh-Roth, Susanne, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; För tidigt födda barn; Munhälsorelaterad livskvalitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Oral hälsopromotion

Bruér, Mikael
Bruér, Mikael, universitetsadjunkt

Brunnström, Pål
Brunnström, Pål, forskarassistent

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Migration; Genus; Etnicitet; Urbanhistoria; Migrationshistoria; Urbana studier

Brännmark, Johan
Brännmark, Johan, universitetslektor

Bugeja, Joseph
Bugeja, Joseph, doktorand

Buhre, Torsten
Buhre, Torsten, universitetslektor

Arbetsfysiologi; Biologi; Medicin; Idrott

Bunescu, Ioana
Bunescu, Ioana, forskarassistent

Migration; Etnicitet; Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa

Burheim, Madeleine
Burheim, Madeleine, doktorand

Naturvetenskap; Fysik; Atomfysik

Buza-Vidas, Natalija
Buza-Vidas, Natalija, forskningshandläggare

Böhm, Franziska
Böhm, Franziska, forskningsassistent

Cupp

Cardenas, Marité
Cardenas, Marité, professor

Naturvetenskap; Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Neutron reflectometri; Neutron spridning; Biologi; Soft condensed matter; Life sciences; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Carlbom, Aje
Carlbom, Aje, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration

Carlson, Elisabeth
Carlson, Elisabeth, professor

Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad; Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi

Carlsson, Carl-Magnus
Carlsson, Carl-Magnus, universitetsadjunkt

Carlsson, Peter
Carlsson, Peter, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Cederberg, Margareta
Cederberg, Margareta, universitetslektor

Pedagogik; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Sociologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus; Barn; Sociala innovationer; Human-animal-interaction; Samhällsvetenskap

Cederhag, Josefine
Cederhag, Josefine, universitetsadjunkt

Cervin, Cecilia
Cervin, Cecilia, doktorand

Samhällsvetenskap; Arbetsvetenskap; Socialt arbete; Genus

Chaib, Josef
Chaib, Josef, utredare

Statsvetenskap; Forskning om offentlig sektor; Politisk styrning

Cheng, Yuanji
Cheng, Yuanji, universitetslektor

Tillämpad matematik; Matematisk modellering; Matematisk biologi; Dynamisk system

Chrcanovic, Bruno
Chrcanovic, Bruno, forskarassistent

Odontologi; Orala implantat; Oral protetik; Biomaterial

Christell, Helena
Christell, Helena, st-tandläkare

Odontologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialforskning, utbildningsvetenskap; pedagogik, lärande, internationalisering, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng

Christersson, Cecilia
Christersson, Cecilia, vicerektor/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Chronaki, Anna
Chronaki, Anna, professor

Chrysoulakis, Alberto
Chrysoulakis, Alberto, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Statistik; Samhällsvetenskap

Cirovic, Stefan
Cirovic, Stefan, doktorand

Clavier, Berndt
Clavier, Berndt, universitetslektor

Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Etnicitet

Correa Marcano, Yubexi Yakari
Cory, Erin
Cory, Erin, universitetslektor

Cuadra, Carin
Cuadra, Carin, bitr/vice prefekt/professor

Samhällsvetenskap; Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete; Socialvetenskap; Socialvetenskap

Cuartielles, David
Cuartielles, David, universitetsadjunkt

Dupp

Dabaieh, Marwa
Dabaieh, Marwa, universitetslektor

Vernacular architecture, passive design, earth buildings, sustainable building conservation, zero emission buildings, participatory design, transdisciplinary action research

Dahl, Jonas
Dahl, Jonas, universitetsadjunkt

Dahlbeck, Johan
Dahlbeck, Johan, universitetslektor

Pedagogisk filosofi; Etik; Spinoza; Pedagogik; Filosofi

Dahlskog, Steve
Dahlskog, Steve, universitetslektor/programledare

Datavetenskap; Spelutveckling; Teknikvetenskap; Artificiell intelligens

Dahlstedt, Inge
Dahlstedt, Inge, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Danielsson, Ravi
Danielsson, Ravi, universitetslektor

Danielsson Malmros, Ingmarie
Danielsson Malmros, Ingmarie, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen

Dao Nyesiga, Gillian
Dao Nyesiga, Gillian

Naturvetenskap

Darbani, Roya
Darbani, Roya, doktorand

Daudi, Aurélien
Daudi, Aurélien, doktorand

Samhällsvetenskap; Filosofi; Idrott

Davidsson, Eva
Davidsson, Eva, professor, biträdande

Davidsson, Paul
Davidsson, Paul, professor

Datavetenskap; Artificiell intelligens, simulering, data mining, informationssystem; Teknikvetenskap

Davies, Julia
Davies, Julia, professor

Odontologi; Medicin; Oral mikrobiologi; Cell- och molekylärbiologi; Biokemi

Dawson, Victoria
Dawson, Victoria, universitetsadjunkt/övertandläkare

DeBono, Daniela
DeBono, Daniela, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Migration

Del Giudice, Rita
Del Giudice, Rita, postdoktor

Delacour, Laurence
Delacour, Laurence, universitetsadjunkt

Matematik; Förskollärare ; Matematik, läroplan, discourse; Matematikens didaktik inriktning förskola

Denskus, Tobias
Denskus, Tobias, universitetslektor

Dikec, Mustafa
Dikec, Mustafa, forskare

Dittmar, Jakob
Dittmar, Jakob, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Representationer, visuell kommunikation, tecknad serier, berättandet i tecknad serier, ; Dockteater, teater

Djampour, Pouran
Djampour, Pouran, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Migration; Etnografi; Ungdomsforskning; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Genus; Odontologi

Du Rietz, Rickard
Du Rietz, Rickard, universitetslektor

Kärnfysik

Duerlund, Sara
Duerlund, Sara, universitetsadjunkt

Vårdvetenskap; Omvårdnad; Psykiatri

Dytckov, Sergei
Dytckov, Sergei, doktorand

Datalogi

Eupp

Economou, Catarina
Economou, Catarina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Edman, Kristina
Edman, Kristina, doktorand

Edström, Ann-Mari
Edström, Ann-Mari, universitetslektor

Estetiska ämnen; Högskolepedagogik; Bildkonst

Edvik, Anders
Edvik, Anders, universitetslektor

Egard, Hanna
Egard, Hanna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Tillgänglighet

Egnell, Susanne
Egnell, Susanne, doktorand

Kriminologi

Einarsson, Anneli
Einarsson, Anneli, universitetsadjunkt

Pedagogik; Dramapedagogik; Estetiska lärprocesser; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskap

Einegard, Rikard
Einegard, Rikard, doktorand

Medicinens historia; Modern historia; Samtidshistoria; Idé- o lärdomshistoria; Vetenskapshistoria; Vetenskapsteori; Kulturantropologi; Etnografi

Ek, Anne-Charlotte
Ek, Anne-Charlotte, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Pedagogiskt arbete; Genus; Medie- och kommunikationsvetenskap

Ek, Ann-Sofie
Ek, Ann-Sofie, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Medicin; Samhällsvetenskap

Ekberg, EwaCarin
Ekberg, EwaCarin, professor/övertandläkare

Odontologi

Ekberg, Jan-Eric
Ekberg, Jan-Eric, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott; Idrottspedagogik

Ekelund, Nils
Ekelund, Nils, professor

Naturvetenskap; Biologi; Växtfysiologi; Ekosystemtjänster

Ekelund, Robin
Ekelund, Robin, universitetslektor

Historia; Digital historiekultur; Samtidshistoria; Genus; Ungdomsforskning; Etnografi; Modern historia

Ekman, Jörgen
Ekman, Jörgen, universitetslektor

Naturvetenskap; Atom- och molekylfysik; Kärnfysik

Eksath, Martin
Eksath, Martin, doktorand

Ekstedt, Johan
Ekstedt, Johan, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Internationell migration, frontlinebyråkrater, normer och värderingar inom internationell migration

Elmerstig, Eva
Elmerstig, Eva, universitetslektor

Sexologi; Genus; Obstetrik och gynekologi; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Reproduktiv hälsa; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Sexuell och reproduktiv hälsa

El-Schich, Zahra
El-Schich, Zahra, forskare

Biologi; Morfologi, cellbiologi, patologi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Naturvetenskap; Medicin

Emilson, Anders
Emilson, Anders, universitetslektor

Interaktionsdesign; Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign

Emilsson, Fredrik
Emilsson, Fredrik, doktorand

Datavetenskap; Sökmotorer; Auto-generera synonymer; Semantisk analys; Learning to rank

Emilsson, Henrik
Emilsson, Henrik, forskare

Samhällsvetenskap; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Migration

Emruli, Blerim
Emruli, Blerim, postdoktor

Artificiell intelligens; Autonoma system; Maskininlärning; Industriell forskning & utveckling

Engberg, Maria
Engberg, Maria, enhetschef/universitetslektor

Computational media; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Konstnärlig forskning; Estetiska ämnen; Interaktionsdesign; Augmented och virtual reality teknik och medier; Digital humaniora; Informationsteknik; Designvetenskap; Medie och kommunikationsvetenskap

Engblom, Johan
Engblom, Johan, prefekt/professor

Naturvetenskap; Medicin

Enggren, Gabriela
Enggren, Gabriela, universitetslektor

Mikrobiologi; Medicinsk mikrobiologi; Immunologi; Oral mikrobiologi; Parodontologi; Mjölksyrabakterier, laktobaciller, lactobacillus reuteri, probiotika, oral hälsa

Englander, Magnus
Englander, Magnus, professor, biträdande

Fenomenologi; Hälsa & samhälle; Socialpsykiatri; Socialt arbete; Psykologi

Engström, Alexander
Engström, Alexander, doktorand

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Livsstil; Situationella perspektiv; Otrygghet

Engström, Jimmy
Engström, Jimmy, doktorand

Signalbehandling; Bildanalys; Kontextmedvetenhet

Ennerberg, Elin
Ennerberg, Elin, universitetslektor, biträdande

Sociologi; Socialpolitik; Arbetsmarknadspolitik; Integration; Social investeringspolitik

Enskär, Karin
Enskär, Karin, professor

Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Smärta, barn och ungdom, barn med cancer; Omvårdnad

Ericson, Dan
Ericson, Dan, seniorprofessor

Odontologi; Cariologi

Ericson, Magnus
Ericson, Magnus, prefekt/universitetslektor

Eriksson, Håkan
Eriksson, Håkan, professor

Adjuvant; Vaccin; Immunologi; Medicin; Inflammation

Eriksson, Inge
Eriksson, Inge, universitetsadjunkt

Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Europastudier

Eriksson, Jeanette
Eriksson, Jeanette, universitetslektor

Programvaruteknik; Övrig informationsteknik; Spelutveckling; Användarcentrisk utveckling; Teknikvetenskap; Tailoring

Eriksson, Kjell E
Eriksson, Kjell E, redaktör

Samhällsvetenskap; Idrott; Historisk-filosofiska ämnen

Eriksson, Peter
Eriksson, Peter, doktorand

Migrationshistoria; Modern historia; Integration; Politisk historia; Utbildning; Mångkultur; Migration; Socialhistoria; Arkivvetenskap; Kulturarvsstudier; Invandring; Sociala rörelser; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Eriksson, Tommy
Eriksson, Tommy, professor

Medicin

Eriksson-Sjöö, Tina
Eriksson-Sjöö, Tina, universitetsadjunkt

Erlandsson, Magnus
Erlandsson, Magnus, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Förvaltningspolitik; Skolpolitik; Regeringskansliet; Organisation; Ledarskap

Erling, Gustav
Erling, Gustav, doktorand

Tillämpad matematik; Matematisk statistik; Operationsanalys; Beslutsteori

Ewald, Göran
Ewald, Göran, universitetslektor

Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Fupp

Fabri, Anna
Fabri, Anna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott

Falk, Anders
Falk, Anders, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi

Falk, Magnus
Falk, Magnus, universitetslektor, biträdande

Naturvetenskap; Analytisk kemi; Biokemi

Falkman, Peter
Falkman, Peter, universitetslektor

Farkas, Johan
Farkas, Johan, doktorand

Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap

Farran-Lee, Martin
Farran-Lee, Martin, professor, adjungerad

Fehland, Margareta
Fehland, Margareta, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete

Fernandez, Christian
Fernandez, Christian, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap

Fhager, Johan
Fhager, Johan, doktorand

Psykisk hälsa ; Psykosomatik; Psykologi; Psykiatri; Sociologi; Medicin; Vårdvetenskap

Fingalsson, Rebecka
Fingalsson, Rebecka, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Sociologi; Genusvetenskap

Fisk, Martin
Fisk, Martin, universitetslektor

Konstruktionsmaterial; Övrig bearbetning/sammanfogning; Induktionsvärmning; Övrig teknisk materialvetenskap

Fonseca, Claudia
Fonseca, Claudia, postdoktor

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Kulturgeografi; Neoliberal urbanisering; Kritisk urban teori; Mexiko

Font, Jose Maria
Font, Jose Maria, universitetslektor

Datavetenskap

Forssell, Rebecka
Forssell, Rebecka, postdoktor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv

Fransson, Helena
Fransson, Helena, universitetslektor/övertandläkare

Endodonti; Odontologi; Djup karies; Riskbedömning; Hälsoekonomi

Fransson, Jonas
Fransson, Jonas, utvecklare av forskningsstöd

Fransson, Ola
Fransson, Ola, prefekt

Idé- o lärdomshistoria

Franzén, Cecilia
Franzén, Cecilia, universitetslektor

Professionsforskning; Samhällsodontologi

Fred, Mats
Fred, Mats, postdoktor

Organisationsförändring; Projektorganisering; Utvärdering; New public management; Organisationsteori; Porös organisation

Frennert, Susanne
Frennert, Susanne, universitetslektor

Interaktionsdesign; Teknik och social förändring; Äldre och åldrande

Friberg, Torbjörn
Friberg, Torbjörn, bitr. professor

Socialantropologi; Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialvetenskap; Etnografi; Socialt arbete; Policy och organisering

Fridriksson, Helgi-Valur
Fridriksson, Helgi-Valur, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Frölich, Emilia
Frölich, Emilia, doktorand

Samtidshistoria; Etnografi; Etnicitet; Genus; Sociologi; Intersektionalitet; Postkolonialism; Ungdomsforskning

Fundberg, Jesper
Fundberg, Jesper, universitetslektor

Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Idrott; Etnicitet; Genus

Gupp

Galli, Silvia
Galli, Silvia, postdoktor

Odontologi

Gavare, Stephan
Gavare, Stephan, administrativ chef

Gegner, Harald
Gegner, Harald, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Evidensbaserad praktik; Professionanlisering; Styrning av socialt arbete; Organisationer; Socialtjänst; Forskningscirklar; Samverkan mellan lärosäten och praktik

Geisler, Martin
Geisler, Martin, forskare

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Gerell, Manne
Gerell, Manne, docent

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Kulturgeografi; Geografisk kriminologi; Polisvetenskap

Germundsson, Per
Germundsson, Per, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering

Ghajargar, Maliheh
Ghajargar, Maliheh, universitetslektor, biträdande

Interaktionsdesign; Human computer interaction; Designvetenskap; Design process

Ghiasi, Peyman
Ghiasi, Peyman, doktorand

Gjelvold, Björn
Gjörloff Wingren, Anette
Gjörloff Wingren, Anette, professor

Medicin; Morfologi, cellbiologi, patologi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Immunologi; Immunbiologi

Godhe, Anna-Lena
Gogishvili, David
Gogishvili, David

Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Kulturgeografi; Mega-events, megaprojects, the global east, policy mobilities, geopolitics of knowledge

Gogishvili, David
Gogishvili, David

Kulturgeografi; Ekonomisk geografi

Gonzales, Juan Fransisco
Gonzalez Arribas, Elena
Gottschalk, Sara
Gottschalk, Sara, doktorand

Design; Interaktionsdesign

Grander, Martin
Grander, Martin, forskare

Bostadsforskning; Stadsutveckling; Statsvetenskap; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Sociala innovationer

Greiff, Mats
Greiff, Mats, prefekt/professor

Modern historia; Historia; Genus; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Populärmusik

Grundström, Karin
Grundström, Karin, universitetslektor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Bebyggelseforskning; Estetiska ämnen; Genus; Hållbar stadsutveckling; Socialvetenskap; U-landsstudier

Grönte, Maria
Grönte, Maria, doktorand

Samhällsvetenskap

Grönvall, Ylva
Grönvall, Ylva, doktorand

Sexologi; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus

Gudmundsson, Petri
Gudmundsson, Petri, programledare/studierektor/universitetslektor

Klinisk fysiologi; Medicinsk teknik; Medicinsk laboratorievetenskap; Ekokardiografi; Medicin; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi; Vårdvetenskap; Pedagogik

Gunnemyr, Per
Gunnemyr, Per, universitetsadjunkt

Gustafson, Magnus
Gustafson, Magnus, doktorand

Gustafson, Niklas
Gustafson, Niklas, universitetslektor

Gustafsson, Anna
Gustafsson, Anna, universitetslektor

Immunologi; Cellbiologi; Molekylärbiologi; Medicin; Naturvetenskap

Gustafsson, Hilda
Gustafsson, Hilda, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Medicin

Gustafsson, Stefan
Gustafsson, Stefan, universitetslektor

Kvantfysiska beräkningar; Matematisk modellering

Götrick, Bengt
Götrick, Bengt, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Hupp

Hajer, Maaike
Hajer, Maaike, gästprofessor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Flerspråkighet ; Inkluderande undervisning

Hall, Emma
Hall, Emma, doktorand

Samtidshistoria; Migration; Etnicitet; Genus; Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet

Hall, Patrik
Hall, Patrik, professor

Hallberg, Peter
Hallberg, Peter, enhetschef/universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap; Idéhistoria, filosofi, politisk teori; Humaniora och religionsvetenskap

Hallin, Per Olof
Hallin, Per Olof, seniorprofessor

Kulturgeografi; Samhällsvetenskap

Hamade, Fadi
Hamidi, Zahra
Hamidi, Zahra, forskningsassistent

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Statistik, data- och systemvetenskap; Övrig samhällsvetenskap

Hansen, Anne-Marie
Hansen, Anne-Marie, universitetslektor

Interaktionsdesign; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hansen, Christina
Hansen, Christina, doktorand

Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Antropologi; Migration

Hansen, Michael
Hansen, Michael, doktorand/universitetsadjunkt

Hälso- och sjukvård i samhället

Hansson, Cecilia
Hansson, Cecilia, universitetsadjunkt

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Kultursociologi, sociala och kulturella fält, modernism/modernitet,

Hansson, Fredrik
Hansson, Fredrik, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Bernstein

Hansson, Kristofer
Hansson, Kristofer, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Handikappforskning

Harju, Anne
Harju, Anne, docent

Hartman, Henrik
Hartman, Henrik, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Atomfysik; Atomär astrofysik; Fysik; Atom- och molekylfysik; Astronomi

Harvard, Åsa
Harvard, Åsa, universitetslektor

Kognitionsvetenskap; Interaktionsdesign

Hasslöf, Helen
Hasslöf, Helen, universitetslektor

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Ekologi

Hastrup, Sebastian
Hastrup, Sebastian, doktorand

Haxha, Vjollca
Haxha, Vjollca, doktorand

Hedemyr Törnqvist, Marika
Hedemyr Törnqvist, Marika, doktorand

Interaktionsdesign; Embodied interaction; Koreografi; Offentliga rum

Hedenborg, Susanna
Hedenborg, Susanna, professor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Idrott; Genus, barndomshistoria

Hedin, Astrid
Hedin, Astrid, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; New institutionalist theory; Organisation theory; Swedish politics and public administration ; Communist regimes; International organizations

Hejman, Ulf
Hejman, Ulf, programledare/universitetsadjunkt

Tillämpad matematik; Numerisk analys; Fysik; Övrig fysik; Ytbehandlingsteknik; Konstruktionsmaterial; Övrig teknisk materialvetenskap; Korrosion; Ytevolution

Hell, Anna
Hell, Anna, doktorand

Hellberg, Therese
Hellberg, Therese, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litteraturvetenskap; Genus; Medie- och kommunikationsvetenskap

Hellborg, Anna Maria
Hellborg, Anna Maria, projektforskare/universitetsadjunkt

Idrottsforskning; Genus; Idrott; Jämställdhet

Hellén-Halme, Kristina
Hellén-Halme, Kristina, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Hellman, Peter
Hellman, Peter, universitetslektor

Vårdvetenskap; Kommunikation mellan människor; Informationsteknik; Utbildningsvetenskap; Informatik, data- och systemvetenskap; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar

Hellström, Anders
Hellström, Anders, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hellström, Lisa
Hellström, Lisa, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Barn; Mobbning, psykisk ohälsa, folkhälsovetenskap, hälsofrämjande arbete, barn i behov av särskilt stöd

Hellström Reimer, Maria
Hellström Reimer, Maria, professor

; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Mijlöhumaniora; Humaniora och religionsvetenskap

Hemer, Oscar
Hemer, Oscar, professor

Samhällsvetenskap; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litterär översättare från spanska

Henriksson, Agnethe
Henriksson, Agnethe, biomedicinsk analytiker

Herath, Manjula
Herath, Manjula, doktorand

Herbert, Mikaela
Herbert, Mikaela, doktorand

Bostadsforskning; Migration; Etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Statsvetenskap

Herz, Marcus
Herz, Marcus, universitetslektor

Socialt arbete; Genus; Etnicitet; Ungdomsforskning; Etnografi; Migration; Flyktingar; Kritiskt socialt arbete

Heyer, Clint
Heyer, Clint, universitetslektor

Interaktionsdesign

Hillbur, Per
Hillbur, Per, prorektor/professor, biträdande

Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Stadsutveckling; Innovationssystem; Utbildningsvetenskap

Hillgren, Per-Anders
Hillgren, Per-Anders, professor

Design; Social innovation; Living labs; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Humaniora och religionsvetenskap

Hjortsjö, Maria
Hjortsjö, Maria, prefekt/universitetslektor

Holeksa, Juliana
Holeksa, Juliana, doktorand

Socialt arbete; Socialvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Socialpolitik; Sociologi; Samhällsvetenskap

Holm, Ingvar
Holm, Ingvar, professor, biträdande/prefekt

Holmberg, Lars
Holmberg, Lars, doktorand

Interaktionsdesign; Maskinlärande; Datavetenskap

Holmberg, Ylva
Holmberg, Ylva, universitetslektor

Barn; Pedagogik; Musikpedagogik; Ämnesdidaktik; Samhällsvetenskap

Holmgren, Johan
Holmgren, Johan, enhetschef/universitetslektor

Optimering; Agentteknologi; Lärande system; Simulering; Strokelogistik; Transport- och trafikmodellering

Holmström, Charlotta
Holmström, Charlotta, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Holst, Marie
Holst, Marie, universitetslektor

Hommel, Ami
Hommel, Ami, professor

Medicin

Hoszek, Anders
Hoszek, Anders, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi

Howding, Maria
Howding, Maria, doktorand/universitetsadjunkt

Hrelja, Robert
Hrelja, Robert, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Hutcheson, Derek
Hutcheson, Derek, universitetslektor

Statsvetenskap; Forskning om europa; Valforskning; Ryssland; Medborgarskap; Europastudier; Migration; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet

Hylén, Mia
Hylén, Mia, doktorand

Anestesiologi och intensivvård; Skattningsskalor/instrument; Smärtskattning

Høg Hansen, Anders
Høg Hansen, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Cultural studies; Communication for development; Samhällsvetenskap

Håkansson, Calle
Håkansson, Calle, doktorand

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Forskning om europa; eu:s utrikes- och säkerhetspolitik

Håkansson, Julia
Håkansson, Julia, doktorand

Historiedidaktik; Historia; Historiebruk; Historiekultur; Historiemedvetande; Kulturarv; Museologi; Nationalism; Narrativ; Historiska berättelser

Håkansson, Peter
Håkansson, Peter, universitetslektor

Hägg, Gustav
Hägg, Gustav, universitetslektor

Häggman-Henrikson, Birgitta
Häggman-Henrikson, Birgitta, professor/övertandläkare

Odontologi; Smärta, orofacial smärta, whiplash; Bettfysiologi

Hänsel Petersson, Gunnel
Hänsel Petersson, Gunnel, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Iupp

Iantchenko, Alexei
Iantchenko, Alexei, professor

Matematik; Naturvetenskap; Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ideland, Malin
Ideland, Malin, professor

Etnologi; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Genus; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Social klass; Vithet

Idnert, Anneli
Idvall, Ewa
Idvall, Ewa, seniorprofessor

Kirurgi; Kirurgisk forskning; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Onkologi; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Psykiatri; Barn

Incel, Anil
Incel, Anil, doktorand

Ingman, Sissi
Ingman, Sissi, universitetslektor

Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Filosofiämnen; Organisering, projekt, deltagande, hannah arendt

Ingvad, Bengt
Ingvad, Bengt, universitetslektor

Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ingvarsdotter, Karin
Ingvarsdotter, Karin, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialantropologi; Psykiatri; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Hälso- och sjukvård i samhället; Etnicitet; Transkulturell psykiatri; Medicinsk antropologi

Irastorza, Nahikari
Irastorza, Nahikari, forskarassistent

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; International migration; Integration; Labour market; Intermarriage

Isacsson, Malin
Isacsson, Malin, universitetslektor

Isma, Gabriella
Isma, Gabriella, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad

Ivarsson, Camilla
Ivarsson, Camilla, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, migrationsstudier, socialt arbete, samhällsvetenskap, genus

Ivert, Anna-Karin
Ivert, Anna-Karin, prefekt/professor, biträdande

Kriminologi; Barn och ungdomar; Barn- och ungdomspsykiatri; Otrygghet; Etnicitet; Migration

Jupp

Jacobsson, Andreas
Jacobsson, Andreas, dekan/professor, biträdande

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Informationssystem; Spionprogram och illasinnad programvara; Personlig integritet och informationssäkerhet; Interoperabilitet och samverkande medier; Sakernas internet; Smarta hem

Jakobsson, Anders
Jakobsson, Anders, professor

Naturvetenskap; Pedagogik

Jakobsson, Jenny
Jakobsson, Jenny, universitetslektor, biträdande

Vårdvetenskap; Kirurgi; Kirurgisk forskning; Medicin; Arbetsvetenskap; Sexologi

Jakubauskas, Dainius
Jakubauskas, Dainius, postdoktor

Jallow, Sabina
Jallow, Sabina, universitetsadjunkt

Jankovskaja, Skaidre
Janssens, Thomas
Janssens, Thomas, doktorand

Jansson, Alexander
Jansson, Alexander, doktorand

Idrott; Migration; Etnicitet; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap

Jedemark, Marie
Jedemark, Marie, universitetslektor

Jensen, Tina Gudrun
Jensen, Tina Gudrun, forskare

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Migration, diversity, social integration, urban space, housing

Jevinger, Åse
Jevinger, Åse, studierektor/universitetslektor

Datavetenskap; Informationssystem; Intelligent gods

Jingryd, Ola
Jingryd, Ola, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden

Jobér, Anna
Jobér, Anna, universitetslektor

Pedagogik; Sociologi; Naturvetenskapens didaktik; Utbildningsvetenskap

Johansson, Camilla
Johansson, Camilla, universitetsadjunkt

Odontologi; Dentala keramer, högtranslucent zirkoniumdioxid

Johansson, Christina
Johansson, Christina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Migration

Johansson, Magnus
Johansson, Magnus, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Pedagogik; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap

Johansson, Maria
Johansson, Maria, universitetsadjunkt

Johansson, Mon
Johansson, Mon, universitetslektor

Sociologi; Feministisk teori ; Genusvetenskap; Narrativ forskning; Högskolepedagogik ; Socialt arbete

Johansson, Roger
Johansson, Roger, professor

Historia

Johansson Worobiec, Magda
Johansson Worobiec, Magda, doktorand/universitetsadjunkt

John, Meenu Mary
John, Meenu Mary, doktorand

Teknikvetenskap

Johnsdotter, Sara
Johnsdotter, Sara, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige

Johnson, Björn
Johnson, Björn, professor

Statsvetenskap; Socialt arbete; Forskning om offentlig sektor; Masskommunikation; Övrig samhällsvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap

Johnsson, Christina
Johnsson, Christina, enhetschef/universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt, mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter, diskriminering, professionsutbildning; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Johnsson, Kent
Johnsson, Kent, universitetslektor

Jonsson, Adam
Jonsson, Adam, doktorand

Kriminologi; Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Jonsson Malm, Carolina
Jonsson Malm, Carolina, forskningshandläggare

Historia; Samtidshistoria; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Etnicitet

Järvstad, Kristin
Järvstad, Kristin, professor, biträdande

Litteraturvetenskap; Genus; Svensk 1900-talslitteratur, sexualitet, äktenskap, moderskap

Jönsson, Daniel
Jönsson, Daniel, universitetslektor, adjungerad

Medicin; Odontologi

Jönsson, Henrik
Jönsson, Henrik, universitetslektor

Jönsson, Karin
Jönsson, Karin, universitetslektor

Jönsson, Kutte
Jönsson, Kutte, professor, biträdande

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Idrottsfilosofi; Idrottsetik; Genusteori; Idrott; Genus

Jönsson, Li
Jönsson, Li, universitetslektor, biträdande

Jönsson, Per
Jönsson, Per, professor

Tillämpad matematik; Atom- och molekylfysik

Jönsson, Sandra
Jönsson, Sandra, universitetslektor

Psykologi; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap

Kupp

Kadioglu, Defne
Kadioglu, Defne, postdoktor

Samhällsvetenskap

Karatuna, Isil
Karatuna, Isil, projektforskare

Karlsson, Annika
Karlsson, Annika, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Translanguaging; Utbildningsvetenskap

Karlsson, Leif
Karlsson, Leif, universitetslektor

Ämnesdidaktik

Karlsson, Ulrika
Karlsson, Ulrika, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap

Kauppinen, Asko
Kauppinen, Asko, universitetslektor

Litteraturvetenskap; Engelska; Litteraturvetenskap; Governmentality; Kulturarv och kulturproduktion; Teknik och social förändring

Kebande, Victor
Kebande, Victor, postdoktor

Kinnby, Bertil
Kinnby, Bertil, universitetslektor

Biokemi; Cell- och molekylärbiologi; Oral mikrobiologi; Parodontologi; Fibrinolys; Koagulation; Plasminogensystemet

Kirkegaard, Ane
Kirkegaard, Ane, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Fertilitetskontroll/befolkningspolitik; Utrikespolitik

Kjellberg, Sara
Kjellberg, Sara, bibliotekschef

Övrig samhällsvetenskap; Biblioteks- och informationsvetenskap

Klingberg, Gunilla
Klingberg, Gunilla, dekan/professor/övertandläkare

Odontologi

Klinge, Björn
Klinge, Björn, seniorprofessor

Odontologi; Parodontologi

Koch Svedberg, Gion
Koch Svedberg, Gion, universitetslektor

Intelligenta system / ai; Datavetenskap; Reglerteknik; Utbildningsvetenskap; Teknik för äldre, teknik och genus; Sociala innovationer; Genus; Teknik och social förändring

Kocherbitov, Vitaly
Kocherbitov, Vitaly, professor

Naturvetenskap

Kock Kobaidze, Manana
Kock Kobaidze, Manana, universitetslektor

Kolfjord, Ingela
Kolfjord, Ingela, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Idrott; Genus; Barn; Etnicitet

Koll, Henrik
Koll, Henrik, postdoktor

Korsgaard, Morten
Koskinen Engstedt, Jenni
Kottorp, Anders
Kottorp, Anders, dekan/professor, kallad

Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Äldre och åldrande; Arbetsterapi

Kouns, Maria
Kouns, Maria, universitetslektor

Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande; Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap

Kozel, Susan
Kozel, Susan, professor

Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Konstnärlig forskning; Interaktionsdesign; Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen

Krantz, Gunnar
Krantz, Gunnar, professor

Konstnärlig forskning

Krantz, Oskar
Krantz, Oskar, universitetslektor

Handikappforskning; Samhällsmedicin; Sociologi; Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion

Krona, Michael
Krona, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Filmvetenskap; Retorik; Litteraturvetenskap; Teknik och social förändring; Masskommunikation; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Kronkvist, Karl
Kronkvist, Karl, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap

Kroona, Liv
Kroona, Liv, universitetslektor, biträdande

Odontologi; Oral patologi och rättsodontologi; Yrkes- och miljödermatologi

Kumlien, Christine
Kumlien, Christine, professor

Vårdvetenskap; Medicin; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering; Kirurgisk forskning; Omvårdnad

Kvist, Martin
Kvist, Martin, doktorand

Socialpolitik; Socialvetenskap; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Arbetsmarknadsforskning

Källström, Lisa
Källström, Lisa, universitetslektor

Lupp

Lager, Anders
Lager, Anders, programledare/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Cariologi; Oral mikrobiologi

Lagergren, Lars
Lagergren, Lars, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Idrott; Kulturarv och kulturproduktion; Fritidsvetenskap

Lalander, Philip
Lalander, Philip, professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar

Landeman, Marc
Landeman, Marc, doktorand

Civilrätt; Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lansheim, Birgitta
Lansheim, Birgitta, universitetsadjunkt, senior

Specialpedagogik, matematikdidaktik

Larneby, Marie
Larneby, Marie, universitetsadjunkt

Idrottsforskning; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Socialantrolopologi/etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Barn; Etnicitet; Genus; Idrott; Barn- och ungdomsidrott, genus, makt, idrott och hälsa

Larsen, Henrik Svarrer
Larsen, Henrik Svarrer, universitetslektor

Design; Designvetenskap

Larsson, Camilla
Larsson, Camilla, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Sexologi; Migration; Genus

Larsson, Christel
Larsson, Christel, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Keramer (zirconia), implantatburen protetik, tandtekniska framställningstekniker

Larsson, Helena
Larsson, Helena, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Äldre och åldrande

Larsson, Jesper
Larsson, Jesper, universitetslektor

String algoritmer och datastrukturer; Datakomprimering; Algoritmteknik; Databassystem

Larsson, Per
Larsson, Per, doktorand

Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Urban allmänning; Stadsutveckling; Samnyttjande

Larsson, Therese
Larsson, Therese, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Vetenskapsteori

Leckner, Sara
Leckner, Sara, universitetslektor

Informationsteknik; Nya medier, medieutveckling, flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet, medieteori

Leijon, Marie
Leijon, Marie, universitetslektor

Pedagogik

Lelinge, Balli
Lelinge, Balli, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling

Leo, Fredrik
Leppäniemi, Henriikka
Lettevall, Rebecka
Lettevall, Rebecka, dekan/professor, biträdande

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Idé- o lärdomshistoria; Kosmopolitism, fred, medborgarskap, tysk idealism, immanuel kant

Li, Qianjin
Li, Qianjin, forskare

Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Li, Wenxian
Li, Wenxian, postdoktor

Naturvetenskap; Fysik; Atom- och molekylfysik

Li, Yujing
Li, Yujing, universitetslektor

Materialvetenskap; Systemanalys; Systemtänkande; Systemmodellering; Fuktskador; Byggnad biologi

Lidström, Isak
Lidström, Isak, doktorand

Idrott

Liebenhagen, Andreas
Liebenhagen, Andreas, universitetsadjunkt

Light, Ann
Light, Ann, professor

Interaktionsdesign

Lilja, My
Lilja, My, universitetslektor

Kriminologi

Lilja, Peter
Lilja, Peter, universitetslektor/prefekt

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Humaniora och religionsvetenskap; Utbildningsfilosofi

Liljefors Persson, Bodil
Liljefors Persson, Bodil, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lill, Linda
Lill, Linda, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Sociologi; Demografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Etnicitet; Genus; Äldre och åldrande

Lind, Jacob
Lind, Jacob, projektforskare

Lindberg, Matilda
Lindberg, Matilda, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Pedagogiskt arbete; Idrottsforskning; Pedagogik; Barn; Idrott; Konstnärlig forskning

Lindberg, Pia
Lindberg, Pia, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Linde, Per
Linde, Per, enhetschef/universitetslektor

Linde-Laursen, Anders
Linde-Laursen, Anders, dekan/professor

Etnologi; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig samhällsvetenskap

Lindén, Johan
Lindén, Johan, doktorand

Datavetenskap; Bildanalys; Maskininlärning

Lindh, Anders
Lindh, Anders, universitetslektor

Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Utbildningsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Lindh, Christina
Lindh, Christina, doktorand

Lindh, Christina
Lindh, Christina, seniorprofessor

Odontologi; Radiologisk forskning

Lindholm, Susan
Lindholm, Susan, universitetslektor

Etnicitet; Kulturhistoria; Populärkultur; Ungdomskultur; Genus; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lindqvist, Sylwia
Lindqvist, Sylwia, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik

Lindroth, Malin
Lindroth, Malin, universitetslektor, biträdande

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Hälso- och sjukvård i samhället

Lindström, Fredrik
Lindström, Fredrik, universitetslektor

Lindström, Kristina
Lindström, Kristina, universitetslektor

Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning

Lingärde, Svante
Lingärde, Svante, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Handikappforskning; Socialt arbete; Socialvetenskap; Forskning om offentlig sektor; Övrig samhällsvetenskap; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Ekonomisk historia; Modern historia; Teknik- och industrihistoria; Historieämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Lisberg Jensen, Ebba
Lisberg Jensen, Ebba, universitetslektor

Humanekologi; Humaniora och religionsvetenskap; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humanekologi, ekologisk antropologi, miljörättvisa, ekologisk läskunnighet

List, Thomas
List, Thomas, professor/övertandläkare

Odontologi

Listerborn, Carina
Listerborn, Carina, professor

Kulturgeografi; Genus; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv; Institutet för urbanforskning

Liu, Ju
Liu, Ju, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Företagsekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Teknik och social förändring; Innovation, network analysis, sustainability, globalisation, entrepreneurship; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ljung Svensson, Ann-Sofi
Ljung Svensson, Ann-Sofi, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Svensk landsbygdslitteratur, ekokritik

Ljungberg, Caroline
Ljungberg, Caroline, vicedekan/universitetslektor

Barndom, fostran, identitet, makt, mat, utbildning

Ljunggren, Cecilia
Ljunggren, Cecilia, universitetsadjunkt

Socialmedicin; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barns hälsa och ohälsa, hälsovetenskap, pedagogik, pedagogiskt drama

Ljunggren, Lennart
Ljunggren, Lennart, seniorprofessor

Loconsole, Annabella
Loconsole, Annabella, universitetslektor

Empirisk mjukvaruutveckling.; Kravhantering; Förbättring av mjukvaruprocesser; Mätning av programvara. ; Programvarukvalitet

Londos, Mikael
Londos, Mikael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott; Pedagogik; Utbildningsvetenskap

Lorig, Fabian
Lorig, Fabian, postdoktor

Agent-based modeling; Design of experiments; Logistics; Manufacturing; Healthcare; Datavetenskap

Lozic, Vanja
Lozic, Vanja, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen; Socialvetenskap; Etnicitet; Genus; Migration; Utbildningsvetenskap

Lucander, Henriette
Lucander, Henriette, enhetschef/programledare/universitetsadjunkt

Pedagogik; Bedömning av muntlig kommunikation

Lüddeckens, Johanna
Lüddeckens, Johanna, doktorand

Specialpedagogik, pedagogik, inkludering, neuropsykiatriska tillstånd, universal design for learning (udl), sociala normer

Lukkerz, Jack
Lukkerz, Jack, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning; Sexologi

Lund, Martin
Lund, Martin, universitetslektor

Lund, Martin
Lund, Martin, forskningshandläggare

Historisk-filosofiska ämnen; Övrig samhällsvetenskap; Globalhistoria

Lundahl, Bo
Lundahl, Bo, universitetslektor

Lundberg, Adrian
Lundberg, Adrian, universitetsadjunkt

Utbildningsvetenskap; Lingvistikämnen; Språkvetenskap

Lundberg, Janna
Lundberg, Janna, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Etnografi; Elitskoleforskning; Samhällskunskapsämnets didaktik; Alienation

Lundberg, Susanna
Lundberg, Susanna, universitetslektor

Sociologi; Socialt arbete; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap; Socialvetenskap; Sociala innovationer; Etnicitet; Genus; Migration; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap

Lundberg, Victor
Lundberg, Victor, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap

Lundegren, Nina
Lundegren, Nina, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Oral hälsa; Tandvårdsbehov

Lundin, Emma
Lundin, Emma, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Historia; Genushistoria; Muntlig historia

Lundin, Johan
Lundin, Johan, professor

Historia; Genus

Lundqvist, Erica
Lundqvist, Erica, universitetslektor

Lundsten, Jonas
Lundsten, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lundström, Mats
Lundström, Mats, universitetslektor

Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lutz, Kristian
Lutz, Kristian, universitetslektor

Specialpedagogik; Högskolepedagogik; Barn; Sociologi; Diskursanalys

Lyvall, Ann-Charlotte
Lyvall, Ann-Charlotte, universitetsadjunkt

Fastighetsvetenskap; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Löf, Camilla
Löf, Camilla, universitetslektor

Barndom; Barn; Värdegrundsarbete; Cirkus; Etnografi; Pedagogik; Livskunskap

Löfgren-Mårtenson, Lotta
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning

Lönn, Johanna
Lönn, Johanna, postdoktor

Odontologi; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Mupp

Magnusdottir, Gunnhildur Lily
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, universitetslektor

Magnusson, Finnur
Magnusson, Finnur, professor

Samhällsvetenskap; Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem

Mahmood, Deyar
Mahmood, Deyar, forskare

Malekian, Reza
Malekian, Reza, professor

Internet of things; Connectivity; Advanced sensor networks; Intelligent transportation systems; Vehicular networks

Mangrio, Elisabeth
Mangrio, Elisabeth, docent

Medicin; Vårdvetenskap; Barn; Omvårdnad; Migration; Äldre och åldrande; Socialmedicin; Epidemiologi; Kultur i vården

Marr, Stephen
Marr, Stephen, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Diy urbanism, climate change adaptation, comparative urbanism

Mars, Annette
Mars, Annette, universitetslektor

Musik och lärande, lärandekultur, verktygs- och artefaktsbegrepp, samspel, musik och språkutveckling, musikskapande och digitala verktyg, musiklärare, grundskola; Musikpedagogik; Samhällsvetenskap; Pedagogik

Martinez, Carolina
Martinez, Carolina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Barn och digitala medier; Kritiska reklamstudier; Digital kompetens och fritidshemmet; Äldre, intergenerationellt lärande, digital kompetens

Martins, Bruno
Martins, Bruno, postdoktor

Mashreghi Blank, Sepandarmaz
Mashreghi Blank, Sepandarmaz, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykologi; Idrottsforskning; Ungdomsforskning; Migration; Utbildningsvetenskap; Etnicitet; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Idrott; Anti/de/postcolonialism, culturally relevant methodology, participatory action (activist) research

Matsson, Anneli
Matsson, Anneli, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution

Mattsson, Torun
Mattsson, Torun, prefekt/universitetslektor

Idrott; Samhällsvetenskap

Mavliutova, Liliia
Mavliutova, Liliia, doktorand

McGlinn, Malin
McGlinn, Malin, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Genus

McIver, Scott
McIver, Scott, universitetslektor

Statsvetenskap; Internationella relationer; Medborgarskap och integrationspolitik; Policy studies

Melgaço, Lorena
Melgaço, Lorena, postdoktor

Samhällsvetenskap; Teknik och social förändring; Decolonial turn

Melin, Anders
Melin, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Klimaträttvisa, energirättvisa

Melin, Margareta
Melin, Margareta, universitetslektor

Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer

Mellbin, Ylva
Mellbin, Ylva, postdoktor

Teknisk mekanik; Teknisk materialvetenskap

Mellgren, Caroline
Mellgren, Caroline, professor, biträdande

Kriminologi; Viktimologi; Riskanalys för våld på individnivå; Hatbrott; Otrygghet

Merte, Lindsay Richard
Merte, Lindsay Richard, programledare/universitetslektor

Mihailescu, Radu-Casian
Mihailescu, Radu-Casian, programledare/universitetslektor

Datavetenskap; Artificial intelligence; Machine learning; Deep learning; Multiagent systems; Smart grids

Modée, Johan
Modée, Johan, enhetschef/universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Moeller, Kim
Moeller, Kim, docent

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap

Mojumdar, Enamul
Mojumdar, Enamul, postdoktor

Morgan, Ivar
Morgan, Ivar, doktorand

Morin, Maxim
Morin, Maxim, doktorand

Muhonen, Tuija
Muhonen, Tuija, professor

Psykologi; Arbetsvetenskap; Genus; Jämställdhet; Arbetsliv

Mulinari, Paula
Mulinari, Paula, docent

Music, Denis
Music, Denis, professor

Mårdhed, Emma
Mårdhed, Emma, universitetsadjunkt

Psykiatri; Vårdvetenskap; Medicin; Tidsgeografi

Mårtensson, Ann-Sophie
Mårtensson, Manne
Mårtensson, Manne, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Idé- o lärdomshistoria; Vetenskapsteori

Nupp

Nangimah, Musrifatun
Neilands, Jessica
Neilands, Jessica, forskare

Odontologi; Oral mikrobiologi; Biofilmer

Nelson, Johan
Nelson, Johan, universitetslektor

Niedenthal, Simon
Niedenthal, Simon, universitetslektor

Spelstudier

Nigro, Claudio
Nigro, Claudio, doktorand

Teknisk mekanik; Teknisk materialvetenskap; Informationsteknik; Övriga teknikvetenskaper

Nilsson, Bengt J
Nilsson, Bengt J, prodekan/professor

Teoretisk datalogi; Datavetenskap; Datalogi; Pedagogik

Nilsson, Désirée
Nilsson, Désirée, universitetslektor

Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Kollektivtrafik, samhällseffekter, urban och regional utveckling

Nilsson, Elisabet M
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor

Participatory design practices, value sensitive design, educational sciences, interaction design, maker education; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap

Nilsson, Emelie Josefina
Nilsson, Emelie Madeleine Charlotte
Nilsson, Eva-Lotta
Nilsson, Eva-Lotta, studierektor/universitetslektor

Kriminologi

Nilsson, Magnus
Nilsson, Magnus, prodekan/professor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Estetiska ämnen; Arbetarlitteratur

Nilsson, Sanja
Nilsson, Sanja, universitetslektor

Nilsson, Tom
Nilsson, Tom, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Nilsson, Urban
Nilsson, Urban, universitetslektor

Nilsson Mohammadi, Robert
Nilsson Mohammadi, Robert, universitetslektor, biträdande

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Historia; Muntlig historia; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism; Ungdomsarbete

Nilsson Sjöberg, Mattias
Nilsson Sjöberg, Mattias, doktorand

Pedagogik; Pedagogisk filosofi; Kritisk pedagogik; Inkluderande pedagogik; Socialt arbete; Critical disability studies; Mad studies

Nolan, Shaun
Nolan, Shaun, universitetslektor

Språkvetenskap

Norberg, Johan R
Norberg, Johan R, professor

Idrott; Historisk-filosofiska ämnen

Nordén, Birgitta
Nordén, Birgitta, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Pedagogik

Nordesjö, Kettil
Nordesjö, Kettil, universitetslektor, biträdande

Arbetsvetenskap; Utvärdering; Forskning om offentlig sektor; Socialt arbete

Nordgren, Camilla
Nordgren, Camilla, universitetslektor

Handikappforskning; Vardagsliv; Föräldraskap; Samhällsvetenskap; Socialt arbete

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete

Nordling, Vanna
Nordling, Vanna, universitetslektor, biträdande

Nordman, Cristina
Nordman, Cristina, doktorand

Nordqvist, Joakim
Nordqvist, Joakim, forskare

Nordström, Therése
Nordström, Therése, föreståndare

Norefalk, Christian
Norefalk, Christian, doktorand

Pedagogik; Utbildningsfilosofi; Social ontologi och epistemologi; Deontologi

Normark, Gun
Normark, Gun, bitr/vice prefekt/universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Idrott; Ekonomi

Norstedt, Maria
Norstedt, Maria, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Sociologi; Handikappforskning; Funktionshinderforskning; Arbetslivsforskning; Feministisk teori; Institutionell etnografi

Nyberg, Daniel
Nyberg, Daniel, gästprofessor

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap

Nygård Larsson, Pia
Nygård Larsson, Pia, docent

Språkvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap

Nylund, Katarina
Nylund, Katarina, seniorprofessor

Nyzell, Stefan
Nyzell, Stefan, professor, biträdande

Strejker, demonstrationer, upplopp, kravaller, sociala rörelser, uppror, revolutioner, poliser, polishistoria, kvinnligt polisarbete, historisk återskapande, historiebruk, historieförmedling, kulturarv; Historieämnen; Historia; Modern historia

Oupp

Odumosu, Temi
Odumosu, Temi, universitetslektor

Estetiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Kulturarv och kulturproduktion; Etnicitet

Ohlsson, Lars
Ohlsson, Lars, universitetslektor

Cellbiologi; Molekylärbiologi; Immunologi; Kardiovaskulär medicin; Immunbiologi; Tumörimmunologi

Olander, Clas
Olander, Clas, professor i naturvetenskapernas didaktik

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Literacy; Multimodala representationer; Professionellt lärande

Olander, Mona
Olander, Mona, professor

Pedagogik; Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Didaktik; Samhällsvetenskap

Olofsson, Jonas
Olofsson, Jonas, professor

Samhällsvetenskap; Ekonomi; Utbildningsvetenskap; Arbetsvetenskap

Olsson, Carl Magnus
Olsson, Carl Magnus, universitetslektor

Människa-teknikrelationer; Datadrivna system; Intelligenta system; Kontextmedvetenhet; Upplevelsebaserad teknik; Speldesign och utveckling; Designdriven forskning; Aktionsforskning; Mjukvaruutveckling

Olsson, Helena
Olsson, Helena, professor

Informationsteknik; Informationsteknologi; Datavetenskap; Data-driven utveckling; Autonoma system; Artificiell intelligens; Digitalisering

Olsson, Lina
Olsson, Lina, universitetslektor

Stadsplanering; Markpolitik; Planeringsteori; Stadsutveckling; Rumslig produktion; Deltagande och demokrati; Offentliga rum; Rumslig appropriation och kulturell identitet

Olsson, Pär
Olsson, Pär, universitetslektor

Teknisk materialvetenskap; Teknisk mekanik; Materialfysik med ytfysik; Kondenserade materiens fysik

Olsson, Tobias
Olsson, Tobias, prodekan/professor

Samhällsvetenskap

Olsson Jers, Cecilia
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Retorik; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Samhällsvetenskap

Orre, Carl Johan
Orre, Carl Johan, programledare/universitetslektor

Osanami Törngren, Sayaka
Osanami Törngren, Sayaka, docent

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Internationell migration och etniska relationer

Ouhaichi, Hamza
Ouhaichi, Hamza, doktorand

Teknikvetenskap; Informatik, data- och systemvetenskap; Datorteknik; Systemteknik; Informationsteknologi; Data driven devlopment ; Artificiell intelligens

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Etnicitet; Genus; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Pupp

Packmohr, Sven
Packmohr, Sven, universitetslektor

Ekonomi; Företagsekonomi; Samhällsvetenskap

Palla, Linda
Palla, Linda, docent

Specialpedagogik; Förskola; Mångfald; Dokumentation; Identitet; Inkludering; Undervisning i förskola; Flerspråkighet; Bedömning; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Palm, Peter
Palm, Peter, universitetslektor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Fastighetsföretagande; Fastighetsvärdering

Palmgren, Nina
Palmgren, Nina, universitetsadjunkt

Papia, Evaggelia
Papia, Evaggelia, programledare/universitetslektor

Odontologi; Dental ceramics, y-tzp, surface treatment, bond strength

Papoulia, Asimina
Papoulia, Asimina, doktorand

Paracini, Nicolo
Paracini, Nicolo, postdoktor

Naturvetenskap

Paraschakis, Dimitris
Paraschakis, Dimitris, doktorand

Datavetenskap; Rekommendationssystem

Parker, Peter
Parker, Peter, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati

Paulsson, Liselotte
Paulsson, Liselotte, vicedekan/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; För tidig födsel; Bettavvikelser; Tandregleringsbehov; Ansiktsmorfologi; Temporomandibulär dysfunktion; Huvudvärk

Pedersen, Jens
Pedersen, Jens, universitetslektor

Pederson, Thomas
Pederson, Thomas, professor

Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Human-computer interaction, embodied cognition, peripheral interaction, ubiquitous computing, wearable computers.

Persdotter, Maria
Persdotter, Maria, forskningsassistent

Samhällsvetenskap; Kulturgeografi

Persson, Gun
Persson, Gun, universitetslektor

Persson, Jan
Persson, Jan, universitetslektor

Datavetenskap; Optimeringslära, systemteori; Teknikvetenskap

Persson, Jenny
Persson, Jenny, gästprofessor

Persson, Karin
Persson, Karin, studierektor/universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Odontologi

Persson, Linn
Persson, Linn, doktorand

Kriminologi

Persson, Magnus
Persson, Magnus, professor

Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Kultur- och litteraturteori; Receptionsstudier; Litteratur- och mediedidaktik; Utbildningsvetenskap

Persson, Mats
Persson, Mats, universitetslektor

Byggproduktionsteknik; Byggnadsteknik; Kunskapsledning; Bim; Projektplanering; Projektledning; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Kusterosion; Miljöteknik

Persson, Mia
Persson, Mia, universitetslektor

Datavetenskap

Persson, Sven
Persson, Sven, seniorprofessor

Förskola; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Persson, Thomas
Persson, Thomas, docent/professor, biträdande

Peterson, Bo
Peterson, Bo, prefekt

Informationsteknik; Teknik och social förändring

Peterson, Tomas
Peterson, Tomas, seniorprofessor

Idrott; Övrig samhällsvetenskap; Samhällsvetenskap

Petersson, Bo
Petersson, Bo, professor

Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk; Forskning om europa; Samhällsvetenskap; Migration

Petersson, Charlotte
Petersson, Charlotte, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Petersson, Charlotte C
Petersson, Charlotte C, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Socialt arbete; Etnografi

Petersson, Jöran
Petersson, Jöran, universitetslektor

Matematikdidaktik; Statistikddiaktik

Petrén, Sofia
Petrén, Sofia, studierektor/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Ortodonti, korsbettsbehandling, cost-effectiveness, follow-up, rct-studier

Pettersson, Gunnel
Pettersson, Gunnel, universitetslektor

Pettersson, Jonna
Pettersson, Jonna, postdoktor

Phan-Xuan, Tuan
Phan-Xuan, Tuan, forskare

Pigg, Maria
Pigg, Maria , studierektor/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Endodonti; Bettfysiologi; Odontologisk beteendevetenskap; Riskbedömning; Orofacial smärta ; Icke-odontogen tandsmärta

Plantin, Lars
Plantin, Lars, prodekan

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning; Fäder

Popoola, Margareta
Popoola, Margareta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.

Porter, Susann
Porter, Susann, postdoktor

Povrzanovic Frykman, Maja
Povrzanovic Frykman, Maja, professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration; Etnologi; Högutbildade migranter; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur

Prgomet, Zdenka
Prgomet, Zdenka, biomedicinsk analytiker

Odontologi

Pruulmann Vengerfeldt, Pille
Pruulmann Vengerfeldt, Pille, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Museerna; Publiker; Användare; Kulturella deltagare; Kulturel medborgarskap

Psotta, Carolin
Pull, Emil
Pull, Emil, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning

Pålsson Syll, Lars
Pålsson Syll, Lars, professor

Ekonomi; Samhällsvetenskap

Qupp

Qi, Haodong
Qi, Haodong, postdoktor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Demography, economics, public finance, data science, social policy

Qvarsebo, Jonas
Qvarsebo, Jonas, docent

Historia; Governmentality; Barndom och ungdom; Utbildningsvetenskap; Diskursanalys

Rupp

Radmann, Aage
Radmann, Aage, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott

Ragnerstam, Petra
Ragnerstam, Petra, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv

Raiss, Munadhil
Raiss, Munadhil, it-tekniker

Ramji, Rathi
Ramji, Rathi, doktorand

Raoof, Dawan
Raoof, Dawan, doktorand

Statsvetenskap; Sociologi; Migration; Etnicitet; Ungdomsforskning; Kommunikation mellan människor

Reddy, Anuradha
Reddy, Anuradha, postdoktor

Rehn, Agneta
Rehn, Agneta, universitetslektor

Reimer, Bo
Reimer, Bo, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Reljanovic Glimäng, Malin
Reljanovic Glimäng, Malin, universitetsadjunkt

Rembiesa, Jadwiga
Restrepo Giraldo, Juliana
Richert, Torkel
Richert, Torkel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Riddersporre, Bim
Riddersporre, Bim, universitetslektor

Psykologi; Utbildningsvetenskap; Spädbarnspsykologi; Ledarskap; Föräldraskap; Förskolan

Ridell, Karin
Ridell, Karin, timavlönad

Righard, Erica
Righard, Erica, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kunskapsproduktion; Migration; Transnationalism

Ringblom, Lisa
Ringblom, Lisa, postdoktor

Ristilammi, Per-Markku
Ristilammi, Per-Markku, professor

Etnologi; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Roald, Anne Sofie
Roald, Anne Sofie, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge

Robertsson, Carolina
Robertsson, Carolina, doktorand

Oral mikrobiologi; Cell- och molekylärbiologi; Biokemi

Roelofs, Kim
Roelofs, Kim, doktorand

Urbana studier; Kultur analys; Etnografi; Genus; Samhällsvetenskap

Rohlin, Madeleine
Rohlin, Madeleine, seniorprofessor

Odontologi

Romic, Bojana
Romic, Bojana, forskare

Vetenskap och teknikstudier; medie- och kommunikationsstudier; visuella kulturer; konstteori; publikforskning; kommunikation för utveckling

Roos, Helena
Roos, Helena, universitetslektor, biträdande

Roosen-Runge, Felix
Roosen-Runge, Felix, universitetslektor, biträdande

Mjuka material; Proteiner: växelverkan, dynamik och aggregering; Ljus-, neutron- och röntgenspridning; Coarse-grained modeling; Fysikalisk kemi; Fysik; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Kondenserade materiens fysik; Molekylär biofysik

Roscam Abbing, Roel
Roscam Abbing, Roel, doktorand

Rosén, Annika
Rosén, Annika, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt; Förvaltningsrätt; Socialrätt; Övrig rätt

Rosenlund, David
Rosenlund, David, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen

Rosvall, Annica
Rosvall, Annica, doktorand/universitetsadjunkt

Vårdvetenskap; Medicin

Rudnert, Joel
Rudnert, Joel, universitetslektor

Runesson, Ingrid
Runesson, Ingrid, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetslivsforskning; Handikappforskning; Rehabilitering; Äldre och åldrande; Migration; Barn

Runge, Ida
Runge, Ida, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Russo, Nancy
Russo, Nancy, universitetslektor

Teknikvetenskap; Informationsteknik; Smart health; Information systems development

Ruzgas, Tautgirdas
Ruzgas, Tautgirdas, professor

Elektrokemi; Analytisk kemi; Biokemi; Yt- och kolloidkemi

Ryan, Ulrika
Ryan, Ulrika, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Inferentialism; Ämnesdidaktik

Ryberg Welander, Lotti
Ryberg Welander, Lotti, universitetslektor

Rämgård, Margareta
Rämgård, Margareta, universitetslektor

Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Socialantrolopologi/etnografi; Deltagarbaserade metoder; Hälsopromotion; Hälsogeografi; Urban hälsa; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Äldre och åldrande; Samhällsvetenskap

Supp

Safrankova, Camilla
Safrankova, Camilla, doktorand

Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Utbildning i naturvetenskap; Genus; Friluftsliv; Svenskhet

Salo, Johan
Salo, Johan, doktorand

Datafication of health; Datavetenskap; Designvetenskap; Interaktionsdesign; Quantified self technologies

Salonen, Tapio
Salonen, Tapio, professor

Samhällsvetenskap

Samzelius, Tove
Samzelius, Tove, doktorand

Samhällsvetenskap

Sandell, Kerstin
Sandell, Kerstin, prefekt/professor

Sociologi; Teknik och social förändring; Genus; Samhällsvetenskap

Sandgren, Olof
Sandgren, Olof, universitetslektor

Logopedi; Språkstörning; Språkliga problem i skolåldern

Sarkheyli, Elnaz
Sarkheyli, Elnaz, universitetslektor

Sarkheyli-Hägele, Arezoo
Sarkheyli-Hägele, Arezoo, universitetslektor

Cognitive systems; Cognitive reasoning; Artificial intelligence; Machine learning; Knowledge representation; Situation recognition; Decision making; Internet of things

Sauro, Shannon
Sauro, Shannon, professor, biträdande

Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv; Samhällsvetenskap

Schindele, Anna-Chuchu
Schindele, Anna-Chuchu, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialt arbete, hälsosociologi, folkhälsa

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Scholten, Christina
Scholten, Christina, professor, biträdande

Urbana studier; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Genus, jämställdhet, arbetsliv, planering, hållbar mobilitet; Samhällsvetenskap

Schubert, Per
Schubert, Per, universitetslektor

Geovetenskap; Ämnesdidaktik; Fjärranalys; Geografiska informationssystem; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Geografididaktik

Sebastiani, Federica
Sebastiani, Federica, projektforskare

Fysikalisk kemi; Neutron scattering, lipid nanoparticles, drug delivery, soft matter

Sebelius, Sofia
Sebelius, Sofia, doktorand

Samhällsvetenskap

Sebhatu, Rahel Weldeab
Sebhatu, Rahel Weldeab, doktorand

Samhällsvetenskap; Internationella relationer; Postkolonial teori; Postkolonial feminism; Kritiska säkerhetsstudier; Diplomati; Kritisk utvecklingsteori; Africa-eu relationer

Sellergren, Börje
Sellergren, Börje, professor, kallad

Naturvetenskap; Teknikvetenskap; Medicin

Senneby, Anna
Senneby, Anna, st-tandläkare

Odontologi

Seranic, Mersia
Seranic, Mersia, administrativ assistent

Seravalli, Anna
Seravalli, Anna, universitetslektor

Deltagande design, co-design ; Samverkan; Design för hållbarhet och social innovation; Commons; Heterodox ekonomi; Design praktik-baserad forskning; Designvetenskap; Produktdesign; Tjänstedesign; Design; Interaktionsdesign

Serder, Margareta
Serder, Margareta, vicedekan/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Utbildningsvetenskap; Pedagogik

Sergeeva, Yulia
Sergeeva, Yulia, postdoktor

Shafaat, Atefeh
Shafaat, Atefeh, doktorand

Shahzad, Umar
Shleev, Sergey
Shleev, Sergey, professor

Naturvetenskap; Analytisk kemi; Biokemi; Elektrokemi

Siddha Malilang, Chrysogonus
Siddha Malilang, Chrysogonus, universitetslektor

Estetiska ämnen; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Pedagogiskt arbete; Övrig humaniora och religionsvetenskap

Siggelsten, Simon
Siggelsten, Simon, universitetslektor

Energieffektivisering

Sjöberg, Ulrika
Sjöberg, Ulrika, enhetschef/professor, biträdande

Sjöblom, Marie
Sjöblom, Marie, doktorand

Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Pedagogik

Sjögran, Lotta
Sjögran, Lotta, doktorand/universitetsadjunkt

Omvårdnad; Medicin; Psykiatri; Vårdvetenskap

Sjögren, Hanna
Sjögren, Hanna, universitetslektor, biträdande

Miljö och hållbar utveckling; Antropocen; Barndom; Människa-djurrelationer; Pedagogik; Utbildningsvetenskap; Feministisk teori; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknik och social förändring; Skolval; Genus; Fokusgrupper

Sjögren Forss, Katarina
Sjögren Forss, Katarina, universitetslektor

Migration; Idrott; Vårdvetenskap; Folkhälsovetenskap; Äldre och åldrande; Epidemiologi; Medicin

Sjölander, Jens
Sjölander, Jens, projektledare

Sjöström, Jesper
Sjöström, Jesper, professor, biträdande

Didaktik; Bildning; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Miljöundervisning; Grön kemi; Scientific literacy; Bildningsorienterat lärarskap; Utbildningsfilosofiska perspektiv; Didaktisk modellering; Utbildningsvetenskap; Didaktik

Sjöström, Karin
Sjöström, Karin, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykiatri; Psykologi; Vårdvetenskap

Sjövik, Kristian
Sjövik, Kristian, universitetslektor

Smedberg, Alicia
Smedberg, Alicia, doktorand

Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialantrolopologi/etnografi; Konstnärlig forskning; Participatory design, co-design, science and technology studies (sts)

Småberg, Thomas
Småberg, Thomas, professor, biträdande

Sonesson, Kerstin
Sonesson, Kerstin, professor, biträdande

Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Sonesson, Mikael
Sonesson, Mikael, docent

Odontologi

Sotres, Javier
Sotres, Javier, forskare

Naturvetenskap; Fysik; Ytor och mellanytor; Kondenserade materiens fysik; Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Kemisk fysik; Odontologi; Biomaterial

Sottile, Samuele
Sottile, Samuele, doktorand

Spalazzese, Romina
Spalazzese, Romina, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Programvaruarkitektur; Självanpassande system

Spikol, Daniel
Spikol, Daniel, universitetslektor

Datavetenskap

Spång, Mikael
Spång, Mikael, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Migration

Squire, Isobel
Squire, Isobel, doktorand

Staaf, Annika
Staaf, Annika , universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Offentlig rätt; Övrig rätt; Socialvetenskap; Genus; Mänskliga rättigheter

Staaf, Patricia
Staaf, Patricia, universitetsadjunkt

Stade, Ronald
Stade, Ronald, professor

Freds- och konfliktforskning; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historia; Socialantropologi; Etnicitet; Migration; Etik; Kommunikation mellan människor; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig samhällsvetenskap

Staffansson-Pauli, Karin
Staffansson-Pauli, Karin, enhetschef/universitetslektor

Organisation; Fastighetsvetenskap; Genus

Steiner, Kristian
Steiner, Kristian, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Statsvetenskap; Fiendebildskonstruktioner; Religiös och ideologisk radikalisering

Stenberg, Marie
Stenberg, Marie, doktorand/universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin

Stensson, Catrin
Stensson, Catrin, doktorand/universitetsadjunkt

Sternbæk, Louise
Sternbæk, Louise, doktorand

Stigendal, Mikael
Stigendal, Mikael, professor

Sociologi

Stigmar, Martin
Stigmar, Martin, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Stjernborg, Vanessa
Stollenwerk, Maria Magdalena
Stollenwerk, Maria Magdalena, universitetslektor

Strandberg, Thomas
Strandberg, Thomas, administrativ handläggare

Strange, Michael
Strange, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Wto; global governance;

Stråhlman, Christian
Stråhlman, Christian, forskarutbildningskoordinator

Molekylfysik; Kemisk fysik; Synkrotronljusinstrumentering

Stålne, Kristian
Stålne, Kristian, universitetslektor

Byggnadsteknik; Övrig teknisk mekanik; Utbildningsvetenskap; Teknik och social förändring; Vuxenutvecklingspsykologi; Ledarskapsutveckling; Psykologi; Pedagogiskt arbete; Teknisk fysik; Konstruktionsmaterial; Övrig teknisk materialvetenskap; Konstruktionsteknik; Kommunikation mellan människor; Metateoretiska ramverk

Sundmark, Björn
Sundmark, Björn, professor

Engelska språket; Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Barn- och ungdomslitteratur

Sundström, Malin
Sundström, Malin, universitetslektor

Sunnqvist, Charlotta
Sunnqvist, Charlotta, docent

Psykisk hälsa; Psykiatri; Psykiatrisk omvårdnad; Tidsgeografi; Vårdvetenskap; Medicin

Suter, Brigitte
Suter, Brigitte, enhetschef/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Migration

Svalin, Klara
Svalin, Klara, universitetslektor

Kriminologi

Svedberg, Erika
Svedberg, Erika, universitetslektor

Internationella relationer; Genus; Politik; Globalisering

Svenér, Maria
Svenér, Maria, universitetsadjunkt

Svensson, Anna-Karin
Svensson, Anna-Karin, universitetslektor

Svensson, Daniel
Svensson, Daniel, universitetslektor, biträdande

Svensson, Jakob
Svensson, Jakob, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Svensson, Matilda
Svensson, Matilda, universitetslektor

Socialt arbete; Historisk-filosofiska ämnen; Genus

Svensson, Petra
Svensson, Petra, universitetslektor

Matematikdidaktik; Utbildningsvetenskap

Svensson, Robert
Svensson, Robert, professor

Samhällsvetenskap

Svensäter, Gunnel
Svensäter, Gunnel, professor/övertandläkare

Odontologi

Szczepanczyk, Michal
Säwe, Filippa
Säwe, Filippa, universitetslektor

Söderberg, Maria Rebecka
Söderberg, Maria Rebecka, doktorand

Migration; Etnicitet; Genus; Etnologi

Sörensen, Charlotte
Sörensen, Charlotte, universitetsadjunkt

Industridesign; Materialvalsprocesser; Design; Designprocessen; Produktutveckling; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kommunikation mellan människor; Produktdesign; Materialitet; Designvetenskap; Konstnärlig forskning; Utbildningsvetenskap; Urvalskriterier för material; Pedagogiskt ramverk för material och design; Material driven design; Material praktiker inom design

Tupp

Tateishi, Eigo
Tateishi, Eigo, doktorand

Samhällsvetenskap; Sociologi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik

Tchantouria, Revaz
Tchantouria, Revaz, universitetslektor

Tegen, Agnes
Tegen, Agnes, doktorand

Datavetenskap; Machine learning; Artificial intelligence

Tengland, Per-Anders
Tengland, Per-Anders, professor

Teorier om hälsa och sjukdom; Folkhälsoarbetets filosofi och etik; Empowerment, makt, arbetsförmåga, överskuldsättning

Tham, Kerstin
Tham, Kerstin, rektor

Medicin; Medicin; Arbetsterapi ; Aktivitetsvetenskap; Rehabilitering efter stroke; Fenomenologi; Interventionsstudier

Thavenius, Marie
Thavenius, Marie, universitetslektor

Theodoridis, Kyriakos
Theodoridis, Kyriakos, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Thompson, Christopher Lee
Thormark, Catarina
Thormark, Catarina, universitetslektor

Thurén, Camilla
Thurén, Camilla, universitetslektor

Språkvetenskap

Tillo, Adam
Tillo, Adam, postdoktor

Tornberg, Jakob
Tornberg, Jakob, doktorand

Samhällsvetenskap; Statistik; Socialt arbete; Psykologi; Sexologi; Försörjning

Torstensson, Marie
Torstensson, Marie, seniorprofessor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi

Tran, Hoai Anh
Tran, Hoai Anh, universitetslektor

Stadsutveckling, stadsplanering och social rättvisa främst i länder i utveckling; Bostadsforskning; Stadsrumsproduktion, urbana kvaliteter; Globalisering, urbana förändringar och identitetsbyggande; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Trenter, Cecilia
Trenter, Cecilia, universitetslektor

Truedsson, Anna
Truedsson, Anna, universitetslektor/övertandläkare

Tucker, Jason
Tucker, Jason, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration

Tutunjian, Damon
Tutunjian, Damon, universitetslektor

Psycholinguistics; Språkvetenskap; Lingvistik; Kognitionsforskning; Second language acquisition; Tvåspråkighet; Pedagogik; Svenska språket

Tzimoula, Despina
Tzimoula, Despina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Nation; Intersektionalitet; Genus

Törnqvist, Anna Clara
Törnqvist, Anna Clara, universitetslektor

Uupp

Urde, Göran
Urde, Göran, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi

Vupp

Valetti, Sabrina
Valetti, Sabrina, universitetslektor, biträdande

Pharmaceutical technology, drug delivery carriers, nanoparticles, nanoporous, targeted medicine, biobarriers; Naturvetenskap; Pharmaceutical technology

Vallberg Roth, Ann-Christine
Vallberg Roth, Ann-Christine, professor

Pedagogik; Samhällsvetenskap

Valli, Chiara
Valli, Chiara, postdoktor

Vamling, Karina
Vamling, Karina, professor

Kaukasusregionen; Georgien; Språktypologi, språkpolitik, etniska minoriteter; Språkvetenskap; Tvåspråkighet; Övriga språk; Lingvistikämnen

Vasiljevic, Zoran
Vasiljevic, Zoran, studierektor/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi

Vejzovic, Vedrana
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård; Naturvetenskap

Viggosson, Haukur
Viggosson, Haukur, universitetslektor

Pedagogik

Vikman, Jenny
Vikman, Jenny, universitetslektor

Idrott; Medicin; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi

Villacura, Karina
Villacura, Karina, doktorand

Vincenti Malmgren, Therese
Vincenti Malmgren, Therese, universitetslektor

Virmasalo, Veera
Virmasalo, Veera, doktorand

Sociala innovationer; Kommunikation mellan människor; Designvetenskap; Freds- och utvecklingsforskning; Interaktionsdesign; Socialantrolopologi/etnografi; Teknik och social förändring; Medie- och kommunikationsvetenskap; Masskommunikation

Vitestam-Blomqvist, Birgitta
Vitestam-Blomqvist, Birgitta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Företagsekonomi, bostäder, marknader

Vitrano, Chiara
Vitrano, Chiara, postdoktor

Vogel, Bahtijar
Vogel, Bahtijar, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Open architectures; Web and mobile engineering; Internet of things; Agile approaches; Software evolution; Usability

Vult von Steyern, Per
Vult von Steyern, Per, studierektor/professor/övertandläkare

Odontologi

Väfors Fritz, Marie
Väfors Fritz, Marie, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Psykologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus

Wupp

Walldén, Robert
Walldén, Robert, universitetslektor, biträdande

Systemisk-funktionell lingvistik; Ämnesdidaktik; Genreteori; Kritisk diskursanalys; Utbildningssociologi; Utbildningsvetenskap; Litteracitet; Svenska som andraspråk; Klassrumsinteraktion

Wallengren Lynch, Michael
Wallengren Lynch, Michael, universitetslektor, biträdande

Samhällsvetenskap

Wangel, Anne-Marie
Wangel, Anne-Marie, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Etnicitet; Genus; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi

Warfvinge, Gunnar
Warfvinge, Gunnar, professor/övertandläkare

Oral patologi och rättsodontologi; Immunologi

Weber, Magnus
Weber, Magnus, doktorand

Samhällsvetenskap; Sociologi; styrning; risk; policy; expertis

Wendel, Lotta
Wendel, Lotta, universitetsadjunkt

Rättsvetenskap/juridik; Medicinsk rätt, hälso- och sjukvårdsjuridik, förvaltningsrätt, forskningsetik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Wennick, Anne
Wennick, Anne, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Familjeforskning; Ungdomsforskning

Wennås Brante, Eva
Wennås Brante, Eva, universitetslektor

Pedagogik; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Digitalisering i läsande

Wernberg, Anna
Wernberg, Anna, universitetslektor

Matematik; Matematikdidaktik; Variationsteorin

Wessels, Josepha
Wessels, Josepha, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Mellanöstern studier; Syrien studier; Arabiska media och kultur; Miljö och hållbarhetsstudier; Kommunikation för utveckling

Westerdahl, Frida
Westerdahl, Frida, doktorand/universitetsadjunkt

Vårdvetenskap

Westerdahl, Stig
Westerdahl, Stig, professor

Samhällsvetenskap; Fastighetsvetenskap; Företagsekonomi

Westerlaken, Michelle
Westin, Roger
Westin, Roger, doktorand

Wickström, Claes
Wickström, Claes, universitetslektor

Odontologi; Medicin

Widen, Pär
Widen, Pär, universitetslektor

Utbildningsvetenskap/pedagogik utbildningshistoria bedömningshistoriska perspektiv barn- och ungdomshistoriska studier utbildningsfilosofi och lärande ; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Skola, utbildning, lärande, bedömning, makt, styrning, individ

Wigerfelt, Anders
Wigerfelt, Anders, professor, biträdande

Historia; Imer, hate crime; Etnicitet; Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Migration; Humaniora och religionsvetenskap

Wigerfelt, Berit
Wigerfelt, Berit, professor, biträdande

Etnologi; Integration; Segregation

Wiik, Jenny
Wiik, Jenny, universitetslektor

Wiklund, Emelie
Wiklund, Emelie, doktorand

Idrott; Idrottsforskning; Barn; Etnicitet; Sjukgymnastik/fysioterapi; Genus; Hälso- och sjukvård i samhället

Wikstrand, Frida
Wikstrand, Frida, universitetslektor

Teknik och social förändring; Genus; Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning; Sociologi; Normkritiska pedagogik för vägledning; Arbetsvetenskap

Wikström, Per-Olov
Wikström, Per-Olov, professor, kallad

Wiktorsson, Maria
Wiktorsson, Maria, vicedekan/universitetslektor

Kognitiv lingvistik; Idiom och idiomaticitet; Konventionaliserat språkbruk; Konstruktionsgrammatik; Korpuslingvistik; Språkvetenskap; Engelska språket; Lingvistik

Witmer, Hope
Witmer, Hope, docent

Wolf, Eva
Wolf, Eva, universitetslektor/övertandläkare

Endodonti; Odontologi

Wærp, Eline
Wærp, Eline, doktorand

Statsvitenskap; Internasjonale relasjoner; Sikkerhetisering; Migrasjon til eu; Frontex; Diskursanalyse; Konstruktivisme; Samhällsvetenskap

Wågby, Angelica
Wågby, Angelica, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Barn; Delaktighet; Fenomenologi; Barndomsstudier; Familjeforskning; Sociologi; Genus; Socialpolitik

Wärnsby, Anna
Wärnsby, Anna, universitetslektor

Engelska språket; Språkvetenskap; Akademisk skrivande; Akademisk literacitet; Bedömning; Högre utbildning; Ämnesdidaktik; Korpusstudier; Språkinlärning; Språkutveckling; Metakognition; Humaniora och religionsvetenskap; Tillämpad språkvetenskap

Xupp

Yupp

Zupp

Zachrison, Mozhgan
Zachrison, Mozhgan, prefekt/universitetslektor

Zdravkovic, Slobodan
Zdravkovic, Slobodan, docent

Samhällsvetenskap; Medicin; Epidemiologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Migration; Hälsa

Zetterberg, Karin
Zetterberg, Karin, universitetslektor

Andrapsråksinlärning; Lärande utvärdering; Sociala identiteter; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Akademiskt skrivande

Zettervall, Charlotta
Zettervall, Charlotta, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Zhang, Yuecheng
Zhang, Yuecheng, doktorand

Åupp

Åberg, John
Åberg, John, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Internationella relationer; Global politisk ekonomi; Utrikespolitik; Kinesisk utrikespolitik; Amerikansk utrikespolitik; Stormakter

Åkesson, Joakim
Åkesson, Joakim, universitetslektor

Idrott; Idrottsforskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Idrott

Äupp

Öupp

Öberg, Klara
Öberg, Klara, postdoktor

Samhällsvetenskap

Örmon, Karin
Örmon, Karin, universitetslektor

Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Psykiatri; Omvårdnad; Medicin; Psykisk hälsa