MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Forskare i alfabetisk ordning

Forskare listade i alfabetisk ordning med sina forskningsintressen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Adolfsson, Caroline
Adolfsson, Caroline, doktorand

Identitet

Aleksejeva, Olga
Aleksejeva, Olga, postdoktor

Alftberg, Åsa
Alftberg, Åsa, universitetslektor

Disability studies, åldrande, etnografi, kulturanalys/etnologi

Alkhabbas, Fahed
Alkhabbas, Fahed, doktorand

Alm-Roijer, Carin
Alm-Roijer, Carin, universitetslektor

Vårdvetenskap; Medicin

Alstergren, Per
Alstergren, Per, professor/övertandläkare/prodekan

Orofacial smärta; Käkfunktion; Hjärnan vid kronisk smärta; Diagnostik; Medicin; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Fysiologi och farmakologi; Bettfysiologi; Odontologi; Morfologi; Farmakologisk forskning; Fysiologi

Alvén, Fredrik
Alvén, Fredrik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Alvstad, Erik
Alvstad, Erik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Alwall, Jonas
Alwall, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Religionssociologi; Humaniora och religionsvetenskap; Urbana studier; Sociologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Anderberg, Andreas
Anderberg, Andreas, universitetslektor

Straffrätt; Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt

Anderlini, Michel
Anderlini, Michel, doktorand

Övrig samhällsvetenskap; Samhällsvetenskap; Eu, kaukasus, georgien

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, universitetslektor

Äktenskap; Sexualitet; Queer; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Genus; Sociologi

Andersson, Claes
Andersson, Claes, universitetslektor

Andersson, Jan Anders
Andersson, Jan Anders, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Ämnesansvarig för samhällskunskap och lärande

Andersson, Lars
Andersson, Lars, seniorprofessor

Medicin; Odontologi; Traumatology; Traumatologi

Andersson, Magnus
Andersson, Magnus, universitetslektor

Spatial analys; Internationalisering, tillväxtmarknader, hållbar utveckling, gis; Fastighetsstudier; Ekonomisk geografi

Andersson, Niclas
Andersson, Niclas, universitetslektor

Andersson, Nils
Andersson, Nils, universitetslektor

Andersson, Torbjörn
Andersson, Torbjörn, universitetslektor

Idrott; Humaniora och religionsvetenskap; Idrottshistoria; Fotbollsforskning

Ankarloo, Daniel
Ankarloo, Daniel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Annersten Gershater, Magdalena
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor

Omvårdnad; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Medicin; Invärtesmedicin; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård

Apelmo, Elisabet
Apelmo, Elisabet, universitetslektor

Genus; Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys

Appelqvist, Maria
Appelqvist, Maria, universitetslektor

Flyktingpolitik; Flyktingmottagande; Sociologi

Arnebrant, Thomas
Arnebrant, Thomas, bitr/vice prefekt/prodekan/professor

Naturvetenskap; Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Medicin; Kemi

Ashouri Mousaabadi, Majid
Askanius, Tina
Askanius, Tina, universitetslektor

Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism ; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Axelsson, Malin
Axelsson, Malin, universitetslektor

Omvårdnad; Vårdvetenskap; Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer

Axelsson, Thom
Axelsson, Thom, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Axelsson Yngvéus, Cecilia
Axelsson Yngvéus, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Azadvar, Ahmad
Azadvar, Ahmad, doktorand

Bupp

Backman, Jyri
Backman, Jyri, universitetslektor

Idrott; Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap

Baeten, Guy
Baeten, Guy, professor

Samhällsvetenskap

Bahtsevani, Christel
Bahtsevani, Christel, vicedekan/universitetslektor

Vårdvetenskap; Medicin; Evidensbaserad vård

Balldin, Jutta
Balldin, Jutta, universitetslektor

Pedagogik; Barndomsgeografi; Barns rättigheter

Becktor, Jonas
Becktor, Jonas, avdelningsföreståndare/klinikchef/universitetslektor/övertandläkare

Fysiologi; Kirurgisk forskning; Bettfysiologi; Odontologi; Implantat

Bengtsson, Bo
Bengtsson, Bo, gästprofessor

Övrig samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Statsvetenskap

Bengtsson, Mariette
Bengtsson, Mariette, universitetslektor/studierektor

Medicin; Vårdvetenskap

Bengtsson, Peter
Bengtsson, Peter, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Fysik; Naturvetenskap

Bengtsson, Sverker
Bengtsson, Sverker, universitetsadjunkt

Övrig samhällsvetenskap; Idrott; Idrottspsykologi

Bentsen, Beint Magnus Aamodt
Bentsen, Beint Magnus Aamodt, doktorand

Etnicitet; Migration

Berander, Patrik
Berander, Patrik, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik

Berg, Martin
Berg, Martin, professor, biträdande

Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Designvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Sociologi; Informatik, data- och systemvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Informationsteknik

Bergkvist, Hannes
Bergkvist, Hannes, doktorand

Berglund, Christofer
Berglund, Christofer, universitetslektor

De postsovjetiska staterna; Etniska konflikter; Språkpolitik; Demokratisering; Hybridregimer; Säkerhetspolitik; Statsbyggnad

Berglund, Sara
Berglund, Sara, universitetslektor

Bergman, Lotta
Bergman, Lotta, universitetslektor

Bergman, Magnus
Bergman, Magnus, doktorand

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Modern historia; Minne, temporalitet, kulturarv

Berlin, Henrik
Berlin, Henrik, studierektor/universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi; Pedodonti

Berndtsen Gotfredsen, Katrine
Berndtsen Gotfredsen, Katrine, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Berthelsen, Hanne
Berthelsen, Hanne, forskare

Ledning och organisation; Arbetsvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Samhällsodontologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Folkhälsovetenskap

Bevelander, Pieter
Bevelander, Pieter, professor

Ekonomi; Migration; Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Samhällsvetenskap; International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship

Bissmont, Mimmi
Bissmont, Mimmi, doktorand

Samhällsvetenskap; Avfall; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Bjerkén, Christina
Bjerkén, Christina, professor, biträdande

Konstruktionsmaterial; Teknikvetenskap; Teknisk materialvetenskap; Teknisk mekanik; Fastkroppsmekanik; Teknisk fysik

Bjärsholm, Daniel
Bjärsholm, Daniel, doktorand

Idrott; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrottsforskning; Samhällsvetenskap

Bjärstorp, Sara
Bjärstorp, Sara, prefekt/universitetslektor

Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket

Björk, Fredrik
Björk, Fredrik, universitetsadjunkt

Humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap

Björkhagen Turesson, Annelie
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor

Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd; Samhällsvetenskap; Familjeforskning; Socialt arbete

Björklund, Sebastian
Björklund, Sebastian, universitetslektor

Naturvetenskap; Biokemi; Elektrokemi; Analytisk kemi; Fysikalisk kemi; Kemi; Yt- och kolloidkemi; Biofysikalisk kemi; Biomaterial; Funktionella material

Björklund Boistrup, Lisa
Björklund Boistrup, Lisa, universitetslektor

Björkner, Annika
Björkner, Annika, avdelningsföreståndare/klinikchef/universitetslektor/övertandläkare

Endodonti; Odontologi; Aseptik antiseptik; Kolhydratanalys; Kliniska studier endodonti; Adhesion glykokonjugat

Blomqvist, Jakob
Blomqvist, Jakob, programledare/universitetslektor

Teknikvetenskap; Matematik; Naturvetenskap

Blum, Zoltan
Blum, Zoltan, universitetslektor

Bodelsson, Sarah
Bodelsson, Sarah, doktorand

Bodin, Maja
Bodin, Maja, postdoktor

Reproduktiv hälsa; Fertilitet; Genus; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Bohman, Helena
Bohman, Helena, universitetslektor

Ekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik; Nationalekonomi

Boisen, Gabriella
Boisen, Gabriella, doktorand

Odontologi

Bolmsjö, Ingrid
Bolmsjö, Ingrid, professor

Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut; Medicin; Äldre och åldrande; Omvårdnad; Vårdvetenskap

Bolter, Jay David
Bolter, Jay David, seniorprofessor

Bondemark, Lars
Bondemark, Lars, avdelningsföreståndare/klinikchef/prefekt/professor/övertandläkare

Odontologi

Book, Karin
Book, Karin, universitetslektor

Idrott; Stadsutveckling; Fysisk aktivitet; Fysisk planering; City marketing; Idrottens rum och arenor; Evenemang; Idrottsutveckling

Borglin, Gunilla
Borglin, Gunilla, universitetslektor

Vårdvetenskap; Äldre och åldrande

Borgström, Benedikte
Borgström, Benedikte, universitetslektor

Transport management; Företagsekonomi

Bouakaz, Laid
Bouakaz, Laid, universitetslektor

Migration; Tvåspråkighet; Pedagogik

Boztepe, Suzan
Boztepe, Suzan, programledare/universitetslektor

Teknikvetenskap

Bramhagen, Ann-Cathrine
Bramhagen, Ann-Cathrine, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Medicin; Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta

Brogårdh-Roth, Susanne
Brogårdh-Roth, Susanne, universitetslektor/övertandläkare

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Odontologi; För tidigt födda barn; Munhälsorelaterad livskvalitet; Oral hälsopromotion

Brunnström, Pål
Brunnström, Pål, forskarassistent

Brännmark, Johan
Brännmark, Johan, universitetslektor

Bugeja, Joseph
Bugeja, Joseph, doktorand

Buhre, Torsten
Buhre, Torsten, universitetslektor

Idrott; Arbetsfysiologi; Medicin; Biologi

Bunescu, Ioana
Bunescu, Ioana, forskarassistent

Etnicitet; Migration; Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa

Burheim, Madeleine
Burheim, Madeleine, doktorand

Atomfysik; Fysik; Naturvetenskap

Buza-Vidas, Natalija
Buza-Vidas, Natalija, forskningshandläggare

Cupp

Cardenas, Marité
Cardenas, Marité, professor

Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Kemi; Fysikalisk kemi; Biologi; Naturvetenskap; Neutron reflectometri; Neutron spridning; Soft condensed matter; Life sciences

Carlbom, Aje
Carlbom, Aje, universitetslektor

Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration; Samhällsvetenskap

Carlson, Elisabeth
Carlson, Elisabeth, universitetslektor

Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Carlsson, Carl-Magnus
Carlsson, Carl-Magnus, universitetsadjunkt

Carlsson, Peter
Carlsson, Peter, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Cederberg, Margareta
Cederberg, Margareta, universitetslektor

Etnicitet; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Barn; Sociologi; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Human-animal-interaction; Samhällsvetenskap; Pedagogik

Cervin, Cecilia
Cervin, Cecilia, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Arbetsvetenskap; Genus

Chaib, Josef
Chaib, Josef, utredare

Politisk styrning; Statsvetenskap; Forskning om offentlig sektor

Cheng, Yuanji
Cheng, Yuanji, universitetslektor

Matematisk modellering; Matematisk biologi; Dynamisk system; Tillämpad matematik

Chrcanovic, Bruno
Chrcanovic, Bruno, forskarassistent

Orala implantat; Odontologi; Oral protetik; Biomaterial

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialforskning, pedagogik, utbildningsvetenskap; profession, lärande, internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng

Christersson, Cecilia
Christersson, Cecilia, vicerektor/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Chronaki, Anna
Chronaki, Anna, professor

Chrysoulakis, Alberto
Chrysoulakis, Alberto, doktorand/universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Statistik

Cirovic, Stefan
Cirovic, Stefan, doktorand

Clavier, Berndt
Clavier, Berndt, universitetslektor

Etnicitet; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Filosofiämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Engelska språket; Litteraturvetenskap; Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori

Cory, Erin
Cory, Erin, universitetslektor

Cuadra, Carin
Cuadra, Carin, bitr/vice prefekt/professor

Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete; Samhällsvetenskap

Cuartielles, David
Cuartielles, David, universitetsadjunkt

Dupp

Dabaieh, Marwa
Dabaieh, Marwa, forskare

Vernacular architecture, passive design, earth buildings, sustainable building conservation, zero emission buildings, participatory design, transdisciplinary action research

Dahl, Jonas
Dahl, Jonas, universitetsadjunkt

Dahlbeck, Johan
Dahlbeck, Johan, universitetslektor

Pedagogisk filosofi; Etik; Spinoza; Pedagogik; Filosofi

Dahlskog, Steve
Dahlskog, Steve, universitetsadjunkt/programledare

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Spelutveckling; Artificiell intelligens

Dahlstedt, Inge
Dahlstedt, Inge, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Danielsson, Ravi
Danielsson, Ravi, universitetslektor

Danielsson Malmros, Ingmarie
Danielsson Malmros, Ingmarie, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen

Davidsson, Eva
Davidsson, Eva, professor, biträdande

Davidsson, Paul
Davidsson, Paul, professor

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Artificiell intelligens, simulering, data mining, informationssystem

Davies, Julia
Davies, Julia, professor

Medicin; Odontologi; Cell- och molekylärbiologi; Biokemi; Oral mikrobiologi

DeBono, Daniela
DeBono, Daniela, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration

Delacour, Laurence
Delacour, Laurence, universitetsadjunkt

Matematik; Förskollärare ; Matematik, läroplan, discourse; Matematikens didaktik inriktning förskola

Denskus, Tobias
Denskus, Tobias, universitetslektor

Dikec, Mustafa
Dikec, Mustafa, forskare

Dittmar, Jakob
Dittmar, Jakob, universitetslektor

Representationer, visuell kommunikation, tecknad serier, berättandet i tecknad serier, ; Dockteater, teater; Humaniora och religionsvetenskap

Djampour, Pouran
Djampour, Pouran, universitetsadjunkt

Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Genus; Samhällsvetenskap; Migration; Etnografi; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Odontologi

Du Rietz, Rickard
Du Rietz, Rickard, universitetslektor

Kärnfysik

Dytckov, Sergei
Dytckov, Sergei, doktorand

Datalogi

Eupp

Economou, Catarina
Economou, Catarina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Edström, Ann-Mari
Edström, Ann-Mari, universitetslektor

Högskolepedagogik; Bildkonst; Estetiska ämnen

Edvik, Anders
Edvik, Anders, universitetslektor

Egard, Hanna
Egard, Hanna, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tillgänglighet

Einarsson, Anneli
Einarsson, Anneli, universitetsadjunkt

Pedagogik; Dramapedagogik; Estetiska lärprocesser; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskap

Einegard, Rikard
Einegard, Rikard, doktorand

Vetenskapsteori; Idé- o lärdomshistoria; Modern historia; Samtidshistoria; Vetenskapshistoria; Medicinens historia; Kulturantropologi; Etnografi

Ek, Anne-Charlotte
Ek, Anne-Charlotte, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Pedagogiskt arbete; Medie- och kommunikationsvetenskap; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ekberg, EwaCarin
Ekberg, EwaCarin, professor/övertandläkare

Odontologi

Ekberg, Jan-Eric
Ekberg, Jan-Eric, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrottspedagogik; Idrott

Ekelund, Nils
Ekelund, Nils, professor

Växtfysiologi; Ekosystemtjänster; Naturvetenskap; Biologi

Ekelund, Robin
Ekelund, Robin, universitetslektor

Digital historiekultur; Modern historia; Samtidshistoria; Historia; Ungdomsforskning; Etnografi; Genus

Ekman, Jörgen
Ekman, Jörgen, programledare/universitetslektor

Atom- och molekylfysik; Kärnfysik; Naturvetenskap

Ekstedt, Johan
Ekstedt, Johan, doktorand

Samhällsvetenskap; Internationell migration, frontlinebyråkrater, normer och värderingar inom internationell migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Elmerstig, Eva
Elmerstig, Eva, universitetslektor

Sexuell och reproduktiv hälsa ; Sexologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Obstetrik och gynekologi; Reproduktiv hälsa; Medicin; Folkhälsomedicinska forskningsområden

El-Schich, Zahra
El-Schich, Zahra, forskare

Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Medicin; Morfologi, cellbiologi, patologi; Biologi; Naturvetenskap

Emilson, Anders
Emilson, Anders, universitetslektor

Interaktionsdesign; Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign

Emilsson, Fredrik
Emilsson, Fredrik, doktorand

Datavetenskap; Sökmotorer; Auto-generera synonymer; Semantisk analys; Learning to rank

Emilsson, Henrik
Emilsson, Henrik, forskare

Migration; Samhällsvetenskap; Migrationspolitik; Integrationspolitik

Emruli, Blerim
Emruli, Blerim, postdoktor

Artificiell intelligens; Autonoma system; Maskininlärning; Industriell forskning & utveckling

Engberg, Maria
Engberg, Maria, enhetschef/universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Computational media; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Augmented och virtual reality teknik och medier; Digital humaniora; Interaktionsdesign; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning

Engblom, Johan
Engblom, Johan, prefekt/professor

Medicin; Naturvetenskap

Englander, Magnus
Englander, Magnus, universitetslektor

Psykologi; Socialt arbete; Hälsa & samhälle; Fenomenologi

Engström, Alexander
Engström, Alexander, doktorand

Kriminologi; Samhällsvetenskap; Livsstil; Situationella perspektiv

Engström, Jimmy
Engström, Jimmy, doktorand

Kontextmedvetenhet; Signalbehandling; Bildanalys

Ennerberg, Elin
Ennerberg, Elin, postdoktor

Arbetsmarknadspolitik; Integration; Social investeringspolitik; Socialpolitik; Sociologi

Ericson, Dan
Ericson, Dan, avdelningsföreståndare/klinikchef/professor/övertandläkare

Cariologi; Odontologi

Ericson, Magnus
Ericson, Magnus, prefekt/universitetslektor

Eriksson, Håkan
Eriksson, Håkan, professor

Medicin; Immunologi; Adjuvant; Vaccin

Eriksson, Inge
Eriksson, Inge, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Övrig samhällsvetenskap; Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Europastudier; Samhällsvetenskap

Eriksson, Jeanette
Eriksson, Jeanette, universitetslektor

Tailoring; Spelutveckling; Användarcentrisk utveckling; Programvaruteknik; Övrig informationsteknik; Teknikvetenskap

Eriksson, Kjell E
Eriksson, Kjell E, redaktör

Idrott; Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap

Eriksson-Sjöö, Tina
Eriksson-Sjöö, Tina, universitetsadjunkt

Erlandsson, Magnus
Erlandsson, Magnus, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Förvaltningspolitik; Skolpolitik; Regeringskansliet; Organisation; Ledarskap

Erling, Gustav
Erling, Gustav, doktorand

Ewald, Göran
Ewald, Göran, universitetslektor

Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Fupp

Fabri, Anna
Fabri, Anna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott

Falk, Anders
Falk, Anders, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi

Farkas, Johan
Farkas, Johan, doktorand

Medie- och kommunikationsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Farran-Lee, Martin
Farran-Lee, Martin, professor, adjungerad

Fehland, Margareta
Fehland, Margareta, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete

Fernandez, Christian
Fernandez, Christian, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap

Finnbogadóttir, Hafrún
Finnbogadóttir, Hafrún, universitetslektor

Genus; Omvårdnad; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Familjeforskning; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Medicin; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Gravid och våldsutsatt; Familjevåld; Viktimology

Fisk, Martin
Fisk, Martin, universitetslektor

Övrig bearbetning/sammanfogning; Övrig teknisk materialvetenskap; Konstruktionsmaterial; Induktionsvärmning

Fonseca, Claudia
Fonseca, Claudia, forskningsassistent

Samhällsvetenskap; Neoliberal urbanisering; Kritisk urban teori; Mexiko; Kulturgeografi; Statsvetenskap

Font, Jose Maria
Font, Jose Maria, universitetslektor

Fransson, Helena
Fransson, Helena, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Endodonti; Riskbedömning; Hälsoekonomi; Djup karies

Fransson, Jonas
Fransson, Jonas, utvecklare av forskningsstöd

Fransson, Ola
Fransson, Ola, biträdande prefekt

Idé- o lärdomshistoria

Franzén, Cecilia
Franzén, Cecilia, universitetslektor

Professionsforskning; Samhällsodontologi

Fred, Mats
Fred, Mats, postdoktor

Organisationsförändring; Projektorganisering; Utvärdering; New public management; Organisationsteori; Porös organisation

Friberg, Torbjörn
Friberg, Torbjörn, universitetslektor

Policy och organisering; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Socialantrolopologi/etnografi; Socialt arbete; Etnografi

Fridriksson, Helgi-Valur
Fridriksson, Helgi-Valur, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Frölich, Emilia
Frölich, Emilia, doktorand

Samtidshistoria; Intersektionalitet; Postkolonialism; Etnicitet; Genus; Sociologi; Ungdomsforskning; Etnografi

Fundberg, Jesper
Fundberg, Jesper, universitetslektor

Idrott; Genus; Etnicitet; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Gupp

Galli, Silvia
Galli, Silvia, postdoktor

Odontologi

Gavare, Stephan
Gavare, Stephan, administrativ chef

Geisler, Martin
Geisler, Martin, postdoktor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Gerell, Manne
Gerell, Manne, universitetslektor

Kulturgeografi; Kriminologi; Geografisk kriminologi; Polisvetenskap; Samhällsvetenskap

Germundsson, Per
Germundsson, Per, universitetslektor

Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Samhällsvetenskap

Ghajargar, Maliheh
Ghajargar, Maliheh, universitetslektor, biträdande

Design; Interaktionsdesign; Designvetenskap

Gjörloff Wingren, Anette
Gjörloff Wingren, Anette, professor

Immunologi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Immunbiologi; Medicin; Morfologi, cellbiologi, patologi

Godhe, Anna-Lena
Godhe, Anna-Lena, universitetslektor

Gottschalk, Sara
Gottschalk, Sara, universitetsadjunkt

Interaktionsdesign; Design

Grander, Martin
Grander, Martin, forskare

Samhällsvetenskap; Bostadsforskning; Stadsutveckling; Sociologi; Statsvetenskap

Greiff, Mats
Greiff, Mats, prefekt/professor

Genus; Populärmusik; Humaniora och religionsvetenskap; Modern historia; Historisk-filosofiska ämnen; Historia

Grundström, Karin
Grundström, Karin, universitetslektor

Genus; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Socialvetenskap; Bebyggelseforskning; Estetiska ämnen; U-landsstudier; Hållbar stadsutveckling

Grönvall, Ylva
Grönvall, Ylva, doktorand

Samhällsvetenskap; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Socialt arbete

Gudmundsson, Petri
Gudmundsson, Petri, programledare/studierektor/universitetslektor

Pedagogik; Ekokardiografi; Vårdvetenskap; Medicinsk laboratorievetenskap; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi; Klinisk fysiologi; Medicinsk teknik; Medicin

Gunnemyr, Per
Gunnemyr, Per, universitetsadjunkt

Gustafson, Niklas
Gustafson, Niklas, universitetslektor

Gustafsson, Anna
Gustafsson, Anna, universitetslektor

Cellbiologi; Molekylärbiologi; Naturvetenskap; Medicin; Immunologi

Gustafsson, Stefan
Gustafsson, Stefan, universitetslektor

Kvantfysiska beräkningar; Matematisk modellering

Götrick, Bengt
Götrick, Bengt, avdelningsföreståndare/klinikchef/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Hupp

Hall, Emma
Hall, Emma, doktorand

Samtidshistoria; Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet; Genus; Etnicitet; Migration

Hall, Patrik
Hall, Patrik, professor

Hallberg, Peter
Hallberg, Peter, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Idéhistoria, filosofi, politisk teori

Hallin, Per Olof
Hallin, Per Olof, seniorprofessor

Kulturgeografi; Samhällsvetenskap

Hamidi, Zahra
Hamidi, Zahra, doktorand

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Statistik, data- och systemvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hansen, Anne-Marie
Hansen, Anne-Marie, universitetslektor

Idrott; Äldre och åldrande; Hälso- och sjukvård i samhället; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Interaktionsdesign; Sociala innovationer

Hansen, Christina
Hansen, Christina, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Samhällsvetenskap; Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Antropologi

Hansson, Cecilia
Hansson, Cecilia, universitetsadjunkt

Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Kultursociologi, sociala och kulturella fält, modernism/modernitet,

Hansson, Fredrik
Hansson, Fredrik, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Bernstein

Harju, Anne
Harju, Anne, universitetslektor

Hartman, Henrik
Hartman, Henrik, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Atomfysik; Fysik; Atom- och molekylfysik; Atomär astrofysik; Astronomi

Harvard, Åsa
Harvard, Åsa, universitetslektor

Kognitionsvetenskap; Interaktionsdesign

Hasslöf, Helen
Hasslöf, Helen, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik; Ekologi; Samhällsvetenskap; Ämnesdidaktik

Haxha, Vjollca
Haxha, Vjollca, doktorand

Hedemyr Törnqvist, Marika
Hedemyr Törnqvist, Marika, doktorand

Interaktionsdesign; Embodied interaction; Koreografi; Offentliga rum

Hedenborg, Susanna
Hedenborg, Susanna, professor

Idrott; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Genus, barndomshistoria

Hedin, Astrid
Hedin, Astrid, universitetslektor

New institutionalist theory; Organisation theory; Swedish politics and public administration ; Communist regimes; International organizations; Samhällsvetenskap; Statsvetenskap

Hejman, Ulf
Hejman, Ulf, programledare/universitetsadjunkt

Konstruktionsmaterial; Övrig teknisk materialvetenskap; Ytbehandlingsteknik; Fysik; Övrig fysik; Tillämpad matematik; Numerisk analys; Korrosion; Ytevolution

Hell, Anna
Hell, Anna, doktorand

Hellberg, Therese
Hellberg, Therese, doktorand

Litteraturvetenskap; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medie- och kommunikationsvetenskap

Hellborg, Anna Maria
Hellborg, Anna Maria, administrativ assistent

Idrott; Genus; Idrottsforskning

Hellén-Halme, Kristina
Hellén-Halme, Kristina, avdelningsföreståndare/klinikchef/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Hellman, Peter
Hellman, Peter, universitetslektor

Informatik, data- och systemvetenskap; Medicin; Informationsteknik; Teknikvetenskap; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Omvårdnad; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap

Hellström, Anders
Hellström, Anders, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Hellström, Lisa
Hellström, Lisa, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Barn; Mobbning, psykisk ohälsa, folkhälsovetenskap, hälsofrämjande arbete, barn i behov av särskilt stöd

Hellström Reimer, Maria
Hellström Reimer, Maria, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Mijlöhumaniora; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Designvetenskap

Hemer, Oscar
Hemer, Oscar, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Samhällsvetenskap; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Litterär översättare från spanska

Herbert, Mikaela
Herbert, Mikaela, doktorand

Statsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Bostadsforskning; Migration; Etnografi; Samhällsvetenskap

Herz, Marcus
Herz, Marcus, universitetslektor

Genus; Etnicitet; Migration; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Etnografi; Flyktingar; Kritiskt socialt arbete

Heyer, Clint
Heyer, Clint, universitetslektor

Interaktionsdesign

Hillbur, Per
Hillbur, Per, prorektor/professor, biträdande

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Stadsutveckling; Innovationssystem; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap

Hillgren, Per-Anders
Hillgren, Per-Anders, universitetslektor

Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Humaniora och religionsvetenskap; Design; Social innovation; Living labs

Hjortsjö, Maria
Hjortsjö, Maria, prefekt/universitetslektor

Holmberg, Lars
Holmberg, Lars, doktorand

Maskinlärande; Datorteknik; Systemteknik; Datavetenskap; Designvetenskap; Interaktionsdesign

Holmberg, Ylva
Holmberg, Ylva, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Musikpedagogik; Ämnesdidaktik; Pedagogik; Barn

Holmgren, Johan
Holmgren, Johan, enhetschef/universitetslektor

Optimering; Agentteknologi; Lärande system; Simulering; Strokelogistik; Transport- och trafikmodellering

Holmqvist, Mona
Holmqvist, Mona, professor

Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Didaktik; Samhällsvetenskap; Pedagogik

Holmström, Charlotta
Holmström, Charlotta, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Holmström Olsson, Helena
Holmström Olsson, Helena, professor

Data-driven utveckling; Autonoma system; Artificiell intelligens; Digitalisering; Informationsteknologi; Informationsteknik; Datavetenskap

Holst, Marie
Holst, Marie, universitetslektor

Hommel, Ami
Hommel, Ami, professor

Medicin

Hoszek, Anders
Hoszek, Anders, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi

Hutcheson, Derek
Hutcheson, Derek, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Valforskning; Ryssland; medborgarskap; Europastudier; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet; Forskning om europa; Statsvetenskap; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hylén, Mia
Hylén, Mia, doktorand

Skattningsskalor/instrument; Smärtskattning; Anestesiologi och intensivvård

Høg Hansen, Anders
Høg Hansen, Anders, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Cultural studies; Communication for development

Håkansson, Julia
Håkansson, Julia, doktorand

Historiedidaktik; Historia; Historiebruk; Historiekultur; Historiemedvetande; Kollektivt minne; Kulturarv; Museologi; Nationalism; Narrativ; Historiska berättelser

Håkansson, Peter
Håkansson, Peter, universitetslektor

Häggman-Henrikson, Birgitta
Häggman-Henrikson, Birgitta, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Hänsel Petersson, Gunnel
Hänsel Petersson, Gunnel, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Iupp

Iantchenko, Alexei
Iantchenko, Alexei, professor

Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory; Naturvetenskap; Matematik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ideland, Malin
Ideland, Malin, professor

Etnologi; Social klass; Vithet; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Idvall, Ewa
Idvall, Ewa, professor

Kirurgisk forskning; Kirurgi; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Medicin; Onkologi; Psykiatri; Barn; Vårdvetenskap; Omvårdnad

Ingman, Sissi
Ingman, Sissi, universitetslektor

Teknik och social förändring; Kommunikation mellan människor; Filosofiämnen; Organisering, projekt, deltagande, hannah arendt

Ingvad, Bengt
Ingvad, Bengt, universitetslektor

Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Äldre och åldrande; Socialt arbete

Ingvarsdotter, Karin
Ingvarsdotter, Karin, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Etnicitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Psykiatri; Medicin; Socialantrolopologi/etnografi; Socialantropologi; Samhällsvetenskap; Transkulturell psykiatri; Medicinsk antropologi

Irastorza, Nahikari
Irastorza, Nahikari, forskarassistent

Tvärvetenskapliga forskningsområden; International migration; Integration; Labour market; Intermarriage; Samhällsvetenskap

Isacsson, Malin
Isacsson, Malin, universitetslektor

Isma, Gabriella
Isma, Gabriella, universitetslektor

Medicin; Omvårdnad; Vårdvetenskap

Ivert, Anna-Karin
Ivert, Anna-Karin, universitetslektor

Migration; Etnicitet; Barn- och ungdomspsykiatri; Kriminologi; Barn och ungdomar; Otrygghet

Jupp

Jacobsson, Andreas
Jacobsson, Andreas, dekan/universitetslektor

Informationssystem; Spionprogram och illasinnad programvara; Personlig integritet och informationssäkerhet; Interoperabilitet och samverkande medier; Sakernas internet; Smarta hem; Teknikvetenskap; Datavetenskap

Jakobsson, Anders
Jakobsson, Anders, professor

Naturvetenskap; Pedagogik

Jakobsson, Jenny
Jakobsson, Jenny, universitetslektor

Vårdvetenskap; Arbetsvetenskap; Sexologi; Kirurgi; Medicin; Kirurgisk forskning

Jallow, Sabina
Jallow, Sabina, doktorand

Jando, Magnus
Jando, Magnus, kommunikatör

Jansson, Alexander
Jansson, Alexander, doktorand

Samhällsvetenskap; Idrott; Etnicitet; Migration; Utbildningsvetenskap

Jedemark, Marie
Jedemark, Marie, universitetslektor

Jensen, Tina Gudrun
Jensen, Tina Gudrun, forskare

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Migration, diversity, social integration, urban space, housing

Jevinger, Åse
Jevinger, Åse, studierektor/universitetslektor

Datavetenskap; Informationssystem; Ingelligent gods

Jingryd, Ola
Jingryd, Ola, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Jobér, Anna
Jobér, Anna, universitetslektor

Sociologi; Naturvetenskapens didaktik; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Johansson, Christina
Johansson, Christina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Migration

Johansson, Magnus
Johansson, Magnus, universitetslektor

Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Socialvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning

Johansson, Mon
Johansson, Mon, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Sociologi; Genus

Johansson, Roger
Johansson, Roger, professor

Historia

Johnsdotter, Sara
Johnsdotter, Sara, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige; Samhällsvetenskap

Johnson, Björn
Johnson, Björn, professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Masskommunikation; Övrig samhällsvetenskap; Forskning om offentlig sektor; Statsvetenskap; Socialt arbete

Johnsson, Christina
Johnsson, Christina, prefekt/universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt, mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter, diskriminering

Johnsson, Kent
Johnsson, Kent, universitetslektor

Jonsson Malm, Carolina
Jonsson Malm, Carolina, forskningshandläggare

Etnicitet; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Historia; Samtidshistoria

Järvstad, Kristin
Järvstad, Kristin, professor, biträdande

Svensk 1900-talslitteratur, sexualitet, äktenskap, moderskap; Litteraturvetenskap; Genus

Jönsson, Daniel
Jönsson, Daniel, universitetslektor, adjungerad

Medicin; Odontologi

Jönsson, Karin
Jönsson, Karin, universitetslektor

Jönsson, Kutte
Jönsson, Kutte, universitetslektor

Genus; Idrott; Historisk-filosofiska ämnen; Idrottsfilosofi; Idrottsetik; Genusteori; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Jönsson, Li
Jönsson, Li, universitetslektor, biträdande

Jönsson, Per
Jönsson, Per, professor

Atom- och molekylfysik; Tillämpad matematik

Jönsson, Sandra
Jönsson, Sandra, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Arbetsvetenskap; Psykologi

Kupp

Kadioglu, Defne
Kadioglu, Defne, postdoktor

Samhällsvetenskap

Karlsson, Annika
Karlsson, Annika, universitetsadjunkt

Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Translanguaging

Karlsson, Leif
Karlsson, Leif, universitetslektor

Ämnesdidaktik

Karlsson, Ulrika
Karlsson, Ulrika, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap

Kauppinen, Asko
Kauppinen, Asko, universitetslektor

Kulturarv och kulturproduktion; Teknik och social förändring; Litteraturvetenskap; Engelska; Governmentality; Litteraturvetenskap

Kinnby, Bertil
Kinnby, Bertil, universitetslektor

Parodontologi; Oral mikrobiologi; Biokemi; Cell- och molekylärbiologi; Fibrinolys; Koagulation; Plasminogensystemet

Kirkegaard, Ane
Kirkegaard, Ane, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Fertilitetskontroll/befolkningspolitik; Utrikespolitik

Kjellberg, Sara
Kjellberg, Sara, bibliotekschef

Övrig samhällsvetenskap; Biblioteks- och informationsvetenskap

Klingberg, Gunilla
Klingberg, Gunilla, dekan/professor/övertandläkare

Odontologi

Klinge, Björn
Klinge, Björn, seniorprofessor

Odontologi; Parodontologi

Koch Svedberg, Gion
Koch Svedberg, Gion, universitetslektor

Teknik för äldre, mekatronik, automation, teknik och genus; Teknik och social förändring; Datorteknik; Reglerteknik; Telekommunikationsteori; Programvaruteknik

Kocherbitov, Vitaly
Kocherbitov, Vitaly, professor

Naturvetenskap

Kock Kobaidze, Manana
Kock Kobaidze, Manana, universitetslektor

Kolfjord, Ingela
Kolfjord, Ingela, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Idrott; Genus; Etnicitet; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi

Korsgaard, Morten
Korsgaard, Morten, universitetslektor

Kottorp, Anders
Kottorp, Anders, dekan/professor, kallad

Arbetsterapi ; Äldre och åldrande; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap

Kouns, Maria
Kouns, Maria, universitetslektor

Språkvetenskap; Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande; Utbildningsvetenskap

Kozel, Susan
Kozel, Susan, professor

Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning; Historisk-filosofiska ämnen; Estetiska ämnen; Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier

Krantz, Gunnar
Krantz, Gunnar, universitetslektor

Krantz, Oskar
Krantz, Oskar, universitetslektor

Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion; Samhällsmedicin; Sociologi; Handikappforskning

Krona, Michael
Krona, Michael, universitetslektor

Teknik och social förändring; Masskommunikation; Medie- och kommunikationsvetenskap; Samhällsvetenskap; Retorik; Litteraturvetenskap; Filmvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Kronkvist, Karl
Kronkvist, Karl, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap

Kroona, Liv
Kroona, Liv, universitetslektor, biträdande

Oral patologi och rättsodontologi; Odontologi; Yrkes- och miljödermatologi

Kumlien, Christine
Kumlien, Christine, professor

Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Kirurgisk forskning

Kvist, Martin
Kvist, Martin, doktorand

Arbetsmarknadsforskning; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Socialpolitik; Socialvetenskap

Lupp

Lager, Anders
Lager, Anders, programledare/universitetslektor/övertandläkare

Oral mikrobiologi; Cariologi; Odontologi

Lagergren, Lars
Lagergren, Lars, universitetslektor

Övrig samhällsvetenskap; Kulturarv och kulturproduktion; Idrott; Samhällsvetenskap; Fritidsvetenskap

Lalander, Philip
Lalander, Philip, professor

Genus; Migration; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Flyktingar; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin

Landeman, Marc
Landeman, Marc, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Rättsvetenskap/juridik; Civilrätt

Languilaire, Jean-Charles
Languilaire, Jean-Charles, universitetslektor

Arbete/icke-arbete upplevelse, arbete-liv balans, ledarskap; Företagsekonomi

Lansheim, Birgitta
Lansheim, Birgitta, universitetsadjunkt, senior

Specialpedagogik, matematikdidaktik

Larneby, Marie
Larneby, Marie, doktorand

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Barn- och ungdomsidrott, genus, makt, idrott och hälsa; Etnicitet; Genus; Idrott; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Barn; Socialantrolopologi/etnografi; Idrottsforskning

Larsen, Henrik Svarrer
Larsen, Henrik Svarrer, universitetslektor

Larsson, Camilla
Larsson, Camilla, doktorand

Samhällsvetenskap; Migration; Sexologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus

Larsson, Christel
Larsson, Christel, avdelningsföreståndare/klinikchef/universitetslektor/övertandläkare

Keramer (zirconia), implantatburen protetik, tandtekniska framställningstekniker; Odontologi

Larsson, Helena
Larsson, Helena, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Äldre och åldrande; Omvårdnad

Larsson, Jesper
Larsson, Jesper, universitetslektor

String algoritmer och datastrukturer; Datakomprimering; Algoritmteknik; Databassystem

Larsson, Per
Larsson, Per, doktorand

Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Urban allmänning; Stadsutveckling; Samnyttjande

Larsson, Therese
Larsson, Therese, universitetsadjunkt

Vetenskapsteori; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Leckner, Sara
Leckner, Sara, universitetslektor

Nya medier, medieutveckling, flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet, medieteori; Informationsteknik

Leijon, Marie
Leijon, Marie, universitetslektor

Pedagogik

Lelinge, Balli
Lelinge, Balli, universitetsadjunkt

Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling; Samhällsvetenskap

Leppäniemi, Henriikka
Lettevall, Rebecka
Lettevall, Rebecka, dekan/professor, biträdande

Idé- o lärdomshistoria; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Kosmopolitism, fred, medborgarskap, tysk idealism, immanuel kant

Li, Yujing
Li, Yujing, universitetslektor

Materialvetenskap; Systemanalys; Systemtänkande; Systemmodellering; Fuktskador; Byggnad biologi

Lidström, Isak
Lidström, Isak, doktorand

Idrott

Light, Ann
Light, Ann, professor

Interaktionsdesign

Lilja, My
Lilja, My, universitetslektor

Lilja, Peter
Lilja, Peter, universitetslektor

Utbildningsfilosofi ; Humaniora och religionsvetenskap; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Liljefors Persson, Bodil
Liljefors Persson, Bodil, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap

Lill, Linda
Lill, Linda, universitetslektor

Socialt arbete; Sociologi; Demografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Etnicitet; Genus; Äldre och åldrande; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap

Lind, Jacob
Lind, Jacob, doktorand

Lindberg, Matilda
Lindberg, Matilda, doktorand

Pedagogik; Samhällsvetenskap; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Idrott; Idrottsforskning; Pedagogiskt arbete

Lindberg, Pia
Lindberg, Pia, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Linde, Per
Linde, Per, enhetschef/universitetslektor

Linde-Laursen, Anders
Linde-Laursen, Anders, dekan/professor

Etnologi; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig samhällsvetenskap

Lindén, Johan
Lindén, Johan, doktorand

Datavetenskap; Bildanalys; Maskininlärning

Lindh, Anders
Lindh, Anders, forskare

Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Utbildningsvetenskap

Lindh, Christina
Lindh, Christina, doktorand

Lindh, Christina
Lindh, Christina, seniorprofessor

Odontologi; Radiologisk forskning

Lindholm, Susan
Lindholm, Susan, universitetslektor

Kulturhistoria; Populärkultur; Ungdomskultur; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus

Lindqvist, Sylwia
Lindqvist, Sylwia, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik

Lindström, Fredrik
Lindström, Fredrik, universitetslektor

Lindström, Kristina
Lindström, Kristina, universitetslektor

Konstnärlig forskning; Interaktionsdesign

Lingärde, Svante
Lingärde, Svante, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Ekonomisk historia; Teknik- och industrihistoria; Historieämnen; Modern historia; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barn; Handikappforskning; Socialt arbete; Forskning om offentlig sektor; Övrig samhällsvetenskap

Lisberg Jensen, Ebba
Lisberg Jensen, Ebba, universitetslektor

Hållbar utveckling; Humanekologi

List, Thomas
List, Thomas, avdelningsföreståndare/klinikchef/professor/övertandläkare

Odontologi

Listerborn, Carina
Listerborn, Carina, professor

Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv; Institutet för urbanforskning; Genus; Kulturgeografi; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Liu, Ju
Liu, Ju, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Innovation, network analysis, sustainability, globalisation, entrepreneurship; Teknik och social förändring; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Företagsekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi

Ljung Svensson, Ann-Sofi
Ljung Svensson, Ann-Sofi, universitetslektor

Svensk landsbygdslitteratur, ekokritik; Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap

Ljungberg, Caroline
Ljungberg, Caroline, vicedekan/universitetslektor

Barndom, fostran, identitet, makt, mat, utbildning

Ljunggren, Lennart
Ljunggren, Lennart, seniorprofessor

Loconsole, Annabella
Loconsole, Annabella, enhetschef/universitetslektor

Empirisk mjukvaruutveckling.; Kravhantering; Förbättring av mjukvaruprocesser; Mätning av programvara. ; Programvarukvalitet

Londos, Mikael
Londos, Mikael, universitetslektor

Idrott; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap; Pedagogik

Lozic, Vanja
Lozic, Vanja, universitetslektor

Migration; Utbildningsvetenskap; Etnicitet; Genus; Övrig samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen

Lucander, Henriette
Lucander, Henriette, programledare/universitetsadjunkt

Pedagogik; Bedömning av muntlig kommunikation

Lüddeckens, Johanna
Lüddeckens, Johanna, doktorand

Specialpedagogik, pedagogik, inkludering, neuropsykiatriska tillstånd, universal design for learning (udl), sociala normer

Lukkerz, Jack
Lukkerz, Jack, universitetsadjunkt

Socialt arbete; Handikappforskning; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Sexologi

Lundahl, Bo
Lundahl, Bo, universitetslektor

Lundberg, Adrian
Lundberg, Adrian, doktorand

Lundberg, Susanna
Lundberg, Susanna, universitetslektor

Genus; Etnicitet; Migration; Sociala innovationer; Arbetsvetenskap; Socialt arbete; Sociologi; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap

Lundberg, Victor
Lundberg, Victor, universitetslektor

Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Lundegren, Nina
Lundegren, Nina, universitetslektor/övertandläkare

Oral hälsa; Tandvårdsbehov; Odontologi

Lundin, Johan
Lundin, Johan, professor

Historia; Genus

Lundsten, Jonas
Lundsten, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lundström, Mats
Lundström, Mats, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Naturvetenskapernas didaktik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lutz, Kristian
Lutz, Kristian, universitetslektor

Specialpedagogik; Högskolepedagogik; Sociologi; Diskursanalys; Barn

Lyvall, Ann-Charlotte
Lyvall, Ann-Charlotte, universitetsadjunkt

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Fastighetsvetenskap

Löf, Camilla
Löf, Camilla, universitetslektor

Barn; Värdegrundsarbete; Cirkus; Etnografi; Pedagogik; Livskunskap; Barndom

Löfgren-Mårtenson, Lotta
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning

Mupp

Magnusdottir, Gunnhildur Lily
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Europeiska unionen; Internationella relationer; Intersektionalitet och beslutsfattande i klimatpolitik; Skandinavisk politik

Magnusson, Finnur
Magnusson, Finnur, professor

Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem; Samhällsvetenskap

Mangrio, Elisabeth
Mangrio, Elisabeth, universitetslektor

Migration; Vårdvetenskap; Barn; Äldre och åldrande; Omvårdnad; Epidemiologi; Socialmedicin; Medicin; Kultur i vården

Marr, Stephen
Marr, Stephen, universitetslektor

Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur; Samhällsvetenskap

Mars, Annette
Mars, Annette, universitetslektor

Musik och lärande, lärandekultur, verktygs- och artefaktsbegrepp, samspel, musik och språkutveckling, musikskapande och digitala verktyg, musiklärare, grundskola; Samhällsvetenskap; Musikpedagogik; Pedagogik

Martinez, Carolina
Martinez, Carolina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Barn och digitala medier; Kritiska reklamstudier; Digital kompetens och fritidshemmet

Martins, Bruno
Martins, Bruno, postdoktor

Mashreghi Blank, Sepandarmaz
Mashreghi Blank, Sepandarmaz, doktorand

Psykologi; Samhällsvetenskap; Postcolonialism, culturally relevant methodology, participatory action (activist) research; Etnicitet; Idrott; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Utbildningsvetenskap; Idrottsforskning; Ungdomsforskning

Matsson, Anneli
Matsson, Anneli, doktorand

Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Mattsson, Torun
Mattsson, Torun, prefekt/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott

McGlinn, Malin
McGlinn, Malin, studieadministratör

Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus

McIver, Scott
McIver, Scott, universitetslektor

Internationella relationer; Medborgarskap och integrationspolitik; Policy studies; Statsvetenskap

Melin, Anders
Melin, Anders, universitetslektor

Klimaträttvisa, energirättvisa; Humaniora och religionsvetenskap

Melin, Margareta
Melin, Margareta, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Kommunikation mellan människor; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode

Mellbin, Ylva
Mellbin, Ylva, postdoktor

Teknisk mekanik; Teknisk materialvetenskap

Mellgren, Caroline
Mellgren, Caroline, universitetslektor

Viktimologi; Riskanalys för våld på individnivå; Hatbrott; Otrygghet; Kriminologi

Merte, Lindsay Richard
Merte, Lindsay Richard, universitetslektor

Mihailescu, Radu-Casian
Mihailescu, Radu-Casian, programledare/universitetslektor

Datavetenskap; Artificial intelligence; Machine learning; Deep learning; Multiagent systems; Smart grids

Modée, Johan
Modée, Johan, enhetschef/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Muhonen, Tuija
Muhonen, Tuija, professor

Genus; Arbetsvetenskap; Jämställdhet; Arbetsliv; Psykologi

Mårdhed, Emma
Mårdhed, Emma, universitetsadjunkt

Mårtensson, Ann-Sophie
Mårtensson, Manne
Mårtensson, Manne, doktorand

Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Vetenskapsteori; Idé- o lärdomshistoria

Möller, Kim
Möller, Kim, universitetslektor

Övrig samhällsvetenskap; Samhällsvetenskap

Nupp

Neilands, Jessica
Neilands, Jessica, forskare

Biofilmer; Oral mikrobiologi; Odontologi

Nelson, Johan
Nelson, Johan, universitetslektor

Niedenthal, Simon
Niedenthal, Simon, universitetslektor

Spelstudier

Nigro, Claudio
Nigro, Claudio, doktorand

Övriga teknikvetenskaper; Informationsteknik; Teknisk materialvetenskap; Teknisk mekanik

Nilsson, Bengt J
Nilsson, Bengt J, prodekan/professor

Teoretisk datalogi; Datavetenskap; Datalogi; Pedagogik

Nilsson, Désirée
Nilsson, Désirée, universitetslektor

Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Kollektivtrafik, samhällseffekter, urban och regional utveckling

Nilsson, Elisabet M
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor

Participatory design practices, value sensitive design, educational sciences, interaction design, maker education; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Nilsson, Eva-Lotta
Nilsson, Eva-Lotta, studierektor/universitetslektor

Kriminologi

Nilsson, Magnus
Nilsson, Magnus, prodekan/professor

Humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Litteraturvetenskap; Arbetarlitteratur

Nilsson, Tom
Nilsson, Tom, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Nilsson, Urban
Nilsson, Urban, universitetslektor

Nilsson Mohammadi, Robert
Nilsson Mohammadi, Robert, universitetslektor

Pedagogiskt arbete; Ungdomsforskning; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Historia; Muntlig historia; Urbanhistoria; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism; Ungdomsarbete; Migration

Nilsson Sjöberg, Mattias
Nilsson Sjöberg, Mattias, doktorand

Socialt arbete; Pedagogik; Pedagogisk filosofi; Kritisk pedagogik; Inkluderande pedagogik; Critical disability studies; Mad studies

Norberg, Johan R
Norberg, Johan R, professor

Idrott; Historisk-filosofiska ämnen

Nordén, Birgitta
Nordén, Birgitta, universitetslektor

Ämnesdidaktik; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Utbildningsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Nordesjö, Kettil
Nordesjö, Kettil, forskare

Utvärdering; Arbetsvetenskap; Socialt arbete; Forskning om offentlig sektor

Nordgren, Camilla
Nordgren, Camilla, studierektor/universitetslektor

Handikappforskning; Socialt arbete; Vardagsliv; Föräldraskap; Samhällsvetenskap

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Sociologi

Nordqvist, Joakim
Nordqvist, Joakim, forskare

Norefalk, Christian
Norefalk, Christian, doktorand

Utbildningsfilosofi; Social ontologi och epistemologi; Deontologi; Pedagogik

Normark, Gun
Normark, Gun, bitr/vice prefekt/universitetsadjunkt

Idrott; Samhällsvetenskap; Ekonomi

Norstedt, Maria
Norstedt, Maria, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Institutionell etnografi; Arbetslivsforskning; Handikappforskning; Sociologi

Nygård Larsson, Pia
Nygård Larsson, Pia, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Språkvetenskap

Nylund, Katarina
Nylund, Katarina, seniorprofessor

Nyzell, Stefan
Nyzell, Stefan, universitetslektor

Historieämnen; Modern historia; Historia; Strejker, demonstrationer, upplopp, kravaller, sociala rörelser, uppror, revolutioner, poliser, polishistoria, kvinnligt polisarbete, historisk återskapande, historiebruk, historieförmedling, kulturarv

Oupp

Odumosu, Temi
Odumosu, Temi, universitetslektor

Kulturarv och kulturproduktion; Etnicitet; Estetiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Ohlsson, Lars
Ohlsson, Lars, universitetslektor

Molekylärbiologi; Immunologi; Cellbiologi; Immunbiologi; Tumörimmunologi; Kardiovaskulär medicin

Olander, Clas
Olander, Clas, docent

Utbildningsvetenskap; Literacy; Multimodala representationer; Professionellt lärande; Ämnesdidaktik

Olofsson, Jonas
Olofsson, Jonas, professor

Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Arbetsvetenskap; Ekonomi

Olsson, Carl Magnus
Olsson, Carl Magnus, universitetslektor

Människa-teknikrelationer; Datadrivna system; Intelligenta system; Kontextmedvetenhet; Upplevelsebaserad teknik; Speldesign och utveckling; Designdriven forskning; Aktionsforskning; Mjukvaruutveckling

Olsson, Lina
Olsson, Lina, universitetslektor

Stadsplanering; Markpolitik; Planeringsteori; Stadsutveckling; Rumslig produktion; Deltagande och demokrati; Offentliga rum; Rumslig appropriation och kulturell identitet

Olsson, Pär
Olsson, Pär, universitetslektor

Materialfysik med ytfysik; Teknisk mekanik; Teknisk materialvetenskap; Kondenserade materiens fysik

Olsson Jers, Cecilia
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor

Svenska med didaktisk inriktning; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Samhällsvetenskap; Språkvetenskap; Retorik; Humaniora och religionsvetenskap

Orre, Carl Johan
Orre, Carl Johan, programledare/universitetslektor

Osanami Törngren, Sayaka
Osanami Törngren, Sayaka, forskare

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Internationell migration och etniska relationer; Samhällsvetenskap

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Etnografi; Sexologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus

Pupp

Packmohr, Sven
Packmohr, Sven, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Ekonomi; Företagsekonomi

Palla, Linda
Palla, Linda, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Specialpedagogik; Förskola; Mångfald; Dokumentation; Identitet; Inkludering; Undervisning i förskola

Palm, Peter
Palm, Peter, universitetslektor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Fastighetsföretagande; Fastighetsvärdering

Papia, Evaggelia
Papia, Evaggelia, programledare/universitetslektor

Dental ceramics, y-tzp, surface treatment, bond strength; Odontologi

Papoulia, Asimina
Papoulia, Asimina, doktorand

Paraschakis, Dimitris
Paraschakis, Dimitris, doktorand

Rekommendationssystem; Datavetenskap

Parker, Peter
Parker, Peter, universitetslektor

Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati; Samhällsvetenskap

Paulsson, Liselotte
Paulsson, Liselotte, universitetslektor/övertandläkare

För tidig födsel; Bettavvikelser; Tandregleringsbehov; Ansiktsmorfologi; Temporomandibulär dysfunktion; Huvudvärk; Odontologi

Pedersen, Jens
Pedersen, Jens, universitetslektor

Pederson, Thomas
Pederson, Thomas, professor

Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Human-computer interaction, embodied cognition, peripheral interaction, ubiquitous computing, wearable computers.

Persdotter, Maria
Persdotter, Maria, doktorand

Samhällsvetenskap; Kulturgeografi

Persson, Gun
Persson, Gun, universitetslektor

Persson, Jan
Persson, Jan, universitetslektor

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Optimeringslära, systemteori

Persson, Karin
Persson, Karin, studierektor/universitetslektor

Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Odontologi

Persson, Magnus
Persson, Magnus, professor

Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Kultur- och litteraturteori; Receptionsstudier; Litteratur- och mediedidaktik; Utbildningsvetenskap

Persson, Mats
Persson, Mats, prefekt

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Miljöteknik; Byggproduktionsteknik; Vattenteknik; Byggnadsteknik; Kunskapsledning; Bim; Projektplanering; Projektledning; Kusterosion

Persson, Mia
Persson, Mia, universitetslektor

Datavetenskap

Persson, Sven
Persson, Sven, seniorprofessor

Pedagogik; Samhällsvetenskap; Förskola

Peterson, Bo
Peterson, Bo, prefekt

Teknik och social förändring; Informationsteknik

Peterson, Tomas
Peterson, Tomas, seniorprofessor

Övrig samhällsvetenskap; Idrott

Petersson, Bo
Petersson, Bo, professor

Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk; Samhällsvetenskap; Migration; Forskning om europa

Petersson, Charlotte
Petersson, Charlotte, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap

Petrén, Sofia
Petrén, Sofia, programledare/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Ortodonti, korsbettsbehandling, cost-effectiveness, follow-up, rct-studier

Pettersson, Gunnel
Pettersson, Gunnel, universitetslektor

Pettersson, Jonna
Pettersson, Jonna, universitetslektor

Pigg, Maria
Pigg, Maria , studierektor/universitetslektor/övertandläkare

Bettfysiologi; Odontologi; Endodonti; Odontologisk beteendevetenskap; Riskbedömning; Orofacial smärta ; Icke-odontogen tandsmärta

Plantin, Lars
Plantin, Lars, vicedekan/professor

Fäder; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning

Popoola, Margareta
Popoola, Margareta, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.

Povrzanovic Frykman, Maja
Povrzanovic Frykman, Maja, professor

Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration; Etnologi; Högutbildade migranter; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur

Prgomet, Zdenka
Prgomet, Zdenka, biomedicinsk analytiker

Odontologi

Pruulmann Vengerfeldt, Pille
Pull, Emil
Pull, Emil, doktorand

Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning

Pålsson Syll, Lars
Pålsson Syll, Lars, professor

Samhällsvetenskap; Ekonomi

Qupp

Qvarsebo, Jonas
Qvarsebo, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Utbildningsvetenskap; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Rupp

Radmann, Aage
Radmann, Aage, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott

Ragnerstam, Petra
Ragnerstam, Petra, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv

Ramji, Rathi
Ramji, Rathi, doktorand

Raoof, Dawan
Raoof, Dawan, doktorand

Etnicitet; Migration; Kommunikation mellan människor; Ungdomsforskning; Sociologi; Statsvetenskap

Reddy, Anuradha
Reddy, Anuradha, doktorand

Rehn, Agneta
Rehn, Agneta, universitetslektor

Reimer, Bo
Reimer, Bo, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Restrepo Giraldo, Juliana
Richert, Torkel
Richert, Torkel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Riddersporre, Bim
Riddersporre, Bim, universitetslektor

Psykologi; Utbildningsvetenskap; Spädbarnspsykologi; Ledarskap; Föräldraskap; Förskolan

Righard, Erica
Righard, Erica, professor, biträdande

Socialpolitik; Socialt arbete; Kunskapsproduktion; Transnationalism; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration

Ristilammi, Per-Markku
Ristilammi, Per-Markku, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Etnologi; Samhällsvetenskap

Roald, Anne Sofie
Roald, Anne Sofie, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge

Robertsson, Carolina
Robertsson, Carolina, doktorand

Cell- och molekylärbiologi; Biokemi; Oral mikrobiologi

Roelofs, Kim
Roelofs, Kim, doktorand

Urbana studier; Kultur analys; Samhällsvetenskap; Genus; Etnografi

Rohlin, Madeleine
Rohlin, Madeleine, seniorprofessor

Odontologi

Rosén, Annika
Rosén, Annika, universitetslektor

Förvaltningsrätt; Socialrätt; Övrig rätt; Offentlig rätt; Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete

Rosenlund, David
Rosenlund, David, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen

Rudnert, Joel
Rudnert, Joel, programledare/universitetsadjunkt

Runesson, Ingrid
Runesson, Ingrid, universitetslektor

Handikappforskning; Socialt arbete; Äldre och åldrande; Barn; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Arbetslivsforskning; Rehabilitering

Runge, Ida
Runge, Ida, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Russo, Nancy
Russo, Nancy, universitetslektor

Teknikvetenskap; Informationsteknik; Smart health; Information systems development

Ruzgas, Tautgirdas
Ruzgas, Tautgirdas, professor

Yt- och kolloidkemi; Analytisk kemi; Elektrokemi; Biokemi

Ryan, Ulrika
Ryan, Ulrika, doktorand

Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Inferentialism; Ämnesdidaktik

Rämgård, Margareta
Rämgård, Margareta, universitetslektor

Äldre och åldrande; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Socialantrolopologi/etnografi; Deltagarbaserade metoder; Hälsopromotion; Hälsogeografi; Urban hälsa

Supp

Safrankova, Camilla
Safrankova, Camilla, doktorand

Integration; Utbildning i naturvetenskap; Genus; Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Salo, Johan
Salo, Johan, doktorand

Interaktionsdesign; Designvetenskap; Datavetenskap; Datafication of health; Quantified self technologies

Salonen, Tapio
Salonen, Tapio, vicerektor/professor

Samhällsvetenskap

Sandell, Kerstin
Sandell, Kerstin, prefekt/professor

Genus; Teknik och social förändring; Sociologi

Sandgren, Olof
Sandgren, Olof, universitetslektor

Logopedi; Språkstörning; Språkliga problem i skolåldern

Sarkheyli-Hägele, Arezoo
Sarkheyli-Hägele, Arezoo, universitetslektor

Cognitive systems; Cognitive reasoning; Artificial intelligence; Machine learning; Knowledge representation; Situation recognition; Decision making; Internet of things

Sauro, Shannon
Sauro, Shannon, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Scholten, Christina
Scholten, Christina, universitetslektor

Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Samhällsvetenskap; Urbana studier; Genus, jämställdhet, arbetsliv, planering, hållbar mobilitet

Schubert, Per
Schubert, Per, universitetslektor

Fjärranalys; Geografiska informationssystem; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Geografididaktik; Ämnesdidaktik; Geovetenskap

Sellergren, Börje
Sellergren, Börje, professor, kallad

Naturvetenskap; Teknikvetenskap; Medicin

Senneby, Anna
Senneby, Anna, st-tandläkare

Odontologi

Seravalli, Anna
Seravalli, Anna, universitetslektor

Interaktionsdesign; Designvetenskap; Deltagande design, co-design ; Samverkan; Design för hållbarhet och social innovation; Commons; Heterodox ekonomi; Design praktik-baserad forskning; Produktdesign; Tjänstedesign; Design

Serder, Margareta
Serder, Margareta, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap

Sergeeva, Yulia
Sergeeva, Yulia, postdoktor

Shleev, Sergey
Shleev, Sergey, professor

Elektrokemi; Biokemi; Analytisk kemi; Naturvetenskap

Siddha Malilang, Chrysogonus
Siddha Malilang, Chrysogonus, universitetsadjunkt

Övrig humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Litteraturvetenskap; Estetiska ämnen; Pedagogiskt arbete

Siggelsten, Simon
Siggelsten, Simon, universitetslektor

Energieffektivisering

Sinkiewicz, Gabriela
Sinkiewicz, Gabriela, universitetslektor

Mikrobiologi; Medicinsk mikrobiologi; Immunologi; Oral mikrobiologi; Parodontologi; Mjölksyrabakterier, laktobaciller, lactobacillus reuteri, probiotika, oral hälsa

Sjöberg, Ulrika
Sjöberg, Ulrika, enhetschef/professor, biträdande

Sjöblom, Marie
Sjöblom, Marie, doktorand

Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Matematikdidaktik

Sjögran, Lotta
Sjögran, Lotta, doktorand/universitetsadjunkt

Vårdvetenskap; Omvårdnad; Psykiatri; Medicin

Sjögren, Hanna
Sjögren, Hanna, universitetslektor

Övrig samhällsvetenskap; Barn; Teknik och social förändring; Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Samhällsvetenskap; Miljö och hållbar utveckling; Människa-djurrelationer; Feministisk teori; Fokusgrupper

Sjögren Forss, Katarina
Sjögren Forss, Katarina, universitetslektor

Genus; Äldre och åldrande; Idrott; Vårdvetenskap; Migration; Medicin; Epidemiologi; Folkhälsovetenskap

Sjöström, Jesper
Sjöström, Jesper, professor, biträdande

Ämnesdidaktik; Didaktik; Bildning; Naturvetenskapernas didaktik; Miljöundervisning; Grön kemi; Scientific literacy; Bildningsorienterat lärarskap; Utbildningsfilosofiska perspektiv; Didaktisk modellering; Utbildningsvetenskap

Sjövik, Kristian
Sjövik, Kristian, universitetslektor

Smedberg, Alicia
Smedberg, Alicia, doktorand

Konstnärlig forskning; Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialantrolopologi/etnografi; Participatory design, co-design, science and technology studies; Socialvetenskap

Småberg, Thomas
Småberg, Thomas, professor, biträdande

Sonesson, Kerstin
Sonesson, Kerstin, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Naturvetenskap

Sonesson, Mikael
Sonesson, Mikael, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Sotres, Javier
Sotres, Javier, forskare

Odontologi; Biomaterial; Kondenserade materiens fysik; Naturvetenskap; Fysik; Yt- och kolloidkemi; Kemisk fysik; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Ytor och mellanytor; Kemi

Sottile, Samuele
Sottile, Samuele, doktorand

Spalazzese, Romina
Spalazzese, Romina, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Programvaruarkitektur; Självanpassande system

Spikol, Daniel
Spikol, Daniel, universitetslektor

Datavetenskap

Spång, Mikael
Spång, Mikael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration

Squire, Isobel
Squire, Isobel, doktorand

Staaf, Annika
Staaf, Annika , universitetslektor

Genus; Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt; Övrig rätt; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Mänskliga rättigheter

Staaf, Patricia
Staaf, Patricia, universitetsadjunkt

Stade, Ronald
Stade, Ronald, professor

Etnicitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kommunikation mellan människor; Migration; Övrig samhällsvetenskap; Socialantropologi; Freds- och konfliktforskning; Etik; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historia; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Staffansson-Pauli, Karin
Staffansson-Pauli, Karin, enhetschef/universitetslektor

Genus; Organisation; Fastighetsvetenskap

Steiner, Kristian
Steiner, Kristian, universitetslektor

Statsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Samhällsvetenskap; Fiendebildskonstruktioner; Religiös och ideologisk radikalisering

Stenberg, Marie
Stenberg, Marie, doktorand/universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin

Stensson, Catrin
Stensson, Catrin, universitetsadjunkt

Stigendal, Mikael
Stigendal, Mikael, professor

Sociologi

Stigmar, Martin
Stigmar, Martin, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Stjernborg, Vanessa
Strandberg, Thomas
Strandberg, Thomas, kanslichef

Strange, Michael
Strange, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Wto; global governance;

Stråhlman, Christian
Stråhlman, Christian, forskningshandläggare

Molekylfysik; Kemisk fysik; Synkrotronljusinstrumentering

Stålne, Kristian
Stålne, Kristian, universitetslektor

Psykologi; Vuxenutvecklingspsykologi; Ledarskapsutveckling; Metateoretiska ramverk; Pedagogiskt arbete; Övrig teknisk materialvetenskap; Byggnadsteknik; Teknisk fysik; Konstruktionsteknik; Övrig teknisk mekanik; Konstruktionsmaterial; Utbildningsvetenskap; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring

Sundmark, Björn
Sundmark, Björn, professor

Historisk-filosofiska ämnen; Estetiska ämnen; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Humaniora och religionsvetenskap; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Barn- och ungdomslitteratur

Sunnqvist, Charlotta
Sunnqvist, Charlotta, universitetslektor

Psykiatri; Medicin

Suter, Brigitte
Suter, Brigitte, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Svalin, Klara
Svalin, Klara, universitetslektor

Kriminologi

Svedberg, Erika
Svedberg, Erika, universitetslektor

Politik; Globalisering; Internationella relationer; Genus

Svenér, Maria
Svenér, Maria, doktorand

Svensson, Anna-Karin
Svensson, Anna-Karin, universitetslektor

Svensson, Jakob
Svensson, Jakob, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Svensson, Robert
Svensson, Robert, professor

Samhällsvetenskap

Svensäter, Gunnel
Svensäter, Gunnel, avdelningsföreståndare/professor/övertandläkare

Odontologi

Söderberg, Maria Rebecka
Söderberg, Maria Rebecka, doktorand

Etnologi; Migration; Etnicitet; Genus

Sörensen, Charlotte
Sörensen, Charlotte, universitetsadjunkt

Design; Industridesign; Materialvalsprocesser; Designprocessen; Produktutveckling; Produktdesign; Materialitet; Urvalskriterier för material; Pedagogiskt ramverk för material och design; Material driven design; Material praktiker inom design; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap

Tupp

Tateishi, Eigo
Tateishi, Eigo, doktorand

Sociologi; Statistik; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Samhällsvetenskap

Tchantouria, Revaz
Tchantouria, Revaz, universitetslektor

Tegen, Agnes
Tegen, Agnes, doktorand

Machine learning; Artificial intelligence; Datavetenskap

Tengland, Per-Anders
Tengland, Per-Anders, professor

Teorier om hälsa och sjukdom; Folkhälsoarbetets filosofi och etik; Empowerment, makt, arbetsförmåga, överskuldsättning

Tham, Kerstin
Tham, Kerstin, rektor

Arbetsterapi ; Aktivitetsvetenskap; Rehabilitering efter stroke; Fenomenologi; Interventionsstudier; Medicin; Medicin

Thavenius, Marie
Thavenius, Marie, universitetslektor

Theodoridis, Kyriakos
Theodoridis, Kyriakos, universitetslektor

Vårdvetenskap; Medicin

Thormark, Catarina
Thormark, Catarina, universitetslektor

Thurén, Camilla
Thurén, Camilla, universitetslektor

Språkvetenskap

Tornberg, Jakob
Tornberg, Jakob, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Psykologi; Statistik; Sexologi

Torstensson Levander, Marie
Torstensson Levander, Marie, prefekt/seniorprofessor

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Tran, Hoai Anh
Tran, Hoai Anh, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Stadsutveckling, stadsplanering och social rättvisa främst i länder i utveckling; Bostadsforskning; Stadsrumsproduktion, urbana kvaliteter; Globalisering, urbana förändringar och identitetsbyggande

Truedsson, Anna
Truedsson, Anna, programledare/universitetslektor/övertandläkare

Tucker, Jason
Tucker, Jason, universitetslektor

Tzimoula, Despina
Tzimoula, Despina, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Nation; Intersektionalitet

Törnqvist, Anna Clara
Törnqvist, Anna Clara, universitetslektor

Uupp

Urde, Göran
Urde, Göran, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi

Vupp

Valetti, Sabrina
Valetti, Sabrina, postdoktor

Pharmaceutical technology, drug delivery carriers, nanoparticles, nanoporous, targeted medicine, biobarriers

Vallberg Roth, Ann-Christine
Vallberg Roth, Ann-Christine, professor

Samhällsvetenskap; Pedagogik

Vamling, Karina
Vamling, Karina, professor

Kaukasusregionen; Georgien; Språktypologi, språkpolitik, etniska minoriteter; Övriga språk; Kaukasiska språk; Lingvistikämnen; Tvåspråkighet; Språkvetenskap

Vasiljevic, Zoran
Vasiljevic, Zoran, universitetsadjunkt

Vejzovic, Vedrana
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor

Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård; Medicin; Naturvetenskap; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Barn

Viggosson, Haukur
Viggosson, Haukur, universitetslektor

Pedagogik

Vikman, Jenny
Vikman, Jenny, universitetslektor

Medicin; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi; Idrott

Villacura, Karina
Villacura, Karina, doktorand

Vincenti Malmgren, Therese
Vincenti Malmgren, Therese, universitetslektor

Virmasalo, Veera
Virmasalo, Veera, doktorand

Medie- och kommunikationsvetenskap; Masskommunikation; Freds- och utvecklingsforskning; Socialantrolopologi/etnografi; Designvetenskap; Interaktionsdesign; Sociala innovationer; Teknik och social förändring; Kommunikation mellan människor

Vitestam-Blomqvist, Birgitta
Vitestam-Blomqvist, Birgitta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Företagsekonomi, bostäder, marknader

Vitrano, Chiara
Vitrano, Chiara, postdoktor

Vogel, Bahtijar
Vogel, Bahtijar, universitetslektor

Programvaruteknik; Datavetenskap; Open architectures; Web and mobile engineering; Internet of things; Agile approaches; Software evolution; Usability

Vult von Steyern, Per
Vult von Steyern, Per, avdelningsföreståndare/studierektor/professor/övertandläkare

Odontologi

Väfors Fritz, Marie
Väfors Fritz, Marie, bitr/vice prefekt/studierektor/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Psykologi; Kriminologi; Etnicitet; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Wupp

Waerp, Eline
Waerp, Eline, doktorand

Statsvitenskap; Internasjonale relasjoner; Sikkerhetisering; Migrasjon til eu; Frontex; Diskursanalyse; Konstruktivisme

Walldén, Robert
Walldén, Robert, doktorand

Systemisk-funktionell lingvistik; Genreteori; Kritisk diskursanalys; Utbildningssociologi; Litteracitet; Svenska som andraspråk; Klassrumsinteraktion; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap

Wangel, Anne-Marie
Wangel, Anne-Marie, universitetslektor

Medicin; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi; Genus; Etnicitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap

Warfvinge, Gunnar
Warfvinge, Gunnar, avdelningsföreståndare/professor/övertandläkare

Immunologi; Oral patologi och rättsodontologi

Weber, Magnus
Weber, Magnus, doktorand

Sociologi; styrning; risk; policy; expertis; Samhällsvetenskap

Wendel, Lotta
Wendel, Lotta, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Rättsvetenskap/juridik; Medicinsk rätt, hälso- och sjukvårdsjuridik, förvaltningsrätt

Wennick, Anne
Wennick, Anne, universitetslektor

Ungdomsforskning; Familjeforskning; Medicin; Barn; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom

Wennås Brante, Eva
Wennås Brante, Eva, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Ämnesdidaktik; Digitalisering i läsande

Wernberg, Anna
Wernberg, Anna, universitetslektor

Matematik; Matematikdidaktik; Variationsteorin

Wessels, Josepha
Wessels, Josepha, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Mellanöstern studier; Syrien studier; Arabiska media och kultur; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Westerdahl, Stig
Westerdahl, Stig, universitetslektor

Företagsekonomi; Fastighetsvetenskap; Samhällsvetenskap

Westerlaken, Michelle
Westin, Roger
Westin, Roger, doktorand

Wickström, Claes
Wickström, Claes, universitetslektor

Odontologi; Medicin

Widen, Pär
Widen, Pär, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Utbildningsvetenskap/pedagogik utbildningshistoria bedömningshistoriska perspektiv barn- och ungdomshistoriska studier utbildningsfilosofi och lärande ; Skola, utbildning, lärande, bedömning, makt, styrning, individ; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Wigerfelt, Berit
Wigerfelt, Berit, professor, biträdande

Integration; Segregation; Etnologi

Wigerfelt-Svensson, Anders
Wigerfelt-Svensson, Anders, vicedekan/professor, biträdande

Etnicitet; Migration; Imer, hate crime; Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historia

Wiik, Jenny
Wiik, Jenny, universitetslektor

Wiklund, Emelie
Wiklund, Emelie, doktorand

Idrott; Etnicitet; Sjukgymnastik/fysioterapi; Genus; Hälso- och sjukvård i samhället; Barn; Idrottsforskning

Wikstrand, Frida
Wikstrand, Frida, universitetslektor

Genus; Arbetsvetenskap; Teknik och social förändring; Sociologi; Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning; Normkritiska pedagogik för vägledning

Wikström, Per-Olov
Wikström, Per-Olov, professor, kallad

Wiktorsson, Maria
Wiktorsson, Maria, universitetslektor

Språkvetenskap; Engelska språket; Lingvistik; Kognitiv lingvistik; Idiom och idiomaticitet; Konventionaliserat språkbruk; Konstruktionsgrammatik; Korpuslingvistik

Witmer, Hope
Witmer, Hope, universitetslektor

Wolf, Eva
Wolf, Eva, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Endodonti

Wågby, Angelica
Wågby, Angelica, doktorand

Socialvetenskap; Socialpolitik; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning; Sociologi; Genus; Barn

Wärnsby, Anna
Wärnsby, Anna, universitetslektor

Språkvetenskap; Engelska språket; Semantik, pragmatik, språkinlärning, kognitiv lingvistik, korpusstudier, kontrastiva studier

Xupp

Yupp

Zupp

Zachrison, Mozhgan
Zachrison, Mozhgan, prefekt/universitetslektor

Zdravkovic, Slobodan
Zdravkovic, Slobodan, universitetslektor

Migration; Hälsa; Samhällsvetenskap; Medicin; Epidemiologi; Etnicitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Zetterberg, Karin
Zetterberg, Karin, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Andrapsråksinlärning; Lärande utvärdering; Sociala identiteter; Akademiskt skrivande

Zettervall, Charlotta
Zettervall, Charlotta, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Åupp

Åberg, John
Åberg, John, universitetslektor

Internationella relationer; Global politisk ekonomi; Utrikespolitik; Kinesisk utrikespolitik; Amerikansk utrikespolitik; Stormakter; Samhällsvetenskap

Åkesson, Joakim
Åkesson, Joakim, universitetslektor

Idrott; Idrottsforskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott; Samhällsvetenskap

Äupp

Öupp

Öberg, Klara
Öberg, Klara, postdoktor

Samhällsvetenskap

Örmon, Karin
Örmon, Karin, universitetslektor

Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Psykiatri; Medicin; Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad