MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Forskare i alfabetisk ordning

Forskare listade i alfabetisk ordning med sina forskningsintressen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Adelmann, Kent
Adelmann, Kent

Lyssnande, reception av talspråk, talinteraktion, dialog; Svenska med didaktisk inriktning; Tvärvetenskaplig forskning; Utbildningsvetenskap

Afzelius, Maria
Ahlgren, Camilla
Ahlgren, Camilla, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Ahlstrand, Roland
Ahlstrand, Roland, universitetslektor

Sociologi; Arbetsvetenskap; Partsrelationer, arbetsorganisation, arbetskvalitet, innovation, socialt ansvar vid företagsomställningar

Albér, Cathrine
Albér, Cathrine, forskare

Naturvetenskap; Kemi; Fysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Biofysikalisk kemi; Biokemi; Medicin; Kemi; Biokemi

Aleksejeva, Olga
Aleksejeva, Olga, doktorand

Alenezi, Ali Ayed Fahed
Alenezi, Ali Ayed Fahed, postdoktor

Odontologi; Implantat

Alftberg, Åsa
Alftberg, Åsa, universitetsadjunkt

Disability studies, åldrande, etnografi, kulturanalys/etnologi

Alkhabbas, Fahed
Alkhabbas, Fahed, doktorand

Alm, Jens
Alm-Roijer, Carin
Alm-Roijer, Carin, prefekt/universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Alstergren, Per
Alstergren, Per, klinikchef/prodekan/professor/övertandläkare

Odontologi

Alvarez Uribe, Alberto
Alvarez Uribe, Alberto

Datavetenskap; Programvaruteknik; Artificiell intelligens; Procedural content generation

Alvén, Fredrik
Alvén, Fredrik, programledare/universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Alvstad, Erik
Alvstad, Erik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Alwall, Jonas
Alwall, Jonas, enhetschef/universitetslektor

Religionssociologi; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Sociologi

Ameri, Arman
Ameri, Arman, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi; Oral protetik

Amhag, Lisbeth
Amhag, Lisbeth, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Distansundervisning; Bedömningsprocesser; Nätbaserat lärande; Responsgivning

Anderson, Lotta
Anderson, Lotta, universitetslektor

Specialpedagogik; Särskola; Alternativ och kompletterande kommunikation (akk); Empirinära forskning, videoanalys; Bedömning för lärande; Studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning

Andersson, Annica
Andersson, Annica, professor, biträdande

Pedogik; Matematik

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, studierektor/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus; Äktenskap; Sexualitet; Queer

Andersson, Claes
Andersson, Claes, universitetslektor

Andersson, Gabriela
Andersson, Gabriela

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Integration, migration, människa

Andersson, Irene
Andersson, Irene, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen

Andersson, Jan Anders
Andersson, Jan Anders, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Ämnesansvarig för samhällskunskap och lärande

Andersson, Lars
Andersson, Lars, seniorprofessor

Odontologi; Medicin; Traumatology; Traumatologi

Andersson, Lisa
Andersson, Magnus
Andersson, Magnus, universitetslektor

Ekonomisk geografi; Spatial analys; Internationalisering, tillväxtmarknader, hållbar utveckling, gis; Fastighetsstudier

Andersson, Mika
Andersson, Mika, doktorand

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Viktimologi; Hatbrott; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vetenskapsteori

Andersson, Niclas
Andersson, Niclas, universitetslektor

Andersson, Nils
Andersson, Nils, universitetslektor

Andersson, Tommy
Andersson, Tommy

Teknikvetenskap; Emc, rfid

Andersson, Torbjörn
Andersson, Torbjörn, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Idrottshistoria; Fotbollsforskning; Idrott

Ankarloo, Daniel
Ankarloo, Daniel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Annersten Gershater, Magdalena
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Invärtesmedicin; Omvårdnad; Hälso- och sjukvård i samhället; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård

Apelmo, Elisabet
Apelmo, Elisabet, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus

Appelqvist, Maria
Appelqvist, Maria, universitetslektor

Sociologi; Flyktingpolitik; Flyktingmottagande

Arnebrant, Thomas
Arnebrant, Thomas, biträdande prefekt/prodekan/professor

Yt- och kolloidkemi; Biofysikalisk kemi; Kemi; Naturvetenskap; Medicin; Kemi; Fysikalisk kemi

Arvidsson, Per
Arvidsson, Per

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialpolitik; Socialantrolopologi/etnografi; Socialt arbete; Handikappforskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ashouri Mousaabadi, Majid
Askanius, Tina
Askanius, Tina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism

Axelsson, Malin
Axelsson, Malin, universitetslektor

Vårdvetenskap; Omvårdnad; Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer

Axelsson, Thom
Axelsson, Thom, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Axelsson Yngvéus, Cecilia
Axelsson Yngvéus, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Axtelius, Björn
Axtelius, Björn, forskare

Odontologi; Samhällsvetenskap; Epidemiology; Motiverande samtal

Bupp

Backman, Jyri
Backman, Jyri, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Idrott

Baeten, Guy
Baeten, Guy, professor

Samhällsvetenskap

Bahtsevani, Christel
Bahtsevani, Christel, vicedekan/universitetslektor

Vårdvetenskap; Evidensbaserad vård; Medicin

Bakitian, Fahad
Bakitian, Fahad

Odontologi; Oral protetik; Odontologisk teknologi; Biomaterial

Balldin, Jutta
Balldin, Jutta, universitetslektor

Pedagogik; Barndomsgeografi; Barns rättigheter

Becktor, Jonas
Becktor, Jonas, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Kirurgisk forskning; Fysiologi; Bettfysiologi; Implantat

Bengtsson, Mariette
Bengtsson, Mariette, studierektor/universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Bengtsson, Peter
Bengtsson, Peter, universitetslektor

Fysik; Naturvetenskap

Bengtsson, Sverker
Bengtsson, Sverker, universitetsadjunkt

Idrott; Idrottspsykologi; Övrig samhällsvetenskap

Bentsen, Beint Magnus Aamodt
Bentsen, Beint Magnus Aamodt, doktorand

Migration; Etnicitet

Berander, Patrik
Berander, Patrik, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik

Berg, Martin
Berg, Martin, professor, biträdande

Sociologi; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Informationsteknik; Designvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Medie- och kommunikationsvetenskap; Informatik, data- och systemvetenskap

Berglund, Christofer
Berglund, Christofer, universitetslektor

Etniska konflikter; Språkpolitik; Demokratisering; Säkerhetspolitik; De postsovjetiska staterna

Berglund, Sara
Berglund, Sara, universitetslektor

Bergman, Lotta
Bergman, Lotta, universitetslektor

Bergman, Magnus
Bergman, Magnus, doktorand

Humaniora och religionsvetenskap; Historieämnen; Modern historia; Historisk-filosofiska ämnen; Minne, temporalitet, kulturarv

Berlin, Henrik
Berlin, Henrik, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi; Pedodonti

Berndtsen Gotfredsen, Katrine
Berndtsen Gotfredsen, Katrine, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Berthelsen, Hanne
Berthelsen, Hanne, forskare

Folkhälsovetenskap; Arbetsvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Samhällsodontologi; Ledning och organisation; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Bevelander, Pieter
Bevelander, Pieter, professor

International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration

Bissmont, Mimmi
Bissmont, Mimmi

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Avfall

Bjerkén, Christina
Bjerkén, Christina, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Teknikvetenskap; Teknisk fysik; Teknisk mekanik; Fastkroppsmekanik; Teknisk materialvetenskap; Konstruktionsmaterial

Bjärsholm, Daniel
Bjärsholm, Daniel, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrottsforskning; Idrott

Bjärstorp, Sara
Bjärstorp, Sara, prefekt/universitetslektor

Engelska språket; Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Björk, Fredrik
Björk, Fredrik, universitetsadjunkt

Björkhagen Turesson, Annelie
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning; Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd

Björklund, Sebastian
Björklund, Sebastian, universitetsadjunkt

Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Analytisk kemi; Funktionella material; Biokemi; Naturvetenskap; Elektrokemi; Biomaterial

Björkner, Annika
Björkner, Annika, docent, avdelningsföreståndare, universitetslektor

Odontologi; Endodonti

Blomqvist, Jakob
Blomqvist, Jakob, programledare/universitetslektor

Matematik; Teknikvetenskap; Naturvetenskap

Bohman, Helena
Bohman, Helena, universitetslektor

Ekonomi; Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik

Bolmsjö, Ingrid
Bolmsjö, Ingrid, professor

Medicin; Äldre och åldrande; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut

Bolter, Jay David
Bolter, Jay David, gästprofessor

Bondemark, Lars
Bondemark, Lars, professor/övertandläkare

Odontologi

Book, Karin
Book, Karin, universitetslektor

Stadsutveckling; Fysisk aktivitet; Fysisk planering; City marketing; Idrottens rum och arenor; Evenemang; Idrottsutveckling

Borglin, Gunilla
Borglin, Gunilla, universitetslektor

Vårdvetenskap; Äldre och åldrande

Borgström, Benedikte
Borgström, Benedikte, universitetslektor

Företagsekonomi; Transport management

Bouakaz, Laid
Bouakaz, Laid, universitetslektor

Migration; Pedagogik; Tvåspråkighet

Boztepe, Suzan
Boztepe, Suzan, universitetslektor

Teknikvetenskap

Braian, Michael
Braian, Michael, doktorand

Odontologi

Bramhagen, Ann-Cathrine
Bramhagen, Ann-Cathrine, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Brogårdh-Roth, Susanne
Brogårdh-Roth, Susanne, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; För tidigt födda barn

Brunnström, Pål
Brunnström, Pål, forskarassistent

Brännmark, Johan
Brännmark, Johan, universitetslektor

Bugeja, Joseph
Bugeja, Joseph, doktorand

Buhre, Torsten
Buhre, Torsten, universitetslektor

Arbetsfysiologi; Biologi; Medicin; Idrott

Bunescu, Ioana
Bunescu, Ioana, forskarassistent

Migration; Etnicitet; Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa

Burheim, Madeleine
Burheim, Madeleine, doktorand

Naturvetenskap; Fysik; Atomfysik

Buza-Vidas, Natalija
Buza-Vidas, Natalija, forskningshandläggare

Cupp

Cardenas, Marité
Cardenas, Marité, forskare

Naturvetenskap; Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Neutron reflectometri; Neutron spridning; Biologi; Soft condensed matter; Life sciences

Carlbom, Aje
Carlbom, Aje, programledare/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration

Carlson, Elisabeth
Carlson, Elisabeth, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad; Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi

Carlsson, Anna
Carlsson, Anna, universitetslektor

Medicin; Barnolycksfall, prevention, internationalisering i högre utbildning

Carlsson, Bo
Carlsson, Bo, universitetsadjunkt

Rättsvetenskap/juridik; Övrig rätt; Samhällsvetenskap; Idrott

Carlsson, Carl-Magnus
Carlsson, Carl-Magnus, universitetsadjunkt

Carlsson, Peter
Carlsson, Peter, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Carlström, Charlotta
Carlström, Charlotta, universitetsadjunkt

Sexologi; Genus; Socialt arbete; Socialantrolopologi/etnografi; Sociologi

Cederberg, Margareta
Cederberg, Margareta, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Pedagogik; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Sociologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus; Barn; Sociala innovationer; Human-animal-interaction; Samhällsvetenskap

Cervin, Cecilia
Cervin, Cecilia, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden

Chaib, Josef
Chaib, Josef, utredare

Statsvetenskap; Forskning om offentlig sektor; Politisk styrning; Kommunpolitik

Cheng, Yuanji
Cheng, Yuanji, universitetslektor

Tillämpad matematik; Matematisk modellering; Matematisk biologi; Dynamisk system

Chrcanovic, Bruno
Chrcanovic, Bruno, forskarassistent

Odontologi; Orala implantat; Oral protetik; Biomaterial

Christell, Helena
Christell, Helena, st-tandläkare

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialforskning, pedagogik, utbildningsvetenskap; profession, lärande, internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng

Christersson, Cecilia
Christersson, Cecilia, vicerektor/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Chronaki, Anna
Chronaki, Anna, professor

Chrysoulakis, Alberto
Chrysoulakis, Alberto, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Statistik; Samhällsvetenskap

Claesson, Ragnhild
Claesson, Ragnhild, forskningsassistent

Migration

Clavier, Berndt
Clavier, Berndt, universitetslektor

Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Etnicitet

Cory, Erin
Cory, Erin, postdoktor

Cuadra, Carin
Cuadra, Carin, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete

Cuartielles, David
Cuartielles, David, universitetsadjunkt

Dupp

Dabaieh, Marwa
Dabaieh, Marwa, universitetslektor

Vernacular architecture, passive design, earth buildings, sustainable building conservation, zero emission buildings, participatory design, transdisciplinary action research

Dackert, Ingrid
Dackert, Ingrid, universitetslektor

Dahlbeck, Johan
Dahlbeck, Johan, universitetslektor

Pedagogisk filosofi; Etik; Humaniora och religionsvetenskap; Spinoza

Dahlskog, Steve
Dahlskog, Steve, programledare/universitetsadjunkt

Datavetenskap; Spelutveckling; Teknikvetenskap; Artificiell intelligens

Dahlstedt, Inge
Dahlstedt, Inge, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Danielsson, Ravi
Danielsson, Ravi, universitetslektor

Danielsson Malmros, Ingmarie
Danielsson Malmros, Ingmarie, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen

Davidsson, Paul
Davidsson, Paul, professor

Datavetenskap; Artificiell intelligens, simulering, data mining, informationssystem; Teknikvetenskap

Davies, Julia
Davies, Julia, professor

Odontologi; Medicin; Oral mikrobiologi; Cell- och molekylärbiologi; Biokemi

DeBono, Daniela
DeBono, Daniela, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Migration

Delacour, Laurence
Delacour, Laurence, universitetsadjunkt

Matematik; Förskollärare ; Matematik, läroplan, discourse; Matematikens didaktik inriktning förskola

Denskus, Tobias
Denskus, Tobias, universitetslektor

Dikec, Mustafa
Dikec, Mustafa, gästprofessor

Diogo Löfgren, Christina
Diogo Löfgren, Christina, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Dittmar, Jakob
Dittmar, Jakob, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Representationer, visuell kommunikation, tecknad serier, berättandet i tecknad serier

Djampour, Pouran
Djampour, Pouran, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Migration; Genus; Etnografi; Ungdomsforskning; Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Odontologi

Du Rietz, Rickard
Du Rietz, Rickard, universitetslektor

Kärnfysik

Dychawy-Rosner, Irena
Dychawy-Rosner, Irena, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Deltagarbaserad aktionsforskning; Internationalisering av högre utbildning; Äldre och åldrande; Social omsorg/socialpedagogik

Dytckov, Sergei
Dytckov, Sergei, doktorand

Datalogi

Eupp

Economou, Catarina
Economou, Catarina, universitetslektor

Edgren, Monika
Edgren, Monika, professor

Genusvetenskap; Rum/plats; Narrativer om sexuellt våld; Postkoloniala perspektiv; Genus

Edström, Ann-Mari
Edström, Ann-Mari, universitetslektor

Estetiska ämnen; Högskolepedagogik; Bildkonst

Edvik, Anders
Edvik, Anders, universitetslektor

Egard, Hanna
Egard, Hanna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ehrlin, Niklas
Ehrlin, Niklas, doktorand

Materialvetenskap/kemi; Nanoteknologi; Ingenjörsvetenskap

Einarsson, Anneli
Einarsson, Anneli, universitetsadjunkt

Pedagogik; Dramapedagogik; Estetiska lärprocesser; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskap

Einegard, Rikard
Einegard, Rikard, doktorand

Medicinens historia; Modern historia; Samtidshistoria; Idé- o lärdomshistoria; Vetenskapshistoria; Vetenskapsteori; Kulturantropologi; Etnografi

Ek, Anne-Charlotte
Ek, Anne-Charlotte, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Pedagogiskt arbete; Medie- och kommunikationsvetenskap

Ek, Ann-Sofie
Ek, Ann-Sofie

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Medicin

Ekberg, EwaCarin
Ekberg, EwaCarin, professor/övertandläkare

Odontologi

Ekberg, Jan-Eric
Ekberg, Jan-Eric, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott; Idrottspedagogik

Ekelund, Nils
Ekelund, Nils, prefekt/professor

Naturvetenskap; Biologi; Växtfysiologi; Ekosystemtjänster

Ekelund, Robin
Ekelund, Robin, universitetsadjunkt

Historia; Modern historia; Samtidshistoria; Etnografi; Ungdomsforskning; Genus

Eklund, Ulrik
Eklund, Ulrik, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Programvaruteknik; Datavetenskap; Systemteknik; Mjukvaruarkitektur; Inbyggda system; Industriell forskning & utveckling

Ekman, Jörgen
Ekman, Jörgen, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Naturvetenskap; Atom- och molekylfysik; Kärnfysik

Eliasson, Per
Eliasson, Per, seniorprofessor

Historiedidaktik; Miljöhistoria; Humaniora och religionsvetenskap

Elmerstig, Eva
Elmerstig, Eva, universitetslektor

Sexologi; Genus; Obstetrik och gynekologi; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Reproduktiv hälsa; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Sexuell och reproduktiv hälsa

Elmfeldt, Johan
Elmfeldt, Johan, administrativ assistent

Litteraturdidaktik; Mediekulturella och medieteknologiska förändringar; Medieekologi; Svenska med didaktisk inriktning; Utbildningsvetenskap

El-Schich, Zahra
El-Schich, Zahra, postdoktor

Biologi; Morfologi, cellbiologi, patologi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Naturvetenskap; Medicin

Elsrud, Torun
Emilson, Anders
Emilson, Anders, universitetslektor

Interaktionsdesign; Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign

Emilsson, Henrik
Emilsson, Henrik, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Migration

Emruli, Blerim
Emruli, Blerim, postdoktor

Datavetenskap; Artificiell intelligens; Autonoma system; Maskininlärning; Industriell forskning & utveckling

Engberg, Maria
Engberg, Maria, enhetschef/universitetslektor

Computational media; Lokativa medier; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Konstnärlig forskning

Engblom, Johan
Engblom, Johan, professor

Naturvetenskap; Medicin

Enggren, Gabriela
Enggren, Gabriela, universitetslektor

Mikrobiologi; Medicinsk mikrobiologi; Immunologi; Oral mikrobiologi; Parodontologi; Mjölksyrabakterier, laktobaciller, lactobacillus reuteri, probiotika, oral hälsa

Englander, Magnus
Englander, Magnus, universitetslektor

Fenomenologi; Psykologi; Socialt arbete

Engstrand, Sandra
Engstrand, Sandra, forskningsassistent

Ennerberg, Elin
Ennerberg, Elin, postdoktor

Sociologi; Socialpolitik; Arbetsmarknadspolitik; Integration; Social investeringspolitik

Enö, Mariann
Enö, Mariann, universitetslektor

Pedagogik; Sociologi; Genus

Ericson, Dan
Ericson, Dan, professor/övertandläkare

Odontologi; Cariologi

Ericson, Magnus
Ericson, Magnus, prefekt/universitetslektor

Eriksson, Håkan
Eriksson, Håkan, professor

Immunologi; Adjuvant; Vaccin; Medicin

Eriksson, Inge
Eriksson, Inge, universitetsadjunkt

Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Europastudier

Eriksson, Jeanette
Eriksson, Jeanette, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Programvaruteknik; Övrig informationsteknik; Spelutveckling; Användarcentrisk utveckling; Teknikvetenskap; Tailoring

Eriksson, Kjell E
Eriksson, Kjell E, redaktör

Samhällsvetenskap; Idrott

Eriksson-Sjöö, Tina
Eriksson-Sjöö, Tina, universitetsadjunkt

Erlandsson, Magnus
Erlandsson, Magnus, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Förvaltningspolitik; Skolpolitik; Regeringskansliet; Organisation; Ledarskap

Ewald, Göran
Ewald, Göran, universitetslektor

Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Fupp

Fabijan, Aleksander
Fabijan, Aleksander, doktorand

Datalogi; Programvaruteknik; Agile methods; Controlled experimentation

Fabri, Anna
Fabri, Anna, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Idrott

Falk, Anders
Falk, Anders, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi

Falk, Magnus
Falk, Magnus, forskare

Naturvetenskap; Analytisk kemi; Biokemi

Farkas, Johan
Farkas, Johan, doktorand

Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap

Farran-Lee, Martin
Farran-Lee, Martin, professor, adjungerad

Fehland, Margareta
Fehland, Margareta, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete

Fernandez, Christian
Fernandez, Christian, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap

Finnbogadóttir, Hafrún
Finnbogadóttir, Hafrún, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Viktimology; Gravid och våldsutsatt; Familjeforskning; Medicin; Genus

Fisk, Martin
Fisk, Martin, universitetslektor

Konstruktionsmaterial; Övrig bearbetning/sammanfogning; Induktionsvärmning; Övrig teknisk materialvetenskap

Fonseca, Claudia
Fonseca, Claudia, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Kulturgeografi; Neoliberal urbanisering; Kritisk urban teori; Mexiko

Font, Jose Maria
Font, Jose Maria, universitetslektor

Forssell, Rebecka
Forssell, Rebecka, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv

Fransson, Helena
Fransson, Helena, universitetslektor/övertandläkare

Endodonti; Odontologi

Fransson, Jonas
Fransson, Jonas, utvecklare av forskningsstöd

Fransson, Ola
Fransson, Ola, biträdande prefekt/forskare

Idé- o lärdomshistoria

Franzén, Cecilia
Franzén, Cecilia, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Professionsforskning; Samhällsodontologi

Fred, Mats
Fred, Mats, postdoktor

Organisationsförändring; Projektorganisering; Utvärdering; New public management; Organisationsteori; Porös organisation

Friberg, Torbjörn
Friberg, Torbjörn, universitetslektor

Socialantropologi; Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialvetenskap; Etnografi; Socialt arbete; Policy och organisering

Fridriksson, Helgi-Valur
Fridriksson, Helgi-Valur, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Frölich, Emilia
Frölich, Emilia, doktorand

Samtidshistoria; Etnografi; Etnicitet; Genus; Sociologi; Intersektionalitet; Postkolonialism; Ungdomsforskning

Fundberg, Jesper
Fundberg, Jesper, universitetslektor

Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Idrott; Etnicitet; Genus

Gupp

Galli, Silvia
Galli, Silvia, postdoktor

Odontologi

Gegner, Harald
Gegner, Harald

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Evidensbaserad praktik; Professionanlisering; Styrning av socialt arbete; Organisationer; Socialtjänst

Geisler, Martin
Geisler, Martin, postdoktor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Gerell, Manne
Gerell, Manne, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Kulturgeografi; Geografisk kriminologi; Polisvetenskap

Germundsson, Per
Germundsson, Per, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering

Gjörloff Wingren, Anette
Gjörloff Wingren, Anette, professor

Medicin; Morfologi, cellbiologi, patologi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Immunologi; Immunbiologi

Gkouskos, Dimitrios
Gkouskos, Dimitrios, postdoktor

Socialvetenskap; Informationsteknik; Designvetenskap; User experience design research

Glaser, Joakim
Glaser, Joakim, universitetslektor

Historia

Godhe, Anna-Lena
Godhe, Anna-Lena, universitetslektor

Grander, Martin
Grander, Martin, doktorand/projektkoordinator

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Bostadsforskning; Stadsutveckling; Sociologi

Graziano, Maria
Graziano, Maria

Humaniora och religionsvetenskap

Greiff, Mats
Greiff, Mats, professor

Modern historia; Historia; Genus; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Populärmusik

Grundström, Karin
Grundström, Karin, universitetslektor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Bebyggelseforskning; Estetiska ämnen; Genus; Hållbar stadsutveckling; Socialvetenskap; U-landsstudier

Grönvall, Ylva
Grönvall, Ylva, doktorand

Sexologi; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus

Gudmundsson, Petri
Gudmundsson, Petri, universitetslektor

Klinisk fysiologi; Medicinsk teknik; Medicinsk laboratorievetenskap; Ekokardiografi; Medicin; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi; Vårdvetenskap; Pedagogik

Gunnemyr, Per
Gunnemyr, Per, universitetsadjunkt

Guoqing, Pan
Guoqing, Pan, postdoktor

Gustafson, Niklas
Gustafson, Niklas, universitetslektor

Gustafsson, Stefan
Gustafsson, Stefan, universitetslektor

Kvantfysiska beräkningar; Matematisk modellering

Götrick, Bengt
Götrick, Bengt, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Hupp

Hajer, Maaike
Hajer, Maaike, gästprofessor

Hajinasab Razlighi, Banafsheh
Hajinasab Razlighi, Banafsheh , projektassistent

Datalogi; Informationsteknik; Programvaruteknik; Agent technology; Simulation models; Transportation simulation systems

Halilovic, Mujo
Halilovic, Mujo

Samhällsvetenskap

Hall, Emma
Hall, Emma, doktorand

Samtidshistoria; Migration; Etnicitet; Genus; Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet

Hall, Patrik
Hall, Patrik, professor

Hallberg, Peter
Hallberg, Peter, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap; Idéhistoria, filosofi, politisk teori; Humaniora och religionsvetenskap

Hallin, Per Olof
Hallin, Per Olof, forskare

Kulturgeografi; Samhällsvetenskap

Hamidi, Zahra
Hamidi, Zahra, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hansen, Anne-Marie
Hansen, Anne-Marie, universitetslektor

Interaktionsdesign; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Idrott; Äldre och åldrande; Hälso- och sjukvård i samhället; Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hansen, Christina
Hansen, Christina, doktorand

Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Antropologi; Migration

Hansson, Cecilia
Hansson, Cecilia, universitetsadjunkt

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Kultursociologi, sociala och kulturella fält, modernism/modernitet,

Hansson, Fredrik
Hansson, Fredrik, universitetslektor

Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Bernstein

Harju, Anne
Harju, Anne, universitetslektor

Hartman, Henrik
Hartman, Henrik, biträdande prefekt/universitetslektor

Atomfysik; Atomär astrofysik; Fysik; Atom- och molekylfysik; Astronomi

Hartsmar, Nanny
Hartsmar, Nanny

Pedagogik; Internationell pedagogik; Samhällsvetenskap

Harvard, Åsa
Harvard, Åsa, universitetslektor

Kognitionsvetenskap; Interaktionsdesign

Hasslöf, Helen
Hasslöf, Helen, universitetslektor

Ämnesdidaktik; Miljöundervisning; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Ekologi

Haxha, Vjollca
Haxha, Vjollca, doktorand

Hayashi, Mariko
Hayashi, Mariko

Odontologi

Hedemyr Törnqvist, Marika
Hedemyr Törnqvist, Marika, doktorand

Interaktionsdesign; Embodied interaction; Koreografi; Offentliga rum

Hedenborg, Susanna
Hedenborg, Susanna, professor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Idrott; Genus, barndomshistoria

Hedin, Astrid
Hedin, Astrid, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap

Hejman, Ulf
Hejman, Ulf, programledare/universitetsadjunkt

Tillämpad matematik; Numerisk analys; Fysik; Övrig fysik; Ytbehandlingsteknik; Konstruktionsmaterial; Övrig teknisk materialvetenskap; Korrosion; Ytevolution

Hell, Anna
Hell, Anna, doktorand

Hellberg, Therese
Hellberg, Therese, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litteraturvetenskap; Genus; Medie- och kommunikationsvetenskap

Hellborg, Anna Maria
Hellén-Halme, Kristina
Hellén-Halme, Kristina, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Hellman, Peter
Hellman, Peter, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Kommunikation mellan människor; Omvårdnad; Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap; Medicin; Informationsteknik; Informatik, data- och systemvetenskap; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Vårdvetenskap

Hellström, Anders
Hellström, Anders, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hellström, Lisa
Hellström, Lisa, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Barn; Mobbning, psykisk ohälsa, hälsofrämjande arbete

Hellström Reimer, Maria
Hellström Reimer, Maria, professor

; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Mijlöhumaniora

Hemer, Oscar
Hemer, Oscar, professor

Samhällsvetenskap; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litterär översättare från spanska

Henningsson-Yousif, Anna
Henningsson-Yousif, Anna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Pedagogiskt kapital, analysbidrag, skissverktyg, skolarbetets förändring; Metodutveckling, teoriutveckling, teoriernas roll i skolförändringssatsningar

Herbert, Mikaela
Herbert, Mikaela, doktorand

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Kulturgeografi, ekonomisk geografi

Hermansson, Carina
Herz, Marcus
Herz, Marcus, programledare/universitetslektor

Socialt arbete; Genus; Etnicitet; Ungdomsforskning; Etnografi; Migration; Flyktingar

Heyer, Clint
Heyer, Clint, universitetslektor

Interaktionsdesign

Hilfling Nielsen, Linda
Hillbur, Per
Hillbur, Per, prorektor/professor, biträdande

Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Stadsutveckling; Innovationssystem

Hillgren, Per-Anders
Hillgren, Per-Anders, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Humaniora och religionsvetenskap; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Design; Social innovation; Living labs

Hjortsjö, Maria
Hjortsjö, Maria, biträdande prefekt/universitetslektor

Holm, Hilma
Holm, Hilma, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi

Holmberg, Lars
Holmberg, Lars, doktorand

Datavetenskap; Datorteknik; Systemteknik; Interaktionsdesign

Holmberg, Ylva
Holmberg, Ylva, universitetslektor

Barn; Estetiska ämnen; Pedagogik; Musikpedagogik; Ämnesdidaktik; Genus

Holmgren, Johan
Holmgren, Johan, enhetschef/universitetslektor

Optimering; Agentteknologi; Lärande system; Simulering; Transport- och trafikmodellering

Holmqvist, Mona
Holmqvist, Mona, professor

Pedagogik; Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Didaktik; Samhällsvetenskap

Holmström, Charlotta
Holmström, Charlotta, avdelningsföreståndare/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Holmström Olsson, Helena
Holmström Olsson, Helena, professor, biträdande

Informationsteknik; Informationsteknologi; Datavetenskap; Agila metoder

Holst, Marie
Holst, Marie, universitetslektor

Holst Hansson, Annette
Holst Hansson, Annette, doktorand

Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Etnicitet; Onkologi; Genus; Strålbehandling; Medicin; Migration; Familjefokuserad omvårdnad

Hommel, Ami
Hommel, Ami, universitetslektor

Medicin

Hoszek, Anders
Hoszek, Anders, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi

Hudson, Jean
Hudson, Jean

Lingvistik; Engelska språket; Idiomaticitet; Konstruktionsgrammatik; Diskursanalys; Korpuslingvistik

Hutcheson, Derek
Hutcheson, Derek, universitetslektor

Statsvetenskap; Forskning om europa; Valforskning; Ryssland; medborgarskap; Europastudier; Migration; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet

Hylén, Mia
Hylén, Mia

Medicin; Kirurgi; Anestesiologi och intensivvård

Høg Hansen, Anders
Høg Hansen, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Cultural studies; Communication for development

Håkansson, Julia
Håkansson, Julia, doktorand

Historiedidaktik; Historia; Historiebruk; Historiekultur; Historiemedvetande; Kollektivt minne; Populism; Nationalism; Narrativ; Historiska berättelser

Håkansson, Peter
Håkansson, Peter, universitetslektor

Häggman-Henrikson, Birgitta
Häggman-Henrikson, Birgitta, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Hänsel Petersson, Gunnel
Hänsel Petersson, Gunnel, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Iupp

Iantchenko, Alexei
Iantchenko, Alexei, professor

Matematik; Naturvetenskap; Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ideland, Malin
Ideland, Malin, professor

Etnologi; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Genus

Idvall, Ewa
Idvall, Ewa, professor

Kirurgi; Kirurgisk forskning; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Onkologi; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Psykiatri; Barn

Ingman, Sissi
Ingman, Sissi, universitetslektor

Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Filosofiämnen; Organisering, projekt, deltagande, hannah arendt

Ingvad, Bengt
Ingvad, Bengt, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Irastorza, Nahikari
Irastorza, Nahikari, forskarassistent

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; International migration; Integration; Labour market; Intermarriage

Isacsson, Malin
Isacsson, Malin, universitetslektor

Isma, Gabriella
Isma, Gabriella, universitetsadjunkt

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad

Ivert, Anna-Karin
Ivert, Anna-Karin, postdoktor

Kriminologi; Barn och ungdomar; Barn- och ungdomspsykiatri; Otrygghet; Etnicitet; Migration

Jupp

Jacobsson, Andreas
Jacobsson, Andreas, dekan/universitetslektor

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Informationssystem; Spionprogram och illasinnad programvara; Personlig integritet och informationssäkerhet; Interoperabilitet och samverkande medier; Sakernas internet; Smarta hem

Jakobsson, Anders
Jakobsson, Anders, professor

Naturvetenskap; Pedagogik

Jakobsson, Jenny
Jakobsson, Jenny, universitetslektor

Vårdvetenskap; Kirurgi; Medicin; Kirurgisk forskning

Jalaliniya, Shahram
Jalaliniya, Shahram, postdoktor

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Gaze interaction; Multimodal interaction; Wearable computing; Mixed reality

Jallow, Sabina
Jallow, Sabina, universitetsadjunkt

Jansson, Alexander
Jansson, Alexander, doktorand

Idrott; Migration; Etnicitet; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap

Jansson, Tulsa
Jansson, Tulsa, doktorand

Janzon, Ellis
Janzon, Ellis

Samhällsvetenskap; Medicin; Kvinnor ; Hjärtinfarkt; Rökning; Fysisk aktivitet; Migration; Kultur; Beteende

Jarhall, Jessica
Jarhall, Jessica, doktorand

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Jedemark, Marie
Jedemark, Marie, universitetslektor

Jevinger, Åse
Jevinger, Åse, studierektor/universitetslektor

Datavetenskap; Informationssystem; Ingelligent gods

Jingryd, Ola
Jingryd, Ola, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden

Jobér, Anna
Jobér, Anna, universitetslektor

Pedagogik; Sociologi; Naturvetenskapens didaktik; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap

Johansson, Christina
Johansson, Christina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Migration

Johansson, Magnus
Johansson, Magnus, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Pedagogik; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap

Johansson, Monica
Johansson, Monica, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Sociologi; Genus

Johansson, Roger
Johansson, Roger, avdelningsföreståndare/professor

Historia

Johnsdotter, Sara
Johnsdotter, Sara, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige

Johnson, Björn
Johnson, Björn, professor

Statsvetenskap; Socialt arbete; Forskning om offentlig sektor; Masskommunikation; Övrig samhällsvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap

Johnsson, Christina
Johnsson, Christina, prefekt/universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt, mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter, diskriminering

Johnsson, Kent
Johnsson, Kent, universitetslektor

Jonsdottir, Fanny
Jonsdottir, Fanny, seniorprofessor

Tvärvetenskapliga forskningsområden

Jonsson Malm, Carolina
Jonsson Malm, Carolina, forskningshandläggare

Historia; Samtidshistoria; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Etnicitet

Järvstad, Kristin
Järvstad, Kristin, universitetslektor

Litteraturvetenskap; Genus; Svensk 1900-talslitteratur, sexualitet, äktenskap, moderskap

Jönsson, Daniel
Jönsson, Daniel, universitetslektor, adjungerad

Medicin; Odontologi

Jönsson, Karin
Jönsson, Karin, universitetslektor

Jönsson, Kutte
Jönsson, Kutte, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Idrottsfilosofi; Idrottsetik; Genusteori; Idrott; Genus

Jönsson, Per
Jönsson, Per, biträdande prefekt/professor

Tillämpad matematik; Atom- och molekylfysik

Jönsson, Sandra
Jönsson, Sandra, universitetslektor

Psykologi; Arbetsvetenskap

Kupp

Karlsson, Annika
Karlsson, Annika, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Translanguaging; Utbildningsvetenskap

Karlsson, Erik
Karlsson, Erik, doktorand

Karlsson, Leif
Karlsson, Leif, universitetslektor

Ämnesdidaktik

Karlsson, Lennart
Karlsson, Lennart, universitetslektor

Tillämpad matematik; Atomfysik; Kärnfysik; Teknisk materialvetenskap; Teknisk fysik; Naturvetenskap; Fysik; Atom- och molekylfysik

Kauppinen, Asko
Kauppinen, Asko, universitetslektor

Litteraturvetenskap; Engelska; Litteraturvetenskap; Governmentality; Kulturarv och kulturproduktion; Teknik och social förändring

King, Henry
King, Henry, universitetslektor

Kinnby, Bertil
Kinnby, Bertil, universitetslektor

Kirkegaard, Ane
Kirkegaard, Ane, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Migration; Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier

Kjellberg, Sara
Kjellberg, Sara, bibliotekschef

Övrig samhällsvetenskap; Biblioteks- och informationsvetenskap

Klingberg, Gunilla
Klingberg, Gunilla, dekan/professor/övertandläkare

Odontologi

Klinge, Björn
Klinge, Björn, seniorprofessor

Odontologi; Parodontologi

Knez, Kelly
Knez, Kelly, universitetslektor

Knutsson, Kerstin
Koch Svedberg, Gion
Koch Svedberg, Gion, universitetslektor

Programvaruteknik; Datorteknik; Reglerteknik; Telekommunikationsteori; Teknik och social förändring; Teknik för äldre, mekatronik, automation, teknik och genus

Kocherbitov, Vitaly
Kocherbitov, Vitaly, professor

Naturvetenskap

Kock Kobaidze, Manana
Kock Kobaidze, Manana, universitetslektor

Kolfjord, Ingela
Kolfjord, Ingela, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Idrott; Genus; Barn; Etnicitet

Korsgaard, Morten
Korsgaard, Morten, universitetslektor

Kottorp, Anders
Kottorp, Anders, dekan/professor, kallad

Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Äldre och åldrande; Arbetsterapi

Kouns, Maria
Kouns, Maria, universitetslektor

Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande; Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap

Kozel, Susan
Kozel, Susan, professor

Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Konstnärlig forskning; Interaktionsdesign; Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen

Krantz, Gunnar
Krantz, Gunnar, enhetschef/universitetslektor

Krantz, Oskar
Krantz, Oskar, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Handikappforskning; Samhällsmedicin; Sociologi; Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion

Krona, Michael
Krona, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Filmvetenskap; Retorik; Litteraturvetenskap; Teknik och social förändring; Masskommunikation; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Kronkvist, Karl
Kronkvist, Karl, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap

Kroona, Liv
Kroona, Liv, doktorand

Odontologi; Oral patologi och rättsodontologi; Yrkes- och miljödermatologi

Kumlien, Christine
Kumlien, Christine, professor

Vårdvetenskap; Medicin; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering; Kirurgisk forskning; Omvårdnad

Kvist, Martin
Kvist, Martin, doktorand

Socialpolitik; Socialvetenskap; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Arbetsmarknadsforskning

Kärrholm, Mattias
Kärrholm, Mattias, professor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Byggd miljö; Planering och urban design; Offentliga rum; Estetiska ämnen; Bebyggelseforskning; Samhällsvetenskap

Lupp

Lager, Anders
Lager, Anders, programledare/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Cariologi; Oral mikrobiologi

Lagergren, Lars
Lagergren, Lars, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Idrott; Kulturarv och kulturproduktion; Fritidsvetenskap

Lalander, Philip
Lalander, Philip, professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar

Lam, Julia
Lam, Julia, klinisk assistent

Bettfysiologi

Landeman, Marc
Landeman, Marc, doktorand

Civilrätt; Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Languilaire, Jean-Charles
Languilaire, Jean-Charles, universitetslektor

Företagsekonomi; Arbete/icke-arbete upplevelse, arbete-liv balans, ledarskap

Lansheim, Birgitta
Lansheim, Birgitta, universitetsadjunkt, senior

Specialpedagogik, matematikdidaktik

Larneby, Marie
Larneby, Marie, doktorand

Idrottsforskning; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Socialantrolopologi/etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Barn; Etnicitet; Genus; Idrott; Barn- och ungdomsidrott, genus, makt, idrott och hälsa

Larsen, Henrik Svarrer
Larsen, Henrik Svarrer, universitetslektor

Larsson, Camilla
Larsson, Camilla, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Sexologi; Migration; Genus

Larsson, Christel
Larsson, Christel, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Keramer (zirconia), implantatburen protetik, tandtekniska framställningstekniker

Larsson, Helena
Larsson, Helena, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Äldre och åldrande

Larsson, Jesper
Larsson, Jesper, universitetslektor

String algoritmer och datastrukturer; Datakomprimering; Algoritmteknik; Databassystem

Larsson, Per
Larsson, Per

Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Urban allmänning; Stadsutveckling; Samnyttjande

Larsson, Therese
Larsson, Therese, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Vetenskapsteori

Leckner, Sara
Leckner, Sara, programledare/universitetslektor

Informationsteknik; Nya medier, medieutveckling, flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet, medieteori

Leijon, Marie
Leijon, Marie, universitetslektor

Pedagogik

Leisnert, Leif
Leisnert, Leif

Odontologi

Lelinge, Balli
Lelinge, Balli, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling

Lembrér, Dorota
Lembrér, Dorota, universitetsadjunkt

Leppäniemi, Henriikka
Lettevall, Rebecka
Lettevall, Rebecka, dekan/professor, biträdande

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Idé- o lärdomshistoria; Kosmopolitism, fred, medborgarskap, tysk idealism, immanuel kant

Li, Yujing
Li, Yujing, universitetslektor

Materialvetenskap; Systemanalys; Systemtänkande; Systemmodellering; Fuktskador; Byggnad biologi

Lidström, Isak
Lidström, Isak, doktorand

Liedholm, Rolf
Liedholm, Rolf, forskarassistent

Odontologi

Lilja, Peter
Lilja, Peter, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Humaniora och religionsvetenskap; Utbildningsfilosofi

Lilja Karlander, Eva
Lilja Karlander, Eva, universitetslektor/övertandläkare

Liljefors Persson, Bodil
Liljefors Persson, Bodil, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lill, Linda
Lill, Linda, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Sociologi; Demografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Etnicitet; Genus; Äldre och åldrande

Lind, Jacob
Lind, Jacob, doktorand

Lindberg, Matilda
Lindberg, Matilda, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Pedagogiskt arbete; Idrottsforskning; Pedagogik; Barn; Idrott; Konstnärlig forskning

Lindberg, Pia
Lindberg, Pia, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Linde, Per
Linde, Per, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Linde-Laursen, Anders
Linde-Laursen, Anders, dekan/professor

Etnologi; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig samhällsvetenskap

Lindh, Anders
Lindh, Anders, universitetslektor

Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Utbildningsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Lindh, Christina
Lindh, Christina, doktorand

Lindh, Christina
Lindh, Christina, seniorprofessor

Odontologi; Radiologisk forskning

Lindh, Liselott
Lindh, Liselott, professor/övertandläkare

Gränsytefenomen i munhålan; Saliv och pellikel; Barriärfunktion salivfilmer; Muntorra patienter; Saliversättingsmedel; Odontologi; Oral protetik; Biomaterial; Medicin; Sårläkning; Zirkonia; Overdentures; Implantat; Fasta broar

Lindholm, Susan
Lindholm, Susan, universitetslektor

Etnicitet; Kulturhistoria; Populärkultur; Ungdomskultur; Genus; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lindquist, Hans
Lindquist, Hans, seniorprofessor

Engelska språket; Lingvistik

Lindqvist, Sylwia
Lindqvist, Sylwia, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik

Lindström, Fredrik
Lindström, Fredrik, universitetslektor

Lindström, Kristina
Lindström, Kristina, universitetslektor

Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning

Lingärde, Svante
Lingärde, Svante, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Handikappforskning; Socialt arbete; Socialvetenskap; Forskning om offentlig sektor; Övrig samhällsvetenskap; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Ekonomisk historia; Modern historia; Teknik- och industrihistoria; Historieämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Lisberg Jensen, Ebba
Lisberg Jensen, Ebba, universitetslektor

Humanekologi; Hållbar utveckling

List, Thomas
List, Thomas, professor/övertandläkare

Odontologi

Listerborn, Carina
Listerborn, Carina, professor

Kulturgeografi; Genus; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv; Institutet för urbanforskning

Liu, Ju
Liu, Ju, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Företagsekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Teknik och social förändring; Innovation, network analysis, sustainability, globalisation, entrepreneurship; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ljung Svensson, Ann-Sofi
Ljung Svensson, Ann-Sofi, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Svensk landsbygdslitteratur, ekokritik

Ljungberg, Caroline
Ljungberg, Caroline, universitetslektor

Barndom, fostran, identitet, makt, mat, utbildning

Ljunggren, Lennart
Ljunggren, Lennart, seniorprofessor

Loconsole, Annabella
Loconsole, Annabella, enhetschef/universitetslektor

Empirisk mjukvaruutveckling.; Kravhantering; Förbättring av mjukvaruprocesser; Mätning av programvara. ; Programvarukvalitet

Londos, Mikael
Londos, Mikael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott

Lopez Pedersen, Maria Erliza
Lopez Pedersen, Maria Erliza, doktorand

Kommunikation mellan människor; Migration; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Etnicitet; Teknik och social förändring; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap

Lozic, Vanja
Lozic, Vanja, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Etnicitet; Genus; Migration; Utbildningsvetenskap

Lucander, Henriette
Lucander, Henriette, programledare/universitetsadjunkt

Pedagogik; Bedömning av muntlig kommunikation

Lukkerz, Jack
Lukkerz, Jack, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning; Sexologi

Lundahl, Bo
Lundahl, Bo, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Lundberg, Adrian
Lundberg, Adrian, doktorand

Lundberg, Susanna
Lundberg, Susanna, universitetslektor

Sociologi; Socialt arbete; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap; Socialvetenskap; Sociala innovationer; Etnicitet; Genus; Migration; Arbetsvetenskap

Lundberg, Victor
Lundberg, Victor, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap

Lundegren, Nina
Lundegren, Nina, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Oral hälsa; Tandvårdsbehov

Lundin, Johan
Lundin, Johan, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Historia; Ungdomsforskning; Kulturarv och kulturproduktion; Genus

Lundsten, Jonas
Lundsten, Jonas, universitetslektor

Lundström, Mats
Lundström, Mats, universitetslektor

Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lutz, Kristian
Lutz, Kristian, universitetslektor

Specialpedagogik; Högskolepedagogik; Barn; Sociologi; Diskursanalys

Lyvall, Ann-Charlotte
Lyvall, Ann-Charlotte, universitetsadjunkt

Fastighetsvetenskap; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Löf, Camilla
Löf, Camilla, universitetslektor

Barndom; Barn; Värdegrundsarbete; Cirkuspedagogik; Etnografi; Pedagogik; Livskunskap

Löfgren-Mårtenson, Lotta
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning

Lönn, Johanna
Lönn, Johanna, postdoktor

Odontologi; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Mupp

Ma, Mingming
Ma, Mingming, doktorand

Magnusdottir, Gunnhildur Lily
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Europeisk integration; Europeiska unionen; Klimatpolitik; Internationella relationer; Intersektionalitet och beslutsfattande i klimatpolitik; Skandinavisk politik; Genus och beslutsfattande i klimatpolitik; Genus

Magnusson, Finnur
Magnusson, Finnur, prefekt/professor

Samhällsvetenskap; Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem

Magnusson, Jesper
Magnusson, Jesper, universitetslektor

Arkitektur, stadsbyggnad, offentligt liv

Magnusson, Mia-Maria
Magnusson, Mia-Maria

Kriminologi

Magnusson, Märta-Lisa
Magnusson, Märta-Lisa, universitetslektor

Ethnopolitical conflicts; "de facto" states; The caucasus region - past and present

Mahmood, Deyar
Mahmood, Deyar, forskare

Mangrio, Elisabeth
Mangrio, Elisabeth, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Barn; Omvårdnad; Migration; Äldre och åldrande; Socialmedicin; Epidemiologi; Kultur i vården

Maric, Selma
Maric, Selma, postdoktor

Naturvetenskap; Fysik; Kemi; Biologi; Kemi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Neutron- och röntgenspridning, fosfolipider, membranproteiner och lipid-proteinsystem

Marr, Stephen
Marr, Stephen, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur

Mars, Annette
Mars, Annette, universitetslektor

Musik och lärande, lärandekultur, verktygs- och artefaktsbegrepp, samspel, musik och språkutveckling, musikskapande och digitala verktyg, musiklärare, grundskola; Musikpedagogik; Samhällsvetenskap; Pedagogik

Martinez, Carolina
Martinez, Carolina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Barn och digitala medier; Kritiska reklamstudier; Digital kompetens och fritidshemmet

Mashreghi Blank, Sepandarmaz
Mashreghi Blank, Sepandarmaz, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykologi; Idrottsforskning; Ungdomsforskning; Migration; Utbildningsvetenskap; Etnicitet; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Idrott; Postcolonialism, culturally relevant methodology, participatory action (activist) research

Matsson, Anneli
Matsson, Anneli, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution

Mattsson, Torun
Mattsson, Torun, prefekt/universitetslektor

Idrott; Samhällsvetenskap

Mazurov, Nikita
Mazurov, Nikita, postdoktor

Kulturstudier; Kriminalteknik; Immateriella rättigheter; Fildelning

McGlinn, Malin
McGlinn, Malin, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Genus

McIver, Scott
McIver, Scott, universitetslektor

Statsvetenskap; Internationella relationer; Medborgarskap och integrationspolitik; Policy studies

Melin, Anders
Melin, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Melin, Margareta
Melin, Margareta, universitetslektor

Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer

Mellbin, Ylva
Mellbin, Ylva, postdoktor

Teknisk mekanik; Teknisk materialvetenskap

Mellgren, Caroline
Mellgren, Caroline, universitetslektor

Kriminologi; Viktimologi; Riskanalys för våld på individnivå; Hatbrott; Otrygghet

Mihailescu, Radu-Casian
Mihailescu, Radu-Casian, programledare/universitetslektor

Datavetenskap; Artificial intelligence; Machine learning; Multiagent systems; Smart grids

Milosavljevic, Aleksandar
Modée, Johan
Modée, Johan, enhetschef/universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Muhonen, Tuija
Muhonen, Tuija, professor

Psykologi; Arbetsvetenskap; Genus; Jämställdhet; Arbetsliv

Mulinari, Paula
Mulinari, Paula, universitetslektor

Månsson, Sven-Axel
Månsson, Sven-Axel

Samhällsvetenskap; Sexologi

Mårtensson, Ann-Sophie

Nupp

Naraghi, Sasan
Naraghi, Sasan

Odontologi; Retention och stabilitet. maxillans framtänder. ortodonti.

Neilands, Jessica
Neilands, Jessica, forskare

Odontologi; Oral mikrobiologi; Biofilmer

Nelson, Johan
Nelson, Johan, universitetslektor

Niedenthal, Simon
Niedenthal, Simon, universitetslektor

Spelstudier

Nigro, Claudio
Nigro, Claudio, doktorand

Teknisk mekanik; Teknisk materialvetenskap; Informationsteknik; Övriga teknikvetenskaper

Nilsson, Bengt J
Nilsson, Bengt J, prodekan/professor

Teoretisk datalogi; Datavetenskap; Datalogi; Pedagogik

Nilsson, Désirée
Nilsson, Désirée, universitetslektor

Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Kollektivtrafik, samhällseffekter, urban och regional utveckling

Nilsson, Elisabet M
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Participatory design practices, educational sciences, interaction design, games research, maker education; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Nilsson, Eva-Lotta
Nilsson, Eva-Lotta, studierektor/universitetslektor

Kriminologi

Nilsson, Jerry
Nilsson, Jerry, universitetslektor, adjungerad

Nilsson, Magnus
Nilsson, Magnus, prodekan/professor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Estetiska ämnen; Arbetarlitteratur

Nilsson, Sara Ellis
Nilsson, Sara Ellis, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Historiska kulturer; Kulturarv och kulturproduktion

Nilsson, Tom
Nilsson, Tom, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Nilsson, Urban
Nilsson, Urban, universitetslektor

Nilsson Mohammadi, Robert
Nilsson Mohammadi, Robert, forskningsassistent

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Historia; Muntlig historia; Urbanhistoria; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism; Fritidspolitik; Ungdomsarbete

Norberg, Johan R
Norberg, Johan R, professor

Idrott; Historisk-filosofiska ämnen

Nordén, Birgitta
Nordén, Birgitta, universitetslektor

Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig

Nordesjö, Kettil
Nordesjö, Kettil, postdoktor

Socialt arbete; Arbetsvetenskap; Utvärdering; Forskning om offentlig sektor

Nordgren, Camilla
Nordgren, Camilla, studierektor/universitetslektor

Handikappforskning; Vardagsliv; Föräldraskap; Samhällsvetenskap; Socialt arbete

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete

Nordqvist, Joakim
Nordqvist, Joakim, universitetslektor, adjungerad

Norefalk, Christian
Norefalk, Christian, doktorand

Pedagogik; Utbildningsfilosofi

Normark, Gun
Normark, Gun, biträdande prefekt/universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Idrott; Ekonomi

Norstedt, Maria
Norstedt, Maria, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Sociologi; Handikappforskning; Hälso- och sjukvård i samhället; Institutionell etnografi

Nybelius, Marit
Nyberg, Eva
Nygård Larsson, Pia
Nygård Larsson, Pia, universitetslektor

Språkvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap

Nylinder, Pia
Nylinder, Pia, universitetslektor

Nylund, Katarina
Nylund, Katarina, seniorprofessor

Nyzell, Stefan
Nyzell, Stefan, universitetslektor

Strejker, demonstrationer, upplopp, kravaller, sociala rörelser, uppror, revolutioner, poliser, polishistoria, kvinnligt polisarbete, historisk återskapande, historiebruk, historieförmedling, kulturarv; Historieämnen; Historia; Modern historia

Oupp

Odumosu, Temi
Odumosu, Temi, forskare

Estetiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Kulturarv och kulturproduktion; Etnicitet

Ohlsson, Lars
Ohlsson, Lars, universitetslektor

Cellbiologi; Molekylärbiologi; Immunologi; Kardiovaskulär medicin; Immunbiologi; Tumörimmunologi

Olander, Clas
Olander, Clas, universitetslektor

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Literacy; Multimodala representationer

Oliveira Martins, Bruno
Olofsson, Jonas
Olofsson, Jonas, professor

Samhällsvetenskap; Ekonomi; Utbildningsvetenskap; Arbetsvetenskap

Olsson, Anette
Olsson, Anette, forskningsassistent

Socialvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning; Samhällsvetenskap; Genus; Äldre och åldrande; Sociologi

Olsson, Carl Magnus
Olsson, Carl Magnus, universitetslektor

Designdriven forskning; Aktionsforskning; Mjukvaruutveckling; Kontextmedvetenhet; Upplevelsebaserad teknik; Speldesign och utveckling

Olsson, Lina
Olsson, Lina, universitetslektor

Stadsplanering; Markpolitik; Planeringsteori; Stadsutveckling; Rumslig produktion; Deltagande och demokrati; Offentliga rum; Rumslig appropriation och kulturell identitet

Olsson, Pär
Olsson, Pär, universitetslektor

Teknisk materialvetenskap; Teknisk mekanik; Materialfysik med ytfysik; Kondenserade materiens fysik

Olsson, Tony
Olsson, Tony, universitetsadjunkt

Konstnärlig forskning; Designvetenskap

Olsson Jers, Cecilia
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Retorik; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Samhällsvetenskap

Orre, Carl Johan
Orre, Carl Johan, programledare/universitetslektor

Osanami Törngren, Sayaka
Osanami Törngren, Sayaka, forskare

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Intermarriage, race and ethnicity, multiracial and multiethnic identity; Internationell migration och etniska relationer

Ottosson, Mikael Fredrik
Ottosson, Mikael Fredrik, universitetslektor

Historia; Arbetsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Etnicitet; Genus; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Pupp

Packmohr, Sven
Packmohr, Sven, universitetslektor

Ekonomi; Företagsekonomi; Samhällsvetenskap

Palla, Linda
Palla, Linda, universitetslektor

Specialpedagogik; Förskola; Olikheter; Dokumentation; Identitet; Samhällsvetenskap

Palm, Peter
Palm, Peter, universitetslektor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Fastighetsföretagande; Fastighetsvärdering

Papia, Evaggelia
Papia, Evaggelia, programledare/universitetslektor

Odontologi; Dental ceramics, y-tzp, surface treatment, bond strength

Papoulia, Asimina
Papoulia, Asimina, doktorand

Paraschakis, Dimitris
Paraschakis, Dimitris, doktorand

Datavetenskap; Rekommendationssystem

Parker, Peter
Parker, Peter, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati

Paulsson, Liselotte
Paulsson, Liselotte, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; För tidig födsel; Bettavvikelser; Tandregleringsbehov; Ansiktsmorfologi; Temporomandibulär dysfunktion; Huvudvärk

Pedersen, Jens
Pedersen, Jens, universitetslektor

Pederson, Thomas
Pederson, Thomas, professor

Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Human-computer interaction, embodied cognition, peripheral interaction, ubiquitous computing, wearable computers.

Pehlivan, Asli
Pehlivan, Asli, doktorand

Naturvetenskap; Fysik

Peiteado Fernandez, Vitor
Perez, Enrique
Perez, Enrique, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Migration; Integration; Segregation; Mångfald i socialt arbete; Välfärdsstaten i förändring

Persdotter, Maria
Persdotter, Maria, doktorand

Samhällsvetenskap; Kulturgeografi

Persson, Gun
Persson, Gun, universitetslektor

Persson, Jan
Persson, Jan, universitetslektor

Datavetenskap; Optimeringslära, systemteori; Teknikvetenskap

Persson, Karin
Persson, Karin, studierektor/universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Odontologi

Persson, Magnus
Persson, Magnus, professor

Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Kultur- och litteraturteori; Receptionsstudier; Litteratur- och mediedidaktik; Utbildningsvetenskap

Persson, Mats
Persson, Mats, prefekt/universitetslektor

Byggnadsteknik; Byggproduktionsteknik; Produktion och arbetsvetenskap; Kunskapsledning; Produktionsteknik; Bim; Projektplanering; Projektledning; Teknikvetenskap; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Vattenteknik; Miljöteknik

Persson, Mia
Persson, Mia, universitetslektor

Datavetenskap

Persson, Per-Eskil
Persson, Per-Eskil, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Persson, Sven
Persson, Sven, professor

Förskola; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Peterson, Bo
Peterson, Bo, enhetschef

Informationsteknik; Teknik och social förändring

Peterson, Tomas
Peterson, Tomas, seniorprofessor

Idrott; Övrig samhällsvetenskap

Petersson, Bo
Petersson, Bo, professor

Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk; Forskning om europa; Samhällsvetenskap; Migration

Petersson, Charlotte
Petersson, Charlotte, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Petersson, Charlotte C
Petersson, Charlotte C, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Socialt arbete; Etnografi; Musikterapi

Petersson, Kerstin
Petersson, Kerstin

Odontologi; Epidemiologi. behandling av sjukdom i tandpulpan.

Petrén, Sofia
Petrén, Sofia, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Ortodonti, korsbettsbehandling, cost-effectiveness, follow-up, rct-studier

Pettersson, Gunnel
Pettersson, Gunnel, universitetslektor

Pigg, Maria
Pigg, Maria , studierektor/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Endodonti; Persistent non-odontogenic tooth pain; Bettfysiologi; Odontologisk beteendevetenskap

Plantin, Lars
Plantin, Lars, vicedekan/professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning; Fäder

Popoola, Margareta
Popoola, Margareta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.

Povrzanovic Frykman, Maja
Povrzanovic Frykman, Maja, professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration; Etnologi; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur

Prgomet, Zdenka
Prgomet, Zdenka, biomedicinsk analytiker

Odontologi

Priest, Helena
Priest, Helena, högskoleadministratör

Pruulmann Vengerfeldt, Pille
Pull, Emil
Pull, Emil, doktorand

Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning

Pålsson Syll, Lars
Pålsson Syll, Lars, professor

Ekonomi; Samhällsvetenskap

Qupp

Qvarsebo, Jonas
Qvarsebo, Jonas, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Barn

Rupp

Radmann, Aage
Radmann, Aage, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott

Ragnerstam, Petra
Ragnerstam, Petra, enhetschef/universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv

Ramsöy Jerve, Ingrid
Ramsöy Jerve, Ingrid, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Development; Empowerment; Genus; Migration

Raoof, Dawan
Raoof, Dawan, doktorand

Statsvetenskap; Sociologi; Migration; Etnicitet; Ungdomsforskning; Kommunikation mellan människor

Reddy, Anuradha
Reddy, Anuradha, doktorand

Reimer, Bo
Reimer, Bo, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Rezende, Rainde
Rezende, Rainde

Odontologi; Medicin

Richert, Torkel
Richert, Torkel, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap

Riddersporre, Bim
Riddersporre, Bim, prodekan/universitetslektor

Psykologi; Utbildningsvetenskap; Spädbarnspsykologi; Ledarskap; Föräldraskap; Förskolan

Righard, Erica
Righard, Erica, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kunskapsproduktion; Migration; Transnationalism

Ristilammi, Per-Markku
Ristilammi, Per-Markku, professor

Etnologi

Roald, Anne Sofie
Roald, Anne Sofie, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge

Rosén, Annika
Rosén, Annika, prefekt/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt; Förvaltningsrätt; Socialrätt; Övrig rätt

Rosenlund, David
Rosenlund, David, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen

Rubin, Maria
Rubin, Maria, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Språkinriktad ämnesundervisning; Samverkan mellan lärare; Språk-, läs- och skrivutveckling; Specialpedagogik; Relationell pedagogik; Educational design research

Rudnert, Joel
Rudnert, Joel, universitetsadjunkt

Runesson, Ingrid
Runesson, Ingrid, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetslivsforskning; Handikappforskning; Rehabilitering; Äldre och åldrande; Migration; Barn

Runge, Ida
Runge, Ida, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Russo, Nancy
Russo, Nancy, universitetslektor

Teknikvetenskap; Informationsteknik; Smart health; Information systems development

Ruzgas, Tautgirdas
Ruzgas, Tautgirdas, professor

Elektrokemi; Analytisk kemi; Biokemi; Yt- och kolloidkemi

Ryan, Ulrika
Ryan, Ulrika, doktorand

Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Inferentialism; Ämnesdidaktik

Rydén , Lisbeth
Rydén , Lisbeth

Företagsekonomi; Samhällsvetenskap

Rämgård, Margareta
Rämgård, Margareta, universitetslektor

Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Socialantrolopologi/etnografi; Deltagarbaserade metoder; Hälsopromotion; Hälsogeografi; Urban hälsa; Äldre och åldrande

Rönnbäck, Julia
Rönnbäck, Julia

Idrott; Samhällsvetenskap; Genus; Etnografi; Ungdomsforskning; Flickforskning; Femininitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Supp

Safrankova, Camilla
Safrankova, Camilla, doktorand

Genus; Utbildningsvetenskap; Etnicitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Salo, Johan
Salo, Johan, doktorand

Datafication of health; Datavetenskap; Designvetenskap; Interaktionsdesign; Quantified self technologies

Salonen, Tapio
Salonen, Tapio, vicerektor/professor

Samhällsvetenskap

Sandberg, Tove
Sandberg, Tove, studierektor/universitetslektor

Medicinsk mikrobiologi; Medicinsk cellbiologi; Övrig biologi; Medicin; Netik, plasminogenaktiveringssytemet,biofilmer

Sandell, Kerstin
Sandell, Kerstin, prefekt/universitetsadjunkt

Sociologi; Teknik och social förändring; Genus

Sandgren, Olof
Sandgren, Olof, universitetslektor

Logopedi; Språkstörning; Språkliga problem i skolåldern

Sarkheyli-Hägele, Arezoo
Sarkheyli-Hägele, Arezoo, universitetslektor

Cognitive systems; Cognitive reasoning; Artificial intelligence; Machine learning; Knowledge representation; Situation recognition; Decision making; Internet of things

Sarsenov, Karin
Sarsenov, Karin, universitetslektor

Rysk litteratur ; Rysk kultur; Genus; Sociala identiteter

Sauro, Shannon
Sauro, Shannon, professor, biträdande

Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv; Samhällsvetenskap

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Scholten, Christina
Scholten, Christina, universitetslektor

Urbana studier; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Genus, jämställdhet, arbetsliv, planering, hållbar mobilitet; Samhällsvetenskap

Schubert, Per
Schubert, Per, universitetslektor

Geovetenskap; Ämnesdidaktik; Fjärranalys; Geografiska informationssystem; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Geografididaktik

Sederblad, Per
Sederblad, Per, universitetslektor

Arbetsvetenskap; Sociologi

Segerby, Cecilia
Segerby, Cecilia, universitetslektor

Matematik; Läsa och skriva

Sellergren, Börje
Sellergren, Börje, professor, kallad

Naturvetenskap; Teknikvetenskap; Medicin

Senneby, Anna
Senneby, Anna, st-tandläkare

Odontologi

Seravalli, Anna
Seravalli, Anna, universitetslektor

Deltagande design, co-design ; Samverkan; Design för hållbarhet och social innovation; Commons; Heterodox ekonomi; Design praktik-baserad forskning; Designvetenskap; Produktdesign; Tjänstedesign; Design; Interaktionsdesign

Shleev, Sergey
Shleev, Sergey, professor

Naturvetenskap; Analytisk kemi; Biokemi; Elektrokemi

Siggelsten, Simon
Siggelsten, Simon, universitetslektor

Energieffektivisering

Sixtensson, Johanna
Sixtensson, Johanna, universitetsadjunkt

Genus; Ungdomsforskning; Intersektionalitet; Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Urbanforskning; Flickforskning

Sjöberg, Ulrika
Sjöberg, Ulrika, professor, biträdande

Sjöblom, Marie
Sjöblom, Marie, doktorand

Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Pedagogik

Sjögren Forss, Katarina
Sjögren Forss, Katarina, postdoktor

Äldre och åldrande; Vårdvetenskap; Idrott; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi; Medicin; Migration; Genus

Sjöström, Jesper
Sjöström, Jesper, professor, biträdande

Didaktik; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Miljöundervisning; Grön kemi; Scientific literacy; Kritisk-reflexiv bildning; Bildningsorienterat lärarskap; Utbildningsfilosofiska perspektiv; Didaktisk modellering

Sjövik, Kristian
Sjövik, Kristian, universitetslektor

Smedberg, Alicia
Smedberg, Alicia, doktorand

Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialantrolopologi/etnografi; Konstnärlig forskning; Socialvetenskap; Participatory design, co-design, science and technology studies

Smithberger, Susanne
Smithberger, Susanne, doktorand

Läsförståelse, unga vuxna, läroplansteori, diskursanalys; Pedagogik

Smolicki, Jacek
Småberg, Thomas
Småberg, Thomas, prefekt/professor, biträdande

Snodgrass, Eric
Snodgrass, Eric

Humaniora och religionsvetenskap; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning

Sonesson, Kerstin
Sonesson, Kerstin, professor, biträdande

Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Sonesson, Mikael
Sonesson, Mikael, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Sotres, Javier
Sotres, Javier, forskare

Naturvetenskap; Fysik; Ytor och mellanytor; Kondenserade materiens fysik; Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Kemisk fysik; Odontologi; Biomaterial

Sottile, Samuele
Sottile, Samuele, doktorand

Spalazzese, Romina
Spalazzese, Romina, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Programvaruarkitektur; Självanpassande system

Spikol, Daniel
Spikol, Daniel, universitetslektor

Datavetenskap

Spång, Mikael
Spång, Mikael, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Migration

Staaf, Annika
Staaf, Annika , universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Offentlig rätt; Övrig rätt; Socialvetenskap; Genus; Mänskliga rättigheter

Staaf, Patricia
Staaf, Patricia, avdelningsföreståndare/universitetsadjunkt

Stade, Ronald
Stade, Ronald, professor

Freds- och konfliktforskning; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historia; Socialantropologi; Etnicitet; Migration; Etik; Kommunikation mellan människor; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig samhällsvetenskap

Staffansson-Pauli, Karin
Staffansson-Pauli, Karin, enhetschef/universitetslektor

Organisation; Fastighetsvetenskap; Genus

Steiner, Kristian
Steiner, Kristian, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Statsvetenskap; Fiendebildskonstruktioner; Religiös och ideologisk radikalisering

Stenberg, Marie
Stenberg, Marie, doktorand/universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin

Stensson, Catrin
Stensson, Catrin, universitetsadjunkt

Stenzelius, Karin
Stigendal, Mikael
Stigendal, Mikael, professor

Sociologi

Stigmar, Martin
Stigmar, Martin, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Stjernborg, Vanessa
Stjernborg, Vanessa, postdoktor

Strandberg, Thomas
Strandberg, Thomas, kanslichef

Strange, Michael
Strange, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Wto; global governance;

Stråhlman, Christian
Stråhlman, Christian, forskningshandläggare

Molekylfysik; Kemisk fysik; Synkrotronljusinstrumentering

Stålne, Kristian
Stålne, Kristian, universitetslektor

Byggnadsteknik; Övrig teknisk mekanik; Utbildningsvetenskap; Teknik och social förändring; Vuxenutvecklingspsykologi; Ledarskapsutveckling; Psykologi; Pedagogiskt arbete; Teknisk fysik; Konstruktionsmaterial; Övrig teknisk materialvetenskap; Konstruktionsteknik; Kommunikation mellan människor; Metateoretiska ramverk

Sundmark, Björn
Sundmark, Björn, professor

Engelska språket; Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Barn- och ungdomslitteratur

Sundström, Malin
Sundström, Malin

Vårdvetenskap; Omvårdnad; Äldre och åldrande; Existentiell ensamhet; Hälso- och sjukvård i samhället; Förbättringskunskap; Medicin

Sunnqvist, Charlotta
Sunnqvist, Charlotta, universitetslektor

Medicin; Psykiatri

Suter, Brigitte
Suter, Brigitte, forskare

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Migration

Svalin, Klara
Svalin, Klara, universitetsadjunkt

Kriminologi

Svedberg, Erika
Svedberg, Erika, universitetslektor

Internationella relationer; Genus; Politik; Globalisering

Svenér, Maria
Svenér, Maria, doktorand

Svensson, Anna-Karin
Svensson, Anna-Karin, universitetslektor

Svensson, Bengt
Svensson, Bengt, seniorprofessor

Socialt arbete; Samhällsvetenskap

Svensson, Jakob
Svensson, Jakob, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala medier; Politiskt deltagande

Svensson, Robert
Svensson, Robert, professor

Samhällsvetenskap

Svensäter, Gunnel
Svensäter, Gunnel, avdelningsföreståndare/professor/övertandläkare

Odontologi

Sörensen, Charlotte
Sörensen, Charlotte, universitetsadjunkt

Industridesign; Materialvalsprocesser; Design; Designprocessen; Produktutveckling; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kommunikation mellan människor; Möbeldesign; Sittandets ergonomi; Produktdesign; Materialitet; Designvetenskap

Tupp

Takter, Martina
Takter, Martina

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Socialpolitik; Anhörigskap

Tallberg Broman, Ingegerd
Tallberg Broman, Ingegerd, administrativ assistent

Förskolan som plats/social space; Utbildnings- och omsorgsprofessioner i ett nutida och historiskt samhällsperspektiv

Tateishi, Eigo
Tateishi, Eigo, doktorand

Samhällsvetenskap; Sociologi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik

Tegen, Agnes
Tegen, Agnes, doktorand

Datavetenskap; Machine learning; Artificial intelligence

Tengland, Per-Anders
Tengland, Per-Anders, professor

Teorier om hälsa och sjukdom; Folkhälsoarbetets filosofi och etik; Empowerment, makt, arbetsförmåga, överskuldsättning

Tham, Kerstin
Tham, Kerstin, rektor

Thavenius, Marie
Thavenius, Marie, universitetslektor

Theodoridis, Kyriakos
Theodoridis, Kyriakos, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Thormark, Catarina
Thormark, Catarina, universitetslektor

Thurén, Camilla
Thurén, Camilla, universitetslektor

Språkvetenskap

Tornberg, Jakob
Tornberg, Jakob, doktorand

Samhällsvetenskap; Statistik; Socialt arbete; Psykologi; Sexologi

Torstensson Levander, Marie
Torstensson Levander, Marie, prefekt/professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi

Tran, Hoai Anh
Tran, Hoai Anh, universitetslektor

Stadsutveckling, stadsplanering och social rättvisa främst i länder i utveckling; Bostadsforskning; Stadsrumsproduktion, urbana kvaliteter; Globalisering, urbana förändringar och identitetsbyggande

Truedsson, Anna
Truedsson, Anna, universitetslektor/övertandläkare

Tucker, Jason
Tucker, Jason, postdoktor

Tzimoula, Despina
Tzimoula, Despina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Nation; Intersektionalitet; Genus

Törnqvist, Anna Clara
Törnqvist, Anna Clara, universitetslektor

Uupp

Urde, Göran
Urde, Göran, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi

Vupp

Valetti, Sabrina
Valetti, Sabrina, postdoktor

Pharmaceutical technology, drug delivery carriers, nanoparticles, nanoporous, targeted medicine, biobarriers

Vallberg Roth, Ann-Christine
Vallberg Roth, Ann-Christine, professor

Pedagogik; Samhällsvetenskap

Vamling, Karina
Vamling, Karina, professor

Georgien; Kaukasusregionen; Kaukasiska språk; Lingvistik; Språktypologi, språkpolitik, etniska minoriteter; Humaniora och religionsvetenskap

Vasiljevic, Zoran
Vasiljevic, Zoran, universitetsadjunkt

Vejzovic, Vedrana
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård

Viggosson, Haukur
Viggosson, Haukur, universitetslektor

Pedagogik

Vikman, Jenny
Vikman, Jenny, universitetslektor

Idrott; Medicin; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi

Vincenti Malmgren, Therese
Vincenti Malmgren, Therese, universitetslektor

Virmasalo, Veera
Virmasalo, Veera, doktorand

Sociala innovationer; Kommunikation mellan människor; Designvetenskap; Freds- och utvecklingsforskning; Interaktionsdesign; Socialantrolopologi/etnografi; Teknik och social förändring; Medie- och kommunikationsvetenskap; Masskommunikation

Vitestam-Blomqvist, Birgitta
Vitestam-Blomqvist, Birgitta, universitetsadjunkt

Vogel, Bahtijar
Vogel, Bahtijar, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Open architectures; Web and mobile engineering; Internet of things; Agile approaches; Software evolution; Usability

Vult von Steyern, Per
Vult von Steyern, Per, professor/övertandläkare

Odontologi

Väfors Fritz, Marie
Väfors Fritz, Marie, studierektor/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Psykologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus

Wupp

Waaranperä, Ulrika
Waaranperä, Ulrika, universitetslektor

Genus

Walldén, Robert
Walldén, Robert, doktorand

Systemisk-funktionell lingvistik; Ämnesdidaktik; Genreteori; Kritisk diskursanalys; Utbildningssociologi; Utbildningsvetenskap

Wallengren Lundin, Marie Louise
Wallengren Lundin, Marie Louise, universitetslektor/övertandläkare

Wangel, Anne-Marie
Wangel, Anne-Marie, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Etnicitet; Genus; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi

Warfvinge, Gunnar
Warfvinge, Gunnar, avdelningsföreståndare/professor/övertandläkare

Oral patologi och rättsodontologi; Immunologi

Weber, Magnus
Weber, Magnus, doktorand

Samhällsvetenskap; Sociologi; styrning; risk; policy; expertis

Wendel, Lotta
Wendel, Lotta, universitetsadjunkt

Rättsvetenskap/juridik

Wennick, Anne
Wennick, Anne, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Familjeforskning; Ungdomsforskning

Wernberg, Anna
Wernberg, Anna, universitetslektor

Matematik; Matematikdidaktik; Variationsteorin

Westerberg, Karin
Westerberg, Karin, universitetsadjunkt

Regional och kommunal energi- och klimatplanering; Stads- och landsbygdsutveckling; Deltagande planering; Miljövetenskap

Westerdahl, Stig
Westerdahl, Stig, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Fastighetsvetenskap; Företagsekonomi

Westerlaken, Michelle
Westin, Roger
Westin, Roger, doktorand

Wickström, Claes
Wickström, Claes, universitetslektor

Odontologi; Medicin

Widen, Pär
Widen, Pär, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Wierzbicka, Celina
Wierzbicka, Celina, postdoktor

Wigerfelt, Berit
Wigerfelt, Berit, professor, biträdande

Etnologi; Integration; Segregation

Wigerfelt-Svensson, Anders
Wigerfelt-Svensson, Anders, vicedekan/professor, biträdande

Historia; Imer, hate crime; Etnicitet; Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Migration

Wikstrand, Frida
Wikstrand, Frida, universitetslektor

Teknik och social förändring; Genus; Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning; Sociologi; Normkritiska pedagogik för vägledning; Arbetsvetenskap

Wikström, Tomas
Wikström, Tomas, forskare

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Wiktorsson, Maria
Wiktorsson, Maria, universitetslektor

Kognitiv lingvistik; Idiom och idiomaticitet; Konventionaliserat språkbruk; Konstruktionsgrammatik; Korpuslingvistik; Språkvetenskap; Engelska språket; Lingvistik

Witmer, Hope
Witmer, Hope, universitetslektor

Wolf, Eva
Wolf, Eva, universitetslektor/övertandläkare

Endodonti; Odontologi

Wågby, Angelica
Wågby, Angelica, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning; Sociologi; Socialpolitik; Socialvetenskap; Genus; Barn

Wärnsby, Anna
Wärnsby, Anna, universitetslektor

Engelska språket; Språkvetenskap; Semantik, pragmatik, språkinlärning, kognitiv lingvistik, korpusstudier, kontrastiva studier

Xupp

Yupp

Yeung, Sing Yee
Yeung, Sing Yee, doktorand

Zupp

Zachrison, Mozhgan
Zachrison, Mozhgan, prefekt/universitetslektor

Zdravkovic, Slobodan
Zdravkovic, Slobodan, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Medicin; Epidemiologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Migration; Hälsa

Zettervall, Charlotta
Zettervall, Charlotta, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Znamenskaya, Yana
Znamenskaya, Yana, forskare

Naturvetenskap; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Biokemi; Medicin; Kemi; Biokemi; Mucin; Mucosa; Calorimetry; Glass transition

Åupp

Åkerman, Sigvard
Åkerman, Sigvard, seniorprofessor

Odontologi; Orofacial smärta och käkfunktion; Endodonti

Äupp

Öupp

Öberg, Klara
Öberg, Klara, postdoktor

Samhällsvetenskap

Öresjö, Eva
Öresjö, Eva, professor

Örmon, Karin
Örmon, Karin, universitetslektor

Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Vårdvetenskap; Psykiatri; Omvårdnad