MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Maria Johansson
universitetsadjunkt

Presentation

Jag är från början beteendevetare och har även tidigare arbetat som matematiklärare på gymnasiets yrkesprogram. Detta ledde till att jag blev forskarstuderande i ett projekt om matematik i yrkeslivet vilket resulterade i en fil. lic i matematikdidaktik. Svårigheterna att identifiera matematikinnehållande aktiviteter i yrkeslivet insåg jag berodde på att de är så tätt sammankopplade med just yrkeskunskapen. Detta gjorde mig intresserad av kunskap i allmänhet och mer specifikt yrkeskunskap och/eller yrkeskunnande. Hur yrkeskunskap värderas och valideras blev därför fokus i mitt avhandlingsarbete.

För närvarande är jag programsamordnare för yrkeslärarutbildningen där jag också undervisar i olika kurser.

Forskningsintressen

Yrkeskunnande Yrkesutbildning och dess historia Yrkesdidaktik


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för skolutveckling och ledarskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:maria.c.johansson@mau.se
Telefon:040-665 83 60
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2019 | Artikel, forskningsöversikt
  Geografiska informationssystem som en integrerad del av lärarutbildningen och skolundervisningen
  Schubert Per, Johansson Maria

  2016 | Bok
  Matematikdidaktik i Förskolan. Att utveckla lekfulla, matematiska barn
  Helenius Ola, Johansson Maria, Lange Troels, Meaney Tamsin, Wernberg Anna

  2016 | Artikel i tidskrift
  Measuring temperature within the didactic space of preschool
  Helenius Ola, Johansson Maria, Lange Troels, Meaney Tamsin, Wernberg Anna

  2015 | Konferensbidrag
  Power in preschools
  Lembrér Dorota, Johansson Maria, Meaney Tamsin

  2013 | Artikel i tidskrift
  The citizen in light of the curriculum
  Dahl Jonas, Johansson Maria

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
MARIA JOHANSSON
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-665 83 60
photo of Maria Johansson Maria Johansson