MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Carl Magnus Olsson
universitetslektor

Min forskning är positionerad inom design och användning av kontextmedvetna applikationer. Dessa kännetäcknas av att de anpassar sitt beteende efter relevanta förändringar i omgivningen de befiner sig i, samt efter de människor som använder dem. Detta gör att min forskning till stor grad är fokuserad på tillämpning, dvs att någons liv faktiskt ska berikas på ett djupt och meningsfullt sätt av den teknik som utvecklas. Särskilt intresserad är jag av att förstå denna så kallade medierande roll som kontextmedvetna applikationer kan ha för våra liv - professionellt, såväl som privat. Hur förändras vår uppfattning av - och upplevelser i - världen genom introduktionen av kontextmedveten teknik?

Detta beforskar jag med hjälp av explorativ aktionsforskning, dvs en forskningsmetod jag själv utvecklat under mitt avhandlingsarbete som har sitt ursprung i explorativ design och iterativ utveckling. Således kan innovativ teknik utvecklas och utvärderas i tätt samarbete med näringsliv och slutanvändare på ett sätt som är informerat av de senaste arbetssätten inom agila metoder, såsom Lean software development och Scrum.

För slutkonsumenter idag inkluderar de primära tillämpningsområden för medierande tekniska (och kontextmedvetna) innovationer exempelvis bilindustrin och spelindustrin. En modern bil definieras idag till stor del av ett nätverk av sensorer, elektronik och digitala system som idag aktivt hjälper till med bilkörningen (säkerhets- likväl som bekvämlighetsmässigt) samtidigt som den förser trafikanter med kontextuellt relevanta informations- och underhållningstjänster. Spelindustrin har på senare år gått från att vara inriktad mot stillasittande ensamspelare till alltmer sociala spel där fysiskt interaktion med hjälp av sensorbaserade kontroller står i centrum för innovationen, såsom speciella dansunderlag, gitarrer och trummor (tex Dance Dance Revolution och Rock Band) samt kameror och sensorer som läser av kroppens rörelser (tex Microsoft Kinect och Oculus Rift).

Vi kan även se en kraftigt ökande trend av teknikstöd för att nå förbättrade resultat under träning (tex RunKeeper, Strava, samt pulsklockor och armband för träning). Vi ser också liknande utveckling för allmänt livsnjutande genom sociala tjänster som Foursquare, Foodspotting och Untappd där fokus står på att dela geografiskt relevant information till andra, såväl som tjänster för att hantera personlig stress, analysera sömnmönster, samt kroniska besvär. Avslutningsvis kan nämnas de smarta hus som länge argumenterats som framtiden, vilka idag - tack vare teknikutvecklingen som lett till billigare såväl som bättre sensorer och nätverk - har en större möjlighet att bli verklighet på bred front. Detta kan medge nya tjänster för bekvämlighet likväl som för en mer energi- och miljömedveten livsstil.


Forskningscenter

Internet of Things and People Research Centre pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:carl.magnus.olsson@mau.se
Telefon:040-6657502
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

DDS: Datadrivna system (industriforskarskola)
CAT: Context-Awareness for IoT Technology
CACT: Context-Awareness for Consumer IoT Techn.
SASUF: South Africa - Sweden University Forum
ELIS: Mobila tjänster för energieffektivisering
DIA: DataInnovationsArena
UFIT: User Feedback Infrastructures in IoT
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Davidsson, Paul, Eklund, UIrik, Olsson, Carl Magnus (2019) "Elis: An Open Platform for Mobile Energy Efficiency Services in Buildings" Sustainability;3, 858, MDPI, ISSN 2071-1050, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Olsson, Carl Magnus | Lankoski, Petri, Björk, Staffan (red./ed.) (2015) Fundamentals for writing research : A game-oriented perspective. Game Research Methods, ETC Press, 11, ISBN 978-1-312-88473-1, 978-1-312-88474-8, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Jonsson, Håkan, Olsson, Carl Magnus (2018) "User privacy attitudes regarding proximity sensing" ARES 2018 : Proceedings of the 13th International Conference on Availability, Reliability and Security; International Conference on Availability, Reliability and Security, 5, ACM, ISBN 978-1-4503-6448-5, DOI [länk],

  Baldwin, Alexander, Eriksson, Jeanette, Olsson, Carl Magnus (2017) "Bus Runner : Using Contextual Cues for Procedural Generation of Game Content on Public Transport" International Conference on Human-Computer Interaction HCI 2017 : Human-Computer Interaction: Interaction Contexts;, 21-34, Springer, ISBN 978-3-319-58077-7, DOI [länk],

  Olsson, Carl Magnus (2017) "Engagement Issues in Self-Tracking Lessons Learned from User Feedback of Three Major Self-Tracking Services" IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops) 2017 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops);, 6, IEEE, ISBN 978-1-5090-4338-5, ISSN 2474-2503, DOI [länk],

  Russo, Nancy L, Hermodsson, Klas, Olsson, Carl Magnus | Griffiths, Marie, McLean, Rachel, Kutar, Maria (red./ed.) (2017) "Personalising Applications to Influence Health-Related Behaviour : An Exploration of Differences in Motivation" UK Academy for Information Systems (UKAIS) 22nd Annual Conference 22nd UK Academy for Information Systems International Conference : Ubiquitous Information Systems : Surviving & thriving in a connected society;, 31, ISBN 978-0-9560272-6-9, (PDF document) (application/pdf)

  Antona, Margherita, Stephanidis, Constantine (red./ed.) | Ohlin, Fredrik, Olsson, Carl Magnus, Davidsson, Paul (2015) "Analyzing the Design Space of Personal Informatics : A State-of-practice Based Classification of Existing Tools" (peer-review paper) 85-97, Springer, ISSN 0302-9743, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ohlin, Fredrik, Olsson, Carl Magnus (2015) "Intelligent Computing in Personal Informatics : Key Design Considerations" (peer-review paper) 263-274, ACM Associaltion of Computing Machinery, ISBN 978-1-4503-3306-1, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ohlin, Fredrik, Olsson, Carl Magnus (2015) "Beyond a Utility View of Personal Informatics : A Postphenomenological Framework" (peer-review paper) 1087-1092, ACM, ISBN 978-1-4503-3575-1, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Olsson, Carl Magnus, Björk, Staffan, Dahlskog, Steve (2014) "The conceptual relationship model : understanding patterns and mechanics in game design" DIGRA `14 - PROCEEDINGS OF THE 2014 DIGRA INTERNATIONAL CONFERENCE;, (peer-review paper) 116, DIGRA, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Kurosu, Masaaki (red./ed.) | Olsson, Carl Magnus, Eriksson, Jeanette (2014) "Methodological capabilities for emergent design" (peer-review paper) 110-121, Springer, ISBN 978-3-319-07232-6, ISSN 0302-9743, DOI [länk],

  Altizer, Roger, Zagal, Jose, Waern, Annika, Björk, Staffan (red./ed.) | Olsson, Carl Magnus, Björk, Staffan, Dahlskog, Steve (2014) "The Conceptual Relationship Model : understanding patterns and mechanics in game design" (peer-review paper) 16, DiGRA, (PDF document) (application/pdf)

  Eklund, Ulrik, Olsson, Carl Magnus, Ljungblad, Marcus (2013) "Characterising Software Platforms from an Architectural Perspective" (peer-review paper) 344-347, Springer, ISBN 978-3-642-39030-2, ISSN 0302-9743, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Yordanova, Kristina, Paiement, Adeline, Schröder, Max, Tonkin, Emma, Woznowski, Przemyslaw, Olsson, Carl Magnus, Rafferty, Joseph, Sztyler, Timo (2018) Challenges in annotation of useR data for UbiquitOUs systems : results from the 1st ARDUOUS workshop. arXiv, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Biträdande föreståndare: Datadrivna system (industriforskarskola)

  Göteborgs Universitets individuella pedagogisk pris (2010)

  ## Reviewer för ##

  Management Information Systems Quarterly (MISQ), Information Systems Journal (ISJ), International Conference on Information Systems (ICIS), European Conference on Information Systems (ECIS), America’s Conference on Information Systems (AMCIS), Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS), International Federation for Information Processing (IFIP) Working Group 8.2, International Federation for Information Processing (IFIP) Working Group 8.6.

  ## Medlem i ##

  International Federation for Information Processing (IFIP) Working Group 8.2, International Federation for Information Processing (IFIP) Working Group 8.6, Association for Information Systems (AIS).

  ## Handledning av examensarbeten som lett till forskningspublikationer ##

  Original thesis by: Fredrik Bengtsson and Amadeus Hein (2011); nominated for JUSEK’s national BEST award. Led to: Bengtsson, F., Hein, A., and Olsson, C. M. (2012). Exploring the potential for using artificial intelligence techniques in police report analysis: A design research approach. Proceedings of the International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Algarve, Portugal.

  Original thesis by: Ludwig Weschke and Gustav Börman (2010) Led to parts of the introduction (chapter 1) and theoretical framework (chapter 2) in: Olsson, C. M. (2011). Developing a mediation framework for context-aware applications: An exploratory action research approach. PhD thesis, Lero – The Irish Software Engineering Research Centre, Department of Computer Science and Information Systems, University of Limerick, Ireland.

  Original thesis by: Jesper Lindberg and Daniel Nilsson (2010) Led to: Wallin, S., Nordlander, J., Leijon, V., and Bystedt, N. (2012). The semantics of alarm defnitions: enabling systematic reasoning about alarms. International Journal of Network Management, Volume 22, Issue 3, pp. 181-198.

  Original thesis by: David Smallbone Tizzard, John Wallmark, and Tomas Warrby (2007) Nominated for JUSEK’s national BEST award. Led to: Eklund, U. and Olsson, C. M. (2009). A case study of the Architecture Business Cycle for an in-vehicle software architecture. In proceedings of the Joint IEEE/IFIP Conference on Software Architecture & European Conference on Software Architecture (nominated for best paper), Cambridge, UK.

  Original thesis by: Per Johansson (2007) Led to: Sandberg, A. B. and Olsson, C. M. (2008). Explicit as enabler for understanding the tacit. In proceedings of the IFIP WG8.6 conference, Madrid, Spain.

  Original thesis by: Oscar Hellström (2007) Led to: Hellström, O. (2007). Optimizing TCP/IP Connectivity: An Exploratory Study in Network-Intensive Erlang Systems. In proceedings of the Erlang Workshop, Freiburg, Germany.

  Original thesis by: Helene Dahlberg and Francisco Solano Ruiz (2006) Led to: Dahlberg, H., Ruiz, F. S., and Olsson, C. M. (2006). The role of extreme programming in a plan-driven organization. In proceedings of the IFIP WG 8.6 conference, Galway, Ireland.

  ## Näringslivsintegration i kurser ##

  Ericsson (5 projekt)

  Volvo IT (4 projekt)

  Volvo Cars (3 projekt)

  Alingsås Kommun (3 projekt)

  Sigma Kudos (2 projekt)

  Hattrick (1 projekt)

  Elicit (1 projekt)

  Saab Space (idag RUAG; 1 projekt)

  Free Software Foundation Europe (1 projekt)

  ## Kursansvar (urval) ##

  Software Processes (3 hec)

  Software Process Improvement (4.5 hec)

  Change Management (7.5 hec)

  Changing Software Processes Project (15 hec)

  Embedded Systems (7.5 hec)

  Industrial IT and Embedded Systems Project (15 hec)

  Industrial Challenge Project (15 hec)

  Technical Challenge Project (15 hec)

  Collaborative Information Systems Project (7.5 hec)

  Spelmotordriven produktutveckling: projekt (15 hec)

  Speldesign (7.5 hec)

blackbox blackbox
CARL MAGNUS OLSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657502
photo of Carl Magnus Olsson Carl Magnus Olsson