MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Helena Holmström Olsson
professor, biträdande

citat Kund- och produktdata som drivkraft för innovativ mjukvaruutveckling citat

Helena Holmström Olsson är universitetslektor vid institutionen för datavetenskap på Malmö högskola. Helena disputerade 2004 på Institutionen för Tillämpad IT vid Göteborgs Universitet. I sin forskning, och inom ramen för Software Center, arbetar Helena i nära samarbete med företag som utvecklar mjukvara inom telekom, transport, försvarsindustri samt övervakning etc. Hennes forskning fokuserar på agila metoder, de organisatoriska processerna bakom teknikutveckling, och de sätt på vilka stora, mjukvaru-utecklande företag förändrar, förbättrar och ständigt förnyar sina processer för att bibehålla konkurrenskraft i en tuff marknad. Av särskilt intresse är det sätt på vilket dessa företag använder sig av kund- och produktdata som drivkraft för innovation, d v s det sätt på vilket såväl feedback från slutanvändare som automatiskt genererad produktdata kan samlas in, analyseras och användas som grund för förbättring av befintlig funktionalitet samt som bas för utveckling av framtida, ny funktionalitet. Ett annat stort forskningsintresse är 'software ecosystems', d v s den utveckling vi ser i att värdeskapande alltmer bygger på samverkan och samspel mellan ett antal aktörer, och att företag, i allt högre utsträckning, behöver strategier för att kunna hantera detta samspel och denna samverkan. I sin forskning hjälper Helena en rad företag med hur de kan positionera sig i de olika ekosystem de verkar i, vilka mekanismer de kan använda för att samverka med andra, och hur de på ett strategiskt sätt kan stimulera samarbete samtidigt som de kan befinna sig i en konkurrerande situation med övriga aktörer. Helena är också ansvarig för ett forskningsområde inom ramen för en stor KK-profil - 'Internet of Things And People' - där hon tillsammans med ett antal forskare studerar användarmedverkan samt de olika typerna av datainsamling som möjliggörs i en omvärld av uppkopplade produkter.


Kontaktuppgifter

E-post:helena.holmstrom.olsson@mau.se
Telefon:040-6657319
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Fabijan, Aleksander, Dmitriev, Pavel, Holmström Olsson, Helena, Bosh, Jan (2017) "The Evolution of Continuous Experimentation in Software Product Development : From Data to a Data-Driven Organization at Scale" International Conference on Software Engineering (ICSE) International Conference on Software Engineering. Proceedings;, 770–780, IEEE, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Felderer, Michael, Méndez Fernández, Daniel, Turhan, Burak, Kalinowski, Marcos, Sarro, Federica, Winkler, Dietmar (red./ed.) | Fabijan, Aleksander, Holmström Olsson, Helena, Bosh, Jan (2017) "Differentiating Feature Realization in Software Product Development" Product-Focused Software Process Improvement (PROFES) Product-Focused Software Process Improvement : Product-Focused Software Process Improvement. PROFES 2017.;, 221-236, Springer, ISBN 978-3-319-69925-7, 978-3-319-69926-4, ISSN 0302-9743, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Fabijan, Aleksander, Dmitriev, Pavel, Holmström Olsson, Helena, Bosh, Jan (2017) "The Benefits of Controlled Experimentation at Scale" Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA) 2017 43rd Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA);, 18-26, IEEE, ISBN 978-1-5386-2141-7, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  O’Conner, Lisa (red./ed.) | Fabijan, Aleksander, Holmström Olsson, Helena, Bosch, Jan (2016) "Time to Say `Good Bye` : Feature Lifecycle" Proceedings 42nd Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications SEAA 2016; Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), 9-16, IEEE, ISBN 978-1-5090-2819-1, ISSN 2376-9505, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lwakatare, Lucy Ellen, Karvonen, Teemu, Sauvola, Tanja, Kuvaja, Pasi, Holmström Olsson, Helena, Bosch, Jan, Oivo, Markku (2016) "Towards DevOps in the Embedded Systems Domain: Why is It so Hard?" 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS); 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 5437-5446, ISBN 978-0-7695-5670-3, ISSN 1060-3425, DOI [länk],

  Abrahamsson, Pekka, Jedlitschka, Andreas, Nguyen Duc, Anh, Felderer, Michael, Amasaki, Sousuke, Mikkonen, Tommi (red./ed.) | Fabijan, Aleksander, Holmström Olsson, Helena, Bosch, Jan (2016) "Commodity Eats Innovation for Breakfast : A Model for Differentiating Feature Realization" Product-Focused Software Process Improvement (PROFES) Product-Focused Software Process Improvement : 17th International Conference, PROFES 2016, Trondheim, Norway, November 22-24, 2016, Proceedings;, 517-525, Springer, ISBN 978-3-319-49093-9, ISSN 0302-9743, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sharp, Helen, Hall, Tracy (red./ed.) | Fabijan, Aleksander, Holmström Olsson, Helena, Bosch, Jan (2016) "The Lack of Sharing of Customer Data in Large Software Organizations : Challenges and Implications" Agile Processes, in Software Engineering, and Extreme Programming; XP 2016, 39-52, Springer, ISBN 978-3-319-33514-8, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Abrahamsson, Pekka, Corral, Luis, Markku, Oivo, Russo, Barbara (red./ed.) | Fabijan, Aleksander, Holmström Olsson, Helena, Bosch, Jan (2015) "Early Value Argumentation and Prediction : An Iterative Approach to Quantifying Feature Value" Product-Focused Software Process Improvement;, (peer-review paper) 16-23, Springer, ISBN 978-3-319-26843-9, 978-3-319-26844-6, ISSN 0302-9743, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Fernandes, João M., Machado, Ricardo J., Wnuk, Krzysztof (red./ed.) | Fabijan, Aleksander, Holmström Olsson, Helena, Bosch, Jan (2015) "Customer Feedback and Data Collection Techniques in Software R&D : A Literature Review" Lecture Notes in Business Information Processing;210, (peer-review paper) 139-153, Springer, ISSN 1865-1348, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dingsøyr, Torgeir, Brede Moe, Nils, Tonelli, Roberto, Counsell, Steve, Gencel, Cigdem, Petersen, Kai (red./ed.) | Eklund, Ulrik, Holmström Olsson, Helena, Strøm, Niels Jørgen (2014) "Industrial Challenges of Scaling Agile in Mass-Produced Embedded Systems" Agile Methods. Large-Scale Development, Refactoring, Testing, and Estimation : XP 2014 International Workshops, Rome, Italy, May 26-30, 2014, Revised Selected Papers;, (peer-review paper) 30-42, Springer, ISBN 978-3-319-14357-6, ISSN 1865-1348, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
HELENA
HOLMSTRÖM OLSSON

PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657319
photo of Helena Holmström Olsson Helena Holmström Olsson