MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Helena Holmström Olsson
professor

Helena Holmström Olsson är professor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik på Malmö Universitet. Helena disputerade 2004 på Institutionen för Tillämpad IT vid Göteborgs Universitet. Helena bedriver sin forskning inom ramen för Software Center som är ett samarbete mellan 13 företag (Ericsson, Volvo Cars, AB Volvo, SAAB, Tetra Pak, Axis Communications, Grundfos, BOSCH, Siemens, Wärtsilä, Qamqom, CEVT och Jeppesen) och fem svenska lärosäten (Göteborgs Universitet, Chalmers, Malmö Universitet, Linköpings Universitet och Mälardalens Högskola). Hennes forskning sker i mycket nära samarbete med samtliga dessa företag och med fokus på 'software engineering', d v s hur dessa företag utvecklar system, hur de kan förbättra och optimera sina utvecklingsprocesser samt hur de organiserar sig för att på bästa sätt möta en snabbt föränderlig marknad. Av särskilt intresse är det sätt på vilket dessa företag använder sig av kund- och produktdata som drivkraft för innovation, d v s det sätt på vilket såväl feedback från slutanvändare som automatiskt genererad produktdata kan samlas in, analyseras och användas som grund för förbättring av befintlig funktionalitet samt som bas för utveckling av framtida, ny funktionalitet. Ett annat stort forskningsintresse är 'software ecosystems', d v s den utveckling vi ser i att värdeskapande alltmer bygger på samverkan och samspel mellan ett antal aktörer, och att företag, i allt högre utsträckning, behöver strategier för att kunna hantera detta samspel och denna samverkan. I sin forskning hjälper Helena en rad företag med hur de kan positionera sig i de olika ekosystem de verkar i, vilka mekanismer de kan använda för att samverka med andra, och hur de på ett strategiskt sätt kan stimulera samarbete samtidigt som de kan befinna sig i en konkurrerande situation med övriga aktörer. Helena är också engagerad i WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) som forskare och som handledare inom området för automatiserad experimentation i stora system. Slutligen bedriver hon forskning inom Artificiell Intelligens (med inriktning på maskin inlärning och 'deep learning') inom ramen för ett Vinnova finansierat projekt (HoliDev) i samarbete med Chalmers. Helena är styrelseledamot i Malmö Universitets styrelse samt ledamot i fakultetsstyrelsen för Teknik och Samhälle.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:helena.holmstrom.olsson@mau.se
Telefon:040-6657319
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Föreläsning: Organisationer utan chefer
Software Center
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Fabijan, Aleksander, Dmitriev, Pavel, Holmström Olsson, Helena, Bosh, Jan (2017) "The Evolution of Continuous Experimentation in Software Product Development : From Data to a Data-Driven Organization at Scale" International Conference on Software Engineering (ICSE) International Conference on Software Engineering. Proceedings;, 770–780, IEEE, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Felderer, Michael, Méndez Fernández, Daniel, Turhan, Burak, Kalinowski, Marcos, Sarro, Federica, Winkler, Dietmar (red./ed.) | Fabijan, Aleksander, Holmström Olsson, Helena, Bosh, Jan (2017) "Differentiating Feature Realization in Software Product Development" Product-Focused Software Process Improvement (PROFES) Product-Focused Software Process Improvement : Product-Focused Software Process Improvement. PROFES 2017.;, 221-236, Springer, ISBN 978-3-319-69925-7, 978-3-319-69926-4, ISSN 0302-9743, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Fabijan, Aleksander, Dmitriev, Pavel, Holmström Olsson, Helena, Bosh, Jan (2017) "The Benefits of Controlled Experimentation at Scale" Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA) 2017 43rd Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA);, 18-26, IEEE, ISBN 978-1-5386-2141-7, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  O’Conner, Lisa (red./ed.) | Fabijan, Aleksander, Holmström Olsson, Helena, Bosch, Jan (2016) "Time to Say `Good Bye` : Feature Lifecycle" Proceedings 42nd Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications SEAA 2016; Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), 9-16, IEEE, ISBN 978-1-5090-2819-1, ISSN 2376-9505, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lwakatare, Lucy Ellen, Karvonen, Teemu, Sauvola, Tanja, Kuvaja, Pasi, Holmström Olsson, Helena, Bosch, Jan, Oivo, Markku (2016) "Towards DevOps in the Embedded Systems Domain: Why is It so Hard?" 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS); 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 5437-5446, ISBN 978-0-7695-5670-3, ISSN 1060-3425, DOI [länk],

  Abrahamsson, Pekka, Jedlitschka, Andreas, Nguyen Duc, Anh, Felderer, Michael, Amasaki, Sousuke, Mikkonen, Tommi (red./ed.) | Fabijan, Aleksander, Holmström Olsson, Helena, Bosch, Jan (2016) "Commodity Eats Innovation for Breakfast : A Model for Differentiating Feature Realization" Product-Focused Software Process Improvement (PROFES) Product-Focused Software Process Improvement : 17th International Conference, PROFES 2016, Trondheim, Norway, November 22-24, 2016, Proceedings;, 517-525, Springer, ISBN 978-3-319-49093-9, ISSN 0302-9743, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sharp, Helen, Hall, Tracy (red./ed.) | Fabijan, Aleksander, Holmström Olsson, Helena, Bosch, Jan (2016) "The Lack of Sharing of Customer Data in Large Software Organizations : Challenges and Implications" Agile Processes, in Software Engineering, and Extreme Programming; XP 2016, 39-52, Springer, ISBN 978-3-319-33514-8, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Bosch, Jan, Holmström Olsson, Helena (2017) "Toward Evidence-Based Organizations Lessons from Embedded Systems, Online Games, and the Internet of Things" IEEE Software;5, 60-66, IEEE, ISSN 0740-7459, DOI [länk],

  Konferensbidrag
  Holmström Olsson, Helena, Bosch, Jan (2016) "Towards `Human/System Synergistic Development` : How Emergent System Characteristics Change Software Development" ICSOB: International Conference of Software Business Lecture Notes in Business Information Processing;, 153-160, Springer, ISBN 978-3-319-40515-5, 978-3-319-40514-8, ISSN 1865-1348, DOI [länk],

  Holmström Olsson, Helena, Bosch, Jan (2016) "Collaborative Innovation : A Model For Selecting The Optimal Ecosystem Innovation Strategy" 2016 42th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA); 42th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), 206-213, IEEE, ISBN 978-1-5090-2819-1, ISSN 2376-9505, DOI [länk],

  Holmström Olsson, Helena, Bosch, Jan (2016) "From Requirements To Continuous Re-prioritization Of Hypotheses" International Workshop on Continuous Software Evolution and Delivery Proceedings of the International Workshop on Continuous Software Evolution and Delivery (CSED `16);, 63-69, ACM, ISBN 978-1-4503-4157-8, DOI [länk],

  Bosch, Jan, Holmström Olsson, Helena (2016) "Data-Driven Continuous Evolution of Smart Systems" 11th International Symposium on Software Engineering for Adaptive and Self-Managing Systems Proceedings of the 11th International Symposium on Software Engineering for Adaptive and Self-Managing Systems;, 28-34, ACM, ISBN 978-1-4503-4187-5, DOI [länk],

  Holmström Olsson, Helena, Bosch, Jan, Katumba, Brian (2016) "User Dimensions in `Internet of Things` Systems : The UDIT Model" ICSOB: International Conference of Software Business Lecture Notes in Business Information Processing;, 161-168, Springer, ISBN 978-3-319-40515-5, 978-3-319-40514-8, ISSN 1865-1348, DOI [länk],

  Abrahamsson, Pekka, Corral, Luis, Markku, Oivo, Russo, Barbara (red./ed.) | Fabijan, Aleksander, Holmström Olsson, Helena, Bosch, Jan (2015) "Early Value Argumentation and Prediction : An Iterative Approach to Quantifying Feature Value" Product-Focused Software Process Improvement;, (peer-review paper) 16-23, Springer, ISBN 978-3-319-26843-9, 978-3-319-26844-6, ISSN 0302-9743, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Fernandes, João M., Machado, Ricardo J., Wnuk, Krzysztof (red./ed.) | Fabijan, Aleksander, Holmström Olsson, Helena, Bosch, Jan (2015) "Customer Feedback and Data Collection Techniques in Software R&D : A Literature Review" Lecture Notes in Business Information Processing;210, (peer-review paper) 139-153, Springer, ISSN 1865-1348, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dingsøyr, Torgeir, Brede Moe, Nils, Tonelli, Roberto, Counsell, Steve, Gencel, Cigdem, Petersen, Kai (red./ed.) | Eklund, Ulrik, Holmström Olsson, Helena, Strøm, Niels Jørgen (2014) "Industrial Challenges of Scaling Agile in Mass-Produced Embedded Systems" Agile Methods. Large-Scale Development, Refactoring, Testing, and Estimation : XP 2014 International Workshops, Rome, Italy, May 26-30, 2014, Revised Selected Papers;, (peer-review paper) 30-42, Springer, ISBN 978-3-319-14357-6, ISSN 1865-1348, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657319
photo of Helena Holmström Olsson Helena Holmström Olsson