MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Margareta Rämgård
universitetslektor

citat Ojämlikheter i samhället kan förändras genom ett hälsofrämjande arbete som sätter personers hälsa i relation till deras fysiska, sociala och existentiella sammanhang i vardagen citat

Margareta Rämgård är sjuksköterska, barnmorska, Fil. dr i kulturgeografi/hälsogeografi och lektor i vårdvetenskap. Hon har tillsammans med Shaerström och Löfman skrivit den första svenska boken i ämnet hälsogeografi. Arbetar med att integrera sociala,existentiella och rumsliga aspekter på hälsa i vård och omsorg för att förbättra den kommunala hälso- och sjukvårdens äldreomsorg, främja hälsa i interaktiva forskningsprojekt och studera professioners samverkan i olika vårdkontexter. Hon arbetar även nationellt samt internationellt för att utveckla metodologiska aspekter på deltagarbaserade metoder. Hennes avhandling rör platsförankringens betydelse för familjer när de får sitt första barn.


Kontaktuppgifter

E-post:margareta.ramgard@mah.se
Telefon:040-6657436
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, MAS 49, F324
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Publikationer Kungliga biblioteket
Projektet: "Vår hälsa"
ICPHR
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Bolmsjö, Ingrid, Tengland, Per- Anders, Rämgård, Margareta (2018) "Existential loneliness : An attempt at an analysis of the concept and the phenomen" Nursing Etichs;, 1-16, SAGE, ISSN 0969-7330, DOI [länk],

  Årestedt, Liselott, Persson, Carina, Rämgård, Margareta, Benzein, Eva (2018) "Experiences of encounters with healthcare professionals" Journal of Clinical Nursing;3-4, 836-847, Wiley, ISSN 1365-2702, DOI [länk],

  Larsson, Helena, Rämgård, Margareta, Bolmsjö, Ingrid (2017) "Older persons’ existential loneliness, as interpreted by their significant others - an interview study study" BMC Geriatrics;138, 9, BioMed Central, ISSN 1471-2318, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Abma, Tineke, Cook, Tina, Rämgård, Margareta, Kleba, Elisabeth, Harris, Janet, Wallerstein, Nina (2017) "Social impact of participatory health research : collaborative none- linear processes of knowledge mobilization" Educational Action Research;, 18, Routledge, ISSN 1747-5074, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sundström, Malin, Peterson, Pia, Rämgård, Margareta, Varlan, Linda, Blomqvist, Kerstin (2017) "Health and social care planning in collaboration in older persons’ homes : the perspectives of older persons, familymembers and professionals" Scandinavian Journal of Caring Sciences;, 10, Nordic College of care science, ISSN 1471-6712, DOI [länk], URL [länk],

  Rämgård, Margareta, Forsgren, Annika, Avery, Helen (2017) "PHR in health and social care for older people : regional development whitin and across organisations" Educational Action Research;, 19, Routledge, ISSN 0965-0792 (Print) 1747-5074 (Online), DOI [länk],

  Rämgård, Margareta, Carlson, Elisabeth, Mangrio, Elisabeth (2016) "Strategies for diversity : medical clowns in dementia care : an ethnographic study" BMC Geriatrics;1, 52, BioMed Central, ISSN 1471-2318, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta (2016) "Kulturbegreppet och personal i äldreomsorgen" Omsorg : nordisk tidsskrift for palliativ medisin;3, 17-21, Fagbokforlaget, ISSN 0800-7489, (PDF document) (application/pdf)

  Cuesta, Marta, Rämgård, Margareta (2016) "Intersectional perspective in elderly care" International Journal of Qualitative study in health and Well-being;30544, 1-11, Co-Action Publishing, ISSN 1748-2631, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Årestedt, Liselott, Benzein, Eva, Persson, Carina, Rämgård, Margareta (2016) "A shared respite : the meaning of place for family well-being in families living with chronic illness" International Journal of Qualitative studies on Health and Well-being;, 30308, Co-Action, ISSN 1748-2631, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta, Carlson, Elisabeth, Mangrio, Elisabeth (2016) "Strategies for diversity : The work of medical clowns in dementia care for the elderly : an ethnographic study" BMC Geriatrics;16, 152, BMC, ISSN 1471-2318, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta, Blomkvist, Kerstin, Petersson, Pia (2015) "Developing health and social care planning in collaboration" Journal of Interprofessional care;, 1-5, Informa healthcare, ISSN 1356-1820, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Carlson, Elisabeth, Rämgård, Margareta, Bolmsjö, Ingrid, Bengtsson, Mariette (2013) "Registered nurses` perceptions of their professional work in nursing homes and home-based care : A focus group study" International Journal of Nursing Studies;5, 761–767, Elsevier, ISSN 0020-7489, DOI [länk],

  Böcker
  Magnuson, Finnur, Christensen, Jonas, Liveng, Anne (red./ed.) | Magnússon, Finnur, Christensen, Jonas, Liveng, Anne, Bengtsson, Linda, Fristrup, Tine, Hall, Jessica, Hansen, Anne Lise, Harnett, Tove, Olsson, Anette, Rämgård, Margareta, Røhder, Lotte, Schrøder, Margit, Thygesen, Susanne (2013) Caresam : åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - att arbeta med ældre i Sverige och Danmark. Hälsa och samhälle, Malmö högskola, 232 s., (PDF document) (application/pdf)

  Shaerström, Shaerström, Rämgård, Margareta, Löfman, Owe (2011) Hälsans och ohälsans landskap : från medicinsk geografi till hälsogeografi. Studentlitteratur, 240, ISBN 978-91-44-05468-1,

  Antologibidrag
  Blomqvist, Kerstin, Edberg, Anna-Karin, Ernsth Bravell, Marie, Wijk, Helle (red./ed.) | Wijk, Helle, Rämgård, Margareta (2017) Ledarskap och Teamarbete. Omvårdnad & Äldre, Studentlitteratur, 581-590, ISBN 9789144102795,

  Blomqvist, Kerstin, Edberg, Anna-Karin, Ernsth Bravell, Marie, Wijk, Helle (red./ed.) | Rämgård, Margareta, Peterson, Pia (2017) Vården som system. Omvårdnad & Äldre, Studentlitteratur, 551-566, ISBN 9789144102795,

  Blomqvist, Kerstin, Edberg, Anna-Karin, Ernsth Bravell, Marie, Wijk, Helle (red./ed.) | Rämgård, Margareta, Wijk, Helle (2017) Platsens betydelse för vården. Omvårdnad & Äldre, Studentlitteratur, 567-580, ISBN 9789144102795,

  Kristoffersen, Nina Jahren, Nortvedt, Finn, Skaug, Eli-Anne, Leksell, Janeth, Källström Karlsson, IngaLill (red./ed.) | Lill, Linda, Rämgård, Margareta (2016) Intersektionalitet i vården. Liber, 465-478, ISBN 9789147114122, (PDF document) (application/pdf)

  Schærström, Anders, Jørgensen, Stig. H, Kistemann, Thomas, Sivertun, Åke (red./ed.) | Rämgård, Margareta (2014) The power of place in the context of pregnancy. Universität Bonn, Institute for Hygiene and Public Health. Bonn, Germany, 47-59, ISBN 978-91-86137-30-4, (PDF document) (application/pdf)

  Schærström, Anders, Jørgensen, Stig. H, Kirsteman, Thomas, Sivertun, Åke (red./ed.) | Rämgård, Margareta (2014) Spaces of Birth in Greenland. Universität Bonn, Institute for Hygiene and Public Health. Bonn, Germany, 95-101, ISBN 978-91-86137-30-4, (PDF document) (application/pdf)

  Schærström, Anders, Jørgensen, Stig H, Kistemann, Thomas, Sivertun, Åke (red./ed.) | Rämgård, Margareta (2014) Geography of the elderly. Universität Bonn, Institute for Hygiene and Public Health. Bonn, Germany, 88-90, ISBN 978-91-86137-30-4, (PDF document) (application/pdf)

  Benzein, Eva, Hagberg, Margareta, Saveman, Britt- Inger (red./ed.) | Rämgård, Margareta (2012) Omvårdnadens geografi och dess betydelse för familjen. Studentlitteratur, 235-246, ISBN 9789144072661,

  Rapporter
  Rämgård, Margareta (2016) INSATS MITHRA : ger stöd och möjlighet att närma sig arbetsmarknaden för den som varit utsatt för våld i nära relationer. FinsamMittSkåne, 34, (Word document) (application/msword)

  Solding, Lotta (red./ed.) | Holmberg, Anna, Rämgård, Margareta, Esbjörnsson, Mattias (2015) Jämlik hälsa : en agenda för att främja innovationer för en bättre och mer jämlik hälsa. Malmö högskola, 36, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta (2015) Utvägen : ett salutogent samverkansprojekt finansierat av Finsam Mitt Skåne - slutrapport. Finsam, 63, (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta (2014) Utvägen : ett salutogent samverkansprojekt : rapport 2 : samverkan i Utvägen. Finsam MittSkåne, 1-37, (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Sundström, Malin, Blomqvist, Kerstin, Petersson, Pia, Rämgård, Margareta, Varland, Linda (2013) Inte samma mall för alla : om vård och omsorgsplanering i samverkan. Forskningsplattformen för utveckling av närsjukvård, Kristianstad University, 35 s., ISSN 1652-9979, (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta (red./ed.) | Rämgård, Margareta (2013) Utvägen : ett salutogent samverkansprojekt finansierat av Finsam MittSkåne. Rapport 1 : deltagarnas upplevelser. FINSAM, 62, (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta, Petersson Pia, Blomqvist, Kerstin (2012) Att vårda i blindo - en forskningsrapport om professioners samverkan i närsjukvården. Kommunförbundet Skåne, 46, ISBN 978-91-89661-52-3, (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta (2011) Terapeutiska landskap i samhällsplaneringen- hållbar utveckling i praktiken. Kommunförbundet Skåne, 87, ISBN 978-91-89661-49-3, (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta, Neimenen Kristofersson, Tuija (2010) "Låt inte spindelväven växa i ditt hjärta" : en forskningscirkel om poesins verkan för sjuksköterskor i palliativ vård. Kommunförbundet Skåne, 68, ISBN 978-91-89661-41-7, ISSN 1404-5419, (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta (2010) Det sexuella rummet : en kunskapsverkstad om sexualitet och samliv i äldreomsorgen. Kommunförbundet Skåne, FoU Skåne, ISBN 978-91-89661-39-4, ISSN 1404-5419,

  Rämgård, Margareta (2010) Närsjukvård : samverkan mellan olika professioner i hemsjukvården. Kommunförbundet Skåne, 87, ISBN 978-91-89661-43-1, ISSN 1404-5419, (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta (2009) Platsens betydelse för dementa : en studie av demensvården i tre skånska kommuner. Kommunförbundet Skåne, 153, ISBN 978-91-89661-38-7, ISSN 1404-5419, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ledamot Advisory Board Kommunförbundet Skåne

  International Collaboration of Participatory Health Research http://www.icphr.org

  Samverkanskoordinator Fakulteten

  Ledamot av samverkansberedningen MAH

blackbox blackbox
MARGARETA RÄMGÅRD
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum MAS 49, F324, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657436
photo of Margareta Rämgård Margareta Rämgård