MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Elisabeth Mangrio
universitetslektor

Elisabeth Mangrio är Leg Sjuksköterska, barnsjuksköterska och lektor på Institutionen för Vårdvetenskap, Malmö Högskola. Hennes forskning fokuserar hälso- och sjukvård för familjer med en migrationsbakgrund, samt hur hälsan ser ut för nyanlända flyktingar i Sverige. Forskningen fokuserar även vården av papperslösa i Sverige.


Kontaktuppgifter

E-post:elisabeth.mangrio@mah.se
Telefon:040-6657657
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, MAS 49, F420
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Tidigare publikationer
Milsa
MILSA 2.0
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Mangrio, Elisabeth, Wremp, Anna, Moghaddassi, Mahnaz, Merlo, Juan, Bramhagen, Ann-Cathrine, Rosvall, Maria (2009) "Antibiotic use among 8-month-old children in Malmö, Sweden - in relation to child characteristics and parental sociodemographic, psychosocial and lifestyle factors" Pediatrics, article 31, BioMed Central, ISSN 1471-2431, DOI [länk],
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Elisabeth Mangrio är barnsjuksköterska och adjunkt vid institutionen för vårdvetenskap. Hennes avhandling fokuserar på hur tidiga livsfaktorer hos barnet samt socioekonomiska faktorer hos föräldrarna, påverkar barnets hälsa i tidiga år. Pågående forskning fokuserar på kultur i olika kontexter såsom kultur i vården bland personer med demens och hur en migrationsbakgrund påverkar upplevelsen av den vård som ges inom barnhälsovården.

blackbox blackbox
ELISABETH MANGRIO
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum MAS 49, F420, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657657
Elisabeth Mangrio