MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Elisabeth Mangrio
universitetslektor

Elisabeth Mangrio är Leg Sjuksköterska, barnsjuksköterska och lektor på Institutionen för Vårdvetenskap, Malmö Högskola. Hennes forskning fokuserar hälso- och sjukvård för familjer med en migrationsbakgrund, samt hur hälsan ser ut för nyanlända flyktingar i Sverige. Forskningen fokuserar även vården av papperslösa i Sverige.


Forskningscenter

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:elisabeth.mangrio@mau.se
Telefon:040-6657657
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F420
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Tidigare publikationer
Milsa
MILSA 2.0
MILSA
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Mangrio, Elisabeth, Slobodan, Zdravkovic, Carlson, Elisabeth (2018) "A qualitative study of refugee families’ experiences of the escape and travel from Syria to Sweden" BMC Research Notes;594, BioMed Central, ISSN 1756-0500, DOI [länk], (File) (application/octet-stream)

  Athley, Hanna, Binder, Li, Mangrio, Elisabeth (2018) "Nurses’ Experiences of Working with HIV Prevention : A Qualitative Study in Tanzania" Journal of the association of nurses in aids care;1, Elsevier, ISSN 1055-3290, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Mangrio, Elisabeth, Persson, Karin, Bramhagen, Ann-Cathrine (2018) "Sociodemographic, physical, mental and social factors in the cessation of breastfeeding before 6 months : a systematic review" Scandinavian Journal of Caring Sciences;2, 451-465, Nordic College of Caring Science, ISSN 1471-6712, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Mangrio, Elisabeth, Carlson, Elisabeth, Zdravkovic, Slobodan (2018) "Understanding experiences of the Swedish health care system from the perspective of newly arrived refugees" BMC Research Notes;11, DOI [länk], (File) (application/octet-stream)

  Mangrio, Elisabeth, Zdravkovic, Slobodan (2018) "Crowded living and its association with mental ill-health among recently-arrived migrants in Sweden: a quantitative study" BMC Research Notes;, BioMed Central, ISSN 1756-0500, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sandblom, Maria, Mangrio, Elisabeth (2017) "The experience of nurses working within a volontary network : a qualitative study of health care for undocumented migrants" Scandinavian journal of caring science;2, 285-292, Wiley, ISSN 0283-9318, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Mangrio, Elisabeth, Sjögren Forss, Katarina (2017) "Refugees’ experiences of healthcare in the host country: a scoping review" BMC Health Services Research;17:814, 1-16, BioMed Central, ISSN 1472-6963, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Mangrio, Elisabeth, Persson, Karin (2017) "Immigrant parents’ experience with the Swedish child health care system : A qualitative study" BMC Family Practice;32, 32, BioMed Central, ISSN 1471-2296, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta, Carlson, Elisabeth, Mangrio, Elisabeth (2016) "Strategies for diversity : The work of medical clowns in dementia care for the elderly : an ethnographic study" BMC Geriatrics;16, 152, BMC, ISSN 1471-2318, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Mangrio, Elisabeth, Wremp, Anna, Moghaddassi, Mahnaz, Merlo, Juan, Bramhagen, Ann-Cathrine, Rosvall, Maria (2009) "Antibiotic use among 8-month-old children in Malmö, Sweden - in relation to child characteristics and parental sociodemographic, psychosocial and lifestyle factors" Pediatrics, article 31, BioMed Central, ISSN 1471-2431, DOI [länk],
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Elisabeth Mangrio är barnsjuksköterska och lektor vid institutionen för vårdvetenskap. Hennes avhandling fokuserar på hur tidiga livsfaktorer hos barnet samt socioekonomiska faktorer hos föräldrarna, påverkar barnets hälsa i tidiga år. Pågående forskning fokuserar på kultur i olika kontexter såsom kultur i vården bland personer med demens och hur en migrationsbakgrund påverkar upplevelsen av den vård som ges inom barnhälsovården.

blackbox blackbox
ELISABETH MANGRIO
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F420, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657657
Elisabeth Mangrio