MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Emilia Frölich
doktorand

Mitt forskningsprojekt handlar om hur historia speglas och reproduceras inom reggaekulturen i Sverige. Fokus ligger på att studera hur det kulturella användandet av historia är relaterat till olika maktordningar och identitetsprocesser.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:emilia.frolich@mau.se
Telefon:040-6658209
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
EMILIA FRÖLICH
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6658209
photo of Emilia Frölich Emilia Frölich