MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Emilia Frölich
doktorand

citat Identitet, politik och historia inom reggaekulturen i Sverige citat

Mitt forskningsprojekt handlar om hur historia speglas och reproduceras inom reggaekulturen i Sverige. Fokus ligger på att studera hur det kulturella användandet av historia är relaterat till olika maktordningar och identitetsprocesser.


Kontaktuppgifter

E-post:emilia.frolich@mau.se
Telefon:040-6658209
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
EMILIA FRÖLICH
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6658209
photo of Emilia Frölich Emilia Frölich