MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fredrik Hansson
bitr/vice prefekt/universitetslektor

Fredrik Hansson är fil. dr i Svenska med didaktisk inriktning. Avhandlingen På jakt efter språk (2011) handlade om hanteringen av språkvetenskapliga begrepp i gymnasieskolans svenskämne. Pågående forskning handlar om genrepedagogik och ämneskonceptioner, om bernsteinsk analys, om lärares hantering av klassrumssituationer och om elevers uppfattning av olika typer av stöttning (scaffolding).


Kontaktuppgifter

E-post:fredrik.hansson@mau.se
Telefon:040-6657207
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B335
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Synlighet i undervisningen - vad är det?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Hansson, Fredrik (2011) På jakt efter språk : om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne. Lärarutbildningen, Malmö högskola, 239, ISBN 978-91-86295-11-0, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Hansson, Fredrik (2009) Tala om text. Om gymnasieelevers metaspråk i gruppsamtal. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 146, ISBN 978-91-976140-7-8, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Chrystal, Judith-Ann, Lim Falk, Maria (red./ed.) | Hansson, Fredrik (2013) "Genrepedagogik på svenska : en fiffig metod?" (peer-review paper) 70-78, Stockholm University, Faculty of Humanities, ISBN 91-86762-69-9, ISSN 1651-9132, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
FREDRIK HANSSON
BITR / VICE PREFEKT / UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B335, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657207
photo of Fredrik Hansson Fredrik Hansson