MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fredrik Hansson
bitr/vice prefekt/universitetslektor

Fredrik Hansson är fil. dr i Svenska med didaktisk inriktning. Avhandlingen På jakt efter språk (2011) handlade om hanteringen av språkvetenskapliga begrepp i gymnasieskolans svenskämne. Pågående forskning handlar om genrepedagogik och ämneskonceptioner, om bernsteinsk analys, om lärares hantering av klassrumssituationer och om elevers uppfattning av olika typer av stöttning (scaffolding).


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för kultur-språk-medier pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:fredrik.hansson@mau.se
Telefon:040-6657207
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B335
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Synlighet i undervisningen - vad är det?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Hansson, Fredrik (2011) På jakt efter språk : om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne. Lärarutbildningen, Malmö högskola, 239, ISBN 978-91-86295-11-0, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Hansson, Fredrik (2009) Tala om text. Om gymnasieelevers metaspråk i gruppsamtal. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 146, ISBN 978-91-976140-7-8, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Chrystal, Judith-Ann, Lim Falk, Maria (red./ed.) | Hansson, Fredrik (2013) "Genrepedagogik på svenska : en fiffig metod?" (peer-review paper) 70-78, Stockholm University, Faculty of Humanities, ISBN 91-86762-69-9, ISSN 1651-9132, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
FREDRIK HANSSON
BITR / VICE PREFEKT / UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B335, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657207
photo of Fredrik Hansson Fredrik Hansson