MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sven Packmohr
universitetslektor

Sven Packmohr är universitetslektor på institutionen för Medieteknik och produktutveckling. Hans forskningsintressen är ekonomi, företagsekonomi.


Kontaktuppgifter

E-post:sven.packmohr@mau.se
Telefon:040-6657791
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

Industry 4.0: Adoption - Acceptance - Success
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Leckner, Sara, Packmohr, Sven, Spikol, Daniel (2015) "Creating innovation : reflecting on the MEDEA studio at Malmö University" eLearning Papers;, 61-65, openeducationeuropa.eu, ISSN 1887-1542, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Packmohr, Sven (2014) "Testing the perception of constructive alignment experiences by students of a case course" International Journal of Case Method Research & Application;1, 9-18, The World Association for Case Method Research & Application, ISSN 1554-7752,

  Artiklar
  Packmohr, Sven (2013) "Promotion als Hinderungsgrund für einen Einstieg in die Wirtschaft?" These : Zeitschrift des Dokorandennetzwerks Thesis e.V.;89, 14-15, Thesis e.V., ISSN 1434-1131, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
SVEN PACKMOHR
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , , Malmö

			
work 040-6657791
photo of Sven Packmohr Sven Packmohr