MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Pouran Djampour
universitetsadjunkt

Djampour är statsvetare och doktor i socialt arbete. Hennes forskningsintressen berör etnografi, migration, postkoloniala teori- och metodologibildningar med intresse för att förstå hur gränser och gränssättningar präglar människors vardagsliv samt hur gränser omförhandlas.

2018 disputerade Djampour med avhandlingen "Borders Crossing Bodies - The stories of eight youth with experience of migrating".

Undervisning: Djampour är kursansvarig för kursen "Migration och Socialt arbete" som ingår i socionomprogrammet samt i masterprogrammet i socialt arbete. Hon har även erfarenhet av att handleda samt examinera B- och C-uppsatser.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:pouran.djampour@mau.se
Telefon:040-6658722
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lind, Jacob, Djampour, Pouran, Sager, Maja, Söderman, Emma, Nordling, Vanna, Mulinari, Diana, Neergard, Anders, Pull, Emil, Keshavarz, Mahmoud, Montesino, Norma, Lundberg, Anna, Ascher, Henry, Cuadra, Carin, Farahani, Fataneh, Wikström, Hanna, Khosravi, Shahram, Selberg, Niklas, Holgersson, Helena, Knezevic, Zlatana, Persdotter, Maria, Moksnes, Heidi, Wahlström Smith, Åsa, Öberg, Klara, Herbert, Mikaela, Selberg, Rebecca, Sigvardsdotter, Erika, Grander, Martin, Claesson, Ragnhild, Stretmo, Live, Hansen, Christina, Jerve Ramsøy, Ingrid, Spång, Mikael, Staaf, Annika, Tsoni, Ioanna, Mc Glinn, Malin, Elsrud, Torun, Eliassi, Barzoo, Molina, Irene, Aracena, Paula, Herz, Marcus, Lalander, Philip, Mulinari, Paula, Kalm, Sara (2016) "Jakt på papperslösa gör oss till en polisstat" Svenska Dagbladet;2016-10-04, Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, URL [länk],

  Avhandling
  Djampour, Pouran (2018) Borders crossing bodies : the stories of eight youth with experience of migrating. Malmö university, Faculty of Health and Society, 317, ISBN 9789171049148, 9789171049155, ISSN 1653-5383, DOI [länk], . (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Djampour, Pouran (2013) "We need to end racism now - period" Institute of Race Relations News;, Institute of Race Relations, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Sager, Maja, Holgersson, Helena, Öberg, Klara (red./ed.) | Djampour, Pouran, Söderman, Emma (2016) Asylstafetten och No Border Musical. Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar;, Bokförlaget Daidalos, ISBN 9789171734914,

  Fernández, Florencia, Awil, Fatima, Svensson, Maria, Kullving, Linus (red./ed.) | Djampour, Pouran, Söderman, Emma (2016) Politisk organisering i en tid av ökad migrationskontroll. Tillsammans gör vi politik : en bok av Tyfon, Tyfon, 59-69, ISBN 978-91-639-1061-6,

  Konferensbidrag
  Djampour, Pouran (2017) "[Key note] The urgency of many storytellers and dreams" Non-Citizen: Film, art and exile, (other)

  Djampour, Pouran, Söderman, Emma (2016) "Aktivism och forskning" Vår rasistiska samtid och antirasistiska framtid, (other)

  Djampour, Pouran, Söderman, Emma (2016) "Asylum rally and no border musical : The making of political agency" MIA Conference: International Conference on Migration, Irregularisation and Activism - Challenging Contemporary Border Regimes, Racism and Subordination, (other)

  Djampour, Pouran, Söderman, Emma | García Castaño, Francisco Javier, Megías Megías, Adelaida, Ortega Torres, Jennifer (red./ed.) (2015) "The asylum relay and the no border musical - doing of politics" Actas del VIII Congreso sobre Migraciones Internacionales en España; VIII Congreso Migraciones Internacionales en España, Universidad de Granada, Instituo de Migraciones, ISBN 978-84-921390-4-0, (PDF document) (application/pdf)

  Djampour, Pouran (2014) "A methodological and political discussion on research with refugee youth" PROVIR Conference. Exceptional welfare: Dilemmas in/of irregular migration, (other)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Debattartikel i ETC (2016.06.16) "200 migrationsforskare: Vi protesterar mot Sveriges nya asylpolitik"

  Konferenspresentation, Sommarakademin 2013, Malmö, tillsammans med Carin Björngren Cuadra

  Pristagare av Malmö universitets samverkanspris 2013 tillsammans med Philip Lalander, Marcus Herz, Johan Nordgren & Enrique Pérez

blackbox blackbox
POURAN DJAMPOUR
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6658722
photo of Pouran Djampour Pouran Djampour