MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Pouran Djampour
doktorand

citat Hur kan vi förstå levda gränser, som både inkluderar och exkluderar de unga i deras vardagsliv? citat
Djampour doktorerar sedan december 2012 på institutionen för socialt arbete. Hennes forskningsprojekt handlar om ensamkommande ungas erfarenheter i Sverige kopplat till deras livsbiografier. Studien görs utifrån ett etnografiskt tillvägagångssätt med interagerande metoder. Hon tar avstamp i feministiska och antirasistiska teori- och metodologibildningar för att förstå hur gränser och gränssättningar präglar de ungas vardagsliv.

Kontaktuppgifter

E-post:pouran.djampour@mah.se
Telefon:040-66 58722
Besöksadress: Citadellsvägen 7, G8: Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Antologibidrag
  Sager, Maja, Holgersson, Helena, Öberg, Klara (red./ed.) | Djampour, Pouran, Söderman, Emma (2016) Asylstafetten och No Border Musical. Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar;, Bokförlaget Daidalos, ISBN 9789171734914,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Djampour, Pouran (2011). Transit - Gate Keeping Unaccompanied Refugee Children : Examining frontline bureaucrats’ discretion and their perception of transit activities in the Swedish welfare system. Lund University

  Djampour, Pouran (2013). "We need to end racism now - period" Institute of Race Relations

  Söderman, Emma; Djampour, Pouran (2016). "Politisk organisering i en tid av ökad migrationskontroll" i Fernández; Awil; Svensson; Kullving (red) "Tillsammans gör vi politik - En bok av Tyfon", Malmö: Exakta ISBN 978-91-639-1061-6

  Debattartikel i ETC (2016.06.16) "200 migrationsforskare: Vi protesterar mot Sveriges nya asylpolitik"

  Debattartikel i Svd (2016.10.03) "Jakt på papperslösa gör oss till en polisstat"

blackbox blackbox
POURAN DJAMPOUR
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö högskola 
Hälsa och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Gäddan8, rum G8: Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-66 58722
photo of Pouran Djampour Pouran Djampour