MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Pouran Djampour
doktorand

citat Hur kan vi förstå levda gränser, som både inkluderar och exkluderar de unga i deras vardagsliv? citat

Djampour doktorerar sedan december 2012 på institutionen för socialt arbete. Hennes forskningsprojekt handlar om personer som någon gång definierats som ensamkommande barn och deras erfarenheter i Sverige kopplat till deras livsbiografier. Studien görs utifrån ett etnografiskt tillvägagångssätt med interagerande metoder. Hon tar avstamp i feministiska och postkoloniala teori- och metodologibildningar för att förstå hur gränser och gränssättningar präglar de ungas vardagsliv.


Kontaktuppgifter

E-post:pouran.djampour@mah.se
Telefon:040-6658722
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan 8, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lind, Jacob, Djampour, Pouran, Sager, Maja, Söderman, Emma, Nordling, Vanna, Mulinari, Diana, Neergard, Anders, Pull, Emil, Keshavarz, Mahmoud, Montesino, Norma, Lundberg, Anna, Ascher, Henry, Cuadra, Carin, Farahani, Fataneh, Wikström, Hanna, Khosravi, Shahram, Selberg, Niklas, Holgersson, Helena, Knezevic, Zlatana, Persdotter, Maria, Moksnes, Heidi, Wahlström Smith, Åsa, Öberg, Klara, Herbert, Mikaela, Selberg, Rebecca, Sigvardsdotter, Erika, Grander, Martin, Claesson, Ragnhild, Stretmo, Live, Hansen, Christina, Jerve Ramsøy, Ingrid, Spång, Mikael, Staaf, Annika, Tsoni, Ioanna, Mc Glinn, Malin, Elsrud, Torun, Eliassi, Barzoo, Molina, Irene, Aracena, Paula, Herz, Marcus, Lalander, Philip, Mulinari, Paula, Kalm, Sara (2016) "Jakt på papperslösa gör oss till en polisstat" Svenska Dagbladet;2016-10-04, Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, URL [länk],

  Avhandling
  Djampour, Pouran (2018) Borders crossing bodies : the stories of eight youth with experience of migrating. Malmö university, Faculty of Health and Society, 317, ISBN 9789171049148, 9789171049155, ISSN 1653-5383, DOI [länk], . (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Sager, Maja, Holgersson, Helena, Öberg, Klara (red./ed.) | Djampour, Pouran, Söderman, Emma (2016) Asylstafetten och No Border Musical. Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar;, Bokförlaget Daidalos, ISBN 9789171734914,

  Fernández, Florencia, Awil, Fatima, Svensson, Maria, Kullving, Linus (red./ed.) | Djampour, Pouran, Söderman, Emma (2016) Politisk organisering i en tid av ökad migrationskontroll. Tillsammans gör vi politik : en bok av Tyfon, Tyfon, 59-69, ISBN 978-91-639-1061-6,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Djampour, Pouran (2011). Transit - Gate Keeping Unaccompanied Refugee Children : Examining frontline bureaucrats’ discretion and their perception of transit activities in the Swedish welfare system. Lund University

  Djampour, Pouran (2013). "We need to end racism now - period" Institute of Race Relations

  Debattartikel i ETC (2016.06.16) "200 migrationsforskare: Vi protesterar mot Sveriges nya asylpolitik"

  Debattartikel i Svd (2016.10.03) "Jakt på papperslösa gör oss till en polisstat"

blackbox blackbox
POURAN DJAMPOUR
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan 8, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6658722
photo of Pouran Djampour Pouran Djampour