MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Pouran Djampour
doktorand

citat Hur kan vi förstå levda gränser, som både inkluderar och exkluderar de unga i deras vardagsliv? citat

Djampour doktorerar sedan december 2012 på institutionen för socialt arbete. Hennes forskningsprojekt handlar om personer som någon gång definierats som ensamkommande barn och deras erfarenheter i Sverige kopplat till deras livsbiografier. Studien görs utifrån ett etnografiskt tillvägagångssätt med interagerande metoder. Hon tar avstamp i feministiska och postkoloniala teori- och metodologibildningar för att förstå hur gränser och gränssättningar präglar de ungas vardagsliv.


Kontaktuppgifter

E-post:pouran.djampour@mah.se
Telefon:040-6658722
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan 8, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Antologibidrag
  Sager, Maja, Holgersson, Helena, Öberg, Klara (red./ed.) | Djampour, Pouran, Söderman, Emma (2016) Asylstafetten och No Border Musical. Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar;, Bokförlaget Daidalos, ISBN 9789171734914,

  Fernández, Florencia, Awil, Fatima, Svensson, Maria, Kullving, Linus (red./ed.) | Djampour, Pouran, Söderman, Emma (2016) Politisk organisering i en tid av ökad migrationskontroll. Tillsammans gör vi politik : en bok av Tyfon, Tyfon, 59-69, ISBN 978-91-639-1061-6,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Djampour, Pouran (2011). Transit - Gate Keeping Unaccompanied Refugee Children : Examining frontline bureaucrats’ discretion and their perception of transit activities in the Swedish welfare system. Lund University

  Djampour, Pouran (2013). "We need to end racism now - period" Institute of Race Relations

  Debattartikel i ETC (2016.06.16) "200 migrationsforskare: Vi protesterar mot Sveriges nya asylpolitik"

  Debattartikel i Svd (2016.10.03) "Jakt på papperslösa gör oss till en polisstat"

blackbox blackbox
POURAN DJAMPOUR
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan 8, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6658722
photo of Pouran Djampour Pouran Djampour