MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Patrik Berander
universitetslektor

Patrik Berander är universitetslektor i Datavetenskap. Patrik har en doktorsexamen i Programvaruteknik från Blekinge Tekniska Högskola, där han genomförde sin forskning i samarbete med Ericsson i Karlskrona. Patrik har även en bakgrund som affärsutvecklare, produktchef och utvecklingsansvarig från TeliaSonera. För närvarande är Patrik samverkansansvarig på Fakulteten för Teknik & Samhälle som innehåller Institutionen för Medieteknik och Produktutveckling samt Institutionen för Datavetenskap.

Kontaktuppgifter

E-post:patrik.berander@mah.se
Telefon:040-66 57622
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
PATRIK BERANDER
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Teknik och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57622
photo of Patrik Berander Patrik Berander