MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mimmi Bissmont
doktorand

Jag är industridoktorand på Urbana studier och mitt forskningsområde är avfallshantering ur hushållens perspektiv. Jag är intresserad av hur det kan bli enklare att leva hållbart, speciellt ur ett resursförbrukningsperspektiv.


Fakulteter och institutioner

Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:mimmi.bissmont@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 8, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
MIMMI BISSMONT
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara, Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
photo of Mimmi Bissmont Mimmi Bissmont