MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Mimmi Bissmont
doktorand

citat Hur kan vi leva med hållbart och förbruka färre resurser? citat
Jag är industridoktorand på Urbana studier och mitt forskningsområde är avfallshantering ur hushållens perspektiv. Jag är intresserad av hur det kan bli enklare att leva hållbart, speciellt ur ett resursförbrukningsperspektiv.

Kontaktuppgifter

E-post:mimmi.bissmont@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 8, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
MIMMI BISSMONT
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
photo of Mimmi Bissmont Mimmi Bissmont