MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mimmi Bissmont

citat Hur kan vi leva med hållbart och förbruka färre resurser? citat

Jag är industridoktorand på Urbana studier och mitt forskningsområde är avfallshantering ur hushållens perspektiv. Jag är intresserad av hur det kan bli enklare att leva hållbart, speciellt ur ett resursförbrukningsperspektiv.


Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe: