MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Rebecka Söderberg
doktorand

Jag är doktorand i Internationell migration och etniska relationer (IMER) vid Institutionen för Globala politiska studier (GPS). Jag har en master i Europeisk etnologi från Köpenhamns Universitet. Jag arbetar i forskningsprojektet SEGMIX vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Jag undersöker olika föreställningar om, erfarenheter av och hantering av segregation och diversitet i politik och i vardagsliv, i Sverige och i Danmark.


Forskningscenter

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:rebecka.soderberg@mau.se
Telefon:040-6657916
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:0707-737052
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
REBECKA SÖDERBERG
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum Niagara, , Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657916 cell 0707-737052
photo of Rebecka Söderberg Rebecka Söderberg