MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Magnus Bergman
doktorand

citat Pågående avhandlingsprojekt berör de roller som det förflutna kan fortsätta att spela i en senare samtid, samt hur ett uppfattat gemensamt förflutet kan verka för att skapa och vidmakthålla en kollektiv identitet. Studieobjekt är den svenska adeln under perioden följande det svenska ståndssamhällets upplösning vid 1800-talets mitt. citat

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:magnus.bergman@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C422
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
MAGNUS BERGMAN
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, C422, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
Magnus Bergman