MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Catrin Stensson
doktorand/universitetsadjunkt

Kontaktuppgifter

E-post:catrin.stensson@mau.se
Telefon:040-6658244
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C239
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Stensson, Catrin (2017) "Vad kännetecknar matematikundervisning i förskola? Textanalys av förskollärares och chefers skriftliga tankar år 2016" , 66, Malmö högskola/Lärande och samhälle, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Vallberg Roth, Ann-Christine, Holmberg, Ylva, Palla, Linda, Stensson, Catrin, Löf, Camilla (2019) Undervisning och sambedömning i förskola : Förskollärares och chefers skriftliga beskrivningar. Malmö universitet, (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Holmberg, Ylva, Palla, Linda, Stensson, Catrin, Löf, Camilla (2019) Flerstämmig didaktisk modellering i förskolan. (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Aasa, Sverker, Ekberg, Jan-Eric, Holmberg, Ylva, Sjöström, Jesper, Stensson, Catrin (2019) Vad kan känneteckna undervisning och sambedömning i förskola? Förskollärares och chefers/rektorers skriftliga beskrivningar år 2018. Malmö universitet, (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Holmberg, Ylva, Palla, Linda, Stensson, Catrin, Tallberg Broman, Ingegerd | Vallberg Roth, Ann-Christine (red./ed.) (2018) Undervisning och sambedömning i förskola : Förskollärares och chefers skriftliga beskrivningar år 2016. Malmö universitet, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
CATRIN STENSSON
DOKTORAND / UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för barndom, utbildning och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, C239, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658244
Catrin Stensson