MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Christian Norefalk
doktorand

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för barn – unga – samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:christian.norefalk@mau.se
Telefon:040-6657456
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, F208
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Lärande i mångkulturella samhällskontexter
blackbox blackbox
CHRISTIAN NOREFALK
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, F208, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657456
Christian Norefalk