MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Josef Chaib
utredare

Josef arbetar som utredare på Universitetskansliet med frågor kring bl.a. planering, uppföljning och kvalitet.

Josef har ett generellt intresse för offentlig förvaltning och styrning, i såväl teori som praktik, och har tidigare erfarenhet av arbete inom kommunal förvaltning.

Josef har en Pol. mag. i statsvetenskap från Lunds universitet, och en doktorsexamen i statsvetenskap från Malmö och Lunds universitet. Josef disputerade 2018 på avhandlingen "Evidence, Expertise and 'Other' Knowledge – Governing Welfare Collaboration" om samverkan kring barn och unga och hur olika typer av kunskap styr välfärdssamverkan.


Kontaktuppgifter

E-post:josef.chaib@mau.se
Telefon:040-6657762
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
JOSEF CHAIB
UTREDARE
graybackground
Malmö högskola
Gemensamt verksamhetsstöd
Universitetskansliet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657762
www.mah.se
photo of Josef Chaib Josef Chaib