MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Josef Chaib
doktorand

citat Jag har ett intresse för offentlig förvaltning och politisk styrning, i såväl teori som praktik. citat
Josefs avhandlingsprojekt handlar om samverkan inom offentlig förvaltning, med fokus på hur samverkansprojekt inom välfärdssektorn styrs i praktiken. Teoretiskt rör projektet relationer och organisering av offentliga verksamheter, tjänstemanna- och politikerroller, såväl som makt och politik i offentlig förvaltning. Empiriskt studeras hur tjänstemän på lokal nivå samverkar kring utsatta barn och unga. De huvudsakliga metoderna är observationer, intervjuer och dokumentstudier. Avhandlingsprojektet är del av ett större projekt om samverkan inom offentlig förvaltning, som involverar forskare vid Malmö högskola och Lunds universitet och som är finansierat av Vetenskapsrådet. Josef har ett generellt intresse för offentlig förvaltning och styrning, i såväl teori som praktik, och har tidigare erfarenhet av arbete inom kommunal förvaltning. Josef har en Pol. mag. i statsvetenskap från Lunds universitet, dit han fortfarande är knuten som forskarstuderande.

Kontaktuppgifter

E-post:josef.chaib@mah.se
Telefon:040-66 57762
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
JOSEF CHAIB
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  NI, rum NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57762
www.mah.se
photo of Josef Chaib Josef Chaib