MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Marcus Herz
docent

Marcus Herz, fil.dr., arbetar som forskare och lektor i socialt arbete och är verksam i forskargruppen Social utsatthet i socialt arbete (SUSA) vid institutionen för socialt arbete. Herz huvudsakliga forskning handlar om olika aspekter av maktpositioner kopplade till det sociala arbetet, samt hur det sociala arbetet på olika sätt kan utvecklas i relation till makt, kön och etnicitet. Han disputerade 2012 vid Örebro Universitet på avhandlingen "Från ideal till ideologi - konstruktioner av kön och etnicitet inom socialtjänsten och har publicerats inom områden som kön och genus, maskulinitet, kritiskt socialt arbete, ungdomskultur och segregation/utanförskap. Marcus Herz har socionomexamen från Göteborgs universitet och har tidigare arbetat inom socialtjänsten.

Kontaktuppgifter

E-post:marcus.herz@mah.se
Telefon:040-66 58761
Besöksadress: Citadellsvägen 7, G8: Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • EUMargins – inklusion och exklusion bland unga personer med invandrarbakgrund Juni 2009 – November 2010 Scientific Assistant Göteborgs Universitet Chair: Katrine Fangen, University of Oslo Med medel från EU, sjunde ramprogrammet (FP7/2007–2013) n° 217524.

  Medverkat i SOU2014:6 Män och Jämställdhet, med ansvar för forskningsöversikt om män och social utsatthet

  Externa uppdrag 2013-04-11 Öppen gästföreläsning för praktikhandledare vid Örebro Universitet. Från ideal till ideologi. 2013-02-27 Föredrag FORSA-Mitt, Örebro. Från ideal till ideologi. 2012-12-02 Gästföreläsning forskarseminariet Socialt arbete i förändring, Malmö Högskola. Kritiskt socialt arbete. 2011-04-14 Föredrag Lerum Kommun, Utvecklingsdagar. Kön och evidens inom socialt arbete. 2010-10-12 Föredrag Fagersta Kommun, Jämställd livstid i Fagersta. Kön och Evidens inom Socialt Arbete. 2010-09-23 Föredrag Umeå Socialtjänst, jämställdhetsdag. Kön och Evidens inom Individ- och Familjeomsorg. 2009-11-16 Gästföreläsare Folkhälsovetenskapliga programmet vid Göteborgs Universitet. Men and masculinities in public health.

  Reviewer för tidsskrifterna Nordic Social Work Research och Advances in Social Work

blackbox blackbox
MARCUS HERZ
DOCENT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö högskola 
Hälsa och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Gäddan8, rum G8: Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-66 58761
www.mah.se
photo of Marcus Herz Marcus Herz