MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Marcus Herz
universitetslektor

Marcus Herz, fil.dr. och docent i socialt arbete är verksam i forskargruppen Social utsatthet i socialt arbete (SUSA) vid institutionen för socialt arbete. Herz huvudsakliga forskning handlar om olika aspekter av maktpositioner kopplade till det sociala arbetet, samt hur det sociala arbetet på olika sätt kan utvecklas i relation till makt, kön och etnicitet. Han disputerade 2012 vid Örebro Universitet på avhandlingen "Från ideal till ideologi - konstruktioner av kön och etnicitet inom socialtjänsten och har publicerats inom områden som kön och genus, maskulinitet, kritiskt socialt arbete, ungdomskultur och segregation/utanförskap. Marcus Herz har socionomexamen från Göteborgs universitet och har tidigare arbetat inom socialtjänsten.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:marcus.herz@mau.se
Telefon:040-6658761
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Publikationer
blackbox blackbox
MARCUS HERZ
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6658761
www.mah.se
photo of Marcus Herz Marcus Herz