MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sabina Jallow
universitetsadjunkt

Sabina Jallow arbetar med forskningsprojektet "En massa ställen på samma plats: Om stadsdelsomvandling och dialog med fotografi som pedagogiskt möte och kommunikativ polyfon metod". Projektet startade i september 2018 och syftar till att undersöka vilka röster som producerar och skulle kunna producera Rosengård. Projektet arbetar med visuell metod med stöd i den fotografiska bilden samt i fotografiska praktiker och startar i frågor som: -Kanske upprätthåller medborgardrivna initiativ egna ställen i Rosengård? -Skulle dessa kunna synliggöras med hjälp av visuella metoder och pedagogiska möten kring fotografier eller fotograferande? -Vad händer när processen "Amiralsstaden" blir mer och mer dominant? -Kommer det medborgardrivna i Rosengård att behöva, eller känna behov av, att flytta på sig? -Vart tar i så fall det platsspecifika som utvecklats i Rosengård vägen när "Amiralsstaden" förändrar vad platsen ska vara? -Vilka parallella narrativ skulle kunna förtydligas och lyftas fram med hjälp av visuella metoder och pedagogiska möten kring fotografier eller fotograferande? Studien är del av forskarplattformen "Rosengård – värden och utmaningar i skuggan av en stadsutvecklingsprocess", som drivs av Jonas Alwall med flera, inom en ämnesram av arkitektur, samhällsplanering, organisering, urbansociologi och etnologi. Plattformen fokuserar inte på stadsutvecklingsprocessen "Amiralstaden" som sådant utan på ett stadsområde som primärt inte ingår i exploateringsområdet men som finns i dess marginaler. Konkret handlar det om effekterna på området Rosengård – som befintlig byggd miljö och livsvärld för människor i en ofta marginell och socioekonomiskt utsatt position – av att befinna sig i anslutning till ett av staden prioriterat utvecklingsområde.

Sabina är även del av forskningsprojektet "TELE_SCOPE" som drivs av Emma Nilsson vid Arkitekturskolan, LTH. Projektet ska arbeta med att undersöka hur arkitekturfotografiet kan utvecklas för att bättre beskriva arkitekturens roll i ett levt sammanhang och hur fotografiet kan användas som redskap i en arkitektonisk gestaltningsprocess. Vägledande för projektet är två fundamentala frågor: - Hur kan fotografiet användas som instrument för att förstå arkitekturens roll i ett levt vardagssammanhang? - Hur kan fotografi användas för att tänka på arkitektur som ännu inte finns? En viktig del i projektet är att utforska och utveckla en arkitekturfotografiets metodologi som tar sig tre olika uttryck: fotoarkeologi, foto-antropologi och foto-arkitektur.

Sabina har tidigare varit ansvarig för kandidatprogramet "Arkitektur, visualisering och kommunikation" vid institutionen för Urbana studier, Malmö universitet. Sabina är utbildad landskapsarkitekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning och vid universitetet i Venedig (IUAV), institutionen för Konst & design. Sabina har arbetat som föreläsare och forskningsassistent sedan 2006. Hon har också varit inblandad i utställningspedagogik, konstprojekt och trädvård med ett speciellt intresse för beskärning av päron- och äppelträd.


Kontaktuppgifter

E-post:sabina.jallow@mau.se
Telefon:040-6657656
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 7, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
SABINA JALLOW
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara, Plan 7, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657656
photo of Sabina Jallow Sabina Jallow