MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sabina Jallow
universitetsadjunkt

Sabina Jallow arbetar som landskapsarkitekt. Just nu är Sabina programansvarig för kandidatprogramet Arkitektur , visualisering och kommunikation vid institutionen för Urbana studier , Malmö högskola. ------------ ------------ ------------ ------------ Sabina är utbildad vid Svenska Lantbruksuniversitet (SLU ) , Institutionen för Landskapsarkitektur , planering och förvaltning och vid universitetet i Venedig ( IUAV ) , institutionen för Konst & design. ------------ ------------ ------------ ------------ Sabina har arbetat som föreläsare , varit doktorand och forskningsassistent sedan 2006. Hon har också varit inblandad i utställningspedagogik, konstprojekt och trädvård med ett speciellt intresse för beskärning päron och äppelträd. ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ MER OM KANDIDATPROGRAMMET: ARKITEKTUR, VISUALISERING & KOMMUNIKATION URBANA STUDIER, MALMÖ HÖGSKOLA 3-ÅRIGT KANDIDATPROGRAM • 53 UTBILDNINGSPLATSER

------------ ------------ ------------ ------------ VAD INGÅR I UTBILDNINGEN? Vi beskriver och visualiserar byggd miljö. Planer, ritningar och gestaltningsuppdrag görs för att studenterna ska förstå hur arkitekter och stadsplanerare arbetar. Vi gör arkitektur för att på bästa sätt kunna kommunicera arkitekturfrågor och bidra till samverkan i byggprocessen. I utbildningen ingår att träna på att granska byggd miljö med hjälp av arkitekturteori och urbansociologi. Utbildningen fokuserar på praktiskt arbete med att göra visuella beskrivningar av byggd miljö samt praktiskt arbete i projektledning. Studenterna ska arbeta mellan vedertagna praktiker och över professionsgränser. Utbildningen utgår från ställningstagandet att fler än de som är utbildade till arkitekter och stadsplanerare ska kunna delta i samtal om vår gemensamma byggda miljö.

------------ ------------ ------------ ------------ VILKEN ÄR STUDENTERNAS STÖRSTA UTMANING? Studenterna ska kunna ta ett helhetsgrepp om all byggd miljö och hur den byggda miljön påverkar hur vi lever i staden. För att kommunicera arkitekturfrågor måste studenterna vara både teoretiskt och praktiskt drivna. Hur vår miljö är byggd är av stor betydelse för hur livet i staden kan bli. Därför är beslut som rör gestaltning också politiska. Det är en stor utmaning att belysa hur beslut om den byggda miljön även är politiska beslut.

------------ ------------ ------------ ------------ VILKEN ÄR UTBILDNINGENS STÖRSTA KVALITET? Vi är den enda utbildningen om byggd miljö som finns i ett flervetenskapligt sammanhang. Vi som undervisar är utbildade som arkitekt, arkitekturteoretiker, landskapsarkitekt, 3D-visualiserare, grafisk formgivare, produktdesigner, urbansociolog, humanekolog, psykolog, dramapedagog, jurist, kulturproducent och konstnär. Våra studenter är särskilt bra på att arbeta med hur kulturproduktion kan vara en motor i stadsdelsomvandling och att se potential i tillfälliga projekt.

------------ ------------ ------------ ------------ VAD BLIR MAN? Våra studenter blir bra på att visualisera och kommunicera arkitekturfrågor. Man kan arbeta som 3D-visualiserare på visualiseringsbyrå eller arkitektkontor. Även som kommunikatör på kommuner, byggföretag och arkitektkontor. Man kan även driva medborgardialoger och ta uppdrag om stadsdelsomvandling. Utbildningen ger en kandidatexamen i Byggd miljö som ger behörighet till mastersprogram på bland annat Malmö högskola, LTH och KTH.


Kontaktuppgifter

E-post:sabina.jallow@mah.se
Telefon:040-6657656
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 7, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
SABINA JALLOW
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI,  Plan 7, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657656
photo of Sabina Jallow Sabina Jallow