MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Sara Kjellberg
utvecklare av forskningsstöd

citat Jag arbetar med forskar- och forskningsstöd på Malmö högskolas bibliotek och är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap disputerad vid Lunds universitet. Mina forskningsintressen inkluderar informationspraktiker, vetenskaplig kommunikation, digital kommunikation och utvecklingen av forskarstöd inom forskningsbiblioteksverksamheter i relation till forskarpraktiker och forskningsperspektiv. Jag är särskilt intresserad av forskares användning av nya digitala kommunikationsgenrer eller format så som bloggar eller andra sociala nätverksverktyg, men även hur forskninsgdatahantering blir en del av vetenskaplig kommunikation idag. citat
Samordnar och utvecklar forskar- och forskningsstödet på Malmö högskolas bibliotek. Biblioteket stödjer forskare inom fyra övergripande teman: -> Tillgång till forskning -> Vetenskaplig informationssökning -> Kunskapsproduktion och skapande (exempelvis referenshantering och forskningsdatahantering) -> Spridning och kommunikation av forskningsresultat (inklusive bibliometrisk analys). Är Projektledare för projektet "BITs doktorandstöd i nya former" samt projektdeltagare i projektet "Tillgängliggörande av forskningsdata 2016".

Kontaktuppgifter

E-post:sara.kjellberg@mah.se
Telefon:040-66 57584
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:D526b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö
Hämtställe:75

Fullständig publikationslista via Swepub
SAKJ - blogg
LinkedIn-presentation
ResearchGate-profil
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Kjellberg, Sara, Sedvall, Karin, Tapia Lagunas, Pablo (2017) "Vägen från policy till praktik : ett studiebesök i Edinburgh Universitetsbiblioteks forskningsdatauniversum" Revy : tidsskrift for Danmarks forskningsbiblioteksforening;1, 6-8, Danmarks forskningsbiblioteksforening, ISSN 1904-1969, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Grove, Andrew (red./ed.) | Fransson, Jonas, Kjellberg, Sara, Tapia Lagunas, Pablo, du Toit, Madeleine (2016) "Developing integrated research data management support in close relation to doctoral students’ research practices" 1-4, Association for Information Science and Technology, ISBN 0-87715-548-8, ISSN 0044-7870, (PDF document) (application/pdf)

  Kjellberg, Sara, Fransson, Jonas (2016) "Forskningsdata : ett biblioteks läranderesa i de internationella, nationella och lokala landskapen" InfoTrend;1/2, 41-48, Svensk förening för informationsspecialister, ISSN 1653-0225, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Kjellberg, Sara (2014) "Researchers’ Blogging Practices in Two Epistemic Cultures: The Scholarly Blog as a Situated Genre" Human IT;3, 36-77, University College of Borås, ISSN 1402-151X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Kjellberg, Sara, Tapia Lagunas, Pablo, Ericson, Kristina, Karlsson, Linda, Olsson, Carina, Persson, Kristin, Tornbjer, Eva, Vall, Martina (2016) "Infrastruktur för lärande i forskarutbildningen : mötet mellan doktorander, forskarhandledare och annat forskarstöd" (other) (PDF document) (application/pdf)

  Kjellberg, Sara, Ericson, Kristina, Karlsson, Linda, Olsson, Carina, Tapia Lagunas, Pablo, Tornbjer, Eva, Vall, Martina (2016) "Bibliotekets doktorandstöd i ny form : från generisk kurs till kontextuellt lärande" (other) 1-16, Högskolan i Borås, (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Fransson, Jonas, Kjellberg, Sara (2016) "Stöd för forskningsdatahantering : Malmö högskolas bibliotek 2017" (poster) 1, Biblioteket, Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Kjellberg, Sara, Francke, Helena, Svensson, Aina, Ericsson, Urban (2015) "Institutionella arkiv som en ny typ av samling" (other) (PDF document) (application/pdf)

  Egevad, Per, Kjellberg, Sara, Rydberg, Helena (2014) "Analys av forskares publiceringsmönster för utveckling av bibliotekets forskarstöd" (paper) 8, (PDF document) (application/pdf)

  Kjellberg, Sara (2013) "Shaping a trustworthy representation online : researchers’ use of social media" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Wiklund, Gunilla, Voog, Hanna, Kjellberg, Sara (2013) "It’s all about keeping quiet : using focus group interviews to understand the everyday life of researchers in order to support their research" (peer-review paper)

  Huvila, Isto (red./ed.) | Kjellberg, Sara, Wiklund, Gunilla, Voog, Hanna (2013) "Developing research support services: focus group interviews as a method for librarians to understand the everyday life of researchers" (poster) (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Fransson, Jonas, Kjellberg, Sara, Sedvall, Karin, Tengstam, Ola, Tapia Lagunas, Pablo, du Toit, Madeleine, Widmark, Jenny, Holmström, Tomas, Höie, Hanna (2017) På väg mot ett forskarstöd kring hantering och tillgängliggörande av forskningsdata : Slutrapport från biblioteksprojektet Tillgängliggörande av forskningsdata 2016. Malmö högskolas bibliotek, 51, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Fransson, Jonas, du Toit, Madeleine, Tapia Lagunas, Pablo, Kjellberg, Sara (2016) Tillgängliggörande av forskningsdata : nulägesbeskrivning samt rekommendationer för uppbyggnad av stöd till högskolans forskare. Malmö högskolas bibliotek, 1-52, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Kjellberg, Sara, Stjernberg, Helena, Widmark, Jenny (2014) "Publiceringsstöd i samverkan vid Malmö högskola : en strategi för hur bibliotekarier och forskare kan följas åt i forskningsprocessen" URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Kindling, Maxi, Greifeneder, Elke (red./ed.) | Dirndorfer Anderson, Theresa, Åström, Fredrik, Francke, Helena, Hartel, Jenna, Kjellberg, Sara (2014) "Storying research : conducting research in new formats and new voices" 1223 - 1226, iSchools, ISBN 0988490013, 978-0-9884900-1-7, ISSN 2325-6850, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • UPPDRAG

  Arbetsgruppen för forskningsinformation, SUHF (2015-2017): http://www.suhf.se/arbetsgrupp/expertgruppen-for-forskningsadministrativa-fragor/arbetsgruppen-for-forskningsinformation

  Programkommittén Mötesplats Open Access (MOA) (2015, 2016, 2017): http://www.kb.se/openaccess/Motesplats-Open-Access/

  Sammankallande arbetsgruppen för forskarstöd inom bibliotekssamarbetet lärosäten Syd (2013-2015)

  Projektledare: Bibliotekets doktorandstöd i nya former (2015-2016): http://mah.se/Bibliotek/Om-Biblioteket/Projektkontor/Pagaende-projekt/BITdoktorandstod/

  PEER REVIEW

  Peer reviewer Online Information Review (2016)

  Peer reviewer Human IT (2015)

  Peer reviewer Culture Unbound (2014)

  Peer reviewer Journal of Librarianship & Information Science (2014)

  Peer reviewer ASIS&T European Workshop (2013)

  Peer reviewer ASIS&T Annual Conference (2012)

  PRESENTATIONER & ARRANGEMANG

  Rundabordssamtal: Open Access & Open Data för Open Science… men i vems intresse och på vilka villkor?, SFIS Syd och SBF, Regionförening Skåne, tillsammans med Jutta Haider, 24 maj 2016, kl. 15-17 (2016)

  Presentation: Forskares synlighet på nätet, Svensk förening för informationsspecialister, SFIS Syd Årsmöte, 3 mars 2016.

  Moderator: Mötesplats Open Access (MOA), Stockholm 26-27 april 2016 (2016)

  Presentation: Biblioteksdagarna, “Hur Google förändrar vår syn på kunskap och bibliotek”, tillsammans med Olof Sundin och Gunilla Fors, Biblioteksdagarna,Lund 7 maj 2015 (2015)

  Medarrangör workshop: Exploring New Big Science: Challenges and New Directions, Lund 24 september 2015 (2015)

  Medarrangör symposium: Is Google Enough - A discussion on what is beyond, behind and after ‘don’t be evil, Lund 18 mars 2014 (2014)

  Medarrangör rundabordssamtal: Rundabordssamtal om framtidens sökning, Lund 15 december 2014 (2014)

  Medarrangör: The 3rd U21 Digital Humanities Workshop, Lund 19-21 september 2012 (2012)

  Medarrangör: Syntjuntan, Lund 8 mars 2012 (2012)

blackbox blackbox
SARA KJELLBERG
UTVECKLARE AV FORSKNINGSSTÖD
graybackground
Malmö högskola
Bibliotek
Medier och vetenskaplig publicering
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Bibliotek 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:D526b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 57584
photo of Sara Kjellberg Sara Kjellberg