MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sara Kjellberg
bibliotekschef

Jag är disputerad i biblioteks- och informationsvetenskap. Mina forskningsintressen inkluderar informationspraktiker, vetenskaplig kommunikation, digital kommunikation och utvecklingen av forskarstöd inom forskningsbiblioteksverksamheter i relation till forskarpraktiker och forskningsperspektiv. Jag är särskilt intresserad av forskares användning av nya digitala kommunikationsgenrer eller format så som bloggar eller andra sociala nätverksverktyg, men även hur forskninsgdatahantering blir en del av vetenskaplig kommunikation idag.


Kontaktuppgifter

E-post:sara.kjellberg@mau.se
Telefon:040-6657584
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Fullständig publikationslista via Swepub
SAKJ - blogg
LinkedIn-presentation
ResearchGate-profil
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Kjellberg, Sara (2018) "Biblioteksdidaktik" Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling;1, 54-56, Det Kgl. Bibliotek, ISSN 2245-294X, (PDF document) (application/pdf)

  Kjellberg, Sara, Sedvall, Karin, Tapia Lagunas, Pablo (2017) "Vägen från policy till praktik : ett studiebesök i Edinburgh Universitetsbiblioteks forskningsdatauniversum" Revy : tidsskrift for Danmarks forskningsbiblioteksforening;1, 6-8, Danmarks forskningsbiblioteksforening, ISSN 1904-1969, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Grove, Andrew (red./ed.) | Fransson, Jonas, Kjellberg, Sara, Tapia Lagunas, Pablo, du Toit, Madeleine (2016) "Developing integrated research data management support in close relation to doctoral students’ research practices" 1-4, Association for Information Science and Technology, ISBN 0-87715-548-8, ISSN 0044-7870, (PDF document) (application/pdf)

  Kjellberg, Sara, Fransson, Jonas (2016) "Forskningsdata : ett biblioteks läranderesa i de internationella, nationella och lokala landskapen" InfoTrend;1/2, 41-48, Svensk förening för informationsspecialister, ISSN 1653-0225, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Kjellberg, Sara (2014) "Researchers’ Blogging Practices in Two Epistemic Cultures: The Scholarly Blog as a Situated Genre" Human IT;3, 36-77, University College of Borås, ISSN 1402-151X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Dorthé, Lotti, Kjellberg, Sara, Olsson, Annsofie, Wogensen, Lotta (2018) "Forskarnas galleri : forskningskommunikation i det trovärdiga rummet" Mötesplats Profession - Forskning, (PDF document) (application/pdf)

  Kjellberg, Sara, Wogensen, Lotta, Olsson, Annsofie, Dorthé, Lotti (2018) "The University Library as the Credible Place for Research Communication and Information Literacy" Liber 2018, (poster) Liber, (PDF document) (application/pdf)

  Kjellberg, Sara, Haider, Jutta, Cox, Andrew, Tam, Winnie, Tammaro, Anna Maria, Matusiak, Krystyna K | Grow, Andrew (red./ed.) (2016) "Making research data possible : negotiating between disciplinary cultures, temporalities, data policies, professional interests and education and training" 2016 Annual Meeting of the Association for Information Science and Technology Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Information Science and Technology;53, 1-4, Association for Information Science and Technology, ISBN 0-87715-548-8, ISSN 0044-7870, (PDF document) (application/pdf)

  Kjellberg, Sara, Ericson, Kristina, Karlsson, Linda, Olsson, Carina, Tapia Lagunas, Pablo, Tornbjer, Eva, Vall, Martina (2016) "Bibliotekets doktorandstöd i ny form : från generisk kurs till kontextuellt lärande" (other) 1-16, Högskolan i Borås, (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Fransson, Jonas, Kjellberg, Sara (2016) "Stöd för forskningsdatahantering : Malmö högskolas bibliotek 2017" (poster) 1, Biblioteket, Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Kjellberg, Sara, Tapia Lagunas, Pablo, Ericson, Kristina, Karlsson, Linda, Olsson, Carina, Persson, Kristin, Tornbjer, Eva, Vall, Martina (2016) "Infrastruktur för lärande i forskarutbildningen : mötet mellan doktorander, forskarhandledare och annat forskarstöd" (other) (PDF document) (application/pdf)

  Kjellberg, Sara, Francke, Helena, Svensson, Aina, Ericsson, Urban (2015) "Institutionella arkiv som en ny typ av samling" (other) (PDF document) (application/pdf)

  Egevad, Per, Kjellberg, Sara, Rydberg, Helena (2014) "Analys av forskares publiceringsmönster för utveckling av bibliotekets forskarstöd" (paper) 8, (PDF document) (application/pdf)

  Kjellberg, Sara (2013) "Shaping a trustworthy representation online : researchers’ use of social media" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Wiklund, Gunilla, Voog, Hanna, Kjellberg, Sara (2013) "It’s all about keeping quiet : using focus group interviews to understand the everyday life of researchers in order to support their research" (peer-review paper)

  Huvila, Isto (red./ed.) | Kjellberg, Sara, Wiklund, Gunilla, Voog, Hanna (2013) "Developing research support services: focus group interviews as a method for librarians to understand the everyday life of researchers" (poster) (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Fransson, Jonas, Kjellberg, Sara, Sedvall, Karin, Tengstam, Ola, Tapia Lagunas, Pablo, du Toit, Madeleine, Widmark, Jenny, Holmström, Tomas, Höie, Hanna (2017) På väg mot ett forskarstöd kring hantering och tillgängliggörande av forskningsdata : Slutrapport från biblioteksprojektet Tillgängliggörande av forskningsdata 2016. Malmö högskolas bibliotek, 51, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Fransson, Jonas, du Toit, Madeleine, Tapia Lagunas, Pablo, Kjellberg, Sara (2016) Tillgängliggörande av forskningsdata : nulägesbeskrivning samt rekommendationer för uppbyggnad av stöd till högskolans forskare. Malmö högskolas bibliotek, 1-52, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Kjellberg, Sara, Stjernberg, Helena, Widmark, Jenny (2014) "Publiceringsstöd i samverkan vid Malmö högskola : en strategi för hur bibliotekarier och forskare kan följas åt i forskningsprocessen" URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Kindling, Maxi, Greifeneder, Elke (red./ed.) | Dirndorfer Anderson, Theresa, Åström, Fredrik, Francke, Helena, Hartel, Jenna, Kjellberg, Sara (2014) "Storying research : conducting research in new formats and new voices" 1223 - 1226, iSchools, ISBN 0988490013, 978-0-9884900-1-7, ISSN 2325-6850, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • UPPDRAG

  Ledamot i Region Skånes regionala biblioteksråd (2017-)

  Arbetsgruppen för forskningsinformation, SUHF (2015-2017): http://www.suhf.se/arbetsgrupp/expertgruppen-for-forskningsadministrativa-fragor/arbetsgruppen-for-forskningsinformation

  Programkommittén Mötesplats Open Access (MOA) (2015, 2016, 2017): http://www.kb.se/openaccess/Motesplats-Open-Access/

  Sammankallande arbetsgruppen för forskarstöd inom bibliotekssamarbetet lärosäten Syd (2013-2015)

  Projektledare: Bibliotekets doktorandstöd i nya former (2015-2016): http://mah.se/Bibliotek/Om-Biblioteket/Projektkontor/Pagaende-projekt/BITdoktorandstod/

  PRESENTATIONER & ARRANGEMANG

  Presentation: Forskningsdata är en fråga för biblioteken - Vi reder ut begreppen. Tillsammans med Jonas Fransson Biblioteksdagarna 2017, Växjö.

  Presentation: Forskarnas galleri, ChALS 2017 - "Creativity at Work" Göteborg 27 september, 2017

  Presentation: The Researchers Gallery and Press Releases – the shaping of science communication in the work of information professionals. Tillsammans med Karolina Lindh på workshop om STS approaches to Science Communication, 25-26 maj 2017 Wien

  Panelsamtal: Möjligheter och utmaningar, lärosäte och forskning på SUHF-konferensen om Öppen vetenskap, Stockholm 28 februari 2017

  Workshop: Open Science, Open Data, Open Workshop: Access - Hur kan vi formulera bibliotekariernas nyckelroll men ändå vara kritiska? Mötesplats Profession – Forskning Borås 27-28 oktober 2016.

  Rundabordssamtal: Open Access & Open Data för Open Science… men i vems intresse och på vilka villkor?, SFIS Syd och SBF, Regionförening Skåne, tillsammans med Jutta Haider, 24 maj 2016, kl. 15-17 (2016)

  Presentation: Forskares synlighet på nätet, Svensk förening för informationsspecialister, SFIS Syd Årsmöte, Malmö 3 mars 2016.

  Moderator: Mötesplats Open Access (MOA), Stockholm 26-27 april 2016

  Presentation: Biblioteksdagarna, “Hur Google förändrar vår syn på kunskap och bibliotek”, tillsammans med Olof Sundin och Gunilla Fors, Biblioteksdagarna,Lund 7 maj 2015

  Medarrangör workshop: Exploring New Big Science: Challenges and New Directions, Lund 24 september 2015

  Medarrangör symposium: Is Google Enough - A discussion on what is beyond, behind and after ‘don’t be evil, Lund 18 mars 2014

  Medarrangör rundabordssamtal: Rundabordssamtal om framtidens sökning, Lund 15 december 2014

  Medarrangör: The 3rd U21 Digital Humanities Workshop, Lund 19-21 september 2012

  Medarrangör: Syntjuntan, Lund 8 mars 2012

  PEER REVIEW

  Online Information Review, Human IT, Culture Unbound, ASIS&T European Workshop, Journal of Librarianship & Information Science

blackbox blackbox
SARA KJELLBERG
BIBLIOTEKSCHEF
graybackground
Malmö högskola
Bibliotek
Malmö universitetsbibliotek
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, , Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657584
photo of Sara Kjellberg Sara Kjellberg