MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ulrika Ryan
doktorand

Jag är doktorand i matematikdidaktik. I mitt avhandlingsarbete försöker jag förstå hur elever med olika språklig och kulturell bakgrund resonerar kring matematik och matematiska begrepp och vilken kunskap de skapar tillsammans genom sina resonemang. Jag vill undersöka vad som händer om vi utökar den vedertagna idén om att elever med annan språkbakgrund än svenska behöver få möjlighet att använda sitt förstaspråk för att på sikt kunna behärska matematik på sitt andraspråk till att också undersöka hur elevers språkliga och kulturella skillnader fungerar som del i elevers gemensamma matematiklärande. Jag intresserar mig även för frågor gällande matematikundervisning med digitala verktyg.


Kontaktuppgifter

E-post:ulrika.ryan@mah.se
Telefon:040-6658656
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E234
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Resonemang i flerspråkiga matematikklassrum
Att undervisa i matematik med digitala verktyg
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar
  Palmér, Hanna, Ryan, Ulrika, Helenius, Ola (2015) "Del 6. Undersöka och upptäcka matematik med IKT" Modul : Matematikundervisning med ikt, åk 4-6;, 12, Skolverket, URL [länk], [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sollervall, Håkan, Ryan, Ulrika, Lingefjärd, Thomas, Helenius, Ola (2015) "Del 2. Orkestrering av matematikundervisning med stöd av IKT" Modul : Matematikundervisning med ikt;, 10, Skolverket, URL [länk], [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ryan, Ulrika, Sollervall, Håkan, Lingefjärd, Thomas, Helenius, Ola (2015) "Del 3. Dynamisk representation med digitala verktyg" Modul : Matematikundervisning med ikt;, 12, Skolverket, URL [länk], [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ryan, Ulrika, Palmér, Hanna, Helenius, Ola (2015) "Del 7. Matematikundervisning med utgångspunkt i elevernas digitala värld" Modul : Matematikundervisning med ikt, åk 1-3;, 9, Skolverket, URL [länk], [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ryan, Ulrika, Wernberg, Anna (2014) "Kommunikation i statistikklassrummet" Modul: Sannolikhet och statistik : Del 6. Kommunikation och undersökande arbetssätt i statistik;, 8, Skolverket, URL [länk], [länk], (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ledamot av Kungliga vetenskapsakademiens Svenska Kommitté för Matematikutbildning (SKM)

blackbox blackbox
ULRIKA RYAN
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Natur, miljö och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E234, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658656
www.mah.se
photo of Ulrika Ryan Ulrika Ryan