MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Harald Gegner
doktorand

Harald Gegner kombinerar forskarstudier med ett arbete som utvecklingsledare inom socialtjänsten i Lund. I den aktuella avhandlingen undersöker han hur kunskapsmodellen evidensbaserad praktik, EBP, förstås när den omsätts i det sociala arbetets praktik.

Med erfarenhet av socialt arbete i Tyskland, Sydafrika och Sverige har han bred kunskap om socialt arbete i olika länder och sammanhang.

Han har varit engagerad i olika forskningsprojekt gällande social barn- och ungdomsvård, både på regional och nationell nivå. Dessutom leder han forskningscirklar för yrkesverksamma inom socialtjänsten, där fokus ligger på att utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Ett annat område han är inblandad i är samarbete mellan universitet och praktik.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:harald.gegner@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Citadellsvägen 7
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Barns och ungdomars delaktighet i socialtjänsten
Förhandsbedömningar i den sociala barnavården
Gemensamt kunskapssökande
Låt kunskap blomma
Otydlighetens betydelse
Kunskapsresan. Att omsätta EBP i praktiken
  • Övriga uppdrag och meriter

  • Forskningscirkel, Kunskapsresa, FoU Helsingborg

blackbox blackbox
HARALD GEGNER
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , Citadellsvägen 7, Malmö

			
photo of Harald Gegner Harald Gegner