MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Harald Gegner
doktorand

citat Same, same but different – socialt arbete utförs på olika sätt och förändras över tid beroende på omgivning och sammanhang. Kärnan är dock fortfarande den samma: att förbättra levnadsvillkoren för människor. citat
Harald Gegner kombinerar forskarstudier med ett arbete som utvecklingssekreterare inom socialtjänsten i Lund. I den pågående avhandlingen undersöker han styrning av socialt arbete och professionen med evidensbaserad praktik, EBP, som empiriskt exempel. Med erfarenhet av socialt arbete i Tyskland, Sydafrika och Sverige har han bred kunskap om det sociala arbetets praktik i olika länder och sammanhang. Särskilt fokus är målgruppen barn, ungdomar och familjer. De senaste åren har han deltagit i olika forskningsprojekt kring socialt arbete inom den sociala barnavården både på regional och på nationell nivå. Därutöver har han ett upparbetat samarbete med Socialhögskolan i München, Tyskland, där föreläsningar och genomförande av studiebesök för tyska socionomstudenter är återkommande inslag.

Kontaktuppgifter

E-post:harald.gegner@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Citadellsvägen 7
Mobil:0702-574937
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Barns och ungdomars delaktighet i socialtjänsten
Förhandsbedömningar i den sociala barnavården
blackbox blackbox
HARALD GEGNER
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö högskola  
Hälsa och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , Citadellsvägen 7, Malmö

			
cell 0702-574937
photo of Harald Gegner Harald Gegner