MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Harald Gegner

citat Same, same but different – socialt arbete utförs på olika sätt och förändras över tid beroende på omgivning och sammanhang. Kärnan är dock fortfarande den samma: att förbättra levnadsvillkoren för människor. citat

Harald Gegner kombinerar forskarstudier med ett arbete som utvecklingssekreterare inom socialtjänsten i Lund. I den pågående avhandlingen undersöker han styrning av socialt arbete och professionen med evidensbaserad praktik, EBP, som empiriskt exempel. Med erfarenhet av socialt arbete i Tyskland, Sydafrika och Sverige har han bred kunskap om det sociala arbetets praktik i olika länder och sammanhang. Särskilt fokus är målgruppen barn, ungdomar och familjer. De senaste åren har han deltagit i olika forskningsprojekt kring socialt arbete inom den sociala barnavården både på regional och på nationell nivå. Därutöver har han ett upparbetat samarbete med Socialhögskolan i München, Tyskland, där föreläsningar och genomförande av studiebesök för tyska socionomstudenter är återkommande inslag.


Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe:

Barns och ungdomars delaktighet i socialtjänsten
Förhandsbedömningar i den sociala barnavården