MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Mujo Halilovic
doktorand

citat Om samhället är ett gemensamt projekt under vilka förutsättningar formas det i ett mångkulturellt klassrum, i en mångkulturell skola och i en mångkulturell stad? citat
År 2003 började Mujo Halilovic utveckla en tvärvetenskaplig kurs, "Att leva i ett mångkulturellt samhälle", som har erbjudits elever som individuellt val på en gymnasieskola i Malmö mellan 2004 och 2008. Syftet med avhandlingen är att utifrån kursens innehåll och material, elevernas texter, uppsatser, tentor och modeller som utveckades under kursens gång, diskutera och problematisera förutsättningar för kunskaps- och demokratiutveckling utifrån det mångkulturella klassrummets premisser. Avhandlingens titel är "Ett VI som erkänner ett unikt DU"

Kontaktuppgifter

E-post:mujo.halilovic@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Citadellsvägen 7
Mobil:0709-692186
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

blackbox blackbox
MUJO HALILOVIC
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö högskola  
Hälsa och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , Citadellsvägen 7, Malmö

			
cell 0709-692186
Mujo Halilovic