MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Per Arvidsson
doktorand

Jag studerar organiseringen av offentlig service inom funktionshinderområdet.

Kontaktuppgifter

E-post:per.arvidsson@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Citadellsvägen 7
Mobil:0708-924030
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

blackbox blackbox
PER ARVIDSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö högskola  
Hälsa och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , Citadellsvägen 7, Malmö

			
cell 0708-924030
photo of Per Arvidsson Per Arvidsson