MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Per Schubert
universitetslektor

Jag är lektor i naturgeografi med inriktning mot didaktik och undervisar i geografi, naturvetenskap, hållbar utveckling och didaktik inom lärarutbildningen. Jag doktorerade vid Lunds universitet i naturgeografi och ekosystemanalys med inriktning mot satellitbaserad fjärranalys för uppskattning av koldioxidutbyte mellan vegetation och atmosfär och har flera års erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. Jag har nyligen deltagit i forskningsprojektet ECOSIMP som undersökte förutsättningarna för implementering av ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå (se länk nedan).

Kontaktuppgifter

E-post:per.schubert@mah.se
Telefon:040-66 58652
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:E404
Mobil:0725-557490
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Tidigare publikationer
Tidigare konferenser
Forskningsprojektet ECOSIMP
Sällskapet SSAG
Geografilärarnas Riksförening
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Beery, Thomas, Stålhammar, Sanna, Jönsson, K. Ingemar, Wamsler, Christine, Bramryd, Torleif, Brink, Ebba, Ekelund, Nils, Johansson, Michael, Palo, Thomas, Schubert, Per (2016) "Perceptions of the ecosystem services concept : Opportunities and challenges in the Swedish municipal context" Ecosystem Services;, 123-130, Elsevier, ISSN 2212-0416, DOI [länk],

  Palo, Thomas R., Lagercrantz, Karen, Bramryd, Torleif, Johansson, Michael, Beery, Thomas, Jönsson, K. Ingemar, Wamsler, Christine, Brink, Ebba, Schubert, Per, Ekelund, Nils (2016) "Priority areas in municipality planning : ecosystem services, environmental impact assessments and research areas" One Ecosystem;, e9869, Pensoft, ISSN 2367-8194, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Mzobe, Pearl N., Berggren, Martin, Schubert, Per, Pilesjö, Petter, Persson, Andreas (2016) "Dissolved organic carbon (DOC) export from subarctic areas analyzed using a GIS/remote sensing approach" (other) 1, ASLO,

  Schubert, Per, Ekelund, Nils G. A., Roth, Andreas, Bramryd, Torleif, Jönsson, Ingemar, Palo, R. Thomas, Wamsler, Christine, Beery, Thomas H., Brink, Ebba, Johansson, Michael, Stålhammar, Sanna (2015) "Content analysis of ecosystem service concepts in comprehensive plans for Malmö municipality in southern Sweden" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Jönsson, Ingemar, Ekelund, Nils, Wamsler, Christine, Brink, Ebba, Beery, Thomas, Palo, Thomas, Schubert, Per, Stålhammar, Sanna, Bramryd, Torleif, Johansson, Michael (2017) Implementering av ekosystemtjänstbegreppet i kommunla verksamhet. Naturvårdsverket, 85, ISBN 978-91-620-6755-7, ISSN 0282-7298, Other Rapport 6755, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Ekelund, Nils, Schubert, Per, Roth, Andreas, Bramryd, Torleif, Jönsson, K. Ingemar, Wamsler, Christine, Johansson, Michael, Beery, Thomas H., Stålhammar, Sanna, Brink, Ebba, Thomas, Palo R. (2015) "Trends in municipal and comprehensive planning (1980-2012) from an Ecosystem Services Perspective in Southern Sweden" 103, URL [länk],
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Sedan 2017 styrelsemedlem i Geografilärarnas Riksförening (se länk ovan)

  Sedan 2013 styrelsemedlem i och webbredaktör för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG, se länk ovan)

  Sedan 2013 ämnesansvarig för geografi på fakulteten Lärande och samhälle på Malmö högskola

  Under en månad 2012 besökande lärare vid Sultan Qaboos University i Oman inom Erasmus program för lärarmobilitet

  Under 2004-2013 anställd som doktorand och adjunkt vid Instutitionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet

blackbox blackbox
PER SCHUBERT
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Natur miljö och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:E404, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58652 cell 0725-557490
photo of Per Schubert Per Schubert