MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Per Schubert
universitetslektor

Jag är lektor i naturgeografi med inriktning mot didaktik och undervisar i geografi, naturvetenskap, hållbar utveckling och didaktik inom lärarutbildningen. Jag doktorerade vid Lunds universitet i naturgeografi och ekosystemanalys med inriktning mot satellitbaserad fjärranalys för uppskattning av koldioxidutbyte mellan vegetation och atmosfär och har flera års erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. Jag har bland annat deltagit i forskningsprojektet ECOSIMP som undersökte förutsättningarna för implementering av ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå.


Kontaktuppgifter

E-post:per.schubert@mau.se
Telefon:040-6658652
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E404
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Tidigare publikationer
Tidigare konferenser
Forskningsprojektet ECOSIMP
Sällskapet SSAG
Geografilärarnas Riksförening
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Schubert, Per, Johansson, Maria (2019) "Geografiska informationssystem som en integrerad del av lärarutbildningen och skolundervisningen : Geographic information systems as an integral part of the teacher and school education" NorDiNa;1, 511511-522-522, Naturfagsenteret, ISSN 1894-1257, (PDF document) (application/pdf)

  Javadnia, Eslam, Abkar, Ali Akbar, Schubert, Per (2017) "A MODIS-based modeling scheme for the estimation of downward surface shortwave radiation under cloud-free conditions" Arabian Journal of Geosciences;, 16, Springer, ISSN 1866-7511, Other 392, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Javadnia, Eslam, Abkar, Ali Akbar, Schubert, Per (2017) "Estimation of High-Resolution Surface Shortwave Radiative Fluxes Using SARA AOD over the Southern Great Plains" Remote Sensing;11, 1146, MDPI, ISSN 2072-4292, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Schubert, Per, Ekelund, Nils G.A., Beery, Thomas H., Wamsler, Christine, Jönsson, K. Ingemar, Roth, Andreas, Stålhammar, Sanna, Bramryd, Torleif, Johansson, Michael, Palo, Thomas (2017) "Implementation of the ecosystem services approach in Swedish municipal planning" Journal of Environmental Policy & Planning;, 16, Routledge, ISSN 1523-908X, DOI [länk], URL [länk],

  Beery, Thomas, Stålhammar, Sanna, Jönsson, K. Ingemar, Wamsler, Christine, Bramryd, Torleif, Brink, Ebba, Ekelund, Nils, Johansson, Michael, Palo, Thomas, Schubert, Per (2016) "Perceptions of the ecosystem services concept : Opportunities and challenges in the Swedish municipal context" Ecosystem Services;, 123-130, Elsevier, ISSN 2212-0416, DOI [länk],

  Palo, Thomas R., Lagercrantz, Karen, Bramryd, Torleif, Johansson, Michael, Beery, Thomas, Jönsson, K. Ingemar, Wamsler, Christine, Brink, Ebba, Schubert, Per, Ekelund, Nils (2016) "Priority areas in municipality planning : ecosystem services, environmental impact assessments and research areas" One Ecosystem;, e9869, Pensoft, ISSN 2367-8194, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Thomas, Borén (red./ed.) | Schubert, Per, Jönsson, K. Ingemar, Bramryd, Torleif, Johansson, Michael, Brink, Ebba, Wamsler, Christine, Palo, Thomas, Beery, Thomas H., Ekelund, Nils G.A., Stålhammar, Sanna (2017) Ekosystemtjänstbegreppet : en historisk tillbakablick och den förväntade rollen i svensk miljöpolicy. Urban utveckling och interaktion, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG), 214-237, ISBN 9198215035, 9789198215038,

  Konferensbidrag
  Ekelund, Nils G. A., Schubert, Per (2019) "Spatial challenges from peri-urban expansion of small rural towns in South Africa" South Africa – Sweden Research & Innovation Week, (other) (PDF document) (application/pdf)

  Ekelund, Nils G. A., Schubert, Per (2018) "Perceptions of the ecosystem services concept : Opportunities and challenges in the South African context" South Africa – Sweden Research & Innovation Week, (other) (PDF document) (application/pdf)

  Mzobe, Pearl N., Berggren, Martin, Schubert, Per, Pilesjö, Petter, Persson, Andreas (2016) "Dissolved organic carbon (DOC) export from subarctic areas analyzed using a GIS/remote sensing approach" (other) 1, ASLO,

  Schubert, Per, Ekelund, Nils G. A., Roth, Andreas, Bramryd, Torleif, Jönsson, Ingemar, Palo, R. Thomas, Wamsler, Christine, Beery, Thomas H., Brink, Ebba, Johansson, Michael, Stålhammar, Sanna (2015) "Content analysis of ecosystem service concepts in comprehensive plans for Malmö municipality in southern Sweden" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Jönsson, Ingemar, Ekelund, Nils, Wamsler, Christine, Brink, Ebba, Beery, Thomas, Palo, Thomas, Schubert, Per, Stålhammar, Sanna, Bramryd, Torleif, Johansson, Michael (2017) Implementering av ekosystemtjänstbegreppet i kommunla verksamhet. Naturvårdsverket, 85, ISBN 978-91-620-6755-7, ISSN 0282-7298, Other Rapport 6755, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Ekelund, Nils, Schubert, Per, Roth, Andreas, Bramryd, Torleif, Jönsson, K. Ingemar, Wamsler, Christine, Johansson, Michael, Beery, Thomas H., Stålhammar, Sanna, Brink, Ebba, Thomas, Palo R. (2015) "Trends in municipal and comprehensive planning (1980-2012) from an Ecosystem Services Perspective in Southern Sweden" 103, URL [länk],
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Under 2017-2018 styrelsemedlem i Geografilärarnas Riksförening (se länk ovan).

  Sedan 2013 styrelsemedlem i och webbredaktör för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG, se länk ovan).

  Sedan 2013 ämnesansvarig för geografi på fakulteten Lärande och samhälle på Malmö högskola.

  Under en månad 2012 besökande lärare vid Sultan Qaboos University i Oman inom Erasmus program för lärarmobilitet.

  Under 2004-2013 anställd som doktorand och adjunkt vid Instutitionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet.

blackbox blackbox
PER SCHUBERT
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E404, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658652
photo of Per Schubert Per Schubert