MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Per Schubert
universitetslektor

Jag är lektor i naturgeografi med inriktning mot didaktik och undervisar i geografi, naturvetenskap, hållbar utveckling och didaktik inom lärarutbildningen. Jag doktorerade vid Lunds universitet i naturgeografi och ekosystemanalys med inriktning mot satellitbaserad fjärranalys för uppskattning av koldioxidutbyte mellan vegetation och atmosfär och har flera års erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. Jag har bland annat deltagit i forskningsprojektet ECOSIMP som undersökte förutsättningarna för implementering av ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:per.schubert@mau.se
Telefon:040-6658652
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E404
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Tidigare publikationer
Tidigare konferenser
Forskningsprojektet ECOSIMP
Sällskapet SSAG
Geografilärarnas Riksförening
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Kapitel i bok, del av antologi
  Undervisning med geografiska informationssystem i årskurserna 7-9
  Schubert Per, Larsson Karin, Örbring David

  2019 | Artikel, forskningsöversikt
  Geografiska informationssystem som en integrerad del av lärarutbildningen och skolundervisningen
  Schubert Per, Johansson Maria

  2019 | Studentuppsats (Examensarbete)
  Här vill jag bosätta mig
  Rickard Lovetjärn, Örbring David, Schubert Per

  2019 | Konferensbidrag
  Spatial challenges from peri-urban expansion of small rural towns in South Africa
  Ekelund Nils G. A., Schubert Per

  2018 | Artikel i tidskrift
  Implementation of the ecosystem services approach in Swedish municipal planning
  Schubert Per, Ekelund Nils G.A., Beery Thomas H., Wamsler Christine, Jönsson K. Ingemar, Roth Andreas, Stålhammar Sanna, Bramryd Torleif, Johansson Michael, Palo Thomas

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Under 2017-2018 styrelsemedlem i Geografilärarnas Riksförening (se länk ovan).

  Sedan 2013 styrelsemedlem i och webbredaktör för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG, se länk ovan).

  Sedan 2013 ämnesansvarig för geografi på fakulteten Lärande och samhälle på Malmö högskola.

  Under en månad 2012 besökande lärare vid Sultan Qaboos University i Oman inom Erasmus program för lärarmobilitet.

  Under 2004-2013 anställd som doktorand och adjunkt vid Instutitionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet.

blackbox blackbox
PER SCHUBERT
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E404, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658652
photo of Per Schubert Per Schubert