MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ingrid Jerve Ramsøy
doktorand

citat Kan transnationell migration förbättra bolivianska kvinnors ställning i familjen och samhället? Eller gör det istället att bekönade sociokulturella maktrelationer (re) produceras? citat

Jag har en grundexamen i socialantropologi och en master i utvecklingsantropologi, båda från universitetet i Bergen i Norge. Mitt masterprojekt handlade om migration från Senegal till Spanien. Jag utforskade hur det 'senegalesiska migrationsprojektet' konstruerades i mötet mellan sociokulturella praktiker och globala strukturer.

I mars 2013 började jag som Willy Brandt-doktorand vid MIM (Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare), och arbetsnamnet på mitt doktorandprojekt är ”Mobile ‘Development’? The Empowerment of Bolivian Women through Transnational Migration”. I projektet ska jag undersöka hur den bolivianska erfarenheten av migration till Spanien återspeglar kopplingarna mellan vår globaliserade värld, med sin hegemoniska diskurs om "utveckling" och förändringar i inom-och utomfamiljära maktrelationer i bolivianska transnationella familjer.

Jag fokuserar särskilt på invandrarkvinnors erfarenheter och undersöker hur migrationsprojektet, som en strategi för att ackumulera ekonomiskt kapital, också kan förse den bolivianska (kvinnliga) migrerande arbetstagaren med andra former av kapital (socialt, kulturellt, symboliskt) och i praktiken förändra bekönade maktrelationer på familj- och / eller samhällsnivå. Jag kommer också att titta på den eventuella katalytiska effekt som den nuvarande ekonomiska krisen kan ha när det gäller att skapa dessa förändringar. Jag bedriver etnografiskt fältarbete i både Spanien och Bolivien, men använder också befintliga undersökningar för att även få kvantitativa data.


Kontaktuppgifter

E-post:ingrid.j.ramsoey@mah.se
Telefon:040-6657390
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI, NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657390
photo of Ingrid Jerve Ramsøy Ingrid Jerve Ramsøy