MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ulrik Ekedahl
universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Ulrik forskar på hur man öppnar upp uppkopplade inbyggda system som föregångare till "Internet of Things", och hur detta stödjer öppen innovation även inom området för inbyggda system. Elis-projektet är ett exempel.

Ulriks främsta intresse är vilka konsekvenser detta får för den tekniska arkitekturen och hur detta i sin tur påverkar berörda intressenter, inklusive både de som tillver systemen, användarna och 3:e-partsutvecklare. FoU för detta måste baseras på hållbara affärsmodeller för alla berörda parter och leda till produktkvalitet som upplevs optimal av slutanvändarna.

Ulriks styrka är en helhetssyn, där han ser programdesign och -arkitektur, metodutveckling, affärsmodeller och organisation som delar i ett framgångsrikt system. Detta är resultatet av hans år i industrin och de möjligheter han haft till snabb tillämpning och validering av hans forskning.

Ulrik har lett eller deltagit i ett antal avancerade industriprojekt för att utveckla framtidens inbyggda elektronik, främst för bilar. Flera av dessa projekt har krävt internationellt samarbete med till exempel Volvo, Ford, Jaguar och Land Rover.


Forskningscentrum

Internet of Things and People Research Centre pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ulrik.eklund@mau.se
Telefon:040-6657293
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Publikationslista
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Eklund, Ulrik, Bosch, Jan (2014) "Architecture for embedded open software ecosystems" Journal of Systems and Software;, 128–142, Elsevier, ISSN 0164-1212, DOI [länk],

  Konferensbidrag
  Lassenius, Casper, Dingsøyr, Torgeir, Paasivaara, Maria (red./ed.) | Berger, Christian, Eklund, Ulrik (2015) "Expectations and Challenges from Scaling Agile in Mechatronics-Driven Companies : A Comparative Case Study" (peer-review paper) 15-26, Springer, ISBN 978-3-319-18612-2, ISSN 1865-1348, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dingsøyr, Torgeir, Brede Moe, Nils, Tonelli, Roberto, Counsell, Steve, Gencel, Cigdem, Petersen, Kai (red./ed.) | Eklund, Ulrik, Holmström Olsson, Helena, Strøm, Niels Jørgen (2014) "Industrial Challenges of Scaling Agile in Mass-Produced Embedded Systems" (peer-review paper) 30-42, Springer, ISBN 978-3-319-14357-6, ISSN 1865-1348, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Eklund, Ulrik, Olsson, Carl Magnus, Ljungblad, Marcus (2013) "Characterising Software Platforms from an Architectural Perspective" (peer-review paper) 344-347, Springer, ISBN 978-3-642-39030-2, ISSN 0302-9743, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Demirors, Onur, Turetken, Oktay (red./ed.) | Eklund, Ulrik, Bosch, Jan (2013) "Archetypical Approaches of Fast Software Development and Slow Embedded Projects" (peer-review paper) 276-283, IEEE, ISBN 978-0-7695-5091-6, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ULRIK EKEDAHL
UNIVERSITETSLEKTOR, BEFORDRAD UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657293
photo of Ulrik Ekedahl Ulrik Ekedahl