MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Ulrik Eklund
universitetslektor

Ulrik forskar på hur man öppnar upp uppkopplade inbyggda system som föregångare till "Internet of Things", och hur detta stödjer öppen innovation även inom området för inbyggda system. Elis-projektet är ett exempel.

Ulriks främsta intresse är vilka konsekvenser detta får för den tekniska arkitekturen och hur detta i sin tur påverkar berörda intressenter, inklusive både de som tillver systemen, användarna och 3:e-partsutvecklare. FoU för detta måste baseras på hållbara affärsmodeller för alla berörda parter och leda till produktkvalitet som upplevs optimal av slutanvändarna.

Ulriks styrka är en helhetssyn, där han ser programdesign och -arkitektur, metodutveckling, affärsmodeller och organisation som delar i ett framgångsrikt system. Detta är resultatet av hans år i industrin och de möjligheter han haft till snabb tillämpning och validering av hans forskning.

Ulrik har lett eller deltagit i ett antal avancerade industriprojekt för att utveckla framtidens inbyggda elektronik, främst för bilar. Flera av dessa projekt har krävt internationellt samarbete med till exempel Volvo, Ford, Jaguar och Land Rover.


Kontaktuppgifter

E-post:ulrik.eklund@mah.se
Telefon:040-66 57293
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 6, Hus C
Mobil:0705-316324
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Publikationslista
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Eklund, Ulrik, Bosch, Jan (2014) "Architecture for embedded open software ecosystems" Journal of Systems and Software;, 128–142, Elsevier, ISSN 0164-1212, DOI [länk],

  Konferensbidrag
  Lassenius, Casper, Dingsøyr, Torgeir, Paasivaara, Maria (red./ed.) | Berger, Christian, Eklund, Ulrik (2015) "Expectations and Challenges from Scaling Agile in Mechatronics-Driven Companies : A Comparative Case Study" (peer-review paper) 15-26, Springer, ISBN 978-3-319-18612-2, ISSN 1865-1348, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dingsøyr, Torgeir, Brede Moe, Nils, Tonelli, Roberto, Counsell, Steve, Gencel, Cigdem, Petersen, Kai (red./ed.) | Eklund, Ulrik, Holmström Olsson, Helena, Strøm, Niels Jørgen (2014) "Industrial Challenges of Scaling Agile in Mass-Produced Embedded Systems" (peer-review paper) 30-42, Springer, ISBN 978-3-319-14357-6, ISSN 1865-1348, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Eklund, Ulrik, Olsson, Carl Magnus, Ljungblad, Marcus (2013) "Characterising Software Platforms from an Architectural Perspective" (peer-review paper) 344-347, Springer, ISBN 978-3-642-39030-2, ISSN 0302-9743, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Demirors, Onur, Turetken, Oktay (red./ed.) | Eklund, Ulrik, Bosch, Jan (2013) "Archetypical Approaches of Fast Software Development and Slow Embedded Projects" (peer-review paper) 276-283, IEEE, ISBN 978-0-7695-5091-6, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ULRIK EKLUND
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö högskola 
Teknik och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 NI, rum NI:Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57293 cell 0705-316324
photo of Ulrik Eklund Ulrik Eklund